Hjem
Hege Ommedals bilde

Hege Ommedal

Seniorrådgiver
 • E-postHege.Ommedal@uib.no
 • Telefon+47 55 58 34 46
 • Besøksadresse
  Armauer Hansens hus
  Haukelandsveien 28
  Rom 
  438
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Seniorrådgiver ved Det medisinske fakultet

Forskningsadministrasjon, forskerutdanning og innovasjon.

 

Forskningsrådgiver ved Kjemisk institutt

 • Mobilisering for forskningsfinansiering
 • Administrativ støtte i søknadsprosesser, herunder fagfellevurdering av søknader
 • Prosjektadministrasjon, rapportering
 • Søknadsskriving 
 • Arrangementsplanlegging: møter, konferanser

Ph.d.-koordinator ved Kjemisk institutt

 • Opptak til forskerutdanningen
 • Oppfølging av ph.d.-kandidatene i hele forskerutdanningsløpet
 • Sekretær og saksforberedelse for Forskerutdanningsutvalget
 • Større utrednings- og saksbehandlingsoppgaver knyttet til forskerutdanning på instituttnivå eksempelvis i høringssaker og lignende
 • Komitémedlem for vurdering av prøveforelesning til doktorgraden
 • Habilitet i bedømmelseskomitéer
 • Digital disputasadministrasjon, TEAMS og ZOOM 
 • Webredaktør for instituttets ph.d.-nettsider

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2011). Evolution of temperature optimum in Thermotogaceae and the prediction of trait values of uncultured organisms. Extremophiles. 509-516.
 • Vis forfatter(e) (2007). Desulfotignum toluenicum sp. nov., a novel toluene-degrading, sulphate-reducing bacterium isolated from an oil-reservoir model column. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 2865-2869.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2006). Måling av stabile karbonisotopforhold for enkeltkomponenter ved GC-IRMS - anvendelse i mikrobiell nedbrytning av olje.
 • Vis forfatter(e) (2006). Anaerobic degradation of hydrocarbons by sulfate reducing bacteria and the implications for reservoir souring.
 • Vis forfatter(e) (2005). Crude oil as carbon source during sulfate reduction.
 • Vis forfatter(e) (2004). Evidence of reservoir-like biodegradation patterns during an 8 week inoculation experiment.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2007). Hydrocarbon degradation under sulphate-reducing conditions – The implications of sea water flooding and produced water re-injection on reservoir souring.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2004). Biodegradation of the light hydrocarbons in crude oil by sulfate-reducing bacteria.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bacterial growth on crude oil and oil components under sulfate reducing conditions.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Cand. scient. Molekylær mikrobiologi,  2001, Institutt for mikrobiologi, Universitetet i Bergen

Ph.d. Anaerob petroleumsmikrobiologi, 2007, Institutt for biologi / Senter for integrert petroleumsforskning, Universitetet i Bergen