Hjem
 • E-postHelge.Gundersen@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Explaining folk etymology.
 • Vis forfatter(e) (2012). Definisjonsstruktur i Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2009). Uttaleopplysningar i Norsk Ordbok.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (1995). Linjedansere og pantomine på sirkhus. Folkeetymologi som morfologisk omtolking.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (1993). Hvorfor sier vi fludium? Språknytt. 2 sider.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). verk-verkmor, vis-visingsstad, ått-åværig. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Grunnleggjande tydingsdimensjonar: prototypikalitet og spesifisitet. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). syløn-synberrleg, tå-tåflekk. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). skut-skutøygd, spør--spøyna, stol-stolut, stykke-stykkevis. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). skukk - skula. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). rikl-riksvåpen ron-rorværing segg-segvis sem-sendsel skjere-skjerever skjøns-skjørostsoll. 49 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). nem-nervøsitet, on-oolitt, pe-pelusken, rakna-raksev. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). lip-litt. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). kl.-klapsetorv, kva. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). ibben - iberlund, idig - ido, ieldre - igjord, igle - iholen, ikkje, inngang. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Building blocks or network relations: Problems of morphological segmentation. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Objektivisme i lingvistikken. 35 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (1993). Norge i 1993 - en sosiolingvistisk oversikt. Språklig Samling. 3-8.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2003). Redigeringshandbok for Norsk Ordbok 2014.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.