Hjem
Hans Marius Hansteens bilde

Hans Marius Hansteen

Førstelektor, filosofi
 • E-postHans.Hansteen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 17+47 994 99 039
 • Besøksadresse
  Sydnesplass 12/13
  Rom 
  110
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
 • Sosialfilosofi og politisk teori
 • Kritisk teori
 • Retorikk
 • Fagdidaktikk

Haust 2017:

 • Fagdidaktikk
 • Examen philosophicum (jus)

 

Bok:

Ordet fangar.  256 s, Det norske Samlaget, Oslo 1996

 

Gradsavhandlingar:

Naturhistoriske konstellasjonar. Studiar i Theodor W. Adornos kritiske teori. / Doktoravhandling, 154  s. Filosofisk institutt, UiB 2001.

Fornuft og lagnad. Tolkingskonfliktar i Max Webers historiske sosiologi. Ein studie av “Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd”. / Hovudoppgåve, 130 s. Filosofisk institutt, UiB 1994. 

 

Utvalde artiklar:

"Rhetoric and Authority in Kant's Account of Enlightenment" / in: Mauro, Letterio (ed.) Social Cohesion and Human Rights. Reflections on the Contemporary Society. Milano, FrancoAngeli 2017, pp 153-163.

"Knowledge, Trust and Learning" / in: Pasini, Mirella. (ed.) Trust and Risk L'etica in un mondo insiecuro. Genova, Citta del Silencio 2014, pp 157-169.

"Toleranse og anerkjenning - eller: Kva vil det seia å verdsetja mangfald" / i: FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice Vol 1, 2014 https://journals.hioa.no/index.php/fleks/article/view/849

”Adornos philosophische Rhetorik oder »Wie zu lesen sei«” / i: Zeitschrift für kritische Theorie Nr 30/31, 2010, s 97-124

”Axel Honneth - anerkjenningskamp og demokrati” / i: Pedersen (red.): Moderne politisk teori. Oslo, Pax 2010, s 206-225

”Anerkjenningsgløymsle og varefetisjisme. Om Axel Honneth: Verdinglichung, Eine annerkennungstheoretische Studie” / i: Agora nr 4, 2009 s. 101-113

”Kulturminnevernets aktualitet. Vernetanken i filosofisk perspektiv” / i: Fortidsminneforeningens årbok 2008,  s 177-180

”Kva er hermeneutikk” / i: Ingrid Nielsen m.fl.: Tekst og kultur. Ei innføring. Oslo: Spartacus 2007, s 58-79

"Sofisten Immanuel Kant og den stridbare samtalen" / i: Syn og Segn.årg 111 (nr 3 2005), s 67-70

"Erindringes etos. Merknader til Nordahl Griegs lyrikk" / i: Vagant nr 2/3, 2003, s 117-123.

"Frå kunstfilosofi til naturestetikk" / i: Tor D. Johansen og Tore Vagn Lid (red.) Estetisk safari. [Filosofiske tekster nr 22] Filosofisk institutt, Bergen 2003

“Hva er filosofi?” / i: Børdahl m.fl. (red) Retorikkens omegn (Retorisk årbok 1998), s 11-32.

 

 

 • Hansteen, Hans Marius. 2017. Rhetoric and Authority in Kant's Account of Enlightenment. Kapittel, sider 153-163. I:
  • Mauro, Letterio. 2017. Social cohesion and human rights. Reflections on the Contemporary Society. Edizioni Franco Angeli. 218 sider. ISBN: 978-88-917-4319-0.
 • Hansteen, Hans Marius. 2014. Knowledge, trust and learning. Parte II, sider 157-169. I:
  • Pasini, Mirella. 2014. Trust and Risk L'etica in un mondo insiecuro. 200 sider. ISBN: 978-88-97273-23-3.
 • Hansteen, Hans Marius. 2014. Toleranse og anerkjenning, eller: Kva vil det seia å verdsetja mangfald? FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. 1. 10 sider. doi: 10.7577/fleks.853
 • Hansteen, Hans Marius. 2013. Tvisynt, men aldri i tvil. Militærnektarminne frå ein atompasifist. Kapittel, sider 293-304. I:
  • Gentikow, Barbara. 2013. La oss snakke om krig. Veteraner, soldatmødre, krigsflyktnninger og militærnektere forteller. 304 sider. ISBN: 978-82-300-1085-3.
 • Hansteen, Hans Marius. 2010. Barsk humanisme. [om Jon Hellesnes: Det femte monarki og andre essay]. Klassekampen. Publisert 2010-04-10.
 • Hansteen, Hans Marius. 2010. Adornos philosophische Rhetorik oder »Wie zu lesen sei«. Zeitschrift für kritische Theorie. 30/31. 97-124.
 • Hansteen, Hans Marius. 2010. Axel Honneth - anerkjenningskamp og demokrati. Kapitel 9, sider 206-225. I:
  • Pedersen, Jørgen. 2010. Moderne politisk teori. Pax Forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-530-3292-4.
 • Hansteen, Hans Marius. 2009. Anerkjenningsgløymsle og varefetisjisme. Om Axel Honneth: Verdinglichung, Eine annerkennungstheoretische Studie. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 4. 101-113.
 • Hansteen, Hans Marius. 2009. Litt om filosofi og samfunn. Merknader til Versuche zu einer methodischen Philosophie. Innlegg, sider 39-43. I:
  • Farsethås, Hans Christian. 2009. Filosofi og arbeidsliv. Festskrift til Knut Venneslans 70-årsdag. 150 sider. ISBN: 978-82-998100-0-5.
 • Hansteen, Hans Marius. 2008. Kulturminnevernets aktualitet. Vernetanken i filosofisk perspektiv. Årbok / Fortidsminneforeningen. 177-180.
 • Nielsen, Ingrid; Linneberg, Arild; Hansteen, Hans Marius; Viken, Øyunn. 2007. Tekst og kultur. Ei innføring. Spartacus. 195 sider. ISBN: 978-82-430-0423-8.
 • Hansteen, Hans Marius. 2002. Naturhistoriske konstellasjonar : studiar i Theodor W. Adornos kritiske teori.
 • Hansteen, Hans Marius. 1999. Historiefilosofisk apropos. 28-34. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Walter Benjamin: Retorisk årbok 1999.
 • Hansteen, Hans Marius. 1998. Kreativ forvirring. Litt om miljøvern, tekst og handling. Replikk. 7.
 • Hansteen, Hans Marius. 1998. Metamoralismen i vår tid. Syn og Segn. 1.
 • Hansteen, Hans Marius; Høisæter, Sissel; Johannesen, Georg. 1997. Om eksempelet. Ei forelesing som eksempel. faglig_bok_institusjon, sider 87-98. I:
  • 1997. Retorikkens tidsrom. Retorisk årbok 1997. Senter for europeiske kulturstudier. 12 sider.
 • Hansteen, Hans Marius. 1996. Frå eittpartistat til embetsmannsstat. Syn og Segn. 124-148.
 • Hansteen, Hans Marius. 1996. Avmaktas sjølvmedvit. Retorikkens veikryss. 174-181.
 • Hansteen, Hans Marius. 1996. Ordet fangar: essay 1988-96. Det Norske Samlaget. 255 sider. ISBN: 82-521-4705-4.
 • Hansteen, Hans Marius. 1996. Ivar Aasen som klassikar. Syn og Segn. 371-377.
 • Hansteen, Hans Marius. 1996. Erkjenning og anerkjenning: Samfunnsfilosofen Hans Skjervheim. Kritikkjournalen. 98-100.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Muntlighetens mulighetsrom - et tverrfaglig nettverksprosjekt om muntlighet og dialog i didaktikken

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=577028