Hjem
 • E-postHege.Bye@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 17
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 12
  Rom 
  543
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Mine forskingsinteresser ligger i skjæringsfeltet mellom sosialpsykologi, organisasjonspsykologi og kryss-kulturell psykologi. Jeg er utdannet sosialpsykolog (MSc i psykologi med spesialisering i sosial- og samfunnspsykologi). Doktorgraden min omhandlet kulturelle forskjeller i hvordan søkere ønsker å presentere seg selv i jobbintervjuer, og hvordan norske ledere reagerer på søkere som presenterer seg på en måte som ikke er i tråd med forventingene. PhD-graden var en del av prosjektet «Rekruttering i flerkulturelle samfunn» finansiert av Norges forskningsråd. Nå jobber jeg hovedsakelig med tre prosjekter:

Norske stereotypier

Med utgangspunkt i modeller for stereotypiinnhold og sammenhengen mellom stereotypier, fordommer og diskriminering, jobber jeg med å utforske stereotyper av ulike sosiale grupper i det norske samfunnet og å se på hvilken rolle spesifikke følelser spiller i forholdet mellom stereotyper og diskriminering. Jeg er også interessert i aldersstereotyper og hvordan eldres egen oppfatning av hva det vil si å være «gammel» kan virke inn på fungering på ulike områder.

Mangfold i utdanning og etat

I samarbeid med forskere ved Politihøgskolen forsker jeg på mangfold blant ansatte i Politi- og lensmannsetaten.  Økt mangfold blant de ansatte, et inkluderende arbeidsmiljø og like karrieremuligheter er blant målene i Politi- og lensmannsetatens mangfoldsarbeid. Vi ønsker å undersøke hvordan ansatte i politiet opplever sitt arbeidsmiljø og sine karrieremuligheter. Vi er også interessert i å undersøke om det finnes systematiske forskjeller mellom ulike grupper av ansatte i hvordan arbeidsmiljø og karriereveier erfares. I dette prosjektet har vi en bred tilnærming til mangfold, og fokuserer både på kjønn, seksuell orientering, betydningen av innvandringsbakgrunn m.m. Høsten 2016/våren 2017 svarte om lag 3000 politiansatte på spørsmål om mangfold, arbeidsmiljø og karriereveier i et omfattende spørreskjema. Nå skal vi i gang med å analysere svarene deres.

Asylmottak i nabolaget

Som en del av prosjektet «Flyktningkrisa - forestillinger og erfaringer» samarbeider jeg med Susanne Bygnes (Sosiologisk institutt) og Elisabeth Ivarsflaten (Institutt for sammenlignende politikk) om et prosjekt hvor vi ser på hvordan nordmenn har opplevd å få etablert asylmottak i nabolaget. Vi er interessert i å finne ut hvilken kontakt som har oppstått mellom folk i mottakenes nærmiljø og asylsøkerne, og hvilke konsekvenser denne kontakten kan ha. Prosjektet baserer seg på data fra Norsk medborgerpanel

Utvalgte publikasjoner
 • Bye, Hege Høivik; Herrebrøden, Henrik. 2018. Emotions as mediators of the stereotype–discrimination relationship: A BIAS map replication. Group Processes & Intergroup Relations. 21: 1078-1091. doi: 10.1177/1368430217694370
 • Durante, Federica; Fiske, Susan T.; Gelfand, Michele J.; Crippa, Franca; Suttora, Chiara; Stillwell, Amelia; Asbrock, Frank; Aycan, Zeynep; Bye, Hege Høivik; Carlsson, Rickard; Björklund, Fredrik; Dagher, Munqith; Geller, Armando; Larsen, Christian Albrekt; Latif, Abdel-Hamid Abdel; Mähönen, Tuuli Anna; Jasinskaja-Lahti, Inga; Teymoori, Ali. 2017. Ambivalent stereotypes link to peace, conflict, and inequality across 38 nations. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 114: 669-674. doi: 10.1073/pnas.1611874114
 • Bye, Hege Høivik. 2017. Aldersstereotyper: Implikasjoner for eldre menneskers helse, velvære og prestasjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 54: 20-29.
 • Bye, Hege Høivik; Sandal, Gro Mjeldheim. 2015. Applicant personality and procedural justice perceptions of group selection interviews. Journal of business and psychology. Published ahead of print. doi: 10.1007/s10869-015-9430-9
 • Bye, Hege Høivik. 2015. Norske stereotypier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 52: 952-954.
 • Bjørkelo, Brita; Egge, Marit; Bye, Hege Høivik; Ganapathy, Jaishankar. 2015. Barriers to achieving ethnic diversity in the Norwegian police service. Policing: A journal og Policy and Practice. 9: 36-45. doi: 10.1093/police/pau056
 • Sandal, Gro Mjeldheim; van de Vijver, Fons J.R.; Bye, Hege Høivik; Sam, David Lackland; Amponsah, Benjamin; Cakar, Nigar; Franke, Gabriele H.; Ismail, Rosnah; Kjellsen, Kristine; Kosic, Ankica; Leontieva, Anna; Mortazavi, Shahrnaz; Sun, Catherine Tien-Lun. 2014. Intended Self-Presentation Tactics in Job Interviews: A 10-Country Study. Journal of Cross-Cultural Psychology. 45: 939-958. doi: 10.1177/0022022114532353
 • Bye, Hege Høivik; Herrebrøden, Henrik; Hjetland, Gunnhild J.; Røyset, Guro Ø.; Westby, Linda L. 2014. Stereotypes of Norwegian social groups. Scandinavian Journal of Psychology. 55: 469-476. doi: 10.1111/sjop.12141
 • Bye, Hege Høivik; Horverak, Jøri Gytre; Sandal, Gro Mjeldheim; Sam, David Lackland; van de Vijver, Fons J.R. 2014. Cultural fit and ethnic background in the job interview. International Journal of Cross Cultural Management. 14: 7-26. doi: 10.1177/1470595813491237
 • PROPSY 309 - Sosialpsykologi
 • MAPSYK 313 - Psykologiske perspektiv på kulturelt mangfald i samfunns- og arbeidsliv
 • Veiledning av hovedoppgaver og masteroppgaver i psykologi
Tidsskriftartikler
 • Evensen, Marita Hovland; Fluge, Silje Segadal; Kjoberg, Trine Skeistrand; Bye, Hege Høivik. 2019. Barokke stereotypier finnes også i dag. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 56.
 • Evensen, Marita Hovland; Fluge, Silje Segadal; Kjoberg, Trine Skeistrand; Bye, Hege Høivik. 2019. Menns opplevelse av å bli utsatt for seksuelt overgrep i voksen alder - En kvalitativ metasyntese. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 56. Publisert 2019-04-01.
 • Bye, Hege Høivik; Herrebrøden, Henrik. 2018. Emotions as mediators of the stereotype–discrimination relationship: A BIAS map replication. Group Processes & Intergroup Relations. 21: 1078-1091. doi: 10.1177/1368430217694370
 • Skjold-Thorkildsen, Ingvill; Jæger, Rikke Emilie Backer; Bye, Hege Høivik. 2018. "Vi som har vært her lenge" Motivasjon i arbeidslivets nest siste fase. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 55: 917-924.
 • Bye, Hege Høivik. 2017. Aldersstereotyper: Implikasjoner for eldre menneskers helse, velvære og prestasjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 54: 20-29.
 • Durante, Federica; Fiske, Susan T.; Gelfand, Michele J.; Crippa, Franca; Suttora, Chiara; Stillwell, Amelia; Asbrock, Frank; Aycan, Zeynep; Bye, Hege Høivik; Carlsson, Rickard; Björklund, Fredrik; Dagher, Munqith; Geller, Armando; Larsen, Christian Albrekt; Latif, Abdel-Hamid Abdel; Mähönen, Tuuli Anna; Jasinskaja-Lahti, Inga; Teymoori, Ali. 2017. Ambivalent stereotypes link to peace, conflict, and inequality across 38 nations. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 114: 669-674. doi: 10.1073/pnas.1611874114
 • Hesjedal, Elisabeth; Iversen, Anette Christine; Bye, Hege Høivik; Hetland, Hilde. 2016. The use of multidisciplinary teams to support child welfare clients [Bruken av ansvarsgrupper for å støtte barnevernsbarn]. European Journal of Social Work. 19: 841-855. doi: 10.1080/13691457.2015.1084268
 • Bjørkelo, Brita; Egge, Marit; Bye, Hege Høivik; Ganapathy, Jaishankar. 2015. Barriers to achieving ethnic diversity in the Norwegian police service. Policing: A journal og Policy and Practice. 9: 36-45. doi: 10.1093/police/pau056
 • Bye, Hege Høivik. 2015. Norske stereotypier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 52: 952-954.
 • Bye, Hege Høivik; Hystad, Sigurd William. 2015. Misvisende om kjønn og publikasjonspoeng. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2015-08-24.
 • Bye, Hege Høivik; Sandal, Gro Mjeldheim. 2015. Applicant personality and procedural justice perceptions of group selection interviews. Journal of business and psychology. Published ahead of print. doi: 10.1007/s10869-015-9430-9
 • Sandal, Gro Mjeldheim; Bye, Hege Høivik. 2015. Value diversity and crew relationships during a simulated space flight to Mars. Acta Astronautica. 114: 164-173. doi: 10.1016/j.actaastro.2015.05.004
 • Bye, Hege Høivik; Herrebrøden, Henrik; Hjetland, Gunnhild J.; Røyset, Guro Ø.; Westby, Linda L. 2014. Stereotypes of Norwegian social groups. Scandinavian Journal of Psychology. 55: 469-476. doi: 10.1111/sjop.12141
 • Bye, Hege Høivik; Herrebrøden, Henrik; Hjetland, Gunnhild Johnsen; Røyset, Guro Ø.; Westby, Linda L. 2014. Sterotypes of Norwegian Social Groups. Scandinavian Journal of Psychology. 55: 469-476. doi: 10.1111/sjop.12141
 • Bye, Hege Høivik; Horverak, Jøri Gytre; Sandal, Gro Mjeldheim; Sam, David Lackland; van de Vijver, Fons J.R. 2014. Cultural fit and ethnic background in the job interview. International Journal of Cross Cultural Management. 14: 7-26. doi: 10.1177/1470595813491237
 • Sandal, Gro Mjeldheim; van de Vijver, Fons J.R.; Bye, Hege Høivik; Sam, David Lackland; Amponsah, Benjamin; Cakar, Nigar; Franke, Gabriele H.; Ismail, Rosnah; Kjellsen, Kristine; Kosic, Ankica; Leontieva, Anna; Mortazavi, Shahrnaz; Sun, Catherine Tien-Lun. 2014. Intended Self-Presentation Tactics in Job Interviews: A 10-Country Study. Journal of Cross-Cultural Psychology. 45: 939-958. doi: 10.1177/0022022114532353
 • van Oudenhoven, Jan Pieter; de Raad, Boele; Timmerman, Marieke E.; Askevis-Leherpeux, Francoise; Boski, Pawel; Carmona, Carmen; Choubisa, Rajneesh; Dominguez, Alejandra del Carmen; Bye, Hege Høivik; Anastacia, Kurylo; Lahmann, Cornelia; Mastor, Khairul; Selenko, Eva; Slezáčková, Alena; Smith, Ripley; Tip, Linda; Yik, Michelle. 2014. Are virtues national, supranational, or universal? SpringerPlus. 3: 1-12. doi: 10.1186/2193-1801-3-223
 • Bjørkelo, Brita; Bye, Hege Høivik. 2013. Ledelse av mangfold i politiet. Lensmannsbladet - Politilederen. 1. 4-5.
 • Horverak, Jøri Gytre; Bye, Hege Høivik; Sandal, Gro Mjeldheim; Pallesen, Ståle. 2013. Managers' evaluations of immigrant job applicants: the influence of acculturation strategy on perceived person-organization fit (P-O Fit) and hiring outcome. Journal of Cross-Cultural Psychology. 44: 46-60. doi: 10.1177/0022022111430256
 • Horverak, Jøri Gytre; Sandal, Gro Mjeldheim; Pallesen, Ståle; Bye, Hege Høivik. 2013. Managers' selection preferences: the role of prejudice and multicultural personality traits in the assessment of native and immigrant job candidates. Revue européenne de psychologue appliquée. 63: 267-275. doi: 10.1016/j.erap.2013.07.003
 • Hystad, Sigurd William; Bye, Hege Høivik. 2013. Safety behaviours at sea: The role of personal values and personality hardiness. Safety Science. 57: 19-26. doi: 10.1016/j.ssci.2013.01.018
 • Markova, Valeria; Sandal, Gro Mjeldheim; Bye, Hege Høivik. 2013. Kulturforskjeller i selvpresentasjon under jobbintervju: Russiske arbeidstakere i Norge. Søkelys på arbeidslivet. 30: 202-221.
 • Hystad, Sigurd William; Bye, Hege Høivik. 2012. Dispositional pessimism but not optimism is related to sickness absence caused by musculoskeletal symptoms. Personality and Individual Differences. 52: 207-212. doi: 10.1016/j.paid.2011.10.019
 • Samdal, Oddrun; Bye, Hege Høivik; Torsheim, Torbjørn; Fismen, Anne-Siri; Haug, Ellen; Smith, Otto Robert Frans; Wold, Bente. 2012. Trender i sosial ulikhet i helseatferd. Tidsskrift for ungdomsforskning. 12: 21-41.
 • Sandal, Gro Mjeldheim; Bye, Hege Høivik; Pallesen, Ståle. 2012. Personality trait inferences of Turkish immigrant and neutral targets: an experimental study. Scandinavian Journal of Psychology. 53: 528-533. doi: 10.1111/sjop.12016
 • Bye, Hege Høivik; Sandal, Gro Mjeldheim; van de Vijver, Fons J.R.; Sam, David Lackland; Çakar, Nigar Demircan; Franke, Gabriele Helga. 2011. Personal values and intended self-presentation during job interviews: A cross-cultural comparison. Applied Psychology. 60: 160-182. doi: 10.1111/j.1464-0597.2010.00432.x
 • Sandal, Gro Mjeldheim; Bye, Hege Høivik; van de Vijver, Fons J.R. 2011. Personal values and crew compatibility: Results from a 105 days simulated space mission Acta Astronautica. Acta Astronautica. 69: 141-149. doi: 10.1016/j.actaastro.2011.02.007
 • Bye, Hege Høivik; Sam, David Lackland; Sandal, Gro Mjeldheim. 2008. Measurement equivalence of the interviewing self-efficacy scale across samples from Ghana, Russia, Turkey and Italy. International Journal of Psychology. 43: 306-306.
 • Låstad, Lena; Thuen, Runa H.; Bekkeheien, Monica; Bjørkelo, Brita; Bye, Hege Høivik. 2008. Tilhørighet og sosial identitet: Fortellinger og opplevelser fra en organisasjon i endring. Psykologisk tidsskrift. 2. 70-74.
Rapporter/avhandlinger
 • Sandal, Gro Mjeldheim; Bye, Hege Høivik. 2013. Mangfoldsrekruttering i Skatteetaten.Resultater fra evalueringen av kurs i mangfoldsrekruttering. Universitetet i Bergen, Bergen. 27 sider.
 • Sandal, Gro Mjeldheim; Bye, Hege Høivik; Fyhn, Tonje; Markova, Valeria. 2013. "Mangfoldsledelse" og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen. Universitetet i Bergen, Bergen. 47 sider.
 • Samdal, Oddrun; Bye, Hege Høivik; Torsheim, Torbjørn; Birkeland, Marianne Skogbrott; Diseth, Åge; Fismen, Anne-Siri; Haug, Ellen; Leversen, Ingrid; Wold, Bente. 2012. Sosial ulikhet i helse og læring blant barn og unge: Resultater fra den landsrepresentative spørreskjemaundersøkelsen ”Helsevaner blant skoleleelver. En WHO-undersøkelse i flere land”. HEMIL-senteret, Universitet i Bergen, Bergen. 202 sider.
 • Bye, Hege Høivik. 2011. Self-presentation in job interviews. Individual and cultural differences in applicant self-presentation during job interviews and hiering managers' evaluations. University of Bergen.
 • Bye, Hege Høivik; Sandal, Gro Mjeldheim; Horverak, Jøri Gytre; Markova, Valeria; Guribye, Eugen; Sam, David Lackland. 2011. Med døren på gløtt. Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn. Universitetet i Bergen, Bergen. 37 sider.
 • Sandal, Gro Mjeldheim; Bye, Hege Høivik; van de Vijver, Fons J.R.; Jansen, Karine Aasgaard; Spjeldnæs, Ingrid Onarheim. 2009. Rekrutting i flerkulturelle samfunn: Innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet. 46 sider.
Bokkapitler
 • Bjørkelo, Brita; Bye, Hege Høivik. 2014. On the Appropriateness of Research Design: Intended and Actual Whistleblowing. Kapittel 6, sider 133-153. I:
  • Brown, A. J.; Moberly, R. E.; Lewis, David; Vandekerckhove, Wim. 2014. International Handbook On Whistleblowing Research. Edward Elgar Publishing. 656 sider. ISBN: 9781781006788.
 • Sandal, Gro Mjeldheim; Bye, Hege Høivik; van de Vijver, Fons J.R. 2013. The Risk for Groupthink During Long-Duration Space Missions: Results from a 105-Day Confinement Study. 8, sider 135-152. I:
  • Vakoch, Douglas A. 2013. On orbit and beyond.Psychological perspectives on human spaceflight. Springer. 317 sider. ISBN: 978-3-642-30582-5.
 • Sandal, Gro Mjeldheim; Bye, Hege Høivik. 2009. Rekruttering i flerkulturelle arbeidsmarkeder. Kapittel 6, sider 99-116. I:
  • Sandal, Gro Mjeldheim. 2009. Kulturelt mangfold på arbeidsplassen. Utfordringer og virkemidler. Fagbokforlaget. 215 sider. ISBN: 978-82-450-0774-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.