Hjem
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2001). Debattlære. Universitetet i Oslo.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2001). Jane Austen og ‘den polerte utside’. Norsk Filosofisk tidsskrift. 39-51.
 • Vis forfatter(e) (1980). Tema fra ELE. Norsk Filosofisk tidsskrift. 144-161.
 • Vis forfatter(e) (1980). Om Skeptikeren. Norsk Filosofisk tidsskrift. 45-53.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2000). Jane Austen og 'den polerte utside'.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (1976). On Quoting An Essay on the Ontology of Words. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2008). Interpreting Wittgenstein: Four essays. 20.
 • Vis forfatter(e) (2000). Mode of Being.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1995). Logikk for hvermann. Sigma forlag.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2008). Debattlære for psykologer; Innføring i tolking, argumentasjon og saklighet. EXPHIL-PSEKS, EXPHIL-PSSEM.
 • Vis forfatter(e) (1999). Debattlære. Innføring i tolkning, argumentasjon og saklighet.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Technology and Practice in Seventeenth Century English Experimentalism.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2001). Jane Austen og ‘den polerte utside’. 15 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2001). Comments on Conant.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.