Hjem
 • E-postHege.Helland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 84 51
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Postdoktor ved Centre for Research on Discretion and Paternalism

 • Vis forfatter(e) (2023). ‘Gauging the Child’s Presence and Voice in Adoption Proceedings of Children from Care in Seven European Countries: Applying a Child Equality Perspective’.
 • Vis forfatter(e) (2023). Why does the anti-liberal countermovement care about the Norwegian child protection services? .
 • Vis forfatter(e) (2023). The European Court of Human Rights – quo vadis children’s rights?
 • Vis forfatter(e) (2023). The ECtHR and the bureaucracy: Implications of International Litigation on Norwegian Child Protection Practice.
 • Vis forfatter(e) (2023). Gauging the child’s presence and voice in adoption proceedings of children from care in seven European countries: applying a child equality perspective. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Family Life and Child Protection in the European Court of Human Rights (ECtHR).
 • Vis forfatter(e) (2023). Child Protection and Human Rights.
 • Vis forfatter(e) (2022). Promoting participatory approaches to child maltreatment surveillance.
 • Vis forfatter(e) (2022). Discretionary Assessments of Contact in Decisions on Adoption.
 • Vis forfatter(e) (2022). Comparing population view´s on state responsibility for children in vulnerable situations – the role of institutional context and socio-demographic characteristics. Journal of Public Child Welfare. 1-22.
 • Vis forfatter(e) (2021). Understanding attachment in decisions on adoption from care in Norway. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). UN Convention on the Rights of the Child, Articles 3 and 12: Opportunities and Challenges.
 • Vis forfatter(e) (2021). Reasoning between rules and discretion: A comparative study of the normative platform for best interest decision-making on adoption in England and Norway. International Journal of Law, Policy and the Family. 1-28.
 • Vis forfatter(e) (2021). In the Best Interest of the Child? Justifying Decisions on Adoption from Care in the Norwegian Supreme Court. The International Journal of Children's Rights. 609-639.
 • Vis forfatter(e) (2021). Discretion and the Demand for Reasons: Justifications for the Child’s Best Interests in Decisions on Adoption from Care in England and Norway. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Deciding between continued foster care and adoption - When adoption is not considered to be in the best interest of the child.
 • Vis forfatter(e) (2021). Adoption from care in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2021). Adopsjon som barneverntiltak.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tipping the scales: The power of parental commitment in decisions on adoption from care. Children and Youth Services Review.
 • Vis forfatter(e) (2020). Gjennomgang av ti særlig konfliktfylte barnevernssaker i Bergen kommune. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Delrapport til strategiprosessen BarnUnge21: Forskning som støtter praksis, utdanning og innovasjon. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Corporal punishment and reporting to child protection authorities: An empirical study of population attitudes in five European countries. Children and Youth Services Review.
 • Vis forfatter(e) (2020). Blogpost: "Time to recognize children’s right to post-adoption contact with siblings".
 • Vis forfatter(e) (2020). Blogpost: "Adopsjon eller offentlig omsorg?".
 • Vis forfatter(e) (2020). Barns medvirkning – presentasjon av en forstudie og Fjeld-utvalgets hovedfunn.
 • Vis forfatter(e) (2020). Adoption or public care? Views on adoption as a child protection measure. Tidsskrift for samfunnsforskning. 124-139.
 • Vis forfatter(e) (2020). Adopsjon som barneverntiltak - Terskler og skjønn.
 • Vis forfatter(e) (2019). Rapport: Adopsjon som barneverntiltak. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Mot et Barneperspektiv i Barnevernet: En studie av implementeringen av programmet Mitt Liv Barnevern . .
 • Vis forfatter(e) (2019). Lovfestet kjærlighet - Endringer i barnevernloven gir barn rett til kjærlighet. Det er unikt i verdenssammenheng. Tidsskriftet Norges Barnevern. 282-284.
 • Vis forfatter(e) (2019). In the Best Interest of the Child – An Analysis of Judgments on Involuntary Adoption in the Norwegian Judicial System .
 • Vis forfatter(e) (2019). Barns rett til familieliv. Dagbladet. 62-63.
 • Vis forfatter(e) (2019). Adopsjonspraksis. 162-192. I:
  • Vis forfatter(e) (2019). Rapport: Adopsjon som barneverntiltak. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Adopsjon som barneverntiltak – hvor er vi og hvor går vi? 193-206. I:
  • Vis forfatter(e) (2019). Rapport: Adopsjon som barneverntiltak. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Adopsjon som barneverntiltak - Nordland 2019.
 • Vis forfatter(e) (2019). Adopsjon som barneverntiltak.
 • Vis forfatter(e) (2019). Adopsjon som barneverntiltak.
 • Vis forfatter(e) (2019). Adopsjon som barneverntiltak.
 • Vis forfatter(e) (2019). Adopsjon som barneverntiltak. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 2-7.
 • Vis forfatter(e) (2019). Adopsjon som barnevernstiltak – lansering av forskningsrapport.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Critique of Child Protection and Children’s Rights .
 • Vis forfatter(e) (2018). In the Best Interest of the Child – An Analysis of Judgments on Involuntary Adoption in the Norwegian Judicial System.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fag og forskning 2018 - Hege Stein Helland .
 • Vis forfatter(e) (2018). Et barnevern i krise? Om skjønn, legitimitet og beslutninger i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Child’s best interest principle.
 • Vis forfatter(e) (2017). The role and function of spokesperson in care order proceedings: A cross-country study in Finland and Norway. Children and Youth Services Review. 8-16.
 • Vis forfatter(e) (2017). Are there population biases against migrant children? An experimental analysis of attitudes towards corporal punishment in Austria, Norway and Spain. Children and Youth Services Review. 151-157.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.