Hjem
 • E-postHelge.Rena@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Jobber for tiden med:

i) "Norsk politi, 1994-2015", som er en arbeidspakke i det fireårige (2019-2022) tverrfaglige forskningsprosjektet "Norsk politirettshistorie" ledet av Anne Lise Fimreite og forankret på juridisk fakultet. Sluttproduktet for prosjektet skal være et firebinds verk om politiet i perioden 1686-2015. Jeg har ansvaret for fjerde og siste bind som dekker perioden 1994-2015. 

ii) Fagbok (på norsk) om organisering og krisehåndtering med politiet og terrorangrepene 22. juli som case.

Utvalgte publikasjoner
 • Renå, Helge. 2017. 22.juli-kommisjonens analyse, vurderinger og konklusjoner - en metaanalyse av politiaksjon Utøya. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 32: 10-36. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-01-03
 • Renå, Helge. 2013. Når kontrollen svikter - en studie av tre korrupsjonssaker i norsk kommunesektor. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 28.

Er opptatt av forskningsformidling. Har holdt innlegg, foredrag og forelesninger på ulike kurs, seminarer og konferanser. Bare å ta kontakt.

 
 • 2020. Evaluering av politiets og PSTs håndtering av terror­hendelsen i Bærum 10. august 2019. .
 • 2019. The Alarms That Were Sent, but Never Received: Attention Bias in a Novel Setting. 23 sider.
 • 2019. Learning from crisis: The role of enquiry commissions. Journal of Contingencies and Crisis Management.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Tidligere prosjekter:

- Doktorgradsprosjekt (2014-2018) om politi-innsatsen under terrorangrepene 22.juli, 2011. Leverte avhandlingen oktober, 2018. Disputerte 29. mars, 2019.

- Var tilknyttet forskningsprosjektet GOVCAP - "Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy" - som sammenlignet organisering av kriseberedskap og ledelse av kriser i Norge og fem andre europeiske land.

- Prosjektleder for prosjektet "Politireformen - en nullpunktsmåling".

 

Twitter