Hjem
 • E-postHege.Helland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 84 51+47 926 12 110
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

PhD-stipendiat ved forskingsprosjektet "The Acceptability of Child Protection Interventions: A Cross-Country Analysis" med prosjektet "Adoption in the best interest of the child: A study of paternalism and the normative boundaries for legitimate welfare state intervention in England and Norway"

 

Forskar ved forskingsprosjektet "Adopsjon som barneverntiltak". Prosjektet har som formål å studere korleis lovgivinga om adopsjon blir implementert og praktisert i fyrstelinetenesta og i domstolane. Prosjektet har som formål å danne eit kunnskapsgrunnlag som kan bidra til riktig bruk av adopsjon som barneverntiltak, og også belyse beste praksis og identifisere faktorar som kan hjelpe avgjerdstakarar å vurdere tiltak for langtidsplasserte barn. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og går frå 1. november 2016 til 31. desember 2018.

 • 2020. Gjennomgang av ti særlig konfliktfylte barnevernssaker i Bergen kommune. .
 • 2020. Adoption or public care? Views on adoption as a child protection measure. Tidsskrift for samfunnsforskning. 124-139.
 • 2019. Rapport: Adopsjon som barneverntiltak. .
 • 2019. Mot et Barneperspektiv i Barnevernet: En studie av implementeringen av programmet Mitt Liv Barnevern . .
 • 2019. Lovfestet kjærlighet - Endringer i barnevernloven gir barn rett til kjærlighet. Det er unikt i verdenssammenheng. Tidsskriftet Norges Barnevern. 282-284.
 • 2019. In the Best Interest of the Child – An Analysis of Judgments on Involuntary Adoption in the Norwegian Judicial System .
 • 2019. Barns rett til familieliv. Dagbladet. 62-63.
 • 2019. Adopsjonspraksis. 162-192. I:
  • 2019. Rapport: Adopsjon som barneverntiltak. .
 • 2019. Adopsjon som barneverntiltak – hvor er vi og hvor går vi? 193-206. I:
  • 2019. Rapport: Adopsjon som barneverntiltak. .
 • 2019. Adopsjon som barneverntiltak - Nordland 2019.
 • 2019. Adopsjon som barneverntiltak. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 2-7.
 • 2019. Adopsjon som barneverntiltak.
 • 2019. Adopsjon som barneverntiltak.
 • 2019. Adopsjon som barneverntiltak.
 • 2019. Adopsjon som barnevernstiltak – lansering av forskningsrapport.
 • 2018. The Critique of Child Protection and Children’s Rights .
 • 2018. In the Best Interest of the Child – An Analysis of Judgments on Involuntary Adoption in the Norwegian Judicial System.
 • 2018. Fag og forskning 2018 - Hege Stein Helland .
 • 2018. Et barnevern i krise? Om skjønn, legitimitet og beslutninger i barnevernet.
 • 2018. Child’s best interest principle.
 • 2017. The role and function of spokesperson in care order proceedings: A cross-country study in Finland and Norway. Children and Youth Services Review. 8-16.
 • 2017. Are there population biases against migrant children? An experimental analysis of attitudes towards corporal punishment in Austria, Norway and Spain. Children and Youth Services Review. 151-157.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 • Forskar ved forskingsprosjektet "Adopsjon som barneverntiltak". Prosjektet har som formål å studere korleis lovgivinga om adopsjon blir implementert og praktisert i fyrstelinetenesta og i domstolane. Prosjektet har som formål å danne eit kunnskapsgrunnlag som kan bidra til riktig bruk av adopsjon som barneverntiltak, og også belyse beste praksis og identifisere faktorar som kan hjelpe avgjerdstakarar å vurdere tiltak for langtidsplasserte barn. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og går frå 1. november 2016 til 31. desember 2018.

 

Kompetansefelt