Hjem
 • E-postHeike.Eichele@uib.no
 • Telefon+47 55 58 62 90+47 481 56 809
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Forskning

Hjernen vår utvikler seg i forskjellige faser fra tidlig barndom til voksenalder. Vi vet at evnen til selvregulering har sammenheng med hvordan den fremre hjernen utvikler seg. Denne delen av hjernen styrer samspill mellom forskjellige nettverk i hjernen som kontrollerer blant annet atferdsmønstre, impulser og kognitiv kontroll. De fleste skolebarn har lært seg å styre følelsene sine ganske bra, så at de kan klare å jobbe sammen i en klasse. Men noen barn sliter mer enn andre med å styre følelsene sine. Vi tror at noen av de emosjonelle problemene hos disse barn skyldes avvikende utvikling av kontrollnettverkene i hjernen. Jeg ønsker derfor å få mer kunnskap om utviklingsmessige aspekter av kontrollnettverkene hos barn og unge med nevropsykiatriske forstyrrelser som for eksempel Tourette syndrom og ADHD. Jeg undersøker på et langsiktig perspektiv forskjellige aspekter av selvregulering som oppmerksomhetsprosesser, prestasjonsmonitorering og emosjonell regulering ut fra et transdiagnostisk perspektiv, hvor man sammenlikner disse dimensjoner hos barn og voksne med flere nevropsykiatriske forstyrrelser med hjelp av nevropsykologiske tester og hjerneavbildningstekniker som elektroencefalografie, hendelsesrelaterte potensialer og hjernescanninger.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk og administrativt ansvar for den daglige driften av elektroencefalografi (EEG)-laboratoriene ved institutt for biologisk og medisinsk psykologi (IBMP).
 • Ansvar for magnetresonans opptak i prosjekter knyttet til EEG laboratoriene
 • Bidra med planlegging og gjennomføring av forsøk innen prosjekter knyttet til EEG laboratoriene.

Cognitive Neuroscience (PROPSY304) - EEG/ERP Lecture, EEG/ERP Lab Course 

THE IGSIN COURSE - Integrated Neuroscience (IGSIN913) - EEG/ERP Lecture, EEG/ERP Lab Course 

Avhandling for ph.d.-graden: 

Electrophysiological Correlates of Performance Monitoring in Children with Tourette Syndrome - a developmental perspective

Publikasjoner: 

 

 • Vis forfatter(e) 2021. Post-error adjustment among children aged 7 years with a familial high risk of schizophrenia or bipolar disorder: A population-based cohort study. Development and Psychopathology.
 • Vis forfatter(e) 2020. Utfordrende atferd og eksplosive raseriutbrudd ved Tourettes syndrom.
 • Vis forfatter(e) 2020. Tourettes syndrom.
 • Vis forfatter(e) 2020. Lower Cardiac Vagal Activity Predicts Self-Reported Difficulties With Emotion Regulation in Adolescents With ADHD. Frontiers in Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) 2019. Hvor kommer ticsene fra? 2-RETTE NORSK TOURETTE FORENINGEN. 26-27.
 • Vis forfatter(e) 2019. Case Report: No effect of electrical transcranial direct current stimulation adjunct treatment for epilepsia partialis continua in POLG disease. Epilepsy and Behavior Case Reports (EBCR).
 • Vis forfatter(e) 2019. Atferdsterapeutiske behandlinger ved Tourettes syndrom.
 • Vis forfatter(e) 2018. Utvikling av evne til å undertrykke tics hos barn og unge med Tourettes syndrom. 2-RETTE NORSK TOURETTE FORENINGEN. 24-25.
 • Vis forfatter(e) 2018. Sustained Attention and Interference Control Among 7-Year-Old Children With a Familial High Risk of Schizophrenia or Bipolar Disorder-A Nationwide Observational Cohort Study. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. 704-712.
 • Vis forfatter(e) 2018. Keeping emotions in mind: The influence of working memory capacity on parent-reported symptoms of emotional lability in a sample of children with and without ADHD. Frontiers in Psychology. 1-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2017: PhD, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

2010. Dr. med., Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Tyskland

2002: Embetseksamen Medisin (cand. med.), Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Tyskland

1995: Embetseksamen Human- og Veterniærbioingeniør, Naturwissenschaftliches Technikum, Landau/Pfalz, Tyskland

Forskergrupper