Hjem
Håvard Haarstads bilde

Håvard Haarstad

Professor, Senterleder, Senter for klima og energiomstilling (CET)
 • E-postHavard.Haarstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 45 81+47 934 47 727
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

English version here

Jeg er professor i samfunnsgeografi og forsker på bærekraftig byutvikling. For tiden leder jeg prosjektet European cities as actors in climate and energy transformations, finansiert gjennom Bergen Forskningsstiftelse (BFS) sitt rekrutteringsprogram.

Jeg er senterleder for Centre for Climate and Energy Transformation (CET). 

Jeg leder også SpaceLab sammen med Tarje Wanvik. SpaceLab er en forskningsgruppe ved Institutt for geografi som ser på sammenhengen mellom klima, energi og samfunnet,. SpaceLab har en rekke aktiviteter på dette feltet, ikke minst rettet mot formidling. 

Min forskningsaktivitet har to hovedspor. Det første går på byutvikling og byenes rolle i klima- og energiomstilling. Byene har blitt viktige aktører i omstillingen, spesielt siden det lenge har gått trått i internasjonale klimaforhandlinger. Jeg har skrevet og holdt foredrag om byenes og planleggingens rolle i klima- og energiomstillingen. 

Vårt forskningsprosjekt European cities, som startet i 2016, ser spesielt på nettverk og læring mellom byer og hvordan idéer tatt fra andre steder blir tatt opp og implementert i spesifikke byer. Mine egne casestudier i prosjektet er fokusert på smartby-strategier, og hva dette betyr i norsk sammenheng. 

Det andre hovedsporet i min forskningsaktivitet dreier seg om teorier knyttet til klima- og energiomstilling. Jeg argumenterer for at samfunnsvitenskapen ofte bruker teorier som legger for mye vekt på stabilitet, og at vi trenger teorier som i større grad åpner for ustabilitet og variasjon mellom steder. Jeg skriver om dette blant annet i en artikkel i Progress in Human Geography (sammen med Tarje Wanvik), tilgjengelig som open access. Og som del av dette er jeg og mine kolleger i SpaceLab opptatt av samfunnsforskningens rolle i omstillingen. 

Vi oppdaterer SpaceLab sine hjemmesider løpende med saker om aktiviteten vår, se her

Jeg er medlem i Teknologirådet, et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi. 

Tidligere i karrieren forsket jeg på energi- og naturressurspolitikk i Latinamerika, spesielt Bolivia og Peru. 

 

 • GEO206: Qualitative analysis
 • GEO221: Globalisation and the development of place
 • GEO292: Regionalgeografisk feltkurs
 • GEO324: Firm strategies, governance and regional development

 

Tvinnereim, E., Haarstad, H., Rødeseike, A., & Bugnion, V. 2020. Explaining public acceptance of congestion charging: The role of geographical variation in the Bergen case. Case Studies on Transport Policy.

Sareen, S. and Haarstad, H. 2020. Energy transitions governance (Special issue). Global Transitions, 2(March).

Sareen, S. and Haarstad, H. 2020. Editorial: Legitimacy and accountability in the governance of sustainable energy transitions. Global Transitions, 2, 47-50.  

Karvonen, A., Cook, M., Haarstad, H. 2020. Urban planning and the smart city: Projects, practices and politics. (Special issue) Urban Planning 5(1).

Karvonen, A., Cook, M., Haarstad, H. 2020. Editorial: Urban planning and the smart city: Projects, practices and politics. Urban Planning 5(1), 65-68.

Wathne, M., and Haarstad, H. 2020. The smart city as mobile policy: insights on contemporary urbanism. Geoforum, 108, pp. 130-138. 

Haarstad H. (2020) Do Climate Targets Matter? The Accountability of Target-setting in Urban Climate and Energy Policy. In: Sareen S. (ed.) Enabling Sustainable Energy Transitions. Palgrave Pivot.

Sareen S., Moss T., Lund C., Haarstad H., Sovacool B., Wolf S. (2020) Conclusion: Legitimation and Accountability in Energy Transitions Research. In: Sareen S. (ed.) Enabling Sustainable Energy Transitions. Palgrave Pivot. 

Kolstad, E., Sofienlund, O., Kvamsås, H., Stiller-Reve, M., ... Haarstad, H... et al. (2019) Trials, errors and improvements in co-production of climate services. Bulletin of the American Meteorological Society100, pp. 1419-1428. 

Haarstad, H. and Wathne, M. W. 2019. Are smart city projects catalyzing urban energy sustainability? Energy Policy, 129, pp. 918-925. 

Bouzarovski, S. and Haarstad, H. 2019. Rescaling low-carbon transformations: towards a relational ontology. Transactions of the Institute of British Geographers, 44(2), pp. 256-269. 

Haarstad, H. og Wathne, M. 2019. Smartere byer - smartere liv? I: Rolstadås, A. et al. Det nye digitale Norge. John Grieg Forlag: Norges Tekniske Vitenskapsakademi. 

Lillevold, K. and Haarstad, H. 2019. The deep city: Cultural heritage as a resource for sustainable local transformation. Local Environment, 24, 4, pp. 329-341. 

Sareen, S., and Haarstad, H. 2018. Bridging socio-technical and justice aspects of sustainable energy transitions. Applied Energy228, October, 624-632. 

Haarstad, H., Sareen, S., Wanvik, T., Grandin, J., Kjærås, K., Oseland, S., Kvamsås, Lillevold, K., and Wathne, M. 2018. Transformative social science? Modes of engagement in climate and energy solutions. Energy Research and Social Science, 42, August, 193-197.  

Haarstad, H and Wathne, M. 2018. Smart cities as strategic actors: Insights from EU Lighthouse projects in Stavanger, Stockholm and Nottingham. In: Karvonen., A, Cugurullo F., and Caprotti, F. (eds). Inside Smart Cities: Place, Politics and Urban Innovation, London: Routledge. 

Haarstad, H and Rusten, G. (eds) 2018. Grønn omstilling: norske veivalg [Green transformation: Norwegian Pathways] Oslo: Universitetsforlaget.

Oseland, S., og Haarstad, H. 2018. Norske byers rolle i grønn omstilling: hva gjør vi med målkonfliktene? I: Grønn omstilling: norske veivalg, redigert av Haarstad, H. og Rusten, G. Oslo: Universitetsforlaget, side 63-78. 

Grandin, J., Haarstad, H., Kjærås, K., Bouzarovski, S. 2018. The Politics of Rapid Urban Transformation. Current Opinion on Environmental Sustainability, 31, 16-22. 

Lillevold, K og Haarstad, H. 2018. Shared space - muligheter for bærekraftig byutvikling? Bergen: SpaceLab/CET rapport.

Haarstad, H. and Oseland, S. 2017. Historicizing Urban Sustainability: the shifting ideals behind Forus Industrial Park, Norway. International Journal of Urban and Regional Research, 41(5), 838-854. 

Haarstad, H. 2017. Constructing the sustainable city: The role of sustainability in the 'smart city' discourse. Journal of Environmental Policy and Planning, 19(4), 423-437. 

Haarstad, H, and Wanvik, T. 2017. Carbonscapes and beyond: conceptualizing the instabilities of oil landscapes. Progress in Human Geography, 41(3), 432-450. 

Haarstad, H. 2016. Where are urban low-carbon transitions governed? Conceptualizing the complex governance arrangements for mobility and urban form in Europe. Cities, 54, May, pp. 4-10. 

Haarstad, H. 2016. Who is driving the ‘smart city’ agenda? Assessing smartness as a governance strategy for cities in Europe. In Services and the Green Economy, edited by Jones, A., Ström, P., Hermelin, B., and Rusten, G. Palgrave Macmillan, pp. 199-218. 

Wanvik, T., Skoglund, R., Oseland, S., Koller, M., Haarstad, H. 2016. Hvordan bygge en elv? Motstridende hensyn i norsk klimatilpasning [How to build a river? Conflicting concerns in Norwegian climate adaptation] Naturen140, No. 1, pp. 28-35. 

Haarstad, H and Rusten, G. 2016. The challenges of greening energy: policy/industry dissonance at the Mongstad refinery, Norway. Environment and Planning C: Government & Policy, 34, No. 2, pp. 340-355. 

Haarstad, H. 2016. Natural resources and the development conundrum. In: Grugel, J and Hammet, D. Handbook of International Development. Palgrave Macmillan, pp. 139-154.     

Wanvik, T. and Haarstad, H. 2015. Råvaresonens geografi: steder som flerdimensjonale ansamlinger. In Aure, M., Berg, N.G., Cruickshank, J. and Dale, B.E. Med sans for sted: Nyere teorier. Fagbokforlaget, side 281-298.  

Haarstad, H. 2015. Book review: Matt Huber’s Lifeblood: Oil, Freedom and the Forces of Capital. Urban Studies, 52, No. 14, 2743-2745.

Haarstad, H. 2014. Climate change, environmental governance and the scale problem. Geography Compass, 8, No. 2, pp. 87-97. 

Haarstad, H. 2014. Cross-scalar dynamics of the resource curse: Constraints on local participation in the Bolivian gas sector. Journal of Development Studies, 50, No. 7, pp. 977-990.

Graham, M. and Haarstad, H. 2014. Transparency and Development: Ethical Consumption through Web 2.0 and the Internet of Things. In: Reilly, K. and Smith, M. Open Development: Networked Innovations in International Development. MIT Press, Cambridge MA, pp. 79-112.

Haarstad, H., Amen, M. and St.Clair, A. (Editors). 2013. Social movement governance, the Poor and the New Politics of the Americas. New York and London: Routledge. (Reprint of Globalizations special issue.)

Bourgouin, F. and Haarstad, H. 2013. From ‘good governance’ to the contextual politics of extractive regime change. In: Nem Singh, J. and Bourgouin, F. (eds) Resource Governance and Developmental States in the Global South: Critical International Political Economy Perspectives. New York: Palgrave Macmillan, 87-106.

Haarstad, H. (Editor). 2012. New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance. New York: Palgrave Macmillan.

Haarstad, H., Amen, M. and St.Clair, A. (Guest editors). 2012. Social movement governance, the Poor and the New Politics of the Americas. Special issue of Globalizations, 8, No. 6.

Oseland, S., Haarstad, H., and Fløysand, A. 2012. Labor agency and the importance of the national scale: Emergent aquaculture unionism in Chile. Political Geography, 31, No. 2, pp. 94-103.

Haarstad, H. 2012. The architecture of investment climate surveillance. Journal of Critical Globalisation Studies, No. 5, pp. 79-103.

Haarstad, H. 2012. Extracting Justice? Critical themes and challenges in Latin American Natural Resource Governance. In: Haarstad, H. (ed.) New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance. Palgrave Macmillan, pp. 1-16. 

Haarstad, H. and Campero, C. 2012. Extraction, regional integration, and the enduring problem of local political spaces. In: Haarstad, H. (ed.) New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance. Palgrave Macmillan, pp. 83-106. 

Haarstad, H., Amen, M. and St.Clair, A. 2012. Introduction: Social movement governance, the Poor and the New Politics of the Americas. Globalizations, 8, No. 6, pp. 741-752.

Haarstad, H., Amen, M. and St.Clair, A. 2012. Conclusion. Globalizations, 8, No. 6, 887-894.

Graham, M. and Haarstad, H. 2012. Global Production Patterns. In: Stoltman, J (ed.) 21st Century Geography: A Reference Handbook. Sage, London, pp. 411-421.

Haarstad, H and St. Clair, A. and. (Guest editors) 2011. Social Policy and Global Poverty: Beyond the residual paradigm? Special issue in Global Social Policy, 11, No. 3.

Haarstad, H and St.Clair, A. 2011. Social policy and global poverty: Beyond the residual paradigm? [Introduction to special issue] Global Social Policy, 11, No. 3, pp. 214-219. 

Haarstad, H. 2011. Latin American middle classes and political mobilization for universal welfare. Global Social Policy, Forum contribution, 11, No. 3, pp. 229-232.

Haarstad, H. and Campero, C. 2011. La participación en el sector de hidrocarburos en Bolivia: El "doble discurso" y las limitaciones sobre la gobernanza participativa. URBECO-report 3/11. Bergen: Center for Urban Ecology.

Haarstad, H. and Campero, C. 2011. Participation in the Bolivian hydrocarbons sector: The "double discourse" and limitations on participatory governance. URBECO-report 4/11. Bergen: Center for Urban Ecology.

Haarstad, H. 2011. Book review – Rethinking foreign investment for sustainable development: Lessons from Latin America. Gallagher, K. and Chudnovsky, D. (eds). London: Anthem Press, 2009. Progress in Development Studies, 11, No. 2, pp. 166-168.

Graham, M. and Haarstad, H. 2011. Transparency and Development: Ethical Consumption through Web 2.0 and the Internet of Things. Information Technologies and International Development, 7, No. 1, pp. 1-18.

Fløysand, A., Haarstad, H. and Barton, J. 2010. Global-economic imperatives, crisis generation and local spaces of engagement in the Chilean aquaculture industry. Norwegian Journal of Geography, 64, No. 4, pp. 199-210.

Haarstad, H. 2010. Maneuvering the spaces of globalization: the rearticulation of the Bolivian labor movement. Norwegian Journal of Geography, 64, No. 1, pp. 9-20.

Haarstad, H. and Andersson, V. 2009. Backlash Reconsidered: Neoliberalism and Popular Mobilization in Bolivia. Latin American Politics and Society, 51, No. 4, pp. 1-28.

Drangsland, K.A. and Haarstad, H. 2009. Urban planning and the delimitation of diversity: Roma as “in place” and “out of place” in Jungbusch, Mannheim. International Planning Studies, 14, No. 2, pp. 125-140.

Haarstad, H. 2009. Globalization and the New Spaces for Social Movement Politics: The Marginalization of Labor Unions in Bolivian Gas Nationalization. Globalizations, 6, No. 2, pp. 169-185.

Haarstad, H. 2009. FDI policy and political spaces for labour: the disarticulation of the Bolivian petroleros. Geoforum, 40, No. 2, pp. 239-248.

Holgersen, S. and Haarstad, H. 2009. Class, Community and Communicative Planning: Urban Redevelopment at King’s Cross, London. Antipode, 41, No. 2, pp. 348-370.

Haarstad, H. 2009. Globalización, narrativas y redes: conflictos sobre la actividad minera en Tambogrande, Piura. Espacio y Desarollo, No. 20, pp. 87-108.

Agafonow, A. and Haarstad, H. 2009. El socialismo del siglo XXI. Una alternativa factible? Revista de Economía Institucional 11, No. 20, pp. 287-307. 

Andersson, V. and Haarstad, H. 2009. Citizenship and State-building in Contemporary Bolivia: Politization of Cultural Identity. GDS Research Series, Working Paper no. 2. Global Development Studies, Aalborg University.

Fløysand, A and Haarstad, H. 2008. Foreign direct investments in development strategies: Norwegian FDI and the tendency for agglomeration. In: Tamásy, C and Taylor, M. Globalising Worlds and New Economic Configurations. Ashgate, London, pp. 47-56.

Haarstad, H. 2008. The New Left in South America. Forum for development studies, 2, pp. 371-376. (Book review of Kozloff, Nikolas, Revolution! South America and the Rise of the New Left, 2008 

Haarstad, H. 2008. Book review – J.K. Gibson-Graham, The End of Capitalism (As We Knew It) and A Post-Capitalist Politics, 2006. Norwegian Journal of Geography, 62, No. 1, pp. 47.

Haarstad, H. 2007. Kulturelitisme og venstresidens selvransakelse. Replikk: tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap, No. 24, pp. 12-17.

Haarstad, H. and Fløysand, A. 2007. Globalization and the power of rescaled narratives: A case of opposition to mining in Tambogrande, Peru. Political Geography, 26, No. 3, pp. 289-308.

Haarstad, H. 2007. Collective Political Subjectivity and the problem of scale. Contemporary Politics, 13, No. 1, pp. 57-74.

Haarstad, H og Lundberg, A. 2006. Fitjarøyane – erfaringer etter 15 år med lokal forvaltning. Geografi i Bergen, nr. 275. 

Fløysand, A., Haarstad, H., Jakobsen, S-E, Tønnesen, A. 2005. Foreign Direct Investment, Regional Change and Poverty: Identifying Norwegian controlled FDI in developing countries. Report 4/05. Institute for Research in Economics and Business Administration, Bergen, Norway.

 

Some media contributions

Haarstad, H og Oseland, S.E. 2015 En gang var vi en oljenasjon [kronikk]. Bergens Tidende, 13. juli.

Haarstad, H og Wanvik, T. 2015. Vi trenger 10-minutters-byer [Innsikt-artikkel]. Bergens Tidende, 1. mars.

Haarstad, H. 2013. Den siste månelandingen [kronikk]. Bergens Tidende, 25. september.

Haarstad. H. 2013. Ressursenes forbannelse. NRK P2, Ekko. 19. juni.

Haarstad, H. 2012. Discussion of the special issue: Social movements. Podcast, Globalizations journal website, Taylor & Francis. http://www.tandfonline.com/page/rglo-media

Lawson, V., St.Clair, A. and Haarstad, H. 2010. Middelklassen og fattigdomspolitikk. Bistandsaktuelt Debatt, www.bistandsaktuelt.no, 23. juni. 

Haarstad, H. 2008. Latin-Amerikas omstridte ’revolusjon’ [kronikk]. Bergens Tidende. 15. september.

Haarstad, H. 2007. Folk flest? [kronikk]. Dagbladet. 11.november. 

Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Trials, errors and improvements in co-production of climate services. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS). 1419-1428.
 • 2019. The deep city: cultural heritage as a resource for sustainable local transformation. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. 329-341.
 • 2019. Are smart city projects catalyzing urban energy sustainability? Energy Policy. 918-925.
 • 2018. Transformative social science? Modes of engagement in climate and energy solutions. Energy Research & Social Science. 197 sider.
 • 2018. Rescaling low-carbon transformations: Towards a relational ontology. Transactions of the Institute of British Geographers.
 • 2018. Bridging socio-technical and justice aspects of sustainable energy transitions. Applied Energy. 624-632.
 • 2017. Historicizing Urban Sustainability: The Shifting Ideals Behind Forus Industrial Park, Norway. International Journal of Urban and Regional Research. 838-854.
 • 2017. Constructing the sustainable city: examining the role of sustainability in the ‘smart city’ discourse. Journal of Environmental Policy and Planning. 423-437.
 • 2017. Constructing the sustainable city: The role of sustainability in the 'smart city' discourse. Journal of Environmental Policy and Planning. 423-437.
 • 2017. Carbonscapes and beyond - Conceptualizing the instability of oil landscapes. Progress in Human Geography. 432-450.
 • 2016. Where are urban energy transitions governed? Conceptualizing the complex governance arrangements for low-carbon mobility in Europe. Cities. 4-10.
 • 2016. The challenges of greening energy: policy/industry dissonance at the Mongstad refinery, Norway. Environment and Planning. C, Government and Policy. 340-355.
 • 2014. Cross-scalar dynamics of the resource curse: constraints on local participation in the Bolivian gas sector. Journal of Development Studies. 977-990.
 • 2014. Climate change, environmental governance and the scale problem. Geography Compass. 87-97.
 • 2012. The architecture of investment climate surveillance. Journal of Critical Globalisation Studies. 79-103.
 • 2012. Social Movements, the Poor and the New Politics of the Americas. Globalizations. 741-752.
 • 2012. Labor agency and the importance of the national scale: Emergent aquaculture unionism in Chile. Political Geography. 94-103.
 • 2011. Transparency and development : ethical consumption through Web 2.0 and the internet of things. Information Technologies & International Development. 1-18.
 • 2010. Maneuvering the spaces of globalization: the rearticulation of the Bolivian labor movement. Norsk Geografisk Tidsskrift. 9-20.
 • 2010. Global economic imperatives, crisis generation and local spaces of engagement in the Chilean aquaculture industry. Norsk Geografisk Tidsskrift. 199-210.
 • 2009. Urban planning and the delimitation of diversity: Roma as “in place” and “out of place” in Jungbusch, Mannheim. International Planning Studies. 125-140.
 • 2009. Globalization and the New Spaces for Social Movement Politics: The Marginalization of Labor Unions in Bolivian Gas Nationalization. Globalizations. 169-185.
 • 2009. Globalización, narrativas y redes: conflictos sobre la actividad minera en Tambogrande, Piura. Espacio y desarrollo. 87-108.
 • 2009. FDI policy and political spaces for labour: the disarticulation of the Bolivian petroleros. Geoforum. 239-248.
 • 2009. El socialismo del siglo XXI. Una alternativa factible? Revista de Economía Institucional. 287-307.
 • 2009. Class, community and communicative planning: Urban redevelopment at King’s Cross, London. Antipode. 348-370.
 • 2009. Backlash Reconsidered: Neoliberalism and Popular Mobilization in Bolivia. Latin American Politics and Society. 1-28.
 • 2007. Globalization and the power of rescaled narratives: A case of opposition to mining in Tambogrande, Peru. Political Geography. 289-308.
 • 2007. Collective political subjectivity and the problem of scale. Contemporary Politics. 57-74.
Rapport
 • 2011. Participation in the Bolivian hydrocarbons sector: The "double discourse" and limitations on participatory governance. .
 • 2011. La participación en el sector de hidrocarburos en Bolivia: El "doble discurso" y las limitaciones sobre la gobernanza participativa. .
 • 2009. Citizenship and State-building in Contemporary Bolivia: Politization of Cultural Identity. .
 • 2006. Fitjarøyane – erfaringer etter 15 år med lokal forvaltning. .
Faglig foredrag
 • 2017. Energy transition: a view from the social sciences.
 • 2017. Climate and energy transformation from a social science perspective.
 • 2017. Byens rolle i klimaomstillingen.
 • 2016. Kompakt utvikling som svar på klimautfordringen.
 • 2015. Power, oil, scale.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2019. Climate change governance: global regimes, national interests, local norms.
 • 2017. Rescaling climate and energy transformation.
 • 2017. Kan smart byutvikling løse transportutfordringene?
 • 2017. Byen rolle i klimaomstillingen.
 • 2016. Byer som løsninger på klimakrisen.
 • 2016. Byenes grønne skifte.
 • 2016. 10-minuttersbyen som svar på klimautfordringen?
 • 2015. Fordeling av makt og ressurser i det Globale Sør.
 • 2015. Energiomstilling på Vestlandet?
 • 2015. En gang var vi en oljenasjon.
 • 2015. 10-minuttersbyen: planleggernes rolle i den bærekraftige omstillingen.
 • 2014. Energiomstilling.
 • 2013. En samfunnskritisk samfunnsgeografi.
 • 2012. Et oljesmurt demokrati.
 • 2010. Fieldwork in the context of political conflict: where do you stand?
 • 2009. Bolivia og venstrebølgen i Latin Amerika.
 • 2008. Sosiale bevegelser i Bolivia - noen historiske linjer.
 • 2005. Globalized Power and Resistance: A case from Peru.
Vitenskapelig foredrag
 • 2017. Towards transformative low-carbon urban reconfigurations: a relational ontology.
 • 2017. Cities as Actors in Climate and Energy Transformations.
 • 2016. Ut av komfortsonen? Om å finne samfunnsviterens plass i samprodusert klimakunnskap.
 • 2016. Urban nexus governance and pathways to transformation: Finding geography’s place .
 • 2016. Co-production of climate change knowledge.
 • 2015. Transforming an ‘oil city’? urban form and strategies for low carbon transition in Stavanger, Norway.
 • 2015. Smart energy cities.
 • 2015. Carbonscapes and beyond - Conceptualizing the instability of oil landscapes .
 • 2014. Where Do Green Policies Come From? Assessing the mobilities of ‘smart’ urban development policies in Norway and Europe.
 • 2014. The challenges of greening energy: policy/industry dissonance at the Mongstad refinery, Norway.
 • 2014. Geographical perspectives on the climate/energy nexus.
 • 2014. Energy Transition: The role of cities and the built environment.
 • 2014. Energiomstilling i et skalaperspektiv.
 • 2014. A Human Geography Approach to Energy Transitions.
 • 2013. The scale problem in natural resource governance.
 • 2013. The Rise of Sovereign Wealth Funds in the Global Extractive Industries: Implications for political economy.
 • 2013. Reclaiming resources: explaining social movement success geographically.
 • 2013. Development hegemonies in the petroleum sector: the resource curse/good governance nexus.
 • 2012. What's wrong with the 'good governance' agenda? Contextualization and scale in extractive politics.
 • 2012. Extracting Justice? The role of agency in extractive regime change.
 • 2012. Book launch: New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance.
 • 2011. The people's gas? Hydrocarbon extraction and/or democratic governance in the 'new' Bolivia.
 • 2011. Limits to participation? Stakeholder involvement and the economic imperative in the Bolivian hydrocarbon sector.
 • 2011. Democracy and justice in Bolivia’s hydrocarbon governance.
 • 2011. Democracy and civil society in ‘good governance’ reforms of extractive industries.
 • 2011. Bolivian labor unions under shifting political regimes.
 • 2010. Transparency and Development: Ethical Consumption through Web 2.0 and the Internet of Things.
 • 2010. Negotiating new political spaces: democratic experiments in Bolivia.
 • 2009. Foreign direct investments and aquaculture in Chile: progress or dependency?
 • 2009. Extracting for equality? Bolivia’s challenges of turning gas nationalization into human development.
 • 2009. Extracting for equality? Bolivia’s challenges of turning gas nationalization into human development.
 • 2008. IMF discourses and new political spaces for labor unions in Bolivia.
 • 2007. Transforming the state: The IMF discourse on foreign direct investment to Bolivia.
 • 2007. Investigating the role of Foreign Direct Investment in development policy.
 • 2007. Foreign Direct Investment and State Restructuring: the IMF discourse on the Bolivian investment climate.
 • 2007. Bolivian Backlash? Investment climate, citizenship and ‘constructive’ neoliberalism in contemporary Bolivia.
 • 2006. Spatializing development discourse: the Bolivian Law of Popular Participation.
 • 2006. Norwegian foreign direct investments and the tendency for agglomeration.
 • 2006. Norske direkte investeringer i Den Tredje Verden og prosjektet "The Spatial Embeddedness of Foreign Direct Investment”.
 • 2006. Globalization and Power: Discourse and narratives in the politics of scale.
Leder
 • 2012. Conclusion: Social movements, the poor and the new politics of the Americas. Globalizations. 887-894.
 • 2011. Special issue: Guest Editors' Introduction: Social Policy and Global Poverty: beyond the residual paradigm? Global Social Policy. 214-219.
Leserinnlegg
 • 2013. Menneskerettighetene er udelelige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2010. Middelklassen og fattigdomspolitikk. Bistandsaktuelt.
 • 2010. Intellektuelle og skravling. Klassekampen. 22.
Short communication
 • 2011. Latin American middle classes and political mobilization for universal welfare. Global Social Policy. 229-232.
Anmeldelse
 • 2015. Book review: Matt Huber’s Lifeblood: Oil, Freedom and the Forces of Capital. Urban Studies. 2743-2745.
 • 2011. Rethinking Foreign Investment for Sustainable Development: Lessons from Latin America. Progress in Development Studies. 166-168.
 • 2011. Book review – Rethinking foreign investment for sustainable development: Lessons from Latin America. Gallagher, K and Chudnovsky, D. (eds). London: Anthem Press, 2009. Progress in Development Studies. 166-168.
 • 2008. The New Left in South America: Book review of Kozloff, "Revolution!". Forum for Development Studies. 371-376.
 • 2008. The End of Capitalism (As We Knew It). A feminist critique of political economy, with a new introduction. Norsk Geografisk Tidsskrift. 47-47.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2019. Enabling Sustainable Energy Transitions: Practices of legitimation and accountable governance. Palgrave Macmillan.
 • 2018. Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget.
 • 2012. New Political Spaces in Latin American Natural Resource Governance. Palgrave Macmillan.
Vitenskapelig monografi
 • 2014. Social movements, the poor and the new politics of the Americas.
Mastergradsoppgave
 • 2018. «Det beste er det godes fiende». Samproduksjon av klimakunnskap: en studie av hvordan forskning og forvaltning kan samarbeide for å utvikle gode tilpasningsstrategier.
 • 2017. The role of Petroleum in Portraying and Perceiving Stavanger.
 • 2016. Gjennomføring av samordnet bolig- , areal- og transportplanlegging – en studie av Bergen kommune.
 • 2016. Flernivåstyring i bærekraftig byutvikling; et studie av Framtidens byer og Bergen.
 • 2016. Bildeling som et bidrag til et bærekraftig transportsystem – en studie av Bildeleringen i Bergen.
 • 2015. REAL WORLD CSR, - ANALYSING CSR IMPLEMENTATION IN MAMUJU, INDONESIA.
 • 2014. The Territorialization of a Small Community: The Case of Huaytire - Peru.
 • 2014. Road transport and agriculture: A comparative study of the implications of road access for subsistence agriculture in the Northern Ghana.
 • 2014. Natural Resources Management Conflicts in Protected Areas. Case Study of Mbi Crater Game Reserve, Cameroon.
 • 2005. Globalized Power and Resistance: A Peruvian case study demonstrating embeddedness in spatial scales.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2016. Hvordan bygge en elv - motstridende hensyn i norsk klimatilpasning. Naturen. 28-35.
 • 2015. Vi trenger 10-minutters-byer. Bergens Tidende. 14-15.
 • 2007. Kulturelitisme og venstresidens selvransakelse. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 12-17.
 • 2004. Utvikling som ensretting. Utveier. 26-27.
 • 2004. Psykogeografi: Bergen på ny. Vidsyn. 18-21.
 • 2004. Nyradikalismen. Vidsyn. 4-7.
 • 2003. Unlearn, Relearn: Our Postmodern Epistemology. Vidsyn.
Kronikk
 • 2019. Bompengeopprør og mistillit mot politikere. Hvorfor møter det grønne skiftet så sterk motstand? . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2018. Bærekraftsmålene som endringskraft for universitetene. Khrono.no. 2 sider.
 • 2017. Valgkampen er for snever. Bergens Tidende.
 • 2016. Slik kan Bergen lykkes. Bergens Tidende.
 • 2016. Retten til framtidens Bergen. Bergens Tidende.
 • 2016. Bergen må satse på bydelene. Bergens Tidende.
 • 2015. En gang var vi en oljenasjon. Bergens Tidende. 30.
 • 2013. Den siste månelandingen. Bergens Tidende. 26.
 • 2008. Latin-Amerikas omstridte "revolusjon". Bergens Tidende. 1 sider.
 • 2007. Folk flest. Dagbladet. 35.
Doktorgradsavhandling
 • 2009. Changing conditions for political practice: FDI policy and the political spaces for labor in Bolivia.
Intervju
 • 2015. Tre av ti vil helst bo i Fana.
 • 2015. Mener innbyggerne i fremtidens byer bør kunne nå "alt" på 10 minutter.
 • 2015. For klimaets skyld: Vi er under press for å bo tettere.
 • 2012. Podcast: Discussion of the special issue: Social movements.
 • 2009. Fattigdom og barn.
 • 2009. Economic globalization creates challenges for Bolivian labour unions.
 • 2008. Myten om 'arbejderen' og 'kulturelitisten'.
 • 2007. Utviklingsstrategi førte til sosial ulikhet.
 • 2007. Arbeiderromantikk?
Programdeltagelse
 • 2013. Ressursenes forbannelse.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Do Climate Targets Matter? The Accountability of Target-setting in Urban Climate and Energy Policy. 10 sider.
 • 2019. Conclusion: Legitimation and Accountability in Energy Transitions Research. 19 sider.
 • 2018. Smart cities as strategic actors: Insights from EU Lighthouse projects in Stavanger, Stockholm and Nottingham.
 • 2018. Norske byers rolle i grønn omstilling: hva gjør vi med målkonfliktene? 16 sider.
 • 2018. Grønn om omstilling og norske veivalg: Introduksjon. 16 sider.
 • 2016. Who is driving the ‘smart city’ agenda? Assessing smartness as a governance strategy for cities in Europe. 20 sider.
 • 2015. Råvaresonens geografi - steder som flerdimensjonale ansamlinger. 18 sider.
 • 2014. Transparency and Development: Ethical Consumption through Web 2.0 and the Internet of Things. 34 sider.
 • 2013. From ‘good governance’ to the contextual politics of extractive regime change. 20 sider.
 • 2012. Global Production Patterns. 11 sider.
 • 2012. Extraction, regional integration, and the enduring problem of local political spaces. 24 sider.
 • 2008. Foreign Direct Investment in Development Strategies: Norwegian FDI and the Tendency for Agglomeration. 10 sider.
Poster
 • 2012. Forvaltning av naturressurser i Latin-Amerika. Kortsiktig profitt eller langsiktig regional utvikling?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2018. The politics of rapid urban transformation. 16-22.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • 2019. Teknologien endrer hverdagen: Smartere byer - smartere liv. 27-36.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • 2013. Negotiating New Political Spaces.
 • 2010. The Spatial Embededdness of Foreign Direct Investments.
Fagartikkel
 • 2020. The smart city as mobile policy: Insights on contemporary urbanism. Geoforum.
Faglig kapittel
 • 2016. Natural resources and the development conundrum. 139-154. I:
  • 2016. The Palgrave Handbook of International Development.
Intervju tidsskrift
 • 2016. Bilfri sone er trendy. Bergensavisen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Academic leadership

Coordinator (with Tarje Wanvik) of Spaces of Climate and Energy Lab, Department of Geography, University of Bergen (2014-)

Principal Investigator, European cities as actors in climate and energy transformations, Bergen Research Foundation (2016-2019)

Principal Investigator, Energy transition from above or below? Structures, governance and strategies in Norway and Europe. Funded by Akademiaavtalen ved UiB/Statoil, 2014-2018.

Principal Investigator of the World Universities Network-funded project Developing Compatible Climate and Energy Strategies (2014)

Coordinator (with Endre Tvinnereim) of Interdisciplinary Climate and Energy Research Group (2014-)

Chair, Norwegian Association for Development Research (2011-2013)

Cluster leader, POLGEONET, The Norwegian Political Geography Network, funded by the Norwegian Research Council (2012-2015) 

 

Education

Philosophiae doctor (PhD), Human Geography, University of Bergen, 2009. 

Master’s degree, Human Geography, University of Bergen, 2005

Bachelor's degree, Geography, Western Kentucky University, 2002

 

Research visits

University of Oxford, UK, School of Geography, 2008.

Trinity College Dublin, Ireland, Department of Geography, 2008.

INESAD, La Paz, 2007.

 

Appointments and service, other

Associate, The Centre for Climate Change Economic and Policy (CCCEP), University of Leeds and London School of Economics and Political Science (LSE)

Leader of Faculty strategy group, early career [Leder for strategigruppen ”tidlig karriere” ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet], 2015

Reviewer of research project applications, Research Council of Norway, 2015

Member, Universitetets sentrale forskningsutvalg, 2012-2015, deputy 2011-2012

Member, Universitetets sentrale valgstyre, 2013-2014

Member, Program board, Region og Regionalisering Master’s programme, 2011-

Expert reviewer for the IPCC Fifth Assessment Report (AR5), on governance and natural resource issues, 2012 

Member, Task Force for research mobilization for Horizon 2020, University of Bergen, 2013-2014

Board member, Norwegian Association for Development Research, 2009 –, Chair, 2011-2013

Member, IDU (Informasjons- og drøftingsutvalget), Samfunnsvitenskapelig fakultet, 2013-2015 

Board member, Forskerforbundet UiB, 2011 – 2013, deputy 2013-2015

Forskerforbundet UiB, election committee, 2015-

Member, Program board, Demokrati og Rettsstat, UiB, 2012-2015

Member, Undervisningsutvalget, Institutt for geografi, 2012-2014

Deputy member, NorLARnet reference group, 2010-2014

Member of University of Bergen’s Latin America committee, 2008 - 2010

Board member and editor of ‘Vidsyn’, magazine for geographers in Bergen, 2003-2005

Twitter