Hjem
Helene Jakobia Thorsens bilde

Helene Jakobia Thorsen

Universitetsbibliotekar, forskningsstøtte. Fagansvarlig for juridiske fag.
Populærvitenskapelig foredrag
  • 2020. Moderator/ordstyrer, paneldebatt om klimasøksmålet mot staten etter avgjørelsen i Borgarting Lagmannsrett.
Short communication
  • 2020. Koronabibliotek for jusstudenter. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 44-45.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.