Hjem
Hans Erik Bugges bilde

Hans Erik Bugge

Universitetslektor, spansk
 • E-postHans.Bugge@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Teachers’ perceptions of their role and classroom management practices in a technology rich primary school classroom. Frontiers in Education. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2011). Utvikling av interkulturell kompetanse og språkopplæring - to sider av samme sak. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. 4-10.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2018). Critical literacies and Awareness in Education 1st year report. .
 • Vis forfatter(e) (2016). "Ipad i skolen-lærers didaktiske bruk av teknologi i klasserommet" I:Innovasjoner i Jærskulen-lærerprofesjon i reformtid Rapporter fra Universitet i Stavanger nr.60. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Å tenke kritisk sammen - kritisk tenkning i dialogiske undervisningspraksiser .
 • Vis forfatter(e) (2022). Kritisk tenkning i teori og i praksis: en presentasjon av CLAE prosjektet(Critical literacies and Awareness in Education) .
 • Vis forfatter(e) (2015). Digitalt prosjektrom og samarbeidsteknologi, utforsking av muligheter for meningsskaping og relevans i et kombinert klasserom.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Whose learning in ITE lesson study? Gaining the most from lesson study in relation to learning.
 • Vis forfatter(e) (2016). Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2022). Å tenke kritisk sammen : Kritisk tenkning i dialogiske undervisningspraksiser .
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1996). El léxico de los animales domésticos en el Valle Central y las Zonas Noroeste y Norte de Costa Rica.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Creation of Metacognitive Knowledge and Self-Awareness in the Foreign Language Classroom: a Game-Theoretical Approach.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Whose learning in ITE lesson study : Gaining the most from lesson study in relation to learning. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Samtaler om læring som grunnlag for deltakelse.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2018). A literature review of lesson study in initial teacher education: perspectives about learning and observation. International Journal for Lesson and Learning Studies. 8-22.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.