Hjem
Helena Marie Doherty Midtbøs bilde

Helena Marie Doherty Midtbø

Stipendiat

Jeg studerer den immunologiske reponsen til Atlantisk laks mot lakselus. Jeg karakteriserer spyttkjertelproteinene til lakselusa, og studerer hvordan de påvirker immuncellene til laksen. Jeg bruker metoder som in situ hybridisering, RNAi, rekombinante protein, leukocyt isolering og sortering av leukocytter med magnetiske kuler og flow cytometri. 

MOL221 Eksperimentell molekylærbiologi I 

MOL300 Praktisk biokjemi og molekylærbiologi 

Vitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) (2022). Small, charged proteins in salmon louse (Lepeophtheirus salmonis) secretions modulate Atlantic salmon (Salmo salar) immune responses and coagulation. Scientific Reports. 16 sider.
Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2022). LsLGP3 Causes Cell Death in Atlantic Salmon Leukocytes.
  • Vis forfatter(e) (2022). Does Salmon louse Have an Immune Dampening Effect on Atlantic Salmon? .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jeg er involvert i ModuLus og CRISPResist prosjektene finanisert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Hovedveileder: Aina-Cathrine Øvergård 

Medveileder: Gyri Teien Haugland og Anderas Borchel

BSc Bioteknologi spesialisering i molekylærbiologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Utveksling: Indian Institute of Technology, Madras

MSc Biomedisin med spesialisering i molekylærbiologi og biokjemi, University of Western Australia