Hjem
 • E-postHelge.Wiig@uib.no
 • Telefon+47 55 58 63 87+47 906 44 029
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Vevsmiljø: interstitialvæsken i hud, muskel og tumor

I de første årene jobbet jeg med utvikling av teknikker for måling av interstitial væsketrykk, hovedsakelig i hud og muskel. Jeg viste at den servokontrollerte mikropipettteknikken kunne brukes til måling av interstitial fluid pressure (Pif), og også arbeidet med andre teknikker for Pif-målinger. 

Jeg etablerte også teknikker for å måle compliance (stivhet, gi i egenskaper i vev, av betydning for ødemforebygging). Jeg er del av et team som har studert integritins mekanistiske rolle i kontroll av Pif.

Et annet fokus i min forskning har vært interstitialvæsken, dvs.væsken som bader cellene i den interstitiale matriksen. Denne væsken er ikke lett tilgjengelig, og jeg har jobbet for å etablere metoder for interstitial væskeisolasjon. 

Et annet interesseområde er effekten av den ekstracellulære matriksen på distribusjon av ekstracellulære proteiner i interstitialvæsken (ekskludering), og jeg har vært i stand til å kvantifisere en slik effekt. 

Nylig har jeg blitt interessert i rollen ac lymfesystemet i regulasjon av væskevolum og også i forhold til tumormetastase

MED3, MED4, MED5, MED8

OD1FYS Human phyiology

BMED350, BMED902 - Sirkulasjonsfysiologi

MEDOD2

FARM260 Molecular cell biology

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7740-8210

 • 2020. Interstitial fluid drainage from rat apical area takes place via vessels in the mandibular canal. European Journal of Oral Sciences.
 • 2019. Protein-rich fluid dynamics from the periapical mandibular area in rats.
 • 2019. Interleukin-17 Drives Interstitial Entrapment of Tissue Lipoproteins in Experimental Psoriasis. Cell Metabolism. 475-487.
 • 2019. Fluid accumulation in the staged Fontan procedure: the impact of colloid osmotic pressures . Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 510-517.
 • 2019. Blockade of Lymphangiogenesis Shapes Tumor-Promoting Adipose Tissue Inflammation. American Journal of Pathology. 2102-2114.
 • 2018. Regulation of Fluid Volume From the Outside A Role of Glycosaminoglycans in the Skin Interstitium? Circulation: Heart Failure.
 • 2018. Modeling In Vivo Interstitial Hydration-Pressure Relationships in Skin and Skeletal Muscle. Biophysical Journal. 924-935.
 • 2018. Lymphatic transport route from the dental pulp.
 • 2018. Interleukin-17 Drives Interstitial Entrapment of Tissue Lipoproteins in Experimental Psoriasis. Cell Metabolism. 475-487.e7.
 • 2018. High-Salt Diet Causes Expansion of the Lymphatic Network and Increased Lymph Flow in Skin and Muscle of Rats. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. 2054-2064.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • 1986 PhD, University of Bergen: Bergen, Norway
 • 1974-1981, Medical Doctor (MD) University of Bergen: Bergen, Norway