Hjem
 • E-postHelge.Rena@uib.no
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Har de siste årene jobbet med to prosjekter:

i) Doktorgradsprosjekt (2014-2018) om politi-innsatsen under terrorangrepene 22.juli, 2011. Renå leverte avhandlingen oktober, 2018. Disputasen blir 29. mars, 2019.

ii) Prosjektleder for prosjektet "Politireformen - en nullpunktsmåling" som blant annet undersøker politiansatte og -lederes oppfatninger og forventninger til den igangsatte nærpolitireformen og hva de synes kjennetegner politiet og eget arbeidssted i dag. Prosjektet ble gjennomført i 2016. Planen er å gjøre en oppfølgingsstudie høsten, 2019.

Utvalgte publikasjoner
 • Renå, Helge. 2017. 22.juli-kommisjonens analyse, vurderinger og konklusjoner - en metaanalyse av politiaksjon Utøya. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 32: 10-36. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-01-03
 • Renå, Helge. 2013. Når kontrollen svikter - en studie av tre korrupsjonssaker i norsk kommunesektor. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 28.

Aorg321 Metode

Veiledning av masterstudenter på metodeessay (AORG321)

Biveileder for masterstudenter på masteroppgaven.

 
 • Renå, Helge. 2019. Police Coordination in Crises. Who knew what, when, where and why in managing the terrorist attacks in Oslo and Utøya in 2011? Universitetet i Bergen.
 • Danielsen, Ole Andreas; Renå, Helge. 2018. "Fremtidsperspektiv på norsk forvaltningsforskning. Utfordringer og muligheter.". Nordiske organisasjonsstudier. 20: 67-76.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

M.phil. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2009).

Jobber for tiden med doktorgradsprosjekt (2014-2018) om hvordan organisasjoner responderer (fortolkning, beslutningstaking og koordinering) på ekstraordinære hendelser. Empirisk fokuserer prosjektet på terrorangrepene 22.juli 2011, hvordan politiet responderte (internt i egen organiasjon og sammen med de andre nødetatene og militæret) på hendelsene i Oslo og på Utøya.

Er tilknyttet forskningsprosjektet GOVCAP - "Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy" - skal sammenligne organisering av kriseberedskap og ledelse av kriser i Norge og fem andre europeiske land.

Prosjektleder for prosjektet "Politireformen - en nullpunktsmåling".

 

Twitter