Hjem
 • E-postHelge.Rena@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Jobber for tiden med:

i) "Norsk politi, 1994-2015", som er en arbeidspakke i det fireårige (2019-2022) tverrfaglige forskningsprosjektet "Norsk politirettshistorie" ledet av Anne Lise Fimreite, Jørn Øyrehagen Sunde og Gert Johan Kjelby og forankret på juridisk fakultet. Sluttproduktet for prosjektet skal være et firebinds verk om politiet i perioden 1686-2015. Jeg har ansvaret for fjerde og siste bind som dekker perioden 1994-2015. 

ii) Fagboken Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv. Hva gikk galt for politiet 22. juli?. Planlagt utgivelse feb. 2022 (Cappelen Damm Akademisk).

Utvalgte publikasjoner
 • Renå, Helge; Christensen, Johan. 2020. Learning from crisis: The role of enquiry commissions. Journal of Contingencies and Crisis Management. 28: 41-49. doi: 10.1111/1468-5973.12269
 • Renå, Helge. 2019. Police Coordination in Crises. Who knew what, when, where and why in managing the terrorist attacks in Oslo and Utøya in 2011? Universitetet i Bergen, Bergen.

Er opptatt av forskningsformidling. Har holdt innlegg, foredrag og forelesninger på ulike kurs, seminarer og konferanser. Bare å ta kontakt.

 
 • Vis forfatter(e) (2021). Crisis Coordination in First Responder Organizations. Oxford Research Encyclopedias.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Tidligere prosjekter:

- Doktorgradsprosjekt (2014-2018) om politi-innsatsen under terrorangrepene 22.juli, 2011. Leverte avhandlingen oktober, 2018. Disputerte 29. mars, 2019.

- Var tilknyttet forskningsprosjektet GOVCAP - "Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy" - som sammenlignet organisering av kriseberedskap og ledelse av kriser i Norge og fem andre europeiske land.

- Prosjektleder for prosjektet "Politireformen - en nullpunktsmåling".

 

Twitter