Hjem
Helge Pettersens bilde

Helge Pettersen

Førstelektor, filosofi
 • E-postHelge.Pettersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 46
 • Besøksadresse
  Sydnesplass 12-13
  Rom 
  435
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Helge Pettersen arbeider med egne prosjekter knyttet til Nietzsches tenkning, Deleuze, med særlig vekt på kroppslighet, subjektivering og filmfilosofi, Baudrillard og Perniola, billedkultur og simulakra (moderne filosofi). Han organiserer et bokprosjekt som vil markere Deleuze i 2015.

Helge Pettersen har vært sentral i utviklingen av forskergruppen for subjektivering og senmodernitet, med seminarer i Bergen og Romaseminaret i samarbeid med Mario Perniola (Tor Vergata) og Kristine Træland. Egne papers vil bli publisert.

I sin undervisning ved FoF i senere år har Helge Pettersen forelest over filosofiene til Nietzsche, Bataille, Deleuze, Guattari, Baudrillard, Virilio, Perniola og andre tenkere innenfor moderne filosofi, som ofte assosieres med den åpne kategorien poststrukturalistisk tenkning, som rommer en hel rekke sammenvevde tema, fra subjektivering og spørsmålene knyttet til det senmoderne, kropp og begjær, fundamentale økologiske spørsmål, religion, erotisme og død, til filmens filosofi. Pettersen har også forelest over Dostojevskijs eksistensialisme via Sjestov og Berdjajev. Han har veiledet 16 master og hovedfagsstudenter fram til eksamen siste ti år.

Vitenskapelig foredrag
 • 2013. From Expression to Simulation and Beyond. Sense/Feeling in Music and its changing Conditions seen throough the Territpries and Lines of Flight of Coltrane and Hendrix.
 • 2013. "Welles, Deleuze og filmen".
 • 2012. "Nietzsches sammenbrudd i Torino".
 • 2012. "Introduksjon til Permiolas bok "Del Sentire".
 • 2012. ""I fjor i Marienbad" sett i lys av Deleuzes filmfilosofi".
 • 2011. Kunstens krise i det senmoderne i Baudrillards sikt.
 • 2011. "Hvorfor har ikke alt allerede forsvunnet?".
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2018. Deleuze i vest. Morgana Press.
Vitenskapelig monografi
 • 2004. Georges Bataille Vinden fra utsiden. 23.
Kompendium
 • 2002. A course in mathematics and physics for undergraduate students and secondary school teachers in Greece.
 • 1999. Kompendium i datateknikk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2018. Filmens filosofi som cinematisk filosofi. 25 sider.
 • 2018. Deleuze i vest (forord). 6 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Helge Pettersen: Nietzsche - lidelse og menneskedannelse. Ariadne. Bergen. 1991. 167 sider.ISBN: 82-90477-14-7 (bok)

Helge Pettersen: Georges Bataille - vinden fra utsiden. Filosofisk instituttsskriftserie/Filosofiske smuler no.23. Bergen. 2004. 214 sider. ISBN:82-90809-43-3 (bok)