Hjem
Hans Petter Eikesdals bilde

Hans Petter Eikesdal

Professor, Overlege
 • E-postHans.Eikesdal@uib.no
 • Telefon+47 55 58 67 36+47 55 58 63 73
 • Besøksadresse
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Hans Petter Eikesdal (HPE) er kreftspesialist og har arbeidet som overlege ved Kreftavdelingen Haukeland Universitetssjukehus siden 2009. Hans arbeidsområde er brystkreft og føflekkreft, og han sitter i Arbeidsutvalget til Norsk Brystkreftgruppe (NBCG) (https://nbcg.no) som utarbeider de nasjonale retningslinjene for behandling av brystkreft i Norge (https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/brystkreft).

I tillegg til sitt kliniske arbeide, leder HPE sin egen forskningsgruppe som seniorforsker ved Brystkreftgruppen i Bergen, i Mohn kreftforskningslaboratorium (https://www.uib.no/fg/g18), der han leder forskningsprosjekt som undersøker hvilke molekylære karakteristika som styrer respons eller resistens mot endokrin terapi eller kjemoterapi ved hormonreseptor positiv brystkreft, eller kjemoresistens ved trippel negativ brystkreft. Han er nasjonal koordinerende utprøver for PETREMAC og p53 bryst studiene, der pasienter med brystkreft mottar persontilpasset kreftbehandling basert på svulstenes molekylære subtype. Sammen med Per Eystein Lønning og Stian Knappskog leder han Brystkreftgruppen i Bergen og K.G. Jebsen Senter for genom-rettet kreftterapi (https://stiftkgj.no/what-we-do/k-g-jebsen-centres-of-medical-research/k-g-jebsen-center-for-genom-directed-therapy-in-cancer/?lang=en). 

HPE fullførte doktorgraden sin ved UIB i 2002, med Professor Olav Dahl som hovedveileder. Han jobbet 2 år som post doc ved Harvard University i Boston, USA, i Professor Raghu Kalluri sin forskningsgruppe ved Division of Matrix Biology, og han har et pågående forskningssamarbeid med Professor Kalluri ved hans nåværende forskningslaboratorium ved MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas.

HPE begynte sitt arbeide som seniorforsker i Brystkreftgruppen i Bergen i 2009, og fra januar 2019 ble han ansatt som Professor i 20% stilling ved Klinisk institutt 2, Medisinsk fakultet, UIB.

Lærebok
 • Mellgren, Gunnar; Angelsen, Anders; Eikesdal, Hans Petter; Geisler, Jürgen. 2016. MEDIKAMENTELL KREFTBEHANDLING - CYTOSTATIKABOKEN Kapittel 19 - Hormoner og antihormoner . Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for farmakologi.
Vitenskapelig artikkel
 • Andreassen, Maren Marie Sjaastad; Goa, Pål Erik; Sjøbakk, Torill Eidhammer; Hedayati, Roja; Eikesdal, Hans Petter; Deng, Callie; Østlie, Agnes; Lundgren, Steinar; Bathen, Tone Frost; Jerome, Neil Peter. 2019. Semi-automatic segmentation from intrinsically-registered 18F-FDG-PET/MRI for treatment response assessment in a breast cancer cohort: comparison to manual DCE-MRI. Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine. 12 sider.
 • Ottestad, Lars; Fronth, Line; Rajendiran, Sajitha; Aksnes, Liv Hege; Eikesdal, Hans Petter; Blix, Egil Støre; Ewertz, Marianne. 2019. Observational study of everolimus plus exemestane in postmenopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer. Acta Oncologica. 385-387.
 • Yndestad, Synnøve; Austreid, Eilin; Skaftnesmo, Kai Ove; Lønning, Per Eystein; Eikesdal, Hans Petter. 2018. Divergent activity of the pseudogene PTENP1 in ER-positive and negative breast cancer. Molecular Cancer Research. 78-89.
 • Eikesdal, Hans Petter; Becker, Lisa M; Teng, Yingqi; Kizu, Akane; Carstens, Julienne L; Kanasaki, Keizo; Sugimoto, Hikaru; LeBleu, Valerie S; Kalluri, Raghu. 2018. BMP7 Signaling in TGFBR2-Deficient Stromal Cells Provokes Epithelial Carcinogenesis. Molecular Cancer Research. 1568-1578.
 • Yndestad, Synnøve; Austreid, Eilin; Knappskog, Stian; Chrisanthar, Ranjan; Lilleng, Peer Kåre; Lønning, Per Eystein; Eikesdal, Hans Petter. 2017. High PTEN gene expression is a negative prognostic marker in human primary breast cancers with preserved p53 function. Breast Cancer Research and Treatment. 177-190.
 • Yndestad, Synnøve; Austreid, Eilin; Svanberg, Ida; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein; Eikesdal, Hans Petter. 2017. Activation of Akt characterizes estrogen receptor positive human breast cancers which respond to anthracyclines. OncoTarget. 41227-41241.
 • Lund, Amanda W.; Wagner, Marek; Fankhauser, Manuel; Steinskog, Eli Sihn Samdal; Broggi, Maria A.; Spranger, Stefani; Gajewski, Thomas F.; Alitalo, Kari; Eikesdal, Hans Petter; Wiig, Helge; Swartz, Melody A. 2016. Lymphatic vessels regulate immune microenvironments in human and murine melanoma. Journal of Clinical Investigation. 3389-3402.
 • Steinskog, Eli Sihn Samdal; Sagstad, Solfrid Johanne; Wagner, Marek; Karlsen, Tine Veronica; Yang, Ning; Markhus, Carl Erik Nordvik; Yndestad, Synnøve; Wiig, Helge; Eikesdal, Hans Petter. 2016. Impaired lymphatic function accelerates cancer growth. OncoTarget. 45789-45802.
 • Kim, J; de Sampaio, P.C.; Lundy, D.M.; Peng, Q; Evans, K.W.; Sugimoto, Hikaru; Gageo, M.; Kienast, Y.; do Amaral, N.S.; Rocha, R.M.; Eikesdal, Hans Petter; Lønning, P.E.; Meric-Bernstam, F.; LeBleu, V. 2016. Heterogenous perivascular cell coverage affects breast cancer metastasis and response to chemotherapy. JCI Insight. e90733.
 • Vetti, Hildegunn Høberg; Bjorvatn, Cathrine; Fiane, Bent; Aas, Turid; Woie, Kathrine; Espelid, Helge; Eikesdal, Hans Petter; Listøl, Wenche; Haavind, Marianne Tveit; Knappskog, Per; Rusken, Tone; Haukanes, Bjørn Ivar; Steen, Vidar Martin; Hoogerbrugge, Nicoline. 2016. BRCA1/2 testing in newly diagnosed breast and ovarian cancer patients without prior genetic counselling: the DNA-BONus study. European Journal of Human Genetics. 881-888.
 • Eikesdal, Hans Petter; Knappskog, Stian; Aas, Turid; Lønning, Per Eystein. 2014. TP53 status predicts long-term survival in locally advanced breast cancer after primary chemotherapy. Acta Oncologica. 1347-1355.
 • Schuster, Cornelia; Eikesdal, Hans Petter; Puntervoll, Hanne Eknes; Geisler, Jürgen; Geisler, Stephanie; Heinrich, Daniel; Molven, Anders; Lønning, Per Eystein; Akslen, Lars A.; Straume, Oddbjørn. 2012. Clinical efficacy and safety of bevacizumab monotherapy in patients with metastatic melanoma: predictive importance of induced early hypertension. PLOS ONE. 8 sider.
 • Eikesdal, Hans Petter; Sugimoto, Hikaru; Birrane, Gabriel; Maeshima, Yohei; Cooke, Vesselina; Kieran, Mark; Kalluri, Raghu. 2008. Identification of amino acids essential for the antiangiogenic activity of tumstatin and its use in combination antitumor therapy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 15040-15045.
 • Niclou, Simone P; Danzeisen, Claude; Eikesdal, Hans Petter; Wiig, Helge; Brons, Nicolaas HC; Poli, Aurélie MF; Svendsen, Agnete; Torsvik, Anja; Enger, Per Øyvind; Terzis, Jorge A; Bjerkvig, Rolf. 2008. A novel eGFP-expressing immunodeficient mouse model to study tumor-host interactions. The FASEB Journal. 3120-3128.
Rapport
 • Eikesdal, Hans Petter. 1996. In vitro toksikologi på proximale tubuli celler. .
Vitenskapelig foredrag
 • Andersen, Knut-Jan; Holz, Eckhard; Gharenia, B.; Eikesdal, Hans Petter; Vik, Hogne; Christensen, Erik Ilsø. 1996. Renal Cellular Changes Following X-Ray Contrast Media Exposure.
Leserinnlegg
 • Storaas, Eivind; Holmaas, Gunhild; Gravdal, Karsten; Børretzen, Astrid; Eikesdal, Hans Petter. 2013. Lethal pneumonitis after docetaxel chemotherapy: Case report and review of the literature. Acta Oncologica. 1034-1040.
Short communication
 • Eikesdal, Hans Petter; Løes, Sigbjørn Suk; Herlofson, Bente Brokstad. 2014. Tannhelse ved bruk av bisfosfonater mot brystkreft. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1451-1451.
Doktorgradsavhandling
 • Yndestad, Synnøve. 2018. The role of PTEN, PI3K-Akt-mTOR signaling and pseudogene PTENP1 in breast cancer.
 • Steinskog, Eli Sihn Samdal. 2017. Role of the microenvironment and lymphatics in cancer development.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Eikesdal, Hans Petter; Kalluri, Raghu. 2011. The multifaceted role of cancer associated fibroblasts in tumor progression. 20 sider.
Sammendrag/abstract
 • Niclou, Simone P; Danzeisen, Claude; Brons, Nicolaas HC; Eikesdal, Hans Petter; Enger, Per Øyvind; Bjerkvig, Rolf. 2008. Complete separation and phenotyping of the tumor-host cellular compartments in tumor bearing nod/scid mice. Neuro-Oncology. 1148-1148.
 • Niclou, SP; Danzeisen, C; Brons, NHC; Eikesdal, Hans Petter; Enger, Per Øyvind; Bjerkvig, Rolf. 2008. COMPLETE SEPARATION AND PHENOTYPING OF THE TUMOR-HOST CELLULAR COMPARTMENTS IN TUMOR-BEARING NOD/SCID MICE. Neuro-Oncology. 853-854.
Poster
 • Eikesdal, Hans Petter; Yndestad, Synnøve; Blix, Egil Støre; Lundgren, Steinar; Vagstad, Geirfinn; Espelid, Helge; Gilje, Bjørnar; Janssen, Emiel; Geisler, Jürgen; Aas, Turid; Aase, Hildegunn Siv; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2019. Neoadjuvant olaparib monotherapy in primary triple negative breast cancer.
 • Eikesdal, Hans Petter; Clausen, Christina; Blix, Egil Støre; Lundgren, Steinar; Vagstad, Geirfinn; Espelid, Helge; Gilje, Bjørnar; Janssen, Emiel; Geisler, Jürgen; Aas, Turid; Aase, Hildegunn Siv; Knappskog, Stian; Lønning, Per Eystein. 2019. Neoadjuvant endocrine therapy with palbociclib in patients with high-risk breast cancer.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Austreid, Eilin; Lønning, Per Eystein; Eikesdal, Hans Petter. 2014. The emergence of targeted drugs in breast cancer to prevent resistance to endocrine treatment and chemotherapy. 681-700.
 • Johannessen, Tor-Christian Aase; Wagner, Marek; Straume, Oddbjørn; Bjerkvig, Rolf; Eikesdal, Hans Petter. 2013. Tumor vasculature: the Achilles' heel of cancer? 7-20.
 • Lønning, Per Eystein; Eikesdal, Hans Petter. 2013. Aromatase inhibition 2013: clinical state of the art and questions that remain to be solved. R183-R201.
 • Eikesdal, Hans Petter; Kalluri, Raghu. 2009. Drug resistance associated with antiangiogenesis therapy. 310-317.
Fagartikkel
 • Eikesdal, Hans Petter; Løes, Sigbjørn Suk; Herlofson, Bente Brokstad. 2014. Tannproblemer og adjuvant bisfosfonatbehandling hos pasienter med brystkreft. Den norske tannlegeforenings tidende. 571.
Faglig kapittel
 • Eikesdal, Hans Petter; Kvaløy, S.; Kolstad, A.; Dahl, O.; Bruland, Ø.S. 2016. Kapittel 7 - Metabolske forstyrrelser ved kreft.
 • Eikesdal, Hans Petter; Helle, S.I.; Guren, T. 2016. Kapittel 14 - Tubulinhemmere.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.