Hjem
Hans Marius Hansteens bilde

Hans Marius Hansteen

Førsteamanuensis, filosofi
 • E-posthans.hansteen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 17
 • Besøksadresse
  Sydnesplass 12/13
  Rom 
  110
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Sosialfilosofi og politisk teori
 • Kritisk teori
 • Retorikk
 • Fagdidaktikk

"Fidjestøls forteljingar" (Bokessay om biografien om Georg Johannesen) / i: Magasinet Kairos. 30. september 2023. https://magasinetkairos.no/fidjestols-forteljingar/

"Sanningas tidskjerne. Georg Johannesen og metafysikken" (2020) http://www.salongen.no/sanningas-tidskjerne-georg-johannesen-og-metafysikken/

Introduksjon til Jaques Ranciére, BIT Teatergarasjen 5. mai 2017 (podcast) https://soundcloud.com/bit-teatergarasjen/05-mai-2017-rein-bonus-introduksjon-til-den-emansiperte-tilskuer-av-jaques-renciere

Haust 2023

 • DIDAHUM 1 (Fagtekst og skriverettleiing)
 • Examen philosophicum (HF)

Bok:

Ordet fangar.  256 s, Det norske Samlaget, Oslo 1996

Gradsavhandlingar:

Naturhistoriske konstellasjonar. Studiar i Theodor W. Adornos kritiske teori. / Doktoravhandling, 154  s. Filosofisk institutt, UiB 2001.

Fornuft og lagnad. Tolkingskonfliktar i Max Webers historiske sosiologi. Ein studie av “Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd”. / Hovudoppgåve, 130 s. Filosofisk institutt, UiB 1994. 

Utvalde artiklar:

"Fidjestøls forteljingar" (Bokessay om biografien om Georg Johannesen) / i: Magasinet Kairos. 30. september 2023. https://magasinetkairos.no/fidjestols-forteljingar/

"Framtidsminne" / i: Vagant, nr 2/2023, s 264-274.

"Brief Notes on Solidarity and Political Imagination" / in: Nordicum-Mediterraneum. Icelandic E-Journal of Nordic and Mediterraneum Studies, Vol. 17, no 5 (2023). 8 pages. https://nome.unak.is/wordpress/volume-17-no-5-2023/article-triple-blind-peer-review/brief-notes-on-solidarity-and-political-imagination/

"Idioten. Innleiande tankar om Descartes' essayistikk" / i: Bengtson, Erik m.fl: Shadows in the Cave. Revisiting Rosengrens Doxology. Retorikförlaget 2022 

"Filosofi og allmenndanning som vesentleg omstridde omgrep" / i: Norsk filosofisk tidsskrift, vol. 57 no 1-2, pp 32-41 (2022). https://www.idunn.no/doi/10.18261/nft.57.1-2.5

“Polite Conversation is now Undesirable”: Peace and Agonism in Georg Johannesen’s Rhetoric / in: Nordicum-Mediterraneum. Icelandic E-Journal of Nordic and Mediterraneum Studies, vol 15, no 2. 12 pages (2020). https://nome.unak.is/wordpress/volume-15-no-2-2020/conference-proceedings/polite-conversation-is-now-undesirable-peace-and-agonism-in-georg-johannesens-rhetoric/

"Sanningas tidskjerne. Georg Johannesen og metafysikken" / i: Bøygen | Litteraturtidsskrift, 2/2020 s 58-63. https://boygen.net/wp-content/uploads/2020/06/boygen_02_2020_web-2.pdf / også i: Salongen | Nettidsskrift for filosofi og idehistoriehttp://www.salongen.no/sanningas-tidskjerne-georg-johannesen-og-metafysikken/

"Populism as an Essentially Contested Concept or: On the Dangers of Centrism" / in: Nordicum-Mediterraneum. Icelandic E-Journal of Nordic and Mediterraneum Studies, vol 15, no 1 (2020). 7 pages. https://nome.unak.is/wordpress/volume-15-no-1-2020/other-contribution-volume-15-no-1-2020/populism-as-an-essentially-contested-concept-or-on-the-dangers-of-centrism/

"Rhetoric and Authority in Kant's Account of Enlightenment" / in: Mauro, Letterio (ed.) Social Cohesion and Human Rights. Reflections on the Contemporary Society. Milano, FrancoAngeli 2017, pp 153-163.

"Knowledge, Trust and Learning" / in: Pasini, Mirella. (ed.) Trust and Risk L'etica in un mondo insiecuro. Genova, Citta del Silencio 2014, pp 157-169.

"Toleranse og anerkjenning - eller: Kva vil det seia å verdsetja mangfald" / i: FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice Vol 1, 2014 https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/view/849

”Adornos philosophische Rhetorik oder »Wie zu lesen sei«” / i: Zeitschrift für kritische Theorie Nr 30/31, 2010, s 97-124

”Axel Honneth - anerkjenningskamp og demokrati” / i: Pedersen (red.): Moderne politisk teori. Oslo, Pax 2010, s 206-225

”Anerkjenningsgløymsle og varefetisjisme. Om Axel Honneth: Verdinglichung, Eine annerkennungstheoretische Studie” / i: Agora nr 4, 2009 s. 101-113

”Kulturminnevernets aktualitet. Vernetanken i filosofisk perspektiv” / i: Fortidsminneforeningens årbok 2008,  s 177-180

”Kva er hermeneutikk” / i: Ingrid Nielsen m.fl.: Tekst og kultur. Ei innføring. Oslo: Spartacus 2007, s 58-79

"Sofisten Immanuel Kant og den stridbare samtalen" / i: Syn og Segn.årg 111 (nr 3 2005), s 67-70

"Erindringes etos. Merknader til Nordahl Griegs lyrikk" / i: Vagant nr 2/3, 2003, s 117-123.

"Frå kunstfilosofi til naturestetikk" / i: Tor D. Johansen og Tore Vagn Lid (red.) Estetisk safari. [Filosofiske tekster nr 22] Filosofisk institutt, Bergen 2003

“Hva er filosofi?” / i: Børdahl m.fl. (red) Retorikkens omegn (Retorisk årbok 1998), s 11-32.

 

Publikasjonar (frå Cristin):

 

 • Vis forfatter(e) (2023). Grammatikk, retorikk og politikk hjå Ivar Aasen.
 • Vis forfatter(e) (2023). Framtidsminne. Vagant. 264-274.
 • Vis forfatter(e) (2023). Fidjestøls forteljingar. Retorikkmagasinet KAIROS.
 • Vis forfatter(e) (2023). Brief Notes on Solidarity and Political Imagination. Nordicum-Mediterraneum. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Grammatikk, retorikk og politikk hjå Ivar Aasen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Muntlighetens mulighetsrom - et tverrfaglig nettverksprosjekt om muntlighet og dialog i didaktikken

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=577028