Hjem
Helena Marie Doherty Midtbøs bilde

Helena Marie Doherty Midtbø

Stipendiat

Jeg studerer den immunologiske reponsen til Atlantisk laks mot lakselus. Jeg karakteriserer spyttkjertelproteinene til lakselusa, og studerer hvordan de påvirker immuncellene til laksen. Jeg bruker metoder som in situ hybridisering, RNAi, rekombinante protein, leukocyt isolering og sortering av leukocytter med magnetiske kuler og flow cytometri. 

MOL221 Eksperimentell molekylærbiologi I 

MOL300 Praktisk biokjemi og molekylærbiologi 

1. Øvergård, AC., Midtbø, H.M.D., Hamre, L.A. et al. Small, charged proteins in salmon louse (Lepeophtheirus salmonis) secretions modulate Atlantic salmon (Salmo salar) immune responses and coagulation. Scientific Reports 12, 7995 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-11773-w

Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2022). Does Salmon louse Have an Immune Dampening Effect on Atlantic Salmon? .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

ModuLus prosjekt finanisert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Hovedveileder: Aina-Cathrine Øvergård 

Medveileder: Gyri Teien Haugland

BSc Bioteknologi spesialisering i molekylærbiologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Utveksling: Indian Institute of Technology, Madras

MSc Biomedisin med spesialisering i molekylærbiologi og biokjemi, University of Western Australia