Hjem
Helge Ræders bilde

Helge Ræder

Professor, Prodekan for Innovasjon ved Det Medisinske Fakultet, Overlege Barneklinikken
 • E-postHelge.Rader@uib.no
 • Telefon+47 478 92 554
 • Besøksadresse
  Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus
  5021 Bergen
  Rom 
  3010 TLF 55975263
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Mitt forskningsmål er å karakterisere og bedre forstå signalveier involvert i endokrine sykdommer, fokusert på diabetesutvikling og adreno-gonadal utvikling, gjennom å studere modeller basert på induserte pluripotente stamceller (iPSCs) fra pasienter med monogen sykdom.

https://raederlab.wordpress.com/

http://www.uib.no/diabetes/80059/node-6-stamcelleforskning

Jeg underviser medisinstudenter i pediatrisk termin, for tiden i MED12 om vekst- og pubertetsforstyrrelser. Jeg har tidligere hatt forelesningene "Intoxication" og "Fluid Therapy" (Klinisk institutt 2).

Jeg underviser ernæringsstudenter i metabolske sykdommer (NUC352, Klinisk institutt K1).

Jeg bidrar også inn på masterundervisning i BMED330 (Institutt for biomedisin)

Jeg leder to elektive kurs:

-ELMED223: Innovasjon og Entrepenørskap

-ELMED303: Fremtidsmedisin

Jeg deltar også i organiseringen av kurset "Pediatrisk Endokrinologi" for spesialistkandidater i Pediatri og foreleser der om calciummetabolismen og sykdommer i somatisk kjønnsutvikling.