Hjem
Helga Mannsåkers bilde

Helga Mannsåker

Førsteamanuensis, nordisk språkvitskap
 • E-postHelga.Mannsaker@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 29
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
  Rom 
  447
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg er med i Forskargruppe i nordisk språk og Forskargruppa Bruksbasert lingvistikk, andrespråkslæring og -undervisning (BLAU).

Forskinga mi er primært knytt til semantikk (herunder biletleg språk) og ulike aspekt ved tekst/diskurs.

Medlem av redaksjonen i det populærvitskaplege tidsskriftet Språkprat

"Autisme som metafor" (popularisert utgåve av NLT-artikkelen "Når psykiatritermar vert metaforar" frå 2018, sjå 'Publikasjonar')

Publisert i Autismeforeningen sitt tidsskrift Autisme i dag (nr. 1 2019, s. 4-23)

 

«Kampklare bygningar og ettersøkte hender – ei innføring i fenomenet metonymi»

Blogginnlegg publisert på språkprat.no 1.6.2018

 

«Når berre sjukdommen står att»

Kronikk publisert i Bergens Tidende 15.11.2016. URL: http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nar-berre-sjukdommen-star-att-325887b.html

 

«Pablo Escobars tilbod om ‘sølv eller bly’ er verdas skumlaste ordspråk»

Publisert på forsking.no 2.12.2016. URL: http://forskning.no/2016/11/solv-eller-bly-plata-o-plomo-metonymi-pablo-escobar-metonymi-skumleste-ordsprak  

 

«Elefantar og kamelar til bry – ein studie av metaforbruk»

Blogginnlegg med tilhøyrande fasit publisert på språkprat.no 6.7.2017

 

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse – «Forskeren forklarer: Analyse av ”schizofreni” i lærebøker» http://www.erfaringskompetanse.no/forskeren-forklarer/forskeren-forklarer-analyse-schizofreni-laereboker/ 21.11.2017

 

Fjernord: Morfologi, Pragmatikk og tekstlingvistikk, Skrifthistorie

NOSP 102/103: Nynorskkurs, Intensivkurs i grammatikk

Språkkunnskap for erfaringsbasert master i undervisning (NORMAU614): Biletleg språk

Grammatikk og semantikk (NOSP325 osv.): Semantikk

Språkbruksanalyse (NOSP210 osv.): Metafor og tekst, Stilistikk og tekstbinding, Pragmatikk og relevansteori

Kurs i norsk språk og kultur for framandspråklege studentar, trinn 4 (NOR-U4)

Nynorsk for utanlandske studentar (NOR-UNN)

Norsk 2, modul A. Nordisk språk 2: Språkhistorie og talemål (Norsk623)

Norsk 1, modul B. Nordisk språk 1: Moderne språk (Norsk622)

NOSPAN101: Ordkunnskap, tekstbinding

NORD100: Språk, Andrespråk

PRISME: Norsk som andrespråk, Andrespråkslæring og -undervisning

NORAN106: Pragmatikk

NORAN104: Vokabular

NOSP316/313: Språk og makt, kritisk diskursanalyse, krisekommunikasjon, kommunikasjon og klarspråk

 

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Når psykiatritermar vert metaforar. Ein kasusstudie av uttrykket «politisk autisme». NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 95-137.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Autisme som metafor i norsk - ei korpusundersøking.
 • Vis forfatter(e) (2022). Språk og stigmatisering.
 • Vis forfatter(e) (2022). Referansebasert analyse av referentkopling - eit forslag til ein operasjonel modell.
 • Vis forfatter(e) (2022). A proposal for a new model of understanding and analysing textual cohesion.
 • Vis forfatter(e) (2019). Populærvitskapeleg formidling om språkforsking – korleis og kvifor? .
 • Vis forfatter(e) (2015). Metonymisk bruk av adjektivet schizofren i psykiatriske lærebøker.
 • Vis forfatter(e) (2014). Om vitaliteten til metaforar - illustrert ved dømet schizofreni.
 • Vis forfatter(e) (2014). Drøfting av distinksjonen mellom levande og daude metaforar.
 • Vis forfatter(e) (2014). Det "schizofrene" adjektivet schizofren - bruk av schizofren i lærebøker i psykiatri versus folkeleg bruk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ph.d.-prosjekt: Schizofrene symptom og splitta sinn - Kritiske metonymi- og metaforanalysar av fagtermar knytte til diagnosen schizofreni i skandinaviske lærebøker i psykiatri.

Fagkoordinator for nordisk språk

 

Verneombod for LLE