Hjem
Helge Lea Tvedts bilde

Helge Lea Tvedt

 • E-postHelge.Tvedt@uib.no
 • Telefon+47 928 66 938
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Rom 
  703
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Økonomisk geografi

Innovasjon og entreprenørskap

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. The formation and structure of cleantech clusters: Insights from San Diego, Dublin, and Graz. Norsk Geografisk Tidsskrift. 53-64.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2021. "Nomader på lavterskel?" - Boligløsninger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser. .
 • Vis forfatter(e) 2018. Hillevåg - En sosiokulturell stedsanalyse. .
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2012. Grønn Innovasjon - en studie av innovasjonsprosessen til to spin-off foretak fra forskningsmiljøet i Bergen.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2021. Fjorten anbefalinger for godt kommunalt, boligsosialt arbeid. NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvordan kan næringslivet bidra til en grønn omstilling? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Market Conditions for Sustainable Entrepreneurship: A Case Study of Green Support Services. 25 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper