Hjem
Heidi Wittrup Djups bilde
Foto:
Natasha Busel / Fana fotostudio

Heidi Wittrup Djup

Gjesteforsker, 20% stilling som universitetslektor ved Senter for krisepsykologi. Emneansvarlig for etter- og videreutdanningsemnet PSYK651 Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid
 • E-postheidi.djup@uib.no
 • Telefon+4797628907
 • Besøksadresse
  Jekteviksbakken 31, 2 etg.
  5006 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

For informasjon om meg og mitt arbeid, se fanen "arbeidsfelt" på menylinjen. 

Jeg er en mye brukt foredragsholder og formidler, og har gjort en rekke opptredener i podcaster, media og i debatter. Jeg har medvirket til flere bøker og har skrevet flere titalls kronikker og fagtekster i dagspressen og i øvrige tidsskrift.

I 2020 mottok jeg Espeland Fangeleirs formidlingspris for mitt arbeid for mennesker rammet av krig og flukt. Jeg ble nominert til Psykologisk studentforenings undervisningspris for 2021 og 2022. 

I 2021 utgav jeg boken «Barnehagens betydning når barn er pårørende». Boken er praksisnær og nyttig for ansatte i barnehager og andre som arbeider rundt de yngste barna, og kan også være verdifull for foreldre. Boken kan bestilles på Fagbokforlaget www.fagbokforlaget.no/Barnehagens-betydning-n%C3%A5r-barn-er-p%C3%A5r%C3%B8rende/I9788245037159

En oversikt over kronikker og andre fagtekster skrevet av meg, finner du her krisepsykologi.no/fagstoff/kronikker/heidi-wittrup-djup/

Jeg underviser både psykologer og andre faggrupper innen blant annet disse temaene

Barns utvikling og behov

Barn som pårørende 

Barnevernsarbeid, utredninger og vurderinger 

Kulturelle hensyn i arbeidet med barn og familier 

Flyktningers psykiske helse

Enslige mindreårige asylsøkere

Menneskerettigheter i det helse- og sosialefaglige arbeidet 

Krisepsykologi, krisehåndtering og kriseledelse 

Organisasjon og ledelse 

Kriseteamenes arbeid 

Egenomsorg, kollegastøtte og ledelsens rolle i å ivareta de ansatte 

Psykologens rolle i media  

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Learning from a decade of terror in European cities: Immediate, intermediate, and long-term follow-up. Scandinavian Psychologist.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2021). Vi vil beholde den kritiske journalistikken i tidsskriftet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Ukritisk formidling om vold og overgrep mot barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Vis forfatter(e) (2023). Filmen er problemet, ikke helsesykepleierne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Vis forfatter(e) (2022). Norske styresmakter må prioritere psykisk helsehjelp til barn i Ukraina. Bistandsaktuelt.
 • Vis forfatter(e) (2022). En uansvarlig retorikk om «sårbare barn». VG : Verdens gang. 40-40.
 • Vis forfatter(e) (2021). En sjekkliste til barns beste? Fagbladet.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Rett og Slett #43: Grunnløse barnevernsmeldinger: Er det et problem da?
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Skjermen eller livet.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2018). Communicating with children and adolescents about the risk of natural disasters. European Journal of Psychotraumatology. 1-11.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kronikker og faglige innlegg

 

Bøker, bokkapitler og fagfellevurderte artikler

Jeg er psykologspesialist med spesialistutdanning innen samfunns- og allmennpsykologi og fordypning i organisasjon og ledelse. I tillegg har jeg etterutdanning som barnefaglig sakkyndig og innenfor traumefeltet. 

Ved siden av min bistilling ved UiB, jobber jeg som selvstendig næringsdrivende ved Klinikk for krisepsykologi. Tidligere var jeg daglig leder ved klinikken, men har siden høsten 2022 gått ut av denne rollen for å kunne fokusere på andre arbeidsoppgaver og utvalg som jeg sitter i. Jeg bidrar med oppfølging til barn og voksne rammet av sorg, traumer og kriser, og bistår også arbeidsplasser og kommuner når de rammes av alvorlige belastninger, ulykker og dødsfall. I tillegg tar jeg undervisnings- og veiledningsoppdrag innen tema som omhandler krisepsykologi, krisehåndtering, kollegastøtte, egenomsorg, menneskerettigheter, flyktninger, barnevern, barn som pårørende og psykisk helse. Jeg underviser regelmessig for universiteter, høyskoler og på spesialistutdanningen for psykologer, samt for kriseteam, barnehager, skoler og andre aktører innen det helse- og sosialfaglige feltet. Jeg jobber også som barnefaglig sakkyndig for barneverntjenesten og domstolene, og skriver spesialisterklæringer i forbindelse med erstatningssaker for volds- og overgrepsutsatte.

I tillegg til dette har jeg en 50% stilling som redaktør ved Tidsskrift for Norsk psykologforening. Der er mitt primære mål er å fremme psykologisk kunnskap og løfte både fag og fagfolk inn i offentligheten.

Jeg har sittet i en rekke ulike utvalg. Jeg satt som medlem av Norsk psykologforenings menneskerettighetsutvalg (MRU) i seks år, og var i flere år oppnevnt som psykologforeningens representant i Den europeiske føderasjonen av psykologforeninger (EFPA) i Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology. Jeg har også vært leder for psykologforeningens lokalavdeling i Hedmark. I 2019 ble jeg oppnevnt av regjeringen til ekspertgruppen om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje, og i 2020 ble jeg av Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnt som medlem av Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat, Trandum. Samme år ble jeg invitert inn i fagrådet til SOS-Barnebyer. 

Ressurser - podcast/videoer - Et utvalg

Foredrag på NAPHAs FACT Ung-konferanse 1. november om behovet for en ny retning i hjelpetjenestene kan sees her: https://napha.no/content/25878/-for-de-unge-er-uker-og-maneder-for-lenge 

 

Om ufrivillig skolefravær, podcast: Lektor Lomsdalen, lytt her: https://lektorlomsdalen.no/2022/12/ll-457-heidi-wittrup-djup-om-barn-og-foreldres-behov-ved-ufrivillig-skolefravaer/?fbclid=IwAR364j7Y5dsZrEGm7NrK-M9GtfrCyO5D7Qhr3RbLSjKF-E3fJq9PoW8N1uo

 

Om skolens møte med elever i sorg. Podcast: Lektor Lomsdalen. Lytt her: https://lektorlomsdalen.no/2020/06/ll-226-heidi-wittrup-djup-om-elever-i-sorg/ 

 

Om ufrivillig skolefravær på Social Impact Lab - video med Heidi Wittrup Djup starter ved 9.43 og kan sees her: https://vimeo.com/752480085/a5f5345566?fbclid=IwAR36MgH6oeBpm0iksGzxAArkrvBW03yvE7xBQ0EIm7IsittqW4RZRnCKeh0 

 

Om urettmessige meldinger til barnevernet: Podcasten Rett og Slett med Katrine Holter og Bente Ohnstad kan høres her: https://podcasts.apple.com/us/podcast/43-grunnl%C3%B8se-barnevernsmeldinger-er-det-et-problem-da/id1592324996?i=1000587206084

 

Hva gjør kriser og utenforskap med oss? Thomas Seltzer intervjuer Heidi Wittrup Djup ifm Verdensdagen for psykisk helse, video kan sees her: Ep 1: Krisemodus m/Thomas Seltzer - YouTube 

 

Deltakelse i podcasten Hverdagspsyken - psykologer må våge å mene! https://spoti.fi/3tSuaJL 

 

Hvordan møte mennesker i krise? En podcast rettet mot innsatspersonell innen Brann/redning - Podcast: «Branncast» Lytt her: https://krisepsykologi.no/podcast-branncast/ 

 

Alvorlige livsbelastninger og traumer. En podcast om ungdom i serien «Psykisk oppvekst» rettet mot foreldre. Podcast: Rådet for psykisk helse. Lytt her  https://soundcloud.com/raadetforpsykiskhelse/alvorlige-livshendelser-og-traumer?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing 

 

Ivaretakelse av barn rammet av krig og flukt - opplæringsfilmer til frivillige i idretten. Redd barna / Norges idrettsforbund Se filmene her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/inkludering-av-flyktninger/artikler/hvordan-mote-barn-og-ungdom-som-har-flyktet-fra-ukraina/ 

 

Om psykososiale konsekvenser av krise. Foredrag på Petroleumstilsynets Topplederkonferanse 2020. Kan sees her https://youtu.be/5NGnpS5meXk 

 

Barn i krig og konflikt - hva er konsekvensene for barna? Webinar Redd Barna, kan sees her https://youtu.be/1wmtYgNQobs 

 

18 år og helt på egenhånd. Rapportlansering om Enslige mindreårige asylsøkere - webinar med Redd Barna. Kan sees her: https://fb.watch/eYIaoaqmt7/?fs=e&s=cl 

 

Barns krisereaksjoner i lys av krigen i Ukraina. Innlegg på fredsmarkering på Espeland fangeleir. Kan sees her: https://fb.watch/eYJa5xHiJR/ 

 

Døden i krise og sorg. Samtale på filosofisk poliklinikk, Litteraturhuset i Bergen, oktober 2022 kan sees her:

https://m.youtube.com/watch?v=mmug-jylMGo&feature=youtu.be