Hjem
Helle Karina Johansens bilde
Foto:
Foto/ill.: Eivind Senneset, UiB

Helle Karina Johansen

Stipendiat
 • E-posthelle.johansen@uib.no
 • Telefon+47 55 21 24 00
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Contact rights after a care order - An analysis of decisions in the Child Welfare Tribunals in Norway from 2008, 2018 and 2021.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

I doktorgradsprosjektet undersøker jeg over 2000 vedtak om omsorgsovertakelse fra fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker fra de siste 25 årene. Jeg undersøker endringer i utmålt samvær mellom barn og foreldre etter en omsorgsovertakelse, og hva som eventuelt forårsaker disse endringene. Dataene er hentet fra BARN_NEMND prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det psykologiske fakultet.