Hjem
  • E-postHedda.Molland@uib.no
  • Telefon+47 55 58 23 79
  • Besøksadresse
    Øysteins gate 3
  • Postadresse
    Postboks 7805
    5020 Bergen

PhD-prosjektet mitt er en kulturhistorisk diskursanalyse av norsk klimapolitikk, med hovedfokus på Klima- og miljødepartementet. Sentralt i kildematerialet står Meldinger til Stortinget, NOU-er og lovforslag fra Solberg-regjeringen. Jeg er spesielt opptatt av hvordan forholdet mellom forestillinger om framtiden, tid og handling har formet norsk klimapolitikk. 

Jeg underviser på følgende emner:

KUVI350 Mastergradsoppgåve i kulturvitskap

KUVI305 Forsking i praksis

KUVI301 Frå teori til metode

KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur.

 

Molland, Hedda Susanne (2018). «Kaleidoskopisk sammenbrudd» [Bokomtale]. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. http://www.salongen.no/kaleidoskopisk-sammenbrudd/

Molland, Hedda Susanne (2018). «En norsk dannelseshistorie sett fra fjellene» [Bokomtale]. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. http://www.salongen.no/?p=14755

Molland, Hedda Susanne (2017). «Furu, ikke folk. En ubefolket norsk klimahistorie.» [Bokessay] ARR: Idéhistorisk tidsskrift 2. http://www.arrvev.no/bok/furu-ikke-folk-ubefolket-norsk-klimahistorie

Molland, Hedda Susanne (2016). «Mening i det meningsløse.» [Bokomtale]. ARR: Idéhistorisk tidsskrift 2. http://www.arrvev.no/bok/mening-i-det-meningslse

Molland, Hedda Susanne (2015). «Anmeldelse: Slagsmål i rekkene eller fredelig protest – hva har sosiale bevegelser egentlig å si for idéhistorien?» [Bokomtale]. Molo: Idéhistorisk studenttidsskrift 2.

Molland, Hedda Susanne (2015). «Alt annet enn idéhistorie. Om Arthur Lovejoy og røttene til disiplinen ‘History of ideas’.» [Artikkel]. Molo: Idéhistorisk studenttidsskrift 1.

Molland, Hedda Susanne (2014). «Historien om likestillingslandet Norge». [Bokomtale]. Arr: Idéhistorisk tidsskrift 1. http://www.arrvev.no/bok/historien-om-likestillingslandet-norge

 

Masteroppgave:

Molland, Hedda Susanne (2017). Climate Change at the Center. The Public Communication of CICERO Center for International Climate Research. [Master thesis]. Center for Development and the Environment, the University of Oslo. http://bit.ly/ciceromaster