Hjem
Harald Åge Sæthres bilde
 • E-postHarald.Sathre@uib.no
 • Telefon+47 55 58 20 24+47 480 96 672
 • Besøksadresse
  Universitetet i Bergen
  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  5020 Bergen
  Rom 
  Informasjonssenter for realfagsstudenter
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

-  Sæthre er sekretariatsleder i 50 % stilling for det nasjonale samarbeidet «Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning»

-  Sæthre har også en 20 % stilling for rektoratet ved Universitetet i Bergen for å bidra til at ansatte bruker tilbudene i det nasjonale prosjektet

I de resterende 30% arbeider Sæthre videre ved UiB (HF og MN) for å:

-  Arbeider med tiltak for økt gjennomføring i bachelorstudiene (støtter opp om lokale prosjekt etter forespørsel – initierer felles prosjekt for fakultetet)

-  Gir input til bruk av studenter i undervisningen, mentorordninger, programmøter, fokusgruppesamtaler, spørreundersøkelser ol. rettet mot bachelorstudenter

- Kan bidra med opplegg til workshop for fagmiljø som ønsker å arbeide systematisk med å øke gjennomføringen.

- Rådgir fakultetsledelsen på videre utvikling av kvalitet i studiene

- Assisterer studentene i å skape aktivitet og kontinuitet i studentdemokratiet

- Bidrar inn i mottaket av nye studenter på fakultetsnivå – gjennomføring og evaluering

- Har mye historikk på endringer i studier, det studieadministrative arbeidet, organisering og hvordan studentene har utviklet seg

Utvalgte foredrag:

I 2017 og 2018:  Arrangert og holdt innlegg på en rekke seminar i regi av prosjektet Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning Mer informasjon her (fra 2020 Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning)

2018 November: Foredrag for foreldre ved Nordahl Grieg videregående skole

2018 September: Foredrag for NSO- ledersamling

2018 Mai: Keynote på NUAS - konferansen Supporting Student Success – Stöd till studentframgång

                Selve foredraget kan lastes ned her              

2017

September Foredrag for rådgivere på Vestlandet

2017 Juni: Pre-workshop på EFYE -2017 konferansen i Birmingham

2015 - 2016  Foredrag ved læresteder landet rundt ofte med tittelen "Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes"
Blant lærestedene er  BI, HiØ, SOPP,NTNU, NUni, HIOA, UiA, UiB, HVL, UiT

Foredrag på NOKUT sin årskonferanse 2015.

Har også holdt workshop for en NSO med studentrepresentanter fra hele landet.

Hvordan jobbe systematisk for lavere frafall i høyere utdanning?
Foredrag for Universitet- og høgskolerådets utdanningsutvalg.
 

Har i samarbeide med Universitetspedagogikkmiljøet og HR-avdelingen arbeidet frem et eget pedagogisk kurs for studieadministrativt ansatte.

Utvalgte skriftlige arbeider:

-"Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes" 2014 Bok  - Mer informasjon

-"Frafallet i høyere utdanning er et større problem enn noen vil ha det til" 2019 Debattinnlegg Khrono

- "Vi kan gjøre noe med ensomhet blant studentene" 2018 Kronikk i NRK-Ytring

- "Et svik mot ungdommen" - Kronikk i Bergens Tidende april 2014
- "Vi kan hindre at så mange faller fra" - Kronikk i Bergens Tidende desember 2011


- Kvalitetsreformen Hva skjedde ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen? Rapport (2007)
- Foredrag på oljemessen i Stavanger ONS 2006
- Kronikk i Bergens Tidende februar 2006 om realfagskrisen.
- Bylivet som magnet, Kronikk i Bergens Tidende april, 2003.(skulle vært trykket juni 02)
- Vi bryr oss!, Et tiltak i førstesemesteret, Delrapport 2 i Studieløpsprosjektet, MN-fak. UiB.
- Uhu! - Samfunnets kunnskapsrede. Avisbilag til Bergens Tidende, Haugesunds avis, Stavanger Aftenblad og Sunnmørsposten medio februar.(2001 og 2002):
se internettutgaven
- Avisen Uhu!, En rapport om produksjon og effekt av avisen Uhu!, Delrapport 1 i Studieløpsprosjektet, MN-fak. UiB.
- Hva er problemet for grunnemnene i matematikk? Rapport, MN-fak., UiB.
( Åsheim, O & Sæthre, Harald Åge (2000))
- Derfor stryker de i matematikk, Kronikk i Bergens Tidende juni, 2000.
- Faste undersøkelser blant helt nye studenter til MN-fak, UiB.
- Topp motiverte studenter, Kronikk i Bergens Tidende 10.04.96
- Studenten i sentrum, Rapport fra seminar om studiekvalitet, MN-fak.,UiB.
(Eide, Ingvild......Sæthre, Harald Åge (1998))

-  Sæthre har hatt ideen, hatt hovedansvar for å utvikle og var prosjektleder for det nasjonale prosjektet «Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning». Prosjektet har nå gått over i fast drift som Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning.

Har gjennomført flere utviklings- og analyseprosjekter, og veiledet kolleger i vitenskapelige og administrative stillinger i utvikling av prosjekter lokalt på instituttene. Eksempler på prosjekt er:

VI BRYR OSS! En større omlegging av mottaket av nye studenter, for å sikre bedre sosialisering, mer studieforberedte og bedre orienterte studenter.

PÅ VEI – Et arrangement for å styrke studentenes mål og motivasjon med studiene. Har bidratt til å utvikle helheten i arrangementet, kurse

PROGRAMMØTER – Et opplegg for de ulike programmene systematisk møter studentene med aktuell informasjon i avgjørende faser i bachelorutdanningen.

MENTORORDNINGER – Utformet veiledningshefter og bidratt i utforming av ordninger ved flere institutt.

HELHETEN I ANDRE SEMESTER – Bidratt til å utvikle bruk av fokusgrupper  i andre semester for å bli bedre kjent med hvilke utfordringer studentene har.

Å FÅ STUDENTENE MED PÅ LAGET – Har bidratt til mye høyere aktivitet blant studentene i ulike verv og i organisasjonsarbeid.

TRUST som belyste hva de faglig ansatte mente om undervisning og frafallsproblematikk.  Fikk midler fra Forskningsrådet og samarbeidet med Universitetet i Nordland, Høgskolen i Sogn og Fjordane og RENATE senteret i Trondheim.

Har sammen med studiesjefen ved fakultetet hatt ansvar for å utvikle den studieadministrative staben ved fakultetet gjennom ulike utviklings- og fagseminar. Har også utformet og gjennomført et kurs i pedagogikk for studieadministrativt ansatte i samarbeid med universitetspedagogene ved Institutt for pedagogikk.

Sitter i den faglige komiteen som årlige arrangerer EFYE (European First Year Experience) konferanser rundt om i Europa. Var hovedansvarlig for en meget vellykket konferanse i Bergen i 2015

 

Harald Åge Sæthre er fra 1.1.2020 sekretariatsleder i 50 % stilling for det nasjonale nettverket - Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning. Han har også en 20% stilling for rektoratet knyttet til det nasjonale prosjektet. I de resterende 30 % fortsetter Sæthre med ulike prosjekt ved Universitetet i Bergen hovedsaklig ved Det humanistiske fakultet. Frem til 2017 arbeidet han 100 % i en prosjektstilling ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet der han utviklet mottaket av nye studenter, tilbudet innen studie- og karriereplanlegging, økt studentaktivitet og mye mer. Erfaringene har han delt i en egen bok "Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes". Prosjektet har sett og ser på hele studieløpet fra rekruttering, mottak og innholdet i studiet til ferdige kandidater. Sæthre ledet tidligere det daglige arbeidet med studieadministrasjon og studieinformasjon ved samme fakultetet. Sæthre har gjennomført praktisk pedagogisk utdanning og har praktisert som lektor i den videregående skolen. Han har deltatt på konferanser og gjennomført studieturer til Storbritannia, USA og Australia.
Arbeider av Tinto, Pascarella, Terenzini og Astin er hovedinspirasjonen. Spesielt Tinto's longitudinal model of institutional departure er et grunnleggende instrument