Hjem
Hege Ommedals bilde

Hege Ommedal

Rådgiver

2019 – d.d.: Forskningsrådgiver ved Kjemisk institutt

 • Mobilisering for forskningsfinansiering
 • Administrativ støtte i søknadsprosesser, herunder fagfellevurdering av søknader
 • Prosjektadministrasjon, rapportering
 • Søknadsskriving 
 • Arrangementsplanlegging: møter, konferanser

2010 – d.d.: Ph.d.-koordinator ved Kjemisk institutt

 • Opptak til forskerutdanningen
 • Oppfølging av ph.d.-kandidatene i hele forskerutdanningsløpet
 • Sekretær og saksforberedelse for Forskerutdanningsutvalget
 • Større utrednings- og saksbehandlingsoppgaver knyttet til forskerutdanning på instituttnivå eksempelvis i høringssaker og lignende
 • Komitémedlem for vurdering av prøveforelesning til doktorgraden
 • Habilitet i bedømmelseskomitéer
 • Digital disputasadministrasjon, TEAMS og ZOOM 
 • Webredaktør for instituttets ph.d.-nettsider

2007 – 2019: Administrativ koordinator for Bachelorstudiet i nanoteknologi og Masterstudiet i nanovitenskap

 • Studentopptak og -mottak, gjennomføring og avslutning av bachelor- og masterstudier. Saksbehandling og veiledning av studenter i alle faser av studiet
 • Administrativ støtte og tett samarbeid med fagansvarlige i daglig drift av studiene
 • Koordinator og aktivt samarbeid mellom institutter, institutt og fakulteter og til sentrale avdelinger på UiB
 • Utviklingsarbeid, rapportering og utredningsoppgaver for alle nivå i organisasjonen
 • Kvalitetssikring av studier i henhold til etablerte kvalitetssikringssystemer
 • Emneevaluering, programevaluering, koordinering mot programsensor og eksterne fagfeller
 • Deltagelse i faglige nettverk: studieadministrativt nettverk på Det matematisk-naturvitenspelig fakultet som omfatter ulike ekspertgrupper innen studieadministrasjon på bachelor- og masternivå
 • Sekretær for Programstyret for nanoteknologi og -vitenskap

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2011. Evolution of temperature optimum in Thermotogaceae and the prediction of trait values of uncultured organisms. Extremophiles. 509-516.
 • Vis forfatter(e) 2007. Desulfotignum toluenicum sp. nov., a novel toluene-degrading, sulphate-reducing bacterium isolated from an oil-reservoir model column. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 2865-2869.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2006. Måling av stabile karbonisotopforhold for enkeltkomponenter ved GC-IRMS - anvendelse i mikrobiell nedbrytning av olje.
 • Vis forfatter(e) 2006. Anaerobic degradation of hydrocarbons by sulfate reducing bacteria and the implications for reservoir souring.
 • Vis forfatter(e) 2005. Crude oil as carbon source during sulfate reduction.
 • Vis forfatter(e) 2004. Evidence of reservoir-like biodegradation patterns during an 8 week inoculation experiment.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2007. Hydrocarbon degradation under sulphate-reducing conditions – The implications of sea water flooding and produced water re-injection on reservoir souring.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2004. Biodegradation of the light hydrocarbons in crude oil by sulfate-reducing bacteria.
 • Vis forfatter(e) 2004. Bacterial growth on crude oil and oil components under sulfate reducing conditions.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Cand. scient. Molekylær mikrobiologi,  2001, Institutt for mikrobiologi, Universitetet i Bergen

Ph.d. Anaerob petroleumsmikrobiologi, 2007, Institutt for biologi / Senter for integrert petroleumsforskning, Universitetet i Bergen