Hjem
Hans Petter Eikesdals bilde

Hans Petter Eikesdal

Professor, Overlege
 • E-postHans.Eikesdal@uib.no
 • Telefon+47 55 58 67 36+47 55 58 63 73
 • Besøksadresse
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Hans Petter Eikesdal (HPE) er kreftspesialist og har arbeidet som overlege ved Kreftavdelingen Haukeland Universitetssjukehus siden 2009. Hans arbeidsområde er brystkreft og føflekkreft, og han sitter i Arbeidsutvalget til Norsk Brystkreftgruppe (NBCG) (https://nbcg.no) som utarbeider de nasjonale retningslinjene for behandling av brystkreft i Norge (https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/brystkreft).

I tillegg til sitt kliniske arbeide, leder HPE sin egen forskningsgruppe som seniorforsker ved Brystkreftgruppen i Bergen, i Mohn kreftforskningslaboratorium (https://www.uib.no/fg/g18), der han leder forskningsprosjekt som undersøker hvilke molekylære karakteristika som styrer respons eller resistens mot endokrin terapi eller kjemoterapi ved hormonreseptor positiv brystkreft, eller kjemoresistens ved trippel negativ brystkreft. Han er nasjonal koordinerende utprøver for PETREMAC og p53 bryst studiene, der pasienter med brystkreft mottar persontilpasset kreftbehandling basert på svulstenes molekylære subtype. Sammen med Per Eystein Lønning og Stian Knappskog leder han Brystkreftgruppen i Bergen og K.G. Jebsen Senter for genom-rettet kreftterapi (https://stiftkgj.no/what-we-do/k-g-jebsen-centres-of-medical-research/k-g-jebsen-center-for-genom-directed-therapy-in-cancer/?lang=en). 

HPE fullførte doktorgraden sin ved UIB i 2002, med Professor Olav Dahl som hovedveileder. Han jobbet 2 år som post doc ved Harvard University i Boston, USA, i Professor Raghu Kalluri sin forskningsgruppe ved Division of Matrix Biology, og han har et pågående forskningssamarbeid med Professor Kalluri ved hans nåværende forskningslaboratorium ved MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas.

HPE begynte sitt arbeide som seniorforsker i Brystkreftgruppen i Bergen i 2009, og fra januar 2019 ble han ansatt som Professor i 20% stilling ved Klinisk institutt 2, Medisinsk fakultet, UIB.

Bøker
 • Mellgren, Gunnar; Angelsen, Anders; Eikesdal, Hans Petter; Geisler, Jürgen. 2016. MEDIKAMENTELL KREFTBEHANDLING - CYTOSTATIKABOKEN Kapittel 19 - Hormoner og antihormoner. 661 sider. ISBN: 978-82-992331-4-9.
Tidsskriftartikler
 • Ottestad, Lars; Fronth, Line; Rajendiran, Sajitha; Aksnes, Liv Hege; Eikesdal, Hans Petter; Blix, Egil Støre; Ewertz, Marianne. 2019. Observational study of everolimus plus exemestane in postmenopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer. Acta Oncologica. 58: 385-387. doi: 10.1080/0284186X.2019.1566771
 • Eikesdal, Hans Petter; Becker, Lisa M; Teng, Yingqi; Kizu, Akane; Carstens, Julienne L; Kanasaki, Keizo; Sugimoto, Hikaru; LeBleu, Valerie S; Kalluri, Raghu. 2018. BMP7 Signaling in TGFBR2-Deficient Stromal Cells Provokes Epithelial Carcinogenesis. Molecular Cancer Research. 16: 1568-1578. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-18-0120
 • Yndestad, Synnøve; Austreid, Eilin; Skaftnesmo, Kai Ove; Lønning, Per Eystein; Eikesdal, Hans Petter. 2018. Divergent activity of the pseudogene PTENP1 in ER-positive and negative breast cancer. Molecular Cancer Research. 16: 78-89. doi: 10.1158/1541-7786.MCR-17-0207
 • Yndestad, Synnøve; Austreid, Eilin; Knappskog, Stian; Chrisanthar, Ranjan; Lilleng, Peer Kåre; Lønning, Per Eystein; Eikesdal, Hans Petter. 2017. High PTEN gene expression is a negative prognostic marker in human primary breast cancers with preserved p53 function. Breast Cancer Research and Treatment. 163: 177-190. doi: 10.1007/s10549-017-4160-5
 • Yndestad, Synnøve; Austreid, Eilin; Svanberg, Ida; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein; Eikesdal, Hans Petter. 2017. Activation of Akt characterizes estrogen receptor positive human breast cancers which respond to anthracyclines. OncoTarget. 8: 41227-41241. doi: 10.18632/oncotarget.17167
 • Kim, J; de Sampaio, P.C.; Lundy, D.M.; Peng, Q; Evans, K.W.; Sugimoto, Hikaru; Gageo, M.; Kienast, Y.; do Amaral, N.S.; Rocha, R.M.; Eikesdal, Hans Petter; Lønning, P.E.; Meric-Bernstam, F.; LeBleu, V. 2016. Heterogenous perivascular cell coverage affects breast cancer metastasis and response to chemotherapy. JCI Insight. 1: e90733. doi: 10.1172/jci.insight.90733
 • Lund, Amanda W.; Wagner, Marek; Fankhauser, Manuel; Steinskog, Eli Sihn Samdal; Broggi, Maria A.; Spranger, Stefani; Gajewski, Thomas F.; Alitalo, Kari; Eikesdal, Hans Petter; Wiig, Helge; Swartz, Melody A. 2016. Lymphatic vessels regulate immune microenvironments in human and murine melanoma. Journal of Clinical Investigation. 126: 3389-3402. doi: 10.1172/JCI79434
 • Steinskog, Eli Sihn Samdal; Sagstad, Solfrid Johanne; Wagner, Marek; Karlsen, Tine Veronica; Yang, Ning; Markhus, Carl Erik Nordvik; Yndestad, Synnøve; Wiig, Helge; Eikesdal, Hans Petter. 2016. Impaired lymphatic function accelerates cancer growth. OncoTarget. 7: 45789-45802. doi: 10.18632/oncotarget.9953
 • Vetti, Hildegunn Høberg; Bjorvatn, Cathrine; Fiane, Bent; Aas, Turid; Woie, Kathrine; Espelid, Helge; Eikesdal, Hans Petter; Listøl, Wenche; Haavind, Marianne Tveit; Knappskog, Per; Rusken, Tone; Haukanes, Bjørn Ivar; Steen, Vidar Martin; Hoogerbrugge, Nicoline. 2016. BRCA1/2 testing in newly diagnosed breast and ovarian cancer patients without prior genetic counselling: the DNA-BONus study. European Journal of Human Genetics. 24: 881-888. doi: 10.1038/ejhg.2015.196
 • Austreid, Eilin; Lønning, Per Eystein; Eikesdal, Hans Petter. 2014. The emergence of targeted drugs in breast cancer to prevent resistance to endocrine treatment and chemotherapy. Expert Opinion on Pharmacotherapy. 15: 681-700. doi: 10.1517/14656566.2014.885952
 • Eikesdal, Hans Petter; Knappskog, Stian; Aas, Turid; Lønning, Per Eystein. 2014. TP53 status predicts long-term survival in locally advanced breast cancer after primary chemotherapy. Acta Oncologica. 53: 1347-1355. doi: 10.3109/0284186X.2014.922215
 • Eikesdal, Hans Petter; Løes, Sigbjørn Suk; Herlofson, Bente Brokstad. 2014. Tannhelse ved bruk av bisfosfonater mot brystkreft. Tidsskrift for Den norske legeforening. 134: 1451-1451. Publisert 2014-08-19. doi: 10.4045/tidsskr.14.0717
 • Eikesdal, Hans Petter; Løes, Sigbjørn Suk; Herlofson, Bente Brokstad. 2014. Tannproblemer og adjuvant bisfosfonatbehandling hos pasienter med brystkreft. Den norske tannlegeforenings tidende. 124: 571.
 • Johannessen, Tor-Christian Aase; Wagner, Marek; Straume, Oddbjørn; Bjerkvig, Rolf; Eikesdal, Hans Petter. 2013. Tumor vasculature: the Achilles' heel of cancer? Expert opinion on therapeutic targets. 17: 7-20. doi: 10.1517/14728222.2013.730522
 • Lønning, Per Eystein; Eikesdal, Hans Petter. 2013. Aromatase inhibition 2013: clinical state of the art and questions that remain to be solved. Endocrine-Related Cancer. 20: R183-R201. doi: 10.1530/ERC-13-0099
 • Storaas, Eivind; Holmaas, Gunhild; Gravdal, Karsten; Børretzen, Astrid; Eikesdal, Hans Petter. 2013. Lethal pneumonitis after docetaxel chemotherapy: Case report and review of the literature. Acta Oncologica. 52: 1034-1040. doi: 10.3109/0284186X.2012.750734
 • Schuster, Cornelia; Eikesdal, Hans Petter; Puntervoll, Hanne Eknes; Geisler, Jürgen; Geisler, Stephanie; Heinrich, Daniel; Molven, Anders; Lønning, Per Eystein; Akslen, Lars A.; Straume, Oddbjørn. 2012. Clinical efficacy and safety of bevacizumab monotherapy in patients with metastatic melanoma: predictive importance of induced early hypertension. PLoS ONE. 7. 8 sider. doi: 10.1371/journal.pone.0038364
 • Eikesdal, Hans Petter; Kalluri, Raghu. 2009. Drug resistance associated with antiangiogenesis therapy. Seminars in Cancer Biology. 19: 310-317.
 • Eikesdal, Hans Petter; Sugimoto, Hikaru; Birrane, Gabriel; Maeshima, Yohei; Cooke, Vesselina; Kieran, Mark; Kalluri, Raghu. 2008. Identification of amino acids essential for the antiangiogenic activity of tumstatin and its use in combination antitumor therapy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 105: 15040-15045.
 • Niclou, SP; Danzeisen, C; Brons, NHC; Eikesdal, Hans Petter; Enger, Per Øyvind; Bjerkvig, Rolf. 2008. COMPLETE SEPARATION AND PHENOTYPING OF THE TUMOR-HOST CELLULAR COMPARTMENTS IN TUMOR-BEARING NOD/SCID MICE. Neuro-Oncology. 10: 853-854.
 • Niclou, Simone P; Danzeisen, Claude; Brons, Nicolaas HC; Eikesdal, Hans Petter; Enger, Per Øyvind; Bjerkvig, Rolf. 2008. Complete separation and phenotyping of the tumor-host cellular compartments in tumor bearing nod/scid mice. Neuro-Oncology. 10: 1148-1148.
 • Niclou, Simone P; Danzeisen, Claude; Eikesdal, Hans Petter; Wiig, Helge; Brons, Nicolaas HC; Poli, Aurélie MF; Svendsen, Agnete; Torsvik, Anja; Enger, Per Øyvind; Terzis, Jorge A; Bjerkvig, Rolf. 2008. A novel eGFP-expressing immunodeficient mouse model to study tumor-host interactions. The FASEB Journal. 22: 3120-3128. doi: 10.1096/fj.08-109611
Rapporter/avhandlinger
 • Eikesdal, Hans Petter; Andersen, Knut-Jan. 1996. In vitro toksikologi på proximale tubuli celler. Medisinsk særoppgave, Universitetet i Bergen. 27 sider.
Bokkapitler
 • Eikesdal, Hans Petter; Helle, S.I.; Guren, T. 2016. Kapittel 14 - Tubulinhemmere. Kapittel 14, sider . I:
  • Dahl, Olav; Lehne, Gustav; Christoffersen, Thoralf. 2016. Medikamentell kreftbehandling - Cytostatikaboken 8. utgave 2016. 661 sider. ISBN: 978-82-992331-4-9.
 • Eikesdal, Hans Petter; Kvaløy, S.; Kolstad, A.; Dahl, O.; Bruland, Ø.S. 2016. Kapittel 7 - Metabolske forstyrrelser ved kreft. Kapittel 7, sider . I:
  • Dahl, Olav; Lehne, Gustav; Christoffersen, Thoralf. 2016. Medikamentell kreftbehandling - Cytostatikaboken 8. utgave 2016. 661 sider. ISBN: 978-82-992331-4-9.
 • Eikesdal, Hans Petter; Kalluri, Raghu. 2011. The multifaceted role of cancer associated fibroblasts in tumor progression. Chapter 19, sider 361-380. I:
  • Mueller, Margareta M.; Fusenig, Norbert E. 2011. Tumor-associated fibroblasts and their matrix. Springer. 452 sider. ISBN: 9789400706583.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.