Hjem
 • E-postFrode.Storaas@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 19
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteliges plass 10
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5007 BERGEN

 

Visuell antropologi, museologi, kommunikasjon,

Generell antropologi, sosial komleksitet, etnisitet, lokal politikk, religion, kjønn, utviklingsproblematikk

 

 

Feltarbeid:

South Sudan, Kenya, Uganda, Ethiopia, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique,

Norway, Macedonia, Mexico, USA, Nepal, China

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Making Rain. Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2020). Going for Mackerel. Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Go-Between, Afar of Ethiopia . Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2018). Antropologi på film - refleksjoner rundt tre filmer fra Kilimanjaro. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 146-164.
 • Vis forfatter(e) (2017). Indirect Cinema. Visual Anthropology. 91-94.
 • Vis forfatter(e) (2009). Audience of Ethnographic Films - The role of the imagined spectators. Die Maske, Zeitschrift für Kultur- und Sozialanthropologie. 12-14.
 • Vis forfatter(e) (2009). Antropologi, kommunikasjon og multimodale tekstar. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 179-190.
 • Vis forfatter(e) (2001). Folk på utstilling. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 103-110.
 • Vis forfatter(e) (1997). The Nexus of Economic and Political Viabilities among Nomadic Pastoral ists in Turkana, Kenya. Research in Economic Anthropology : A Research Annual.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Tune in - on anthropological filmmaking .
 • Vis forfatter(e) (2021). Onthologies of the Sea: Travellings between Norway and Portugal.
 • Vis forfatter(e) (2021). Christmas Dinner - film 19 min.
 • Vis forfatter(e) (2019). Presenting A Kali Temple Inside Out at Tretyakov Gallery.
 • Vis forfatter(e) (2019). Making Rain og If the VAgina had Teeth presentert på Ethnographical Film Club .
 • Vis forfatter(e) (2019). Heritage on film - presenting the film Both Sides .
 • Vis forfatter(e) (2019). Film i utstilling.
 • Vis forfatter(e) (2019). Changing World and changing perspective presenting the film Making Rain .
 • Vis forfatter(e) (2019). Beyond Life: Cooling and Cleansing in Kilimanjaro screened at the 7th Congress of the Portuguese Anthropological Association (APA).
 • Vis forfatter(e) (2019). A retrospective look at my work with film (given title).
 • Vis forfatter(e) (2019). A Kali Temple presented at Kratovo Film Festival.
 • Vis forfatter(e) (2019). A Kali Temple Inside Out presented at Jerusalem Cinematheque.
 • Vis forfatter(e) (2019). A Kali Temple Inside Out presented at Viscult-NAFA 2019: Cultural Connections.
 • Vis forfatter(e) (2019). A Kali Temple Inside Out - presented at Ethnofest.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Nordic Eye - The making of 'Beyond Life - Cooling and Cleansing in Kilmanjaro' .
 • Vis forfatter(e) (2018). Kunnskap, fiksjon og fakta – utfordringar for antropologien. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Kulturvariasjon i ei globalisert verd.
 • Vis forfatter(e) (2018). Film i akademia - «muligheter og begrensninger» .
 • Vis forfatter(e) (2018). Film as a language for communicating science.
 • Vis forfatter(e) (2018). Beyond Life: Cooling and Cleansing in Kilimanjaro.
 • Vis forfatter(e) (2018). Atali's Gift.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tama Gaun - the Copper Village, archaeology and anthropology on film.
 • Vis forfatter(e) (2017). Presenting and discussing Tama Gaun - the Copper Village.
 • Vis forfatter(e) (2017). Intangible Heritage and the use of audio-visual media.
 • Vis forfatter(e) (2017). Etno-film: Between Tradition and Experiment.
 • Vis forfatter(e) (2017). Atali's Gift.
 • Vis forfatter(e) (2017). Anthropology on Film.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Cooling and Cleansing – in Kilimanjaro"; and "Atali's Gift".
 • Vis forfatter(e) (2016). Visual Anthropology.
 • Vis forfatter(e) (2016). Levende bilde / levende menneske.
 • Vis forfatter(e) (2016). Keynote: Cultural Heritage and Documentation.
 • Vis forfatter(e) (2016). Film som tekst i formidling av antropologisk innsikt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Cultural Heritage - Anthropological Approach.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Ontological Turn and Visual Anthropology.
 • Vis forfatter(e) (2015). South Sudan between Ontology and Politics.
 • Vis forfatter(e) (2015). Antropologisk film og etikk.
 • Vis forfatter(e) (2015). Antropologisk film og arkeologi Presentasjon av Tama Gaun - the Copper Village.
 • Vis forfatter(e) (2014). Visual Studies of Africa: Memory, History, Identity.
 • Vis forfatter(e) (2014). Visual Anthropology .
 • Vis forfatter(e) (2014). The Making of The Go-Between, Afar of Ethiopia, .
 • Vis forfatter(e) (2014). The Afar of Ethiopia Introducing The Go-Between, film.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Afar Law Introducing The Go-Between, Afar of Ethiopia, film .
 • Vis forfatter(e) (2014). Research Himalaya Introducing Tama Gaun (film by Frode Storaas, Dipesh Kharel, 97 min.).
 • Vis forfatter(e) (2014). On Whose Terms?
 • Vis forfatter(e) (2014). Journal of Anthropological Film and the Academia.
 • Vis forfatter(e) (2014). Introducing The Go-Between, film.
 • Vis forfatter(e) (2014). Film og undervising - vising av The Go-Between, film.
 • Vis forfatter(e) (2014). Anthropology of Law Introducing The Go-Between, Afar of Ethiopia, film.
 • Vis forfatter(e) (2013). Whose Voice - anthropology and filmmaking.
 • Vis forfatter(e) (2013). Anthropology and film, the making of Girls and Other Things - Filip, Macedonia.
 • Vis forfatter(e) (2012). Whose Voices.
 • Vis forfatter(e) (2012). Visual Archaeology.
 • Vis forfatter(e) (2012). The use of film as documentation tool.
 • Vis forfatter(e) (2012). Rainmaking in Southern Africa.
 • Vis forfatter(e) (2012). Presenting his film: If the Vagina had Teeth, From Chassuka, Mosambique.
 • Vis forfatter(e) (2012). Presentasjon av filmane "Frå Solside til Skuggeland" og "Going for Mackerel".
 • Vis forfatter(e) (2012). Industrisamfunnet Ålvik opp, ned og opp.
 • Vis forfatter(e) (2012). Anthropology at Home.
 • Vis forfatter(e) (2012). Anthropology and Visual Anthropology.
 • Vis forfatter(e) (2011). Visual anthropology - a substitute for anthropological writing?
 • Vis forfatter(e) (2011). Visual Anthropologyand and activism. Comparing Fish On! and Upstream Battle.
 • Vis forfatter(e) (2011). Introducing Friends (film 30 min. by Storaas, Koneska).
 • Vis forfatter(e) (2011). Antropologien mellom ord og bilde. Hvordan ta vare på felterfaringen?
 • Vis forfatter(e) (2011). Antropologi på film og i tekst.
 • Vis forfatter(e) (2010). The returning of the film "If the Vagina had Teeth".
 • Vis forfatter(e) (2010). Presentation and screening of the film "If the Vagina had Teeth".
 • Vis forfatter(e) (2010). Presentation and screening of Fish On!
 • Vis forfatter(e) (2010). Evig liv - ei utstilling som lever.
 • Vis forfatter(e) (2010). Collaboration on anthropological filmproject in Mozambique.
 • Vis forfatter(e) (2010). Antropolgisk film - eit grensetilfelle.
 • Vis forfatter(e) (2009). The shooting of the film ”If the Vagina had Teeth”.
 • Vis forfatter(e) (2009). Presentasjon av Making Rain.
 • Vis forfatter(e) (2009). Presentasjon av Fish On!
 • Vis forfatter(e) (2009). Making Rain - film as publication of research.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fish On! and political activism.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ethnography and Museums.
 • Vis forfatter(e) (2009). Archaeology, Anthropology and Film.
 • Vis forfatter(e) (2009). Antroformanten og representasjonen.
 • Vis forfatter(e) (2009). "If the Vagina had Teeth", filming rituals.
 • Vis forfatter(e) (2008). Whose Story. Anthropological Approach to filmmaking.
 • Vis forfatter(e) (2008). Virkeligheten er best på film - miniseminar om forskning og dokumentarfilm.
 • Vis forfatter(e) (2008). The making of the film Fish On!
 • Vis forfatter(e) (2008). Showing and Saying - film as Documentation and Publication.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mediating Camera - introducing Making Rain.
 • Vis forfatter(e) (2008). Making Rain and Local Politics introducing the film Making Rain.
 • Vis forfatter(e) (2008). Lived Realities.
 • Vis forfatter(e) (2008). Images of Africa and the film Making Rain.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fish On! Introducing the film.
 • Vis forfatter(e) (2008). Breaking the Barriers -introducing the film Making Rain.
 • Vis forfatter(e) (2008). Beyond the Visual Babylon.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tid og Rom - multimodale tekstar og formidling av antropologi.
 • Vis forfatter(e) (2007). The collaboration behind the film Making Rain (57 min.) (by Liivo Niglas and Frode Storaas.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Story Behind the film Our Courtyard - Bai People of South West China (59 min.) by Frode Storaas and He Yuan Wang.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Story Behind the film Our Courtyard - Bai People of SOuth West China (59 min.) (by frode Storaas and He Yuan Wang).
 • Vis forfatter(e) (2007). The Story Behind the film Making Rain (57 min. by Liivo Niglas and Frode Storaas).
 • Vis forfatter(e) (2007). Presentation of the Film Our Courtyard - Bai People of South West China (59 min. by Frode Storaas and He Yuan Wang).
 • Vis forfatter(e) (2007). Observation and visual literacy.
 • Vis forfatter(e) (2007). Observation - Fieldwork on the Screen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Magical beliefs in South and North.
 • Vis forfatter(e) (2007). Lokal politikk og kjønn - Shona folket i Mosambik.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kvardagsliv på film - om arbeidet med Our Courtyard - Bai People of South West China (59 min.) av Frode Storaas og He Yuan Wang.
 • Vis forfatter(e) (2007). Filming Everyday Life - a case from Palestine.
 • Vis forfatter(e) (2007). Film as a Medium for Documentation.
 • Vis forfatter(e) (2007). Det tverrfaglege samarbeidet rundt filmen Making Rain (57 min.) av Liivo Niglas og Frode Storaas.
 • Vis forfatter(e) (2007). Chair and Discussant at: "Ethnographic Present" - the relationship between ethnographic collections and anthropological research in the early 21st century.
 • Vis forfatter(e) (2006). Visual Anthropology Today. Opening Speach, Nordic Anthropological Film Association 27th International Filmfestival.
 • Vis forfatter(e) (2006). Virtual Fieldwork and Visual Literacy.
 • Vis forfatter(e) (2006). Presentation of the film Our Courtyard - Bai people of South West China.
 • Vis forfatter(e) (2006). Observation and Virtual Fieldwork.
 • Vis forfatter(e) (2006). Klamath River Basin as an Ecosystem, a filmproject.
 • Vis forfatter(e) (2006). From observation to understanding.
 • Vis forfatter(e) (2005). Visuell antropologi i antropologiundervisinga.
 • Vis forfatter(e) (2005). Visual Literacy and Visual Anthropology.
 • Vis forfatter(e) (2005). The State of Visual Anthropology.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Role of the Audience.
 • Vis forfatter(e) (2005). Opening up to the Future - visual anthropology and Internet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Guns for Sale in Karamoja, Uganda.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fjorden og industrien.
 • Vis forfatter(e) (2005). Etnisitet og konfliktar i Afrika.
 • Vis forfatter(e) (2004). Tru eller Overtru - spøking og vitskap.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fieldwork on Screen.
 • Vis forfatter(e) (2003). The future of visual anthropology.
 • Vis forfatter(e) (2003). The Importance of Grandmothers - storytellings for children.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tell me your Story.
 • Vis forfatter(e) (2003). My Story.
 • Vis forfatter(e) (2003). Anthropology and Interactive Multimedia.
 • Vis forfatter(e) (2000). Replacing the pastoral staff.
 • Vis forfatter(e) (1998). The Karamojong.
 • Vis forfatter(e) (1997). Visual Antrhopology and Ideology.
 • Vis forfatter(e) (1997). Locha og eg - betyding av å bo i lokale hushold/familie/bofelleskap under feltarbeid.
 • Vis forfatter(e) (1997). Ethnicity and Mobilzation.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2021). Editorial JAF Vol 5 No 02. Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2021). Editorial JAF Vol 5 No 01. Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2020). Editorial. Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2020). Editorial. Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2019). Editorial . Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2018). Editorial. Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2018). Editorial. Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2017). Editorial. Journal of Anthropological Films.
 • Vis forfatter(e) (2004). NAFA läheb itta. Tartu visuaalse kultuuri pëvad. 7-8.
 • Vis forfatter(e) (2004). NAFA goes East. Film Festival of Nordic Anthropological Film Association 2004 Catalogue. 7-8.
 • Vis forfatter(e) (2004). Foreword. Göttingen Internasjonale Film Festival. 7-9.
 • Vis forfatter(e) (2002). Antropologisk avdeling. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 54-55.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2003). 6th ASTRA Film Fest - a review. NAFA Network Newsletter.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Miraklet på Tinos - om å filma ein gjenstand. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Mi inspirasjonskjelde. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Vis forfatter(e) (2009). Evig liv - men ikkje heilt fredleg. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 33-37.
 • Vis forfatter(e) (2004). Tru, Overtru og Spøking. Grenda posten. 40-41.
 • Vis forfatter(e) (2003). Livet i det gamle Egypt. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 4-7.
 • Vis forfatter(e) (2002). Lafon - på savannen sør i Sudan. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 18-20.
 • Vis forfatter(e) (1998). Tre kyr for ein Kalasnikov - kronikk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1997). Presentasjon av "Dei andre" - bilde og antropologi. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1997). Det gode liv - som nomade. Bergens Tidende.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2004). Spøkinga på Bergen Museum. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). Minneord om Henning Siverts. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 50-50.
 • Vis forfatter(e) (1997). Nynorskbrukarar ikkje velkomne til jubileumsutstillinga. På Høyden ( UiBs nettavis). xx.
 • Vis forfatter(e) (1997). Alcoholism Treatment in Norway: The American Way. Reflection: Narratives of Professional Helping. A Journal for the Helping Professions.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1996). Being a nomad, Turkana, Kenya.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2018). 50 år på 25 min. Gunnar Langhelle og Universitetsmuseet i ein overgangsfase.
 • Vis forfatter(e) (2017). What do the rocks say?
 • Vis forfatter(e) (2011). Secret Mountain (video 2:27').
 • Vis forfatter(e) (2011). Ostrich debate (video 3:21').
 • Vis forfatter(e) (2011). Okharbot (video 1:51').
 • Vis forfatter(e) (2011). Locals (video 8:12').
 • Vis forfatter(e) (2011). Ilha de Mocambique (video 6:03').
 • Vis forfatter(e) (2011). Gwenzi I (video 4:37).
 • Vis forfatter(e) (2011). Gwenzi 2 (video 2:52').
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Evig liv Egyptsamlinga og utstillinga på Bergen Museum, Universitetet i Bergen. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Antropologien mellom ord og bilde. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Shepherd’s staff and the AK-47: Pastoralism and handguns in Karamoja, Uganda. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Take a Proper Look! Vitual Field Studies. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Multimedia and the teaching of cultural variations. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Frå notekurs til Paris. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Det er røyken vi lever av. 18 sider.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2004). The settlement 2. 24 minutes. Observations from an Afar home settlement in Ethiopia towards midday.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Waterhole 27 min. En film om livet rundt et vanningshull blant Afar folket i Etiopia.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Settlement. 23 min. Observations from a an Afar home settlemet early in the morning. Location Ethiopia.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Night (23 minutes). Observations from a home settlement among the Afar of Ethiopia during the night.
Film
 • Vis forfatter(e) (2021). Samtale med Sametingspresidenten Aili Keskitalo .
 • Vis forfatter(e) (2021). Om gipsavstøpninger av Samiske hodeskaller.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lars Hetta figurer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Fandrem Samling.
 • Vis forfatter(e) (2018). A Kali Temple Inside Out.
 • Vis forfatter(e) (2016). Atali's Garden.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tama Gaun - the Copper Village, film 90.min.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Go-Between, Afar of Ethiopia, film 38min.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kissed and Kissed Again - the Miraculous Icon of Tinos (Hellas) - film, 38 min.
 • Vis forfatter(e) (2010). Friends, film 35 min. Macedonia.
 • Vis forfatter(e) (2009). If the Vagina had Teeth.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fish On! The Native Americans of Northern California film 61 min. together with Liivo Niglas, Diane Perlov.
 • Vis forfatter(e) (2006). Making Rain.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PUBLICATIONS

(last 5 years)

 

Films

Dipesh Kharel, Frode Storaas, Kathinka Frøystad (research)

A Kali Temple Inside Out, India, film 85 min. 2018

Storaas, Frode, Knut Chr. Myhre

Cooling and Cleansing – in Kilimanjaro, Tanzania, film 25.min. 2018

Storaas, Frode, Knut Chr. Myhre

Atali's Gift, Tanzania, film 43 min. 2017

Storaas, Frode, Dipesh Kharel

Tama Gaun – the Copper Village, Nepal, film 89 min.2015

Storaas, Frode, Dipesh Kharel

The Rebirth of Mahadev, Nepal, film 20 min. 2015

Storaas, Frode, Rolf Scott, Getachew Kassa

The Go-Between, Afar of Ethiopia, film 37 min. 2014

Storaas, Frode, Elizabeta Koneska

Girls and other things, Macedonia film 31min. 2012

 

Selections to film festivals

Tama Gaun – the Copper Village, Nepal film 89 min. 2015

Antropofest, Praha, Tsjekkia  27.-28.2017

Göttingen International Filmfestival, Göttingen, Germany 4. – 8. May, 2016

Kathmandu International Mountain Film Festival, Dec. 2015

Yamagata International Documentary Film Festival, Yamagata, Japan, 8.- 15. Oct. 2015

Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico, 26 edizione, Rovereta, Italy, 6 – 10. Oct. 2015

Beeld voor Beeld, Amsterdam, 11 – 15. February 2015

NAFA 2015 Film Festival and Conference: Images of Cultural Diversity and Heritage, Warsaw, Poland 21. – 26. Sept. 2015

 

The Rebirth of Mahadev, Nepal, film 20 min.

-Los Angeles version of the RAI International Festival of Ethnographic Film, organised and sponsored by the Centre for Visual Anthropology at the University of Southern California.

RAI International Festival of Ethnographic Film in Los Angeles 4-5 March 2016

 

14th RAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOGRAPHIC FILM, Watershed in Bristol, England, 16th - 19th June 2015

 

The International Festival of Archaeological Film
Fondazione Museo Civico, Borgo Santa Caterina, Rovereto, Italy,October 2015

 

The Go-Between, Afar of Ethiopia, film 37 min. 2014

Los Angeles version of the RAI International Festival of Ethnographic Film, organised and sponsored by the Centre for Visual Anthropology at the University of Southern California.

RAI International Festival of Ethnographic Film in Los Angeles 4-5 March 2016

 

14th RAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOGRAPHIC FILM, Watershed in Bristol, England, 16th - 19th June 2015

 

Antropofest, Prague, 29.01.15 – 31.01.15

 

Worldfilm, Tartu, 14 – 21.mars.2015

 

Days of Ethnographic Film, Ljubliana  11. – 14 mars 2015

 

Society of Visual Anthropology Film Festival, Washington DC 3 – 7.Dec. 2014

 

Kratova International Film festival, Kratova, Macedonia, 2. – 5 Oct. 2014

 

Days of Ethnographic Cinema, Moscow, Russia, 25. – 28.sept. 2014

 

European Association of Social Anthropologists, EASA, Intenational Film Festival, Tallinn, Estonia 31.juli – 3.august 2014

 

NAFA 2014, Isafjordur, Island 4. 10. June 2014

 

GIEFF, Gøttingen International Ethnographic Film Festival, Gøttingen, Germany, 28. 31. May, 2014

 

Girls and Other Things, Macedonia, film 31 min.

 

Kratova International Film festival, Kratova, Macedonia, 4. – 6 Oct. 2013
 

Days of Ethnographic Film, Ljubliana  10. – 14 mars 2015

 

 

Awards

Tama Gaun – the Copper Village, Nepal, film 89 min.2015

Nepal Panorama, Best Documentary, Special Mention to Tama Gaun (The Copper Village), which gave a fascinating insight into a traditional industry and how it was a way of life for people. 

Kathmandu International Mountain Film Festival (KIMFF) 2015

 

The Rebirth of Mahadev, Nepal, film 20 min.

Commendation, Material Culture and Archaeology,

14th RAI INTERNATIONAL FESTIVAL OF ETHNOGRAPHIC FILM, Watershed in Bristol, England, 16th - 19th June 2015

 

Exhibitions

 

Storaas, Frode, Knut M. Rio, Kari K. Kristoffersen

2014 Inntrykk fra koloniene,Universitetsmuseet i Bergen
 

Articles

 

Storaas, Frode

Mørkrets Hjarte, Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2016, 2017

 

Storaas, Frode

Indirect Cinema, in: Paul Hockings, David MacDougall, Jayasinhji Jhala, Frode Storaas, Antonio Marazzi & Fadwa El Guindi (2017) Discussion, Visual Anthropology, 30:1, 75-103

 

Storaas, Frode

Antropologien mellom ord og bilde, in: Johansen, Anders (red.):  Kunnskapens språk, Scandinavian Academic Press c/o Spartcus Forlag AS, Oslo 2012 s. 97 - 205

 

Storaas, Frode

Evig liv – Egyptsamlinga og utstillinga på Bergen Museum, Universitetet i Bergen i; Maurstad og Hauan (red.) Museers viten, museumsviten ­museologiske perspektiver på universitetsmuseenes gjøren Trondheim: Tapir 2012

 

Storaas, Frode, Seke a & Godhi Bvocho

Audiovisual recording, multimedia productions and the internet: Experiences from Zimbabwe and Mozambique in recording and disseminating knowledge about the archaeological heritage, in: M. Manyanga, S. Katsamudang (eds.) Prodding the Ancestors: Perspectives on Zimbabwean Archaeology in the post-Independence era, Harare 2012

 

 

 

 

 

Gen.sec. Nordic Anthropological Filma Association (NAFA)

 

Prosjekter

 

2018 – 2015 Ritual intersections in a mixed, panoptic neighbourhood, India.

 

2017 – 2015 Culture and Nature in Transylvania: Past and Future, Romania,

 

 

2016 – 2015 Nordic Colonial past and museum representation.

 

 2015 – 2014 Images of Cultural Diversity and Heritage, Film Festival and Conference, Poland.

 

 

2014 The Art of Knowledge Exchange - Norwegian-Romanian Workshop.

 

2012 – 2014 To Secure Life: rain-related Ceremonies in Kilimanjaro Region, Tanzania, funded by Bergen Universitetsfond, NOK 95 000

 

- Not the News – kvardagsliv på nett (NAFA)

- Traditions and Archaeology in Eastern Zimbabwe (NUFU)

- Securing Life - Rainmaking in Rombo, Kilimanjaro (BU-fondet)

 

 

Storaas has since 1993 been based at the University Museum of Bergen. Before then he had positions at the department of Social Anthropology at UiB in between work for aid organizations in Sudan and East Africa, two years scholarship from Norwegian Research Council and a year as a visiting scholar at the Program for Visual Anthropology at the University of Southern California, Los Angeles.  

His anthropological research has mainly dealt with pastoralists and agro-pastoralists in Sudan, Kenya and Uganda. General anthropology, i.e. adaptation, economy, ethnicity and local politics, has been his main theme. 

As a filmmaker he has been involved in projects in Eastern and Southern Africa, in the Middle East, in Mexico and USA, in China and Nepal, on the Balkans and Greece and in Norway. A theme conveyed in most of these projects has been how cultural traditions and ideas influence everyday life of people. As a filmmaker he aims towards creating virtual meetings between the audiences and the people presented on the screen. “I want these meetings not only to communicate knowledge, but also to move spectators emotionally, involving them in an experience that may make a difference.”

A concern related to visual anthropology has been research on media, museology and communication.

Storaas has also been involved in research based on empirical material from Norway, such as fisheries and industrial societies in rural areas.