Hjem
 • E-posthedda.molland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 79+47 952 66 129
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

PhD-prosjektet mitt er en kulturhistorisk diskursanalyse av norsk klimapolitikk, med fokus på Solbergregjeringens klimatiltak. Sentralt i kildematerialet står Meldinger til Stortinget, NOU-er og lovforslag fra Solberg-regjeringen. Jeg er spesielt opptatt av hvordan forholdet mellom forestillinger om framtiden, tid og handling har formet norsk klimapolitikk. 

For tiden ser jeg på legitimering av klimatiltaket karbonfangst og -lagring, som gjerne omtales som "CO2-håndtering" i saksgangen mellom regjering og storting.

 

Jeg har undervist og vært emneansvarlig i følgende emner:

KUVI350 Mastergradsoppgåve i kulturvitskap - et skriveseminar for masterstudenter

KUVI305 Forsking i praksis - om klimaendringer som kulturvitenskapelig forskningsfelt

 

Jeg underviser i følgende emner:

KUVI301 Frå teori til metode - om diskursanalytiske tilnærminger

KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur - om teoriene til Thomas Laqueur og Judith Butler

 

Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Panelsamtale: Hva er miljøhumaniora?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Utsettelsens tid: Innovasjon og politisk handlekraft i møte med klimaendringene.
 • Vis forfatter(e) (2023). Temporal friction in climate politics: The case of carbon capture and storage in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2023). Presentist imaginaries for a low emission society: The case of CCS governance in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). “Temporal alignment in carbon capture and storage: What is permanent?”.
 • Vis forfatter(e) (2022). “Catching the future: How imagination shapes policies on climate action” .
 • Vis forfatter(e) (2022). “Catching the future: How imagination shapes policies on climate action”.
 • Vis forfatter(e) (2022). Temporal alignment in carbon capture and storage: What is permanent?
 • Vis forfatter(e) (2022). Reflections on imagination and social order.
 • Vis forfatter(e) (2021). Time to act: The temporality of innovation in Norwegian carbon capture and storage policy.
 • Vis forfatter(e) (2021). Reinventing carbon capture and storage: Political justifications for a new Norwegian strategy in 2014.
 • Vis forfatter(e) (2018). Navigating negotiations: An analysis of CICERO’s commentary on COP 15 and COP 21.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nonsynchronicity in climate change communication.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2018). Kaleidoskopisk sammenbrudd. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2018). En norsk dannelseshistorie sett fra fjellene. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2017). Furu, ikke folk. Ubefolket norsk klimahistorie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 115-121.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mening i det meningsløse. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 114-116.
 • Vis forfatter(e) (2015). Slagsmål i rekkene eller fredelig protest – hva har sosiale bevegelser egentlig å si for idéhistorien? Molo idehistorisk studenttidsskrift. 84-87.
 • Vis forfatter(e) (2014). Historien om likestillingslandet Norge. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 147-149.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2017). Climate Change at the Center. The Public Communication of CICERO Center for International Climate Research.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Alt annet enn idéhistorie. Om Arthur Lovejoy og røttene til disiplinen ‘History of ideas’. Molo idehistorisk studenttidsskrift. 12-20.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Er Kristin Halvorsen blitt oppnevnt som Borten Moes nye mellomkvinne? Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). En villedende rapport. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). En villedende rapport. Khrono.no.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2020). Nordisk ambivalens i møte med naturen. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Molland, Hedda Susanne (2021). "Å kle seg i miljønasjonens drakt: Norsk selvforståelse i det 20. århundret" [Bokomtale]. Salongen - nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. https://www.salongen.no/a-kle-seg-i-miljonasjonens-drakt-norsk-selvforst...

Molland, Hedda Susanne (2020). “Nordisk ambivalens i møte med naturen” [Intervju], Salongen – Nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. https://www.salongen.no/nordisk-ambivalens-i-mote-med-naturen/

Molland, Hedda Susanne (2018). «Kaleidoskopisk sammenbrudd» [Bokomtale]. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. http://www.salongen.no/kaleidoskopisk-sammenbrudd/

Molland, Hedda Susanne (2018). «En norsk dannelseshistorie sett fra fjellene» [Bokomtale]. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. http://www.salongen.no/?p=14755

Molland, Hedda Susanne (2017). «Furu, ikke folk. En ubefolket norsk klimahistorie.» [Bokessay] ARR: Idéhistorisk tidsskrift 2. http://www.arrvev.no/bok/furu-ikke-folk-ubefolket-norsk-klimahistorie

Molland, Hedda Susanne (2016). «Mening i det meningsløse.» [Bokomtale]. ARR: Idéhistorisk tidsskrift 2. http://www.arrvev.no/bok/mening-i-det-meningslse

Molland, Hedda Susanne (2015). «Anmeldelse: Slagsmål i rekkene eller fredelig protest – hva har sosiale bevegelser egentlig å si for idéhistorien?» [Bokomtale]. Molo: Idéhistorisk studenttidsskrift 2.

Molland, Hedda Susanne (2015). «Alt annet enn idéhistorie. Om Arthur Lovejoy og røttene til disiplinen ‘History of ideas’.» [Artikkel]. Molo: Idéhistorisk studenttidsskrift 1.

Molland, Hedda Susanne (2014). «Historien om likestillingslandet Norge». [Bokomtale]. Arr: Idéhistorisk tidsskrift 1. http://www.arrvev.no/bok/historien-om-likestillingslandet-norge

 

Masteroppgave:

Molland, Hedda Susanne (2017). Climate Change at the Center. The Public Communication of CICERO Center for International Climate Research. [Master thesis]. Center for Development and the Environment, the University of Oslo. http://bit.ly/ciceromaster