Hjem
 • E-posthelge.rena@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Jobber for tiden på forskningsprosjektet Norsk politirettshistorie 1686-2022. Jeg har ansvaret for perioden 1994-2016. Forskningen skal munne ut i et flerbindsverk. Planlagt utgivelse, 2023. 

 

Utvalgte publikasjoner
 • Renå, Helge; Christensen, Johan. 2020. Learning from crisis: The role of enquiry commissions. Journal of Contingencies and Crisis Management. 28: 41-49. doi: 10.1111/1468-5973.12269
 • Renå, Helge. 2019. Police Coordination in Crises. Who knew what, when, where and why in managing the terrorist attacks in Oslo and Utøya in 2011? Universitetet i Bergen, Bergen.

Er opptatt av forskningsformidling. Har holdt innlegg, foredrag og forelesninger på ulike kurs, seminarer og konferanser. Bare å ta kontakt.

 
 • Vis forfatter(e) (2022). Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv. Politi-innsatsen 22. juli. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2022). Koronakommisjonens evalueringshåndverk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 115-122.
 • Vis forfatter(e) (2022). Feil og forståelig? Håndteringen til den første politipatruljen ved Utøya brygge landsiden . Tidsskrift for samfunnsforskning. 172-193.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Tidligere prosjekter:

- Bokprosjektet Krisehåndtering i et organisasjonsperspektiv.

- Doktorgradsprosjekt (2014-2018) om politi-innsatsen under terrorangrepene 22.juli, 2011. Leverte avhandlingen oktober, 2018. Disputerte 29. mars, 2019.

- Var tilknyttet forskningsprosjektet GOVCAP - "Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy" - som sammenlignet organisering av kriseberedskap og ledelse av kriser i Norge og fem andre europeiske land.

- Prosjektleder for prosjektet "Politireformen - en nullpunktsmåling".

 

Twitter