Hjem
Helge Østbyes bilde

Helge Østbye

Emeritus, Medievitenskap
 • E-posthelge.ostbye@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  502
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Generell bakgrunn:

Helge Østbye (f. 1946) er fra Horten. Han dro til UiB for å studere i 1967 og tok cand. polit-eksamen i 1972 med hovedfag i sammenliknende politikk (hovedfagsoppgava handlet om innføringa av fjernsyn i Norge). I perioden 1973-85 var han universitetslektor, seinere førsteamanuensis i sosiologi (med unntak av to år da han vikarierte som direktør for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste - NSD). Han var med på etableringa av medievitenskap som fag ved Universitetet i Bergen i 1985. Og han var med fra starten da Institutt for massekommunikasjon blei etablert 1/1-1986. Instituttet byttet seinere navn til Institutt for medievitenskap og i 2004 blei det slått sammen med informasjonsvitenskap til det nåværende Institutt informasjons- og medievitenskap.

Forskningsinteresser og prosjekter
Mye av Østbyes forskning har dreid seg om mediestruktur, medieøkonomi og mediepolitikk, og nyere norsk mediehistorie. Men han har også hatt prosjekter med innholdsanalyse av medietekster (Bjugn-saka, Rød-Larsen-saka, Orderud-saka) og om publikum/brukere (bl a brukerundersøkelser for publikasjoner).


Pågående prosjekter:

•    Et evigvarende prosjekt om norsk mediestruktur, mediepolitikk og medieøkonomi siden 1980 – et prosjekt som har vært ramme omkring mye av den øvrige forskningsvirksomheten.
•    Et lite prosjekt om Fritz Moen-saka i mediene.

Helge Østbye deltar fra tid til annen i den mediepolitiske debatten, dels i form av intervjuer, dels med kronikker.

Undervisning
Østbye har undervist i de fleste samfunnsvitenskapelige områdene i medievitenskap, særlig hyppig i metode og tema knyttet til mediestruktur eller mediehistorie.

I tilknytning til undervisninga i Mevi101 Medier - institusjonar og historie, har Østbye laget ei oversikt over noen aktuelle mediepolitiske saker.

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2020). Media i samfunnet. 8. utgave. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2013). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk pressehistorie. 2. utgåva. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Metodebok for mediefag. 3. utgave. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Media i samfunnet. 5. utgåva. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2005). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2004). Metodbok för medievetenskap. Liber.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norsk kringkastingshistorie. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2002). Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1999). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (1999). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). Metodebok for mediefag. Nordicom Information. 8-9.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2017). Media Landscapes - Norway. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Studentenes tidsbruk – om UiBs studenter i NOKUTs studentbarometer. .
 • Vis forfatter(e) (2014). NOKUTs studentbarometer og UiBs studenter – noen analyser og en tabellsamling, utarbeidet på oppdrag fra Studieadministrativ avdeling,. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Bakgrunnen for Media Norge. Rapport til Rådet for anvendt medieforskning (RAM). .
 • Vis forfatter(e) (2009). Journalister og folk flest: Syn på medier og journalistikk 1999 – 2009. 2 2009. 2 2009. .
 • Vis forfatter(e) (2009). I konsernets øyne er redaksjonen en utgiftspost. Rapport om aviser, konsern og avisøkonomi. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Rapport om Bergens Tidende og bybanesaken. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Metoderapport - kvantitativ kartlegging av Orderudsaken i pressen. .
 • Vis forfatter(e) (2005). IKT eller tradisjonelle medier? Hvordan best bidra til demokrati og kompetanseutvikling, gjennom IKT eller mer tradisjonelle medier? .
 • Vis forfatter(e) (2005). Hvem styrer mnediene? - om styresammensetning i konsern og datterselskaper. 54/05. 54/05. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Tusen avis-dager med Orderud-saka (internt prosjektnotat). .
 • Vis forfatter(e) (2004). Medieeierskap, mediepolitikk og ytringsfrihet. 47/04. 47/04. .
 • Vis forfatter(e) (2004). IT-skrittete 2 - vurdert av 1000 Statoil-tilsatte (Rapport til Statoil). .
 • Vis forfatter(e) (1999). Vekting av gratisaviser. .
 • Vis forfatter(e) (1999). IT-skrittet og brukerne. .
 • Vis forfatter(e) (1998). IT-skrittets "noviser", eksperter og avhoppere. 4. 4. .
 • Vis forfatter(e) (1998). IT-skrittet etter trekvart år. 3. 3. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Statoil-ansattes første erfaringer med opplæringsprogrammet IT-skrittet. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Rød-Larsen saken i mediene. 4. 4. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Kartlegging av Statoil-ansattes forventninger mm. før programmet starter. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Metodebok for mediestudenter. .
 • Vis forfatter(e) (1993). UNG - en brukerundersøkelse. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2007). Kriminaljournalistikk: Orderudsaka i media.
 • Vis forfatter(e) (1999). Web-undersøkelsen i juni 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Nærradio - fra idealisme til bingo.
 • Vis forfatter(e) (1999). Medenes framstilling av vold - hva gjør det med oss?
 • Vis forfatter(e) (1999). Eierkonsentrasjon - BT-BA.
 • Vis forfatter(e) (1998). Statoils IT-skritt.
 • Vis forfatter(e) (1998). Mediepåvirkning.
 • Vis forfatter(e) (1998). Medieovervåking.
 • Vis forfatter(e) (1998). Massemedia og velferdspolitikk.
 • Vis forfatter(e) (1998). Mangfold i mediene.
 • Vis forfatter(e) (1998). IT-skrittet og neste skritt?
 • Vis forfatter(e) (1998). Evaluering av informasjon.
 • Vis forfatter(e) (1993). Lokal aviskonkurranse på publikums- og annonsemarked.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1995). Forskning og høgre undervisning.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2012). «Mediestøtte og mediepolitikk» (anmeldelse av Arne H. Krumsvik: Medienes privilegier). Norsk Medietidsskrift. 72-74.
 • Vis forfatter(e) (2008). Anmeldelser: Klaus Bruhn Jensen: Medier og samfund. Mediekultur. 109-110.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2010). Norden och världen. En bok tillägnad Ulla Carlsson. The Nordic Countries and the World. A Book for Ulla Carlsson. Göteborgs Universitet.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2013). Metodebok for mediefag, 4. utgave.
 • Vis forfatter(e) (2006). Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken.
 • Vis forfatter(e) (2006). Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av Orderudsaken.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2017). Media i samfunnet, 7. utgåve. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (1999). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (1997). Metodebok for mediefag. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1997). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (1996). Bjugn-saken og pressen. Institutt for journalistikk.
 • Vis forfatter(e) (1995). Mediepolitikk : skal medieutviklingen styres? Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1995). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (1994). Metodebok for mediestudenter : en innføring i kvantitativ metode. Institutt for massekommunikasjon.
 • Vis forfatter(e) (1994). Metodebok for mediestudenter : en innføring i kvantitativ metode. Institutt for massekommunikasjon.
 • Vis forfatter(e) (1994). Metodebok for mediestudenter : en innføring i kvantitativ metode. Institutt for massekommunikasjon.
 • Vis forfatter(e) (1993). Mediemakt : medieorganisasjoner og mediestrukturer. Folkets brevskole.
 • Vis forfatter(e) (1993). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (1993). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (1993). Massekommunikasjon : kommentar og oppgavehefte. Folkets brevskole.
 • Vis forfatter(e) (1988). Media i samfunnet. Det Norske Samlaget.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1997). Allmennkringkasting? En miniundersøkelse av nyhetsdekning i fire riksdekkende radiokanaler.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2004). Orkla sitt polske press : ein analyse av avissatsinga til Orkla Media i Polen frå 1990 til 2003.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2006). Jeg er demokratiet : - En studie av Silvio Berlusconi, dagens mediesituasjon og demokratiet i Italia.
 • Vis forfatter(e) (2006). Informasjon og samfunnskontakt : utviklingstrekk ved statlig informasjonsvirksomhet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Regionavis og lokalavis i samspel : ein analyse av distriktsdekninga til Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2005). Maktkamp i åpent landskap? : en studie av VGs mediering av partilederstriden i Arbeiderpartiet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Maktkamp i åpent landskap? : en studie av VGs mediering av partilederstriden i Arbeiderpartiet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kanal 2? : en studie av TV2s oppkjøp i Kanal24, og de mulige konsekvenser dette kan ha fått for radiokanalens nyhetsutvalg samt nyhetsmangfoldet i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2005). Biletleg talt : om vitskap i fjernsynsmediet.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Markedet sikrer ikke mediemangfold. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2013). Historien bak en lisens. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Griske aviseigarar. Dag og Tid. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Momsfritak — et fortrinn papiravisene bør få beholde. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kildekritikk - en del av metodereperuaret også for samfunnsvitere. Samtiden.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2009). Øk pressestøtten! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2009). Øk pressestøtten! ?. 1.
 • Vis forfatter(e) (1998). Rød-Larsen-saken, avisene og politikken. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Pressedekning eller ryggdekning? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Per Torsvik (1925-1998) : institusjonsbyggeren. Norsk Medietidsskrift. 123-126.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om undersøkelse av Studentradioen. Studvest.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om finansiering av NRK, reklame på tekst-TV og Internett. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om endringer i pressestøtten. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om endringer i pressestøtten. Dagen : kristelig dagblad.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om endringer i pressestøtten. Dagen : kristelig dagblad.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om eierkonsentrasjon. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om Rupert Murdoch. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om Fanaposten og andre lokalaviser. Fanaposten.
 • Vis forfatter(e) (1997). Svake bremser mot eierkonsentrasjon. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1997). Mediepolitikk og demokrati. Norsk Medietidsskrift. 195-197.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Journalistikkens fremstillingsmakt. Nyhetsrammer, meningsdanning og medialisering.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2013). Dagbladet har aldri vært større.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om konflikten i Dagen.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om Studvests presentasjon av undersøkelse av Studvest.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om A-pressen og Firda.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Spredningens mønster. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Partipressen gjenreises. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nettet utfordrer. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fra avishus til konsern. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Avisledelse i konsernas tidsalder. Redaktørrollen under press. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Vold. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Samfunnsoppdraget under press. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Publikumsmålinger. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Paul F. Lazarsfeld og teorien om opinionslederskap. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Opinionsundersøgelser. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Medienes dagsorden - og publikums. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kartlegging av et felt. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Das Mediensystem Norwegens. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). 'Uses and gratifications - tankegang og funn. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norsk mediestruktur i dag. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mediepolitikk. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Media and Politics in Norway. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Norwegian Media Landscape. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Medieforskning, forskningskvalitet og forskningsetikk. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kvantitative publikumsundersøkelser. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kvantitativ innholdsanalyse. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kvantitativ analyse. 55 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Generalisering. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Forskningsdesign og forskningsrapportering. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Dokumentasjon, kildekritikk og dokumentanalyse. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norwegian Radio Broadcasting: From Public Monopoly to Competitive Homogeneity? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Val och värderingar i forskningsprocessen. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Norway. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Källkritik och dokumentanalys. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kvantitativ innehållsanalys. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kvantitativ analys. 56 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Gipoteza 'dvuchvocnovogo potoka komminuikacii'. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Generalisering. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Forskningsdesign. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Eierkonsentrasjon og eierregulering i Norge. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Das Mediensystem Norwegens. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Att konstruera frågeformulär. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Generalisering. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forskningsdesign. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Vold. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Tostegshypotesa eller lova om opinionsleiarskap. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Publikumsmålinger. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Paul F. Lazarsfeld og teorien om opinionslederskap. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Norsk mediestruktur i dag. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Mediepolitikk. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Medienes dagsorden - og publikums. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Barn og medier. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). "Uses and gratifications" - tankegang og funn. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). The European newspaper market. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Linjer i norsk medieutvikling på 1990-tallet : internasjonalisering, konsentrasjon og kommersialisering. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Tekstanalyse. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Norwegian media in the 1990s. Internationalization, concentration and commercialization. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Norway.
 • Vis forfatter(e) (1997). Mediesosiologi. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Media in politics : channels, arenas, actors, themes. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Forståing og forklaring i mediesosiologien. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Eierforhold i mediene. 54 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Das Mediensystem Norwegens. 161 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Startschu@s f@yr TV2. 169 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Norway. . I:
  • Vis forfatter(e) (2019). The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society . Sage Publications.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2014). Fritz Moen-saken og mediene.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fritz Moen-saken i mediene (paper i Mediehistorie-gruppa).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publikasjoner

Østbye har arbeidet mye med lærebøker innen medievitenskappå området.

 • Media i samfunnet, med Ture Schwebs (Høgskolen i Bergen), (flere utgaver siden 1988, 6. utg. 2013) se forlagets side for boka
 • Metodebok for mediefag, med fire kolleger fra Instituttet: Knut Helland, Karl Knapskog, Leif Ove Larsen og Hallvaard Moe, siste utg. 2013. Se forlagets side for boka
 • Mediepolitikk (1988, ny utg. 1995)
 • Norsk pressehistorie, med Rune Ottosen (Høgskolen i Oslo) og Lars Arve Røssland (ved Instituttet), 2. utg. 2012, Oslo: Samlaget . Se forlagets side for boka
 • Norsk kringkastingshistorie, med Ketil Jarl Halse (Høgskulen i Volda), se forlagets side for boka

Østbye har også skrevet bidrag i andre lærebøker

 • et par kapitler i Martin Eide (red.): Medier – institusjoner og historie, Medievitenskap bind 1 (2. utg. 2008). Se forlagets side for boka
 • flere kapitler i Barbara Gentikow (red.) Mediebruk Medievitenskap bind 3 (2. utg. . Se forlagets side for boka
 • et kapittel om tostegshypotesen i Stein Ugelvik Larsen, red. (1999) Teori og metode i samfunnsfaga (1999) (også oversatt til engelsk, tysk, russisk og kinesisk). Se forlagets side for den norske utgava

Noen nyere, faglige bidrag:

 • Hvem eier norske massemedia? (2000) Rapportserien nr. 25 fra Makt- og demokratiutredningen, Oslo. Kan lastes ned (med litt rufsete layout)
 • Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Helge Østbye (2006) «Norwegian Radio Broadcasting. From Public Monopoly to Competitive Homogeneity?», kapittel i bok utgitt av Konkurransetilsynet
 • Helge Østbye and Toril Aalberg: «Media and Politics in Norway», ch. 5 (pp. 83-102), in Jesper Strömbäck, Mark Ørsten and Toril Aalberg (eds.): Communicating Politics, Political Communication in the Nordic Countries, Göteborg: Nordicom 2008. se mer informasjon
 • En lite bidrag i: Lars Arve Røssland, Svein Brurås og Helge Østbye: Mrderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekning av Orderudsaken, Oslo Cappelen 2006. To bidrag med utgangspunkt i denne boka er lagt som fulltekst i Bora. Bidragene kan brukes som eksempel på gjennomføring av en kvantitativ innholdsanalyse:
  •    Camilla Tønnevold og Helge Østbye: Metoderapport, se fulltekst
  •    Helge Østbye: Tusen avisdager med Orderud-saka, se fulltekst
 • sammen med Nina Kvalheim: I konsernets øyne er redaksjonen en utgiftspost (rapport, 2009). Rapporten kan lastes ned fra Norsk Journalistlags nettsider
 • sammen med Camilla Fosse og Knut Tornes: Bakgrunnen for Media Norge (rapport, 2010), se fulltekst

 • «Avisledelse i konsernas tidsalder. Redaktørrollen under press», i Þorbjörn Broddason, Ullamaija Kivikuru, Birgitte Tufte, Lennart Weibull og Helge Østbye (red.) (2010) Norden och världen. En bok tillägnad Ulla Carlsson/The Nordic Countries and the World. A Book for Ulla Carlsson, Göteborg: Göteborgs Universitet