Hjem
Helge Sandøys bilde

Helge Sandøy

Professor emeritus, nordisk språkvitenskap
 • E-postHelge.Sandoy@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 05
 • Besøksadresse
  www.folk.uib.no/hnohs
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Bøker
 • Sandøy, Helge. 2016. Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-847-0.
 • Sandøy, Helge. 2015. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Novus Forlag. 464 sider. ISBN: 978-82-7099-843-2.
 • Haugen, Odd Einar; Myking, Johan; Sandøy, Helge; Steinbru, Kjell-Erik. 2012. Ole-Jørgen Johannessen: Norrøne og navnefaglige studier. Festskrift til 70-årsdagen. Novus Forlag. 267 sider. ISBN: 978-82-7099-691-9.
 • Jahr, Ernst Håkon; Sandøy, Helge. 2011. Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson. Novus Forlag. 193 sider. ISBN: 978-82-7099-655-1.
 • Sandøy, Helge. 2011. Romsdalsk språkhistorie. Frå runer til SMS - og vel så det. Novus Forlag. 343 sider. ISBN: 978-82-7099-612-4.
 • Mæhlum, Brit Kirsten; Akselberg, Gunnstein; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge. 2008. Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Damm Akademisk. 264 sider. ISBN: 978-82-02-28344-5.
 • Omdal, Helge; Sandøy, Helge. 2008. Nasjonal eller internasjonal skrivemåte? Om importord i seks nordiske språksamfunn. Novus Forlag. 187 sider. ISBN: 978-82-7099-490-8.
 • Omdal, Helge; Sandøy, Helge. 2008. Nasjonal eller internasjonal skrivemåte? Om importord i seks nordiske språksamfunn. Novus Forlag. 190 sider. ISBN: 9788270994908.
 • Jarvad, Pia; Sandøy, Helge. 2007. Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning. Novus Forlag. 221 sider. ISBN: 978-82-7099-484-7.
 • Selback, Bente; Sandøy, Helge. 2007. Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn. Novus Forlag. 173 sider. ISBN: 978-82-7099-472-4.
 • Sandøy, Helge; Rendall, Tom; Anderson, Verlyn; Hallaråker, Peter; Brunstad, Endre. 2006. Norsk språk og kultur i Vesterveg. 85 sider. ISBN: 82-7834-031-5.
 • Sandøy, Helge; Tenfjord, Kari. 2006. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus Forlag. 315 sider. ISBN: 978-82-7099-449-6.
 • Sandøy, Helge; Hagen, Jon Erik; Brunstad, Endre; Tenfjord, Kari. 2004. Den fleirspråklege utfordringa. Nova Science Publishers, Inc.. 136 sider. ISBN: 82-7099-387-5.
 • Sandøy, Helge; Östman, Jan-Ola. 2004. "Det främmande" i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. Nova Science Publishers, Inc.. 275 sider. ISBN: 82-7099-395-6.
 • Akselberg, Gunnstein; Mæhlum, Brit; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge. 2003. Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Damm Akademisk.
 • Sandøy, Helge. 2003. Med 'bil' i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utalandske ord.
 • Sandøy, Helge. 2003. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka.
 • Sandøy, Helge. 2003. Nordisk dialektologi.
 • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi Benedicte; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. 237 sider. ISBN: 82-7661-178-8.
 • Forfang, Åsmund; Grønvik, Oddrun; Runnestø, Eilov; Skadberg, Kåre; Sandøy, Helge; Veka, Olav; Vikør, Lars S. 2002. Nynorskrettskrivinga. Utgreiing om og framlegg til revisjon av rettskrivinga i nynorsk. 229 sider.
 • Brekke, Olga; Sandøy, Helge. 2000. Salten-dialekten. En grammatikk. 237 sider.
 • Brekke, Olga; Sandøy, Helge. 2000. Salten-dialekten. En grammatikk. 237 sider.
 • Sandøy, Helge. 2000. Lånte fjører eller bunad? Om importord i norsk. Cappelen Damm Akademisk. 300 sider.
 • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen. ISBN: 82-419-0218-2.
 • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Språket er målet. ISBN: 82-419-0218-2.
 • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Språket er måleg. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsda gen 4. mars 1997. ISBN: 82-419-0218-2.
 • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsda gen 4. mars 1997. ISBN: 82-419-0218-2.
 • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen. ISBN: 82-419-0218-2.
 • Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsdagen 4. mars 1997. 219 sider. ISBN: 82-419-0218-2.
 • Sandøy, Helge. 1996. Talemål (Ny utg.). 253 sider.
Tidsskriftartikler
 • Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 2017. Norsk Ordbok – nasjonalverket i mål. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 34: 35-66.
 • Sandøy, Helge. 2017. [Melding av] Anne-Marie Ivars, Dialekter och småstadsspråk. Svenska landsmål och svenskt folkliv. 139: 240-248.
 • Sandøy, Helge. 2017. Bibliography 2015 Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 31: 207-207.
 • Sandøy, Helge. 2016. Svahn, Margareta/Nilsson, Jenny (2014): Dialektutjämning i Västsverige [Dialect levelling in Western Sweden]. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 30: 237-242.
 • Sandøy, Helge. 2016. Bibliography 2014 Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 30: 292-292.
 • Sandøy, Helge. 2016. Romsdalsk – like gjerne eit eige språk eller ein svensk dialekt? Romsdals Budstikke.. 36-36. Publisert 2016-04-09.
 • Sandøy, Helge. 2016. Landskapet i språket. Romsdals Budstikke.. 44-44. Publisert 2016-09-18.
 • Sandøy, Helge. 2016. Reiser du ‘te’ Elnesvågen? Romsdals Budstikke.. 42-42. Publisert 2016-07-16.
 • Sandøy, Helge. 2016. I. Romsdals Budstikke.. 34-34. Publisert 2016-08-13.
 • Sandøy, Helge. 2016. Gjert, men ikkje Karl. Romsdals Budstikke.. 46-46. Publisert 2016-09-17.
 • Sandøy, Helge. 2016. Kor fort forandrar dialekten seg? Romsdals Budstikke.. 40-40. Publisert 2016-10-15.
 • Sandøy, Helge. 2016. Definisjonsmakt. Romsdals Budstikke.. 40-40. Publisert 2016-11-12.
 • Sandøy, Helge. 2016. Maleremma, Malefeta osv. Romsdals Budstikke.. 40-40. Publisert 2016-12-10.
 • Sandøy, Helge. 2016. Kommunereformer – og dialektforandring. Romsdals Budstikke.. 42-42. Publisert 2016-05-14.
 • Sandøy, Helge. 2015. Bibliography 2013 Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 29: 245-245.
 • Sandøy, Helge. 2014. Bibliography 2012 Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 28: 267-267.
 • Sandøy, Helge. 2013. Bibliography 2011. Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 27: 259-260.
 • Sandøy, Helge. 2013. Målforma i Fræna - ei sak for omdømmet. Romsdals Budstikke.. 1 sider. Publisert 2013-05-11.
 • Sandøy, Helge. 2013. [Melding av] Lehecka, Tomas: Interrelaterade lexikala egenskaper. Engelska adjektivimporter i en svensk tidningskorpus (2012). Språk & Stil. 23: 243-249.
 • Sandøy, Helge. 2012. Bryt bokmålsdominansen - Kristin Halvorsen tek feil - nynorsken kan ikkje styrkast gjennom pedagogiske tiltak. Klassekampen. 16-16. Publisert 2012-06-11.
 • Sandøy, Helge. 2012. Bibliography 2010. Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 26: 247-247.
 • Sandøy, Helge. 2012. Solheim, Randi (2010): Sosial smeltedigel – språklege legeringar. Om talemålsutviklinga i industrisamfunnet Høyanger. Trondheim: Tapir akademisk forlag. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 26: 189-192.
 • Sandøy, Helge. 2012. Språken i Sverige. Temaredaktörer: Östen Dahl & Lars-Erik Edlund. Stockholm 2010. 176 s. Inb., ill., stort format, + cd. (Sveriges nationalatlas.). Svenska landsmål och svenskt folkliv. 234-239.
 • Kristiansen, Tore; Sandøy, Helge. 2010. Introduction. The linguistic consequences of globalization: the Nordic laboratory. International Journal of the Sociology of Language. 204. 1-8.
 • Sandøy, Helge. 2010. Bibliography 2008. Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 24: 287-287.
 • Sandøy, Helge. 2010. Andmæli við doktorsvörn Ara Páls Kristinssonar. Islenskt Maal og Almenn Maalfraedi. 31(2009).
 • Sandøy, Helge. 2010. Over streken. Dag og Tid. 32-32. Publisert 2010-11-05.
 • Sandøy, Helge; Kristiansen, Tore. 2010. Conclusion. Globalization and language in the Nordic countries: conditions and consequences. International Journal of the Sociology of Language. 204. 151-160.
 • Svavarsdóttir, Ásta; Paatola, Ulla; Sandøy, Helge. 2010. English influence on the spoken language – with a special focus on its social. semantic and functional conditioning. International Journal of the Sociology of Language. 204. 43-58.
 • Sandøy, Helge. 2009. Utan samnorsk: språklig avpolitisering. Dag og Tid. 25-25. Publisert 2009-02-13.
 • Sandøy, Helge. 2009. Standardtalemål? Ja, men...! Ein definisjon og ei drøfting av begrepet. Norsk lingvistisk tidsskrift. 27: 27-48.
 • Sandøy, Helge. 2007. Experiences from Nordic research collaboration in linguistics. Nordlyd. 34: 25-33.
 • Sandøy, Helge. 2007. Nynorsk – sidemål for alle? Dag og Tid. 25. Publisert 2007-10-12.
 • Sandøy, Helge. 2006. Irriterande fornying. Bergens Tidende. 10-10. Publisert 2006-12-11.
 • Sandøy, Helge. 2006. Stabeisen bak bokmålet. Dag og Tid. 20-20. Publisert 2006-08-12.
 • Sandøy, Helge. 2005. Presset mot språka i Norden. Språk i Norden. 177-196.
 • Sandøy, Helge. 2005. Normering som kamp om symbol- og premissmakt. Frå norsk normeringshistorie. Språk i Norden. 61-80.
 • Sandøy, Helge. 2005. Importerte ord i 1905. Språknytt. 2005: 26-29.
 • Sandøy, Helge. 2004. Bibliography 2002 Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 18: 238-242.
 • Sandøy, Helge. 2004. Norsk skrivemåte av importord. (2. utg.). Norsk språkråds skrifter.
 • Sandøy, Helge. 2004. Bibliography 2002 The Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 18: 217.
 • Sandøy, Helge. 2004. Stridregnar det? Dag og Tid. 33. 1 sider. Publisert 2004-08-14.
 • Sandøy, Helge. 2004. Norsk eller engelsk? Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2004-03-12.
 • Sandøy, Helge. 2004. Lær av dei som får det til! Språknytt. 2. 2-2.
 • Sandøy, Helge. 2004. Å røre ved bokstavane. Dagbladet. 1 sider.
 • Sandøy, Helge. 2004. Holmar og skjer på og kring Bjørnsund. Nordvesten. 3-11.
 • Sandøy, Helge. 2004. [Review of] Michael Barnes, Faroese Language Studies. NOWELE (Odense). 44. 121-131.
 • Sandøy, Helge. 2003. Sociolinguistic Bibliography 2001. Norway. MANGLER.
 • Sandøy, Helge. 2003. [Melding av] Martin Skjekkeland: Tysk-danske lånord i nynorsk og i bygdemåla. Om ein frisk debatt - og om ei gransking av ordtilfanget i to bygdemål. MANGLER.
 • Sandøy, Helge. 2003. Nynorsken står støtt. MANGLER.
 • Sandøy, Helge. 2003. Dialektvariasjonen i Österbotten. Ei drøfting av Barbro Wiiks doktoravhandling. Svenska landsmål och svenskt folkliv. 75-88.
 • Sandøy, Helge. 2003. Morsmål. Språknytt. 2-3/2003. 2-2.
 • Sandøy, Helge. 2002. Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2000. Fareoe Islands, Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 16: 206,239-243.
 • Sandøy, Helge. 2002. Sjukehus og språk. Romsdals Budstikke.. Publisert 2002-02-11.
 • Sandøy, Helge. 2002. Klammene klemmer (Lesarbrev). Dag og Tid. Publisert 2002-05-25.
 • Sandøy, Helge. 2002. Prosentrekning. Dag og Tid. Publisert 2002-06-22.
 • Sandøy, Helge. 2002. Lovfest at "undervisningsspråket er til vanleg norsk"! Språknytt. 1. leiar,omsl.
 • Sandøy, Helge. 2002. Nordiske språkoppfatningar. Nordica Bergensia. 26. 53-67.
 • Sandøy, Helge. 2002. Førestellingar om språket. Språknytt. 3-4. leiar,omsl.
 • Sandøy, Helge. 2002. Norsk tale i to generasjonar. Språknytt. 3-4. 10-13.
 • Sandøy, Helge. 2001. Norsk til engelsk først som sist. Dag og Tid. Publisert 2001-06-13.
 • Sandøy, Helge. 2001. Lågmål frå Vinje. Skolefokus. 15. 32-33.
 • Sandøy, Helge. 2001. Skal me reise utpå Onen, Vardå eller Riksfjorda? Romsdals Budstikke.. Publisert 2001-03-31.
 • Sandøy, Helge. 2001. Fotspor i romsdalsdialekten. Romsdals Budstikke.. Publisert 2001-09-15.
 • Sandøy, Helge. 2001. Bibliographie 1999. Norwegen. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 15: 201-206.
 • Sandøy, Helge. 2001. Skal du te Sekk?». Romsdals Budstikke.. Publisert 2001-07-28.
 • Sandøy, Helge. 2001. Den nye teljemåten – ein sosiolingvistisk sensasjon!». Språknytt. 4. 19-21.
 • Sandøy, Helge. 2001. Galderskjera. Romsdals Budstikke.. Publisert 2001-09-12.
 • Sandøy, Helge. 2001. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Språknytt. 3. 2.
 • Sandøy, Helge. 2000. Utviklingslinjer i moderne norske dialektar. Folkmålsstudier. 39: 345-384.
 • Sandøy, Helge. 2000. Norske avløysarord. Språknytt. 3. 1-5.
 • Sandøy, Helge. 2000. Forstår vi engelsk? Tidssignalet 1-2000.. 7 sider.
 • Sandøy, Helge. 2000. Vitnemål frå ein dativbrukar. Lennart Elmevik (red.): Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000.. 231-239.
 • Sandøy, Helge. 2000. 30 former og 7000 språk. Språknytt. 2 sider.
 • Sandøy, Helge. 1997. Valfridomen i nynorsk. Dag og Tid. 12-13: 29-29.
 • Sandøy, Helge. 1996. Språkleg norm og språkleg fridom i norske etermedia. Årsberetning 1994-1995 Selskabet for Nordisk Filologi. 33-39.
 • Sandøy, Helge. 1996. Å skrive lånorda på norsk. Bergens Tidende. Publisert 1996-03-29.
 • Sandøy, Helge. 1995. Sociolinguistic patterns in Bergen. International Journal of the Sociology of Language. 115. 15.
 • Sandøy, Helge. 1995. Faget 'nordisk' både i og utafor Norden. Erfaringar frå eit Erasmus-nettverk. Nordiskt språksamarbete inom de högre utbildingarna.. 4.
 • Sandøy, Helge. 1995. Norrike var namnet. Bergens Tidende. 20-20. Publisert 1995-07-25.
 • Sandøy, Helge. 1995. Kva er opphavet åt landsnamnet? Bergens Tidende. Publisert 1995-09-14.
 • Sandøy, Helge. 1995. Norsk ordforråd - ressurs eller hindring. Korleis bør nynorsken sjå ut?. 4.
 • Sandøy, Helge. 1995. The nature of. Phonologica 1992. 10.
Rapporter/avhandlinger
 • Sandøy, Helge. 2017. Folk og busetnad i Bud fram til 1712. Bud sokneråd, Bud. 34 sider.
 • Sandøy, Helge. 2017. Kyrkje og prestar fram til 1712. Bud sokneråd, Bud. 28 sider.
 • Sandøy, Helge. 2009. Norsk dialektendring i forsking og førestillingar. Svenska litteratursälskapet i Finland, Helsingfors. 10 sider.
 • Sandøy, Helge; Nilsen, Lars Helge. 2007. Både i pose og sekk. Framlegg til språkpolitikk for Universitetet i Bergen. 65 sider.
 • Sandøy, Helge. 2006. Áhersla í tökuorðum í norsku. I: Guðvarður Már Gunnlaugsson (red.), LESIÐ Í HLJÓÐI fyrir Kristján Árnason sextugan 26. desember 2006. Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen, Reykjavík. 5 sider.
 • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint : om purisme i dei nordiske språka. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. 15. Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda, Volda. 237 sider.
 • Sandøy, Helge; Brodersen, Randi; Brunstad, Endre. 2003. Purt og reint : om purisme i dei nordiske språka. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. 15. Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda, Volda. 237 sider.
Bokkapitler
 • Berg, Ivar; Bugge, Edit; Røyneland, Unn; Sandøy, Helge. 2018. Geografisk og sosial variasjon. Kapittel 3, sider 163-256. I:
  • Mæhlum, Brit Kirsten. 2018. Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag. 684 sider. ISBN: 978-82-7099-848-7.
 • Sandøy, Helge. 2018. Samfunnstype og språkleg variasjon. Kapittel, sider 273-284. I:
  • Christensen, Tanya K.; Fogtmann, Christina; Juel Jensen, Torben; Karrebæk, Martha Sif; Maegaard, Marie; Pharao, Nicolai; Quist, Pia. 2018. Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund. U Press. 352 sider. ISBN: 9788793060739.
 • Sandøy, Helge. 2018. Idéhistoria om norsk språk. Kapittel, sider 149-243. I:
  • Bull, Tove. 2018. Norsk språkhistorie III: Ideologi. Novus Forlag. 548 sider. ISBN: 978-82-7099-849-4.
 • Sandøy, Helge. 2017. Kjelder og årsaker til dialektendringar i norsk. Kapittel utan nummer, sider 371-384. I:
  • Hansen, Zakaris Svabo; Johansen, Anfinnur; Petersen, Hjalmar P.; Reinert, Lena. 2017. Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum. Fródskapur - Faroe University Press, Tórshavn. 451 sider. ISBN: 978-99918-65-80-5.
 • Sandøy, Helge; Nesse, Agnete. 2016. Språkendring. Kapittel 1, sider 31-100. I:
  • Sandøy, Helge. 2016. Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-847-0.
 • Sandøy, Helge. 2015. Vestlandsk etter 1800. Kapittel, sider 201-224. I:
  • Sandøy, Helge. 2015. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Novus Forlag. 464 sider. ISBN: 978-82-7099-843-2.
 • Sandøy, Helge. 2015. Forord. Forord, sider 7-9. I:
  • Sandøy, Helge. 2015. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Novus Forlag. 464 sider. ISBN: 978-82-7099-843-2.
 • Sandøy, Helge. 2015. Norsk talemål etter Aasen. Kapittel, sider 90-109. I:
  • Hagland, Jan Ragnar; Wetås, Åse. 2015. Ivar Aasen ute og heime - om moderne språkdokumentasjon etter Ivar Aasen. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. 126 sider. ISBN: 978-82-93175-24-7.
 • Sandøy, Helge. 2015. Austlandsk etter 1800. kapittel, sider 159-179. I:
  • Sandøy, Helge. 2015. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Novus Forlag. 464 sider. ISBN: 978-82-7099-843-2.
 • Anderson, Ragnhild Lie; Doublet, Maria-Rosa Raphaela; Sandøy, Helge. 2014. The Bergen dialect splits in two. kap. 10, sider 239-263. I:
  • Braunmüller, Kurt; Höder, Steffen; Kühl, Karoline. 2014. Stability and Divergence in Language Contact. Factors and Mechanisms. John Benjamins Publishing Company. 298 sider. ISBN: 9789027234964.
 • Sandøy, Helge. 2014. «Somme har nok høyrt eitkvart om kvantoren nokon før.». Kapittel, sider 261-289. I:
  • Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin. 2014. Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk. Novus Forlag. 335 sider. ISBN: 978-82-7099-795-4.
 • Sandøy, Helge. 2013. Linguistic globalization: Experiences from the Nordic laboratory. Kapittel, sider 225-249. I:
  • Zenner, Eline; Kristiansen, Gitte. 2013. New Perspectives on Lexical Borrowing. Onomasiological, methodological and phraseological innovations. Mouton de Gruyter. 252 sider. ISBN: 978-1-61451-591-3.
 • Sandøy, Helge. 2013. Stramt språk? Mytar om nynorsk. Kapittel, sider 119-137. I:
  • Hyvik, Jens Johan; Walton, Stephen. 2013. 'Der var ruskut å leggja utpå'. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. Novus Forlag. 315 sider. ISBN: 978-82-7099-716-9.
 • Sandøy, Helge. 2013. ”Norsk som lingua franca i Norge.” Introduksjon [til artikkel av Jon Erik Hagen.]. Innleiing, sider 20-21. I:
  • Nordanger, Marte; Ragnhildstveit, Silje; Vikøy, Aasne. 2013. Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Novus Forlag. 231 sider. ISBN: 978-82-7099-745-9.
 • Sandøy, Helge. 2013. Driving forces in language change – in the Norwegian perspective. Kapittel, sider 125-151. I:
  • Kristiansen, Tore; Grondelaers, Stefan. 2013. Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Novus Forlag. 404 sider. ISBN: 978-82-7099-741-1.
 • Sandøy, Helge. 2013. Perspektiv på norsk talemålsforsking siste 100 åra. Kapittel, sider 79-108. I:
  • Elmevik, Lennart; Jahr, Ernst Håkon. 2013. Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra: Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet. Swedish Science Press. 150 sider. ISBN: 9789187403033.
 • Sandøy, Helge. 2012. Syntaktisk og semantisk styrt dativ. Kapittel, sider 319-338. I:
  • Røyneland, Unn; Enger, Hans-Olav. 2012. Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag. 424 sider. ISBN: 978-82-7099-704-6.
 • Sandøy, Helge; Haugen, Odd Einar; Myking, Johan. 2012. Forord. Forord, sider 11-17. I:
  • Haugen, Odd Einar. 2012. Ole-Jørgen Johannessen. Norrøne og navnefaglige studier. Festskrift til 70-årsdagen. Novus Forlag. 268 sider. ISBN: 978-82-7099-691-9.
 • Sandøy, Helge. 2011. Nordvestlandsk i tidlig moderne tid. Kapittel, sider 124-143. I:
  • Jahr, Ernst Håkon; Sandøy, Helge. 2011. Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson. Novus Forlag. 193 sider. ISBN: 978-82-7099-655-1.
 • Sandøy, Helge. 2011. Språk i endring - i struktur og tanke. Kapittel, sider 55-68. I:
  • Jørgensen, Jon Gunnar; Vikør, Lars Sigurdsson. 2011. Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag. 223 sider. ISBN: 978-82-7099-623-0.
 • Sandøy, Helge. 2011. Dativen i vekt og fall − men ikkje som relikt. Kapittel, sider 259-268. I:
  • Edlund, Lars-Erik; Elmevik, Lennart; Reinhammar, Maj. 2011. Studier i dialektologi och sociolingvistik. Swedish Science Press. 366 sider. ISBN: 978-91-85352-90-6.
 • Sandøy, Helge. 2011. Bibliography 2009. Faroe Islands. Kapittel, sider 216-216. I:
  • Ammon, Ulrich; Darquennes, Jeroen; Wright, Sue. 2011. Sprache und religion. 292 sider. ISBN: 978-3-11-023625-5.
 • Sandøy, Helge. 2011. Fræna tidleg på 1500-talet. Kapittel, sider 63-76. I:
  • Hestad, Harry. 2011. Gammalt frå Fræna 2011. 279 sider. ISBN: 978-82-90839-27-2.
 • Sandøy, Helge. 2011. Language culture in Norway: A tradition of questioning standard language norms. Kapittel, sider 119-126. I:
  • Kristiansen, Tore; Coupland, Nikolas. 2011. Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Novus Forlag. 239 sider. ISBN: 978-82-7099-659-9.
 • Sandøy, Helge. 2011. Norsk orð sem koma aldrei í Íslex. Kapittel, sider 39-40. I:
  • Jónsdottir, Halldóra; Jonsson, Jon Hilmar; Kvaran, Gudrún. 2011. Díslex. Sísæt lex(íkógraf)ía kennd Þórdísi Úlfarsdóttur femmtugri 27.4.2011. Menningar- og minningarsjóður Mette Magnusen., Reykjavík. 69 sider.
 • Sandøy, Helge. 2011. Frå tre dialektar til tre språk. Språklig og ideologisk. Kapittel, sider 19-38. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Bugge, Edit. 2011. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Føroya Fródskaparfelag. 309 sider. ISBN: 978-99918-65-36-2.
 • Sandøy, Helge. 2009. Nynorsk ordforråd – resurs eller hindring? Kapittel, sider 252-256. I:
  • Hansen, Pål Styrk. 2009. Femti år for folkemålet. Utvalgte artikler fra bladet Språklig Samling. Novus Forlag. 406 sider. ISBN: 978-82-303-1311-4.
 • Sandøy, Helge. 2009. Standardspråk - kultur og ukultur. Kapittel, sider 215-228. I:
  • Omdal, Helge; Røsstad, Rune. 2009. Språknormering: i tide og utide. Novus Forlag. 299 sider. ISBN: 978-82-7099-518-9.
 • Sandøy, Helge. 2009. Forskjellar i likskapane? Om importord i skandinavisk. Kapittel 20, sider 263-276. I:
  • Hovmark, Henrik; Sletten, Iben Stampe; Gudiksen, Asgerd. 2009. I mund og bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009. Afdeling for dialektforskning, Nordisk forskningsinstitut, Københavns universitet. 357 sider. ISBN: 978-87-992447-3-7.
 • Sandøy, Helge. 2009. Moderne importord i språka i Norden (MIN). Ei orientering. Kapittel, sider 85-94. I:
  • Hällström-Reijonen, Charlotta af. 2009. Språk i Norden 2009. Tema: Språkpolitik och språkattityder. 321 sider. ISBN: 82-7433056-0.
 • Sandøy, Helge. 2009. Sju nordiske språkkulturar. Korleis? Og korfor? kapittel, sider 153-172. I:
  • Hällström-Reijonen, Charlotta af. 2009. Språk i Norden 2009. Tema: Språkpolitik och språkattityder. 321 sider. ISBN: 82-7433056-0.
 • Sandøy, Helge. 2009. Language cultures in the Nordic countries. Kapittel, sider 69-87. I:
  • Maegaard, Marie; Gregersen, Frans; Quist, Pia; Jørgensen, J. Normann. 2009. Language attitudes, standardization and language change - perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occasion of his 60th birthday. Novus Forlag. 316 sider. ISBN: 978-82-7099-527-1.
 • Sandøy, Helge. 2009. Namn og dialekt på Bjørnsund. Kapittel, sider 12-27. I:
  • Hammerøy, Arve. 2009. Bygdebok for Fræna. Gard og slekt. Gnr. 1-2. 757 sider. ISBN: 978-82-90839-25-8.
 • Sandøy, Helge. 2009. Bibliography 2007. Faroe Islands. Kapittel, sider 224-224. I:
  • Ammon, Ulrich. 2009. Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik 23/2009. Max Niemeyer. 300 sider. ISBN: 978-3-484-60586-2.
 • Sandøy, Helge. 2008. Norske syntaktiske "avvik" i norsk. Kapittel, sider 179-190. I:
  • Carlsen, Cecilie; Moe, Eli; Andersen, Reidun Oanæs; Tenfjord, Kari. 2008. Banebryter og brobygger i andrespråksfeltet. Novus Forlag. 201 sider. ISBN: 978-82-7099-506-6.
 • Sandøy, Helge. 2008. På talemålsgrunn eller etter læreboknormalen? Kapittel, sider 215-230. I:
  • Næss, Atle; Engan, Thomas. 2008. Vandringer i ordenes landskap. Et festskrift til Lars Anders Kulbrandstad på 60-årsdagen. Oplandske Bokforlag. 300 sider. ISBN: 978-82-7518-154-9.
 • Sandøy, Helge. 2008. Faroese (Färingisch, Färöisch, Färisch). Kapittel, sider 237-247. I:
  • Ammon, Ulrich; Haarmann, Harald. 2008. Sprachen des europäischen Westens / Western European Languages, Erster Band / Volume 1. 1000 sider. ISBN: 978-3-85129-795-9.
 • Simonsen, Hanna; Sandøy, Helge. 2008. Tilpasning af importord i det færøske skriftsprog. Kapittel 3, sider 69-76. I:
  • Omdal, Helge; Sandøy, Helge. 2008. Nasjonal eller internasjonal skrivemåte? Om importord i seks nordiske språksamfunn. Novus Forlag. 187 sider. ISBN: 978-82-7099-490-8.
 • Sandøy, Helge. 2007. Kvantifisering og typologisering av språkendring og samfunn. Kapittel, sider 145-160. I:
  • Elmevik, Lennart. 2007. Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria. Föredrag hållna vid ett symposium i Uppsala 20-22 januari 2006. 208 sider. ISBN: 91-85352-69-1.
 • Sandøy, Helge. 2007. Avisspråket i Norden – ei jamføring. 9, sider 127-155. I:
  • Selback, Bente; Sandøy, Helge. 2007. Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn. Novus Forlag. 173 sider. ISBN: 978-82-7099-472-4.
 • Sandøy, Helge; Petersen, Hjalmar P. 2007. Tilpassing av importord i færøysk talemål. Kapittel 3, sider 53-72. I:
  • Jarvad, Pia; Sandøy, Helge. 2007. Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning. Novus Forlag. 221 sider. ISBN: 978-82-7099-484-7.
 • Selback, Bente; Sandøy, Helge. 2007. Avisspråk og importord. 1, sider 9-24. I:
  • Selback, Bente; Sandøy, Helge. 2007. Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn. Novus Forlag. 173 sider. ISBN: 978-82-7099-472-4.
 • Sandøy, Helge. 2006. Glimt frå middelalderen gjennom eldste dokumenta. -, sider 7-23. I:
  • Hestad, Harry. 2006. Gammalt frå Fræna. 309 sider. ISBN: 82-90839-21-9.
 • Sandøy, Helge. 2006. Språk og region i historisk perspektiv. -, sider . 20-39. I:
  • Hagland, Jan Ragnar. 2006. Regional språkhistorie. Rapport frå eit seminar i regi av Det kongelige Norske Videnskabers Selskab 14.–15. oktober 2005. Tapir Akademisk Forlag. 103 sider. ISBN: 82-519-2143-0.
 • Sandøy, Helge. 2006. Nordiske språkkulturar i møte med globaliseringa. Kapittel., sider 73-98. I:
  • Sandøy, Helge; Tenfjord, Kari. 2006. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus Forlag. 315 sider. ISBN: 978-82-7099-449-6.
 • Sandøy, Helge; Tenfjord, Kari. 2006. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Innledning, sider 7-18. I:
  • Sandøy, Helge; Tenfjord, Kari. 2006. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus Forlag. 315 sider. ISBN: 978-82-7099-449-6.
 • Sandøy, Helge. 2005. The dative case in Old Norse, Modern Faroese and Modern Norwegian. 227-241. I:
  • Nielsen, H.F. 2005. Papers on Scandinavian and Germanic language culture. Published in honour of Michael Barnes on his sixty-fifth birthday 28 june 2005. Syddansk Universitetsforlag. 273 sider. ISBN: 87-7674-037-4.
 • Sandøy, Helge. 2005. Frå "en levende organisme" til språklig "usus". 93-106. I:
  • Alhaug, Gulbrand; Mørck, Endre; Pedersen, Aud-Kirsti. 2005. Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull. Novus Forlag. 361 sider. ISBN: 82-7099-422-7.
 • Sandøy, Helge. 2005. Standardspråk og dialektendring. 71-80. I:
  • Melander, Björn. 2005. Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. 593 sider. ISBN: 91-506-1810-5.
 • Sandøy, Helge. 2005. Bjarne Ulvestad. Minneord. 123-126. I:
  • Espmark, Yngve. 2005. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Årbok 2004. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 82-471-6023-4.
 • Sandøy, Helge. 2005. Sociolinguistic structures chronologically. 1923-1932. I:
  • Bandle, Oskar; Jahr, Ernst Håkon. 2005. The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 2> Phonology. Walter de Gruyter. 2208 sider. ISBN: 3-11-017149-X.
 • Sandøy, Helge. 2005. The typological development of the Nordic langugages. 1852-1871. I:
  • Bandle, Oskar; Jahr, Ernst Håkon. 2005. The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 2> Phonology. Walter de Gruyter. 2208 sider. ISBN: 3-11-017149-X.
 • Widmark, Gun; Pedersen, Inge Lise; Sandøy, Helge. 2005. The development of the Nordic languages from the mid-16th century to the end of the 18th century: Sociolinguistic aspects. 1332-1345. I:
  • Bandle, Oskar; Jahr, Ernst Håkon. 2005. The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 2> Phonology. Walter de Gruyter. 2208 sider. ISBN: 3-11-017149-X.
 • Sandøy, Helge. 2004. Norvagisering og fornorsking. Kapittel, sider 107-141. I:
  • Sandøy, Helge; Östman, Jan-Ola. 2004. "Det främmande" i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. Nova Science Publishers, Inc.. 275 sider. ISBN: 82-7099-395-6.
 • Sandøy, Helge. 2004. Den fleirspråklege utfordringa. Innleiing, sider 7-15. I:
  • Sandøy, Helge; Hagen, Jon Erik; Brunstad, Endre; Tenfjord, Kari. 2004. Den fleirspråklege utfordringa. Nova Science Publishers, Inc.. 136 sider. ISBN: 82-7099-387-5.
 • Sandøy, Helge; Östman, Jan-Ola. 2004. Språkpåverkan och ansvar inom språkpolitik i Norden. Innleiing, sider 7-29. I:
  • Sandøy, Helge; Östman, Jan-Ola. 2004. "Det främmande" i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. Nova Science Publishers, Inc.. 275 sider. ISBN: 82-7099-395-6.
 • Sandøy, Helge. 2003. Purisme i færøysk. faglig_bok_institusjon, sider 85-109. I:
  • 2003. Purt og reint : om purisme i dei nordiske språka / Helge Sandøy, Randi Brodersen og Endre Brunstad (red.). 15. Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda, Volda. 18 sider.
 • Sandøy, Helge. 2003. Språkomgrepet, språkholdningar og purismen. faglig_bok_institusjon, sider 19-36. I:
  • 2003. Purt og reint : om purisme i dei nordiske språka / Helge Sandøy, Randi Brodersen og Endre Brunstad (red.). 15. Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda, Volda. 18 sider.
 • Sandøy, Helge. 2003. Bil, språk og brukskunst - innleiing. I:
  • 2003. Med 'bil' i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utalandske ord.
 • Sandøy, Helge. 2003. Purisme i færøysk. I:
  • 2003. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka.
 • Sandøy, Helge. 2003. Språkomgrepet, språkholdningar og purismen. I:
  • 2003. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka.
 • Sandøy, Helge. 2003. Språkendringar med eller utan kontakt i Vest-Norden? I:
  • Árnason, Kristján. 2003. Útnorður. West Nordic standardisation and variation. Papers from a Symposium in Stockholm October 7th 2001. University of Iceland Press. 218 sider.
 • Sandøy, Helge. 2003. Nynorskfolket - kvar, kven og kor mange? I:
  • Ivars, Ann-Marie; Reuter, Mikael. 2003. Boken om våra modersmål. Festskrift till Mikael Reuter på hans 60-årsdag den 17 maj 2003. 350 sider. ISBN: 951-50-1343-7.
 • Sandøy, Helge. 2003. Moderne importord i Norden. Kapittel. I:
  • Breivik, Torbjørg; af Hällström, Charlotta; Piehl, Aino; Kristinsson, Ari Páll; Nestor, Svein; Ehrnebo, Paula. 2003. Språk i Norden 2003. ISBN: 82-7433-046-3.
 • Sandøy, Helge. 2003. Den norske normeringssirkelen. Kapittel. I:
  • Omdal, Helge; Røsstad, Rune. 2003. Krefter og motkrefter i språknormeringa. Om språknormer i teori og praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 305 sider. ISBN: 82-7634-558-1.
 • Sandøy, Helge. 2003. 9. Skriftvariasjon 10. Språkendring 11. Kontakt og spreiing. 166-246. I:
  • Mæhlum, Brit Kirsten; Akselberg, Gunnstein; Røyneland, Unn; Akselberg, Gunnstein; Sandøy, Helge; Sandøy, Helge. 2003. Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Cappelen Damm Akademisk. 279 sider. ISBN: 82-02-19820-8.
 • Almenningen, Olaf; Roksvold, Thore A.; Sandøy, Helge; Vikør, Lars S. 2002. Vikingtid og høgmellomalder (om lag 800 til 1350), Seinmellomalderen (1350-1536, Dei nordiske grannemåla. 29 /181-46 /190. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2002. Språk og samfunn gjennom tusen år. Ei norsk språkhistorie. Universitetsforlaget. ISBN: 82-15-00252-8.
 • Sandøy, Helge. 2002. Norwegisch. 178-185. I:
  • 2002. Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch. ISBN: 3-8233-5873-1.
 • Sandøy, Helge. 2002. Nordic language history and current trends in dialectology. 304-312. I:
  • Bandle, Oskar. 2002. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Walter de Gruyter. ISBN: 311014876-5.
 • Sandøy, Helge. 2002. Skrift og tale - to kulturar? 113-134. I:
  • Burgess, J. Peter; Monsson, Odd. 2002. Modernity, Nation, Written Culture. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN: 82-7634-465-8.
 • Sandøy, Helge. 2002. Norske dialektar. 101-136. I:
  • Johnsen, Egil Børre. 2002. Vårt eget språk. ISBN: 82-03-22716-3.
 • Sandøy, Helge. 2002. Avrunding i færøysk, islandsk og norsk. 313-326. I:
  • Johansen, Anfinnur; et., al. 2002. Eivindarmál. Heiðursrit til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara 25. apríl 2002. ISBN: 99918-41-32-6.
 • Sandøy, Helge. 2002. Research in Norwegian language history 1850-1950. An overview. 86-94. I:
  • Bandle, Oskar. 2002. The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Walter de Gruyter.
 • Sandøy, Helge. 2001. Somme gav einkvan noko. Ved tapet av nokre delkvantorar i skandinavisk. 239-255. I:
  • Pia, Jarvad; Frans, Gregersen; Lars, Heltoft; Jørn, Lund; Ole, Togeby. 2001. E som Erik. H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001.
 • Sandøy, Helge. 2001. Færøysk i vestnordisk språkhistorie. 125-154. I:
  • Kurt, Braunmüller; Jógvan í Lon, Jacobsen. 2001. Moderne lingvistiske teorier og færøsk. Nova Science Publishers, Inc..
 • Sandøy, Helge. 2001. Tilpassing av importord i norsk talemål. 210-225. I:
  • Marianne, Blomqvist; Mirja, Saari; Peter, Slotte. 2001. Våra språk i tid ock rum.
 • Sandøy, Helge. 2000. Språkleg klimavariasjon med anglo-amerikanske vinddrag. 72-95. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Språk i Norden 2000. Nova Science Publishers, Inc..
 • Nedrelid, Gudlaug; Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge. 1997. Ei maskine og andre analoge svake femininum i jostedalsmålet. 111-122. I:
  • 1997. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsdagen 4. mars 1997. 12 sider.
 • Sandøy, Helge. 1996. Lars Vassenden. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1996. Fagprofilar ved Nordisk institutt, Univ. Bergen 1946-96.
 • Sandøy, Helge. 1996. Somme - eit semantisk skilje i norske dialektar. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1996. Nordica Bergensia.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Mag.art. Universitetet i Oslo 1976
 • Professor i nordisk språkvitskap, UiB, 1993

Moderne importord i språka i Norden (www.folk.uib.no/hnohs/MIN/)

Dialektendringsprosessar (www.folk.uib.no/hnohs/DEP/)

Ny norsk språkhistorie (www.folk.uib.no/hnohs/NNS/)