Hjem
 • E-postHeike.Eichele@uib.no
 • Telefon+47 55 58 62 90
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Forskning

Hjernen vår utvikler seg i forskjellige faser fra tidlig barndom til voksenalder. Vi vet at evnen til selvregulering har sammenheng med hvordan den fremre hjernen utvikler seg. Denne delen av hjernen styrer samspill mellom forskjellige nettverk i hjernen som kontrollerer blant annet atferdsmønstre, impulser og kognitiv kontroll. De fleste skolebarn har lært seg å styre følelsene sine ganske bra, så at de kan klare å jobbe sammen i en klasse. Men noen barn sliter mer enn andre med å styre følelsene sine. Vi tror at noen av de emosjonelle problemene hos disse barn skyldes avvikende utvikling av kontrollnettverkene i hjernen. Jeg ønsker derfor å få mer kunnskap om utviklingsmessige aspekter av kontrollnettverkene hos barn og unge med nevropsykiatriske forstyrrelser som for eksempel Tourette syndrom og ADHD. Jeg undersøker på et langsiktig perspektiv forskjellige aspekter av selvregulering som oppmerksomhetsprosesser, prestasjonsmonitorering og emosjonell regulering ut fra et transdiagnostisk perspektiv, hvor man sammenlikner disse dimensjoner hos barn og voksne med flere nevropsykiatriske forstyrrelser med hjelp av nevropsykologiske tester og hjerneavbildningstekniker som elektroencefalografie, hendelsesrelaterte potensialer og hjernescanninger.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk og administrativt ansvar for den daglige driften av elektroencefalografi (EEG)-laboratoriene ved institutt for biologisk og medisinsk psykologi (IBMP).
 • Ansvar for magnetresonans opptak i prosjekter knyttet til EEG laboratoriene
 • Bidra med planlegging og gjennomføring av forsøk innen prosjekter knyttet til EEG laboratoriene.

Cognitive Neuroscience (PROPSY304) - EEG/ERP Lecture, EEG/ERP Lab Course 

THE IGSIN COURSE - Integrated Neuroscience (IGSIN913) - EEG/ERP Lecture, EEG/ERP Lab Course 

Avhandling for ph.d.-graden: 

Electrophysiological Correlates of Performance Monitoring in Children with Tourette Syndrome - a developmental perspective

Publikasjoner: 

 

 • Marquardt, Lynn Anne; Eichele, Heike; Lundervold, Astri; Haavik, Jan; Eichele, Tom. 2018. Event-Related-Potential (ERP) Correlates of Performance Monitoring in Adults With Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Frontiers in Psychology.
 • Eichele, Heike. 2017. Electrophysiological Correlates of Performance Monitoring in Children with Tourette Syndrome - A developmental perspective. University of Bergen.
 • Eichele, Heike. 2017. Tics og søvn. 2-RETTE NORSK TOURETTE FORENINGEN. 2. 44-46.
 • Eichele, Heike. 2017. Utvikling av ticssuppresjon ved Tourettes syndrom. Tidsskrift for Den norske legeforening. 137: 1783-1783. doi: 10.4045/tidsskr.17.0831
 • Eichele, Heike; Eichele, Tom; Marquardt, Lynn Anne; Adolfsdottir, Steinunn; Hugdahl, Kenneth; Sørensen, Lin; Plessen, Kerstin J. 2017. Development of performance and ERPs in a flanker task in children and adolescents with tourette syndrome - a follow-up study. Frontiers in Neuroscience. 11:305: 1-14. doi: 10.3389/fnins.2017.00305
 • Sørensen, Lin; Sonuga-Barke, Edmund; Eichele, Heike; Wageningen, Heidi Karin van; Wollschläger, Daniel; Plessen, Kerstin J. 2017. Suboptimal decision making by children with ADHD in the face of risk: Poor risk adjustment and delay aversion rather than general proneness to taking risks. Neuropsychology. 31: 119-128. doi: 10.1037/neu0000297
 • Eichele, Heike; Eichele, Tom; Bjelland, Ingvar; Høvik, Marie Farstad; Sørensen, Lin; Wageningen, Heidi Karin van; Worren, Marius Kalsås; Hugdahl, Kenneth; Plessen, Kerstin J. 2016. Performance monitoring in medication-naïve children with Tourette Syndrome. Frontiers in Neuroscience. 10. Publisert 2016-03-01. doi: 10.3389/fnins.2016.00050
 • Plessen, Kerstin J.; Allen, Elena; Eichele, Heike; Wageningen, Heidi Karin van; Høvik, Marie Farstad; Sørensen, Lin; Worren, Marius Kalsås; Hugdahl, Kenneth; Eichele, Tom. 2016. Reduced error signalling in medication-naive children with ADHD: associations with behavioural variability and post-error adaptations. Journal of Psychiatry & Neuroscience. 41: 77-87. doi: 10.1503/jpn.140353
 • Eichele, Heike; Plessen, Kerstin J. 2013. Tics, raserianfall og komorbiditet hos barn med Tourettes syndrom. Hva er hva? 2-RETTE NORSK TOURETTE FORENINGEN. 2. 20-22.
 • Eichele, Heike; Plessen, Kerstin J. 2013. Neural plasticity in functional and anatomical MRI studies of children with Tourette syndrome. Behavioural Neurology. 27: 33-45. doi: 10.3233/BEN-120294

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

2017: PhD, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

2010. Dr. med., Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Tyskland

2002: Embetseksamen Medisin (cand. med.), Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Tyskland

1995: Embetseksamen Human- og Veterniærbioingeniør, Naturwissenschaftliches Technikum, Landau/Pfalz, Tyskland

Forskergrupper