Hjem
Heming H. Gujords bilde

Heming H. Gujord

Professor, nordisk fagdidaktikk/litteratur
 • E-postHeming.Gujord@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 39
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Romsdalens topografisk magi. Ernst Jüngers Myrdun og Besuch auf Godenholm. European Journal of Scandinavian Studies. 292-309.
 • Vis forfatter(e) (2022). Folkemakt og supermakt. Sigmund Skard som kulturell dobbeltagent. Norsk Litterær Årbok. 217-242.
 • Vis forfatter(e) (2020). Due og drone. Kjartan Fløgstad som The Good, the Bad and the Ugly . Norsk Litterær Årbok. 120-146.
 • Vis forfatter(e) (2020). - Kven drap Germaine? Seksualitet og makt i "Kunsten å myrde" av Cora Sandel. Tidsskrift for kjønnsforskning. 166-180.
 • Vis forfatter(e) (2015). Ask og aura. En reise gjennom Tomas Espedals privatliv. Vinduet. 20-27.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kristmann Guðmundsson. Norskir endurfundir við vinsælan sagnamann. Skírnir. 73-90.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hvorfor fanfare? Ideologihistorie som problem i norsk litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 276-289.
 • Vis forfatter(e) (2012). Viktig og vondt om krigens gru. Anmeldelse av Terje Emberland og Matthew Kott: "Himmlers Norge" (Aschehoug) og Einar O. Risa: "Maskineriet. Listene. En besettelse" (Tiden). Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kortreist danningsideal. Nytt Norsk Tidsskrift. 223-228.
 • Vis forfatter(e) (2012). Karl O. Knausgårds blomsterstykke. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 160-168.
 • Vis forfatter(e) (2011). Å leve det er å drepe. Nytt Norsk Tidsskrift. 306-315.
 • Vis forfatter(e) (2006). Doktordisputas. Juviking og medmenneske. En kontekstuell tilnærming til Olav Duuns Juvikfolke. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 50-96.
 • Vis forfatter(e) (2006). Arvelegheitsproblemet i Bjørnstjerne Bjørnson: Det flager i byen og på havnen. Norsk Litterær Årbok. 156-179.
 • Vis forfatter(e) (2005). Frå daudingdans til fridomskamp - Henrik Rytter. Norsk Litterær Årbok. 108-134.
 • Vis forfatter(e) (2004). Smålig bok om stor kunstner [Anmeldelse]. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 65-70.
 • Vis forfatter(e) (2004). Heroisk tale i skoddeheimen. Om Kveldseta. Historiske essay av Nils Rune Langeland. ?. 54-62.
 • Vis forfatter(e) (2002). Noreg som irrasjonalistisk landskap. Germanarsvermeri og noregsromantikk hos Max Bewer og Ernst Jünger. Syn og Segn. 22-37.
 • Vis forfatter(e) (2002). Jærbu og indoeuropeer. Heretisk blikk på den apokryfe Garborg. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 378-395.
 • Vis forfatter(e) (2001). Fra kameratskap til kvantefysikk. Bjørn Aamodts lyrikk fra søttitall til åttitall. Nordica Bergensia. 5-24.
 • Vis forfatter(e) (2000). Poetikk og praksis hos Jan Kjaerstad. Nordica Bergensia. 222-242.
 • Vis forfatter(e) (2000). Norske forfattere i historiens tjeneste. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 158-170.
 • Vis forfatter(e) (1999). Fra tematikk til estetikk. Sammenligning av kapitler om 1980 og 1990-tallslitteratur i åtte lærebøker for videregående skole. Norsklæreren. 12-17.
 • Vis forfatter(e) (1999). Etikar i farleg farvatn. Litteraturhistorisk søkjelys på Olav Duun. Syn og Segn. 258-271.
 • Vis forfatter(e) (1998). Radioaktiv poesi. Samtiden. 101-110.
 • Vis forfatter(e) (1998). Forteljarens svanesong. ?. 12-16.
 • Vis forfatter(e) (1997). Postmodernistisk tvisyn. Syn og Segn. 335-350.
 • Vis forfatter(e) (1997). Edderkoppens spinn og en forklaring av teksten. Om Jan Kjærstad og <I>Det store eventyret</I>. Synsvinkler. 5-19.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Arvesynden. Kan man elske besteforeldre som var landssvikere?
 • Vis forfatter(e) (2019). Meritteringsordning for fremragende undervisere - hva har vi erfart og hvor er vi. Paneldebatt.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fred og krig. Kjartan Fløgstad i samtale med Heming H. Gujord.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bak portane på Fløgstad verk.
 • Vis forfatter(e) (2019). Arbeidet med Fløgstad verk.
 • Vis forfatter(e) (2019). "Fyr og flamme i Fløgstadåsen" - om Lovra, Sauda og Kjartan Fløgstads bøker.
 • Vis forfatter(e) (2019). "Forteljinga om oss". Samtale med Kjartan Fløgstad, Eli Bjørhusdal og Inger Marie Okkenhaug.
 • Vis forfatter(e) (2018). Boklansering: Fløgstad verk. Heming H. Gujord i samtale med Erik Bjerck Hagen. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Bokbad. Simon Malkenes i samtale med Heming Gujord.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Den Litterære historieløysa - eller Sivle og Elvis i Litera-City".
 • Vis forfatter(e) (2016). Hva har oljen gjort med oss? Innlegg ved bokpresentasjon av Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden (red.): Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring (Cappelen Akademisk 2015).
 • Vis forfatter(e) (2016). Distinksjonar i rogalandslitteraturen. Deltaking på boklansering. Nils Asle Bergsgard og Anders Vassenden (red.): Hva har oljen gjort med oss? (Cappelen Damm Akademisk).
 • Vis forfatter(e) (2013). Norskfaget i endring.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). Hvorfor og hvordan skrive Olav Duuns biografi?
 • Vis forfatter(e) (2008). Halldis Moren Vesaas (1907-95) - en forsinket jubileumsforelesning 101 år etter hennes fødsel og 13 år etter hennes død.
 • Vis forfatter(e) (2007). Erotikk og kjærlighet i Olav Duuns diktning.
 • Vis forfatter(e) (2004). Henrik Rytter som lyriker og samfunnsmenneske.
 • Vis forfatter(e) (2000). Olav Duun i samtidas öyne.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Kva kan vi lære av Odin.
 • Vis forfatter(e) (2023). "Blomanes vondskap". Frå Kjære moder til Mitt landssvik .
 • Vis forfatter(e) (2019). Å forske i mellomrommet. Erfaringar frå Fløgstad verk.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ridiculing your house while respecting what you read: Distinction and morality in two contrasting fields of cultural consumption.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kjartan Fløgstad og Karl Ove Knausgård i norsk takt og utakt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tekst og transformasjon hos Kjartan Fløgstad.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kjartan Fløgstad og resepsjonen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Om veiledning i språkfagene.
 • Vis forfatter(e) (2015). Lesing, litteratur og demokratiforståelse.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvorfor skal vi elske "Mannen som elsket Yngve"? Om Tore Renberg.
 • Vis forfatter(e) (2014). Øyvind Rimbereid og Tore Renberg - to heimstaddiktere fra Stavanger.
 • Vis forfatter(e) (2014). Lyrikk og kritikk - Rolf Jacobsen som eksempel.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kompetanse i vurdering.
 • Vis forfatter(e) (2014). Distinksjoner i den klassiske rogalandslitteraturen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kulturbegrepet i norskfaget.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hvorfor fanfare? Ideologihistorie som problem i norsk litteraturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2013). Analyse av sammensatt tekst - just go ahead and do it!
 • Vis forfatter(e) (2013). "Litteraturdidaktikken som utfordring til litteraturvitenskapen?".
 • Vis forfatter(e) (2011). Rytterstatue for ein ordkrigar. Om Henrik Rytter.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kristmann Guðmundsson. Norsk gjensyn med en populær islandsk forteller.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Dette røde, hvite og blåe flagget har aldri sagt noe til meg om mitt liv." Norskfaget og litteraturen. En meditasjon med John Olav Nilsen og Gjengen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Finnes det en lærer til denne teksten?
 • Vis forfatter(e) (2009). Knut Hamsun in Germany. A map of misreadings?
 • Vis forfatter(e) (2008). Olav Duuns Medmenneske. Fra roman til drama.
 • Vis forfatter(e) (2008). Den tyske Steffens-resepsjonen på 1930-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Å skrive Olav Duuns biografi.
 • Vis forfatter(e) (2007). Refleksjoner omkring arbeidet med Olav Duuns biografi.
 • Vis forfatter(e) (2007). Olav Duuns debut.
 • Vis forfatter(e) (2007). Olav Duun.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fokus og fallgruber i biografiarbeidet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Olav Duuns Juvikfolke – kulturkritikk i romanform.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kulturkritikken i Juvikfolke.
 • Vis forfatter(e) (2002). Nylesning av Olav Duuns Menneske og maktene.
 • Vis forfatter(e) (2001). Olav Duun. En stor nordisk forfatter - lest i dag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Vitalistiske drag i Olav Duuns forfatterskap.
 • Vis forfatter(e) (2000). Poetikk og praksis hos Jan Kjaerstad.
 • Vis forfatter(e) (2000). Intensjonalitet og intertekstualitet i Olav Duuns Menneske og maktene.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk litterær årbok 2012 :. Norsk Litterær Årbok. 7-13.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Ein murstein under Vinje. Melding av Arnfinn Åslund, Peter Fjågesund m.fl. (red.): Tvisyn, innsyn, utsyn. Nærblikk på A.O. Vinje. Scandinavian Academic Press, Oslo 2021. Dag og Tid. 30-30.
 • Vis forfatter(e) (2015). Veikskap gjer vondt. Melding av Sverker Sörlin: «Rädslan för svaghet. En berättelse om sjukdom, smärta och löje.» (Weyler). Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Stor kunst. Sterk tru. Melding av Jon Fosse: Mysteriet i trua. Samtale med Eskil Skjeldal (Samlaget). Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Når ein stor diktar blir større. Melding av Ole Karlsen (red.): «vakkervisa hu skulle søngi». Om Alf Prøysens lyrikk (Oplandske Bokforlag) . Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2015). Frå "norsk tidsskrift til tidsskrift på nynorsk. Melding av Syn og segn nr. 3/2014-2/2015. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2014). Triumf og krasjlanding. Anmeldelse av Anne Hege Simonsen: Tryggve Gran. Is, luft og krig (Cappelen Damm). Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Solid. Anmeldelse av Mikkel Bugge: "Tauet" (Oktober). Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). På språkets highway. Anmeldelse av Steven Pinkers The Sense of Style (Allen Lane 2014). Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Oppdateringer i bokformat. Anmeldelse av Pål Norheims "Oppdateringer" (Kolon). Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Gjensyn med svigermor. Anmeldelse av Ståle Dingstad: Den smilende Ibsen: Henrik Ibsens forfatterskap - stykkevis og delt (UiO, Senter for Ibsen-studier, 2013). Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 146-148.
 • Vis forfatter(e) (2014). Folkeopplysning med nogo attåt. Anmeldelse av Alfred Fidjestøl: Frå Asker til Eden. Historia om Askerkretsen 1897-1924 (Samlaget). Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2014). Et offer. Anmeldelse av Joel F. Harrington: Den fromme bøddelen (Cappelen Damm). Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2014). Annerledes poetbiografi. Anmeldelse av Ida Marie Brown: "Jeg løper fra meg selv. Et portrett av Triztan Vindtorn" (Aschehoug). Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Verneplikt i vaginalstatens tid. Anmeldelse av Sarah Salameh, Support our Troops, Hvorfor unge, amerikanere verver, seg til krig Manifest. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Strevende soldatnoveller. Anmeldelse av Eivind Riise Hauge «Soldater» Vigmostad & Bjørke. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Røverhistorie med fotnoter. Anmeldelse av Bergsveinn Birgisson «Den svarte vikingen» Spartacus. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). På hjul i USA. Anmeldelse av Geert Mak «USA. En reise» Oversatt av Egil Rasmussen Cappelen Damm. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Poetisk språkspill. Anmeldelse av Yngve Pedersen «Det fremkalte det» Kolon. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Poetisk hagearbeid. Anmeldelse av Henning H. Bergsvåg «Den engelske hagen» Gyldendal. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Mordatter. Anmeldelse av Felicia Feldt «Felicia försvann. I skyggen av verdens beste mamma» Oversatt av Rune R. Moen Cappelen Damm. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Med rett til å skrive. Melding av Agnes Ravatn: "Ikkje". Aschehoug. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kvalitet garantert. Anmeldelse av Granta Arena for ny litteratur Tidsskrift Gyldendal 2013. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Konsert for kosmisk orgel. Anmeldelse av Øyvind Rimbereid: Orgelsjøen. Gyldendal. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Klok bok fra Moi. Anmeldelse av Toril Moi «Språk og oppmerksomhet» Aschehoug. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). God biografi om eit mangfaldig menneske. Melding av Åsmund Svendsen, Halvdan Koht, Veien mot framtiden, En biografi, Cappelen Damm. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Friendly fire over Laksevåg. Anmeldelse av Yngve Nedrebø og Paul Sedal (red.): «Bombemål S/N 102 Bergen. De allierte bombeangrepene på Laksevåg i 1944 og 1945» Spartacus. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Stemmen fra Moskva. Anmeldelse av Morten Jentoft: "Radio Moskva" (Gyldendal). Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Språkstriden som farse. Bokmelding av Arnfinn Kolerud: "Kom ikkje inn i mitt hus" (Samlaget). Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Solveigs valkyrjesong. Bokmelding av Solveig Aareskjold: "Valkyrjesong. Vikingtida i spenn frå Bysants til Island" (Samlaget 2012). Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Orden i strid og fred. Anmeldelse av Jon Gangdal og Bjørg Gjestvang: "Trond Bolle. Alles helt - min mann" (Kagge) og Rolf J. Widerøe og Hans Petter Aass: "Krigshelten" (Gyldendal). Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Knausgård for smarties? Anmeldelse av Ole Robert Sunde: "Krigen var min families historie" (Gyldendal). Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Harselas med stiv overleppe. Anmeldelse av Stephen Walton: "Roadmovie. Manuset" (Aschehoug). Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Egner - det godes diktator. Anmeldelse av Anders Heger: "Egner. En norsk dannelseshistorie" (Cappelen Damm). Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Annette Elisabeth Doll og Annegret Heitmann (red.): Konfetti Splitter Taschenwolle. Skandinavische Aphorismen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 250-255.
 • Vis forfatter(e) (2011). Målreising i aktørperspektiv. Anmeldelse av Oddmund Løkensgard Hoel: Mål og modernisering 1868-1940. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mesterlig visjonsdikt med problem. Anmeldelse av Øyvind Rimbereid: Jimmen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). Heia Brand? Anmeldelse av Erik Bjerck Hagen (red.) Ibsens Brand. Resepsjon - tolkning - kontekst. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). Godt om Garborg. Melding av Eskil Skjeldal m.fl. (red.) AG. "Med lykti i hand". Garborg som diktar og tenkjar. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2010). Litteraturstudium og erindring. Anmeldelse av Astrid Erll og Ansgar Nünning: Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook (Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008). Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 174-177.
 • Vis forfatter(e) (2009). Med modernismen som mandat. Anmeldelse av Harald Bache-Wiig: Med lik i lasten? Subjekt og modernitet i Jonas Lies romanunivers. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 158-161.
 • Vis forfatter(e) (2006). Flerstemt om Hamsun Anmeldelse av Ståle Dingstad (red.): Den litterære Hamsun (346s.). Bergen: Fagbokforlaget, 2005. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 118-125.
 • Vis forfatter(e) (2005). [Anmeldelse] Trygt om modernisme. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 87-92.
 • Vis forfatter(e) (2004). [Anmeldelse]Heroisk tale i skodeheimen. Norsk Litterær Årbok.
 • Vis forfatter(e) (2004). Smålig bok om stor kunstner. Anmeldelse av Ståle Dingstad: Hamsuns strategier. Realisme, humor og kynisme. Gyldendal, Oslo 2003. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 69-74.
 • Vis forfatter(e) (2003). Frå reflektert latter til ironisk refleksjon. Om Geir Morks Den reflekterte latteren. På spor etter Arne Garborgs ironi. Norsk Litterær Årbok. 127-139.
 • Vis forfatter(e) (2002). Teolog på heimebane. Melding av Jan Kjærstad: Tegn til kjærlighet (Aschehoug, Oslo 2002). Dag og Tid. 25.
 • Vis forfatter(e) (2002). Lyrikkhistorie for leg og lærd. Anmeldelse av Ivar Havnevik: Dikt i Norge. Lyrikkhistorie 200-2000 (Cappelen, Oslo 2002). Bergens Tidende. 27.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ambivalent Rottem om ironisk Hamsun. Anmeldelse av Øystein Rottem: Hamsun og fantasiens triumf (Gyldendal 2002). Prosa - tidsskrift for skribenter. 58-60.
 • Vis forfatter(e) (1998). Historia gjør vondt. Melding av Anne Michaels "Som sand" (Omsett av Hanne Bramness. J.M. Stenersen). Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kongeørn, med Lænke spændt. Anmeldelse av Jan Kjærstads <I>Menneskets felt. Essays.</I>. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (1996). Professorale refleksjonar. Melding av Dag Solstad: Professor Andersens natt (Oktober). Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (1996). Forteljing som erkjenning. Melding av Jan Kjærstad: Erobreren (Aschehoug). Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (1996). Ei av dei beste bøkene. Melding av Edvard Hoem: Tid for klage, tid for dans (Oktober). Dag og Tid.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2016). Norsk litterær årbok 2016. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norsk Litterær Årbok 2015. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2014). Norsk litterær årbok 2014. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk litterær årbok 2012. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2011). Norsk litterær årbok 2011. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2010). Henrik - Henrich - Heinrich. Interkulturelle perspektiver på Steffens og Wergeland. Hertervig Akademisk.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2011). Hoppbakkar i Romsdalen. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2011). Forfattaren Olav Duun. Dag og Tid. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Mor og far mellom Moi og Nylander. Syn og Segn. 52-58.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Tryggleik og tryggingspolitikk. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2023). Om røldølingane var eit urfolk. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2023). Herr president, eit brev. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2023). Brotsverk og togn. . Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2016). Oppgjøret med Duun. Om Dag Solstads foredrag om Olav Duun. Bergens Tidende. 38-39.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hurra for deg? Bergens Tidende. 22-22.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kringsatt av venner. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Mig äger ingen? Kommentar til Åsa Linderborgs Mig äger ingen. Stavanger Aftenblad. 1.
 • Vis forfatter(e) (2008). Duun-debatt på overtid. Klassekampen. 22.
 • Vis forfatter(e) (2008). Duun toler problematisering. Dag og Tid. 24.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Feige tradisjonalister". Klassekampen. 38.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sørgelig Heyerdahl-debatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2005). Slakt eller akademisk festforestilling? (Svar til Vigids Ystad). Trønder-avisa. 2.
 • Vis forfatter(e) (2005). Mellom Moi og Nylander. Klassekampen. 12-13.
 • Vis forfatter(e) (2005). Litteratur og nazisme. Bergens Tidende. 35.
 • Vis forfatter(e) (2005). Leseevne og lesevilje i Duun-forskinga. Dag og Tid. 22.
 • Vis forfatter(e) (2005). Heyerdahls dømmekraft. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2005). Halve sanninga. Om tilhøvet mellom Olav Duun og Per Hallström. Dag og Tid. 3.
 • Vis forfatter(e) (2005). Georg Johannesen syng ved soleglad. Melding av GJ: Eksil: om Klosterlasse og andre eksempler. Oslo: Cappelen. Bergens Tidende. 25.
 • Vis forfatter(e) (2005). Duun og Tyskland. Trønder-avisa.
 • Vis forfatter(e) (2005). Arne Garborg og 1905. Stavanger Aftenblad. 48.
 • Vis forfatter(e) (2004). Stridsmann i solnedgang. Om Georg Johannesens Nytt om Ibsen og andre essays (Cappelen 2003). Bergens Tidende. 35-35.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kjartan Fløgstad i kamp om kunsten. Stavanger Aftenblad. 40.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kamp om begrep. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2004). Einarens suverene gravalvor. Om Einar Førdes essayistikk. Bergens Tidende. 33.
 • Vis forfatter(e) (2003). Til forsvar for en frittgående litteraturforskning. Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB. 34-35.
 • Vis forfatter(e) (1999). Bortanfor tid og rom. Melding av Jan Kjærstads Oppdageren. Dag og Tid.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2005). Juviking og medmenneske. En kontekstuell tilnærming til Olav Duuns Juvikfolke.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Litterære distinksjoners brysomhet. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Høyt og lavt med Øyvind Rimbereid og Tore Renberg. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Ein god gammaldags roman? Om Hägring 38 av kjell Westö. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Distinksjoner i rogalandslitteraturen. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Innleiing. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Rytterstatue for ein ordkrigar. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Henrik Steffens - veiviseren mot Norden" : glimt fra den tyske Steffens-resepsjonen på 1930-tallet. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Knut Hamsun in Germany : a map of misreadings? 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Vitalistiske drag i Olav Duuns forfattarskap. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Spraak og landskap i Olav Duuns dikting. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Språkforming som kunst. Litt om setningsbygnad og stil i Kiellands prosa. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Lukkethet og åpenhet i Alexander Kiellands novelletter. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Arbeidsfolk. Kiellands turbulente roman. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Seinmodernisme og post-modernisme. 22 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2015). Catherine M's seksuelle liv av Catherine Millet. Bergens Tidende.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2023). JON FOSSE'S WRITINGS READ THROUGH NORWEGIAN AND ROMANIAN LENSES. A SURVEY. STUDIA UBB. PHILOSOPHIA.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2011). Litterær årbok i ope landskap. 9-16.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2015). Innleiing. 7-9.
 • Vis forfatter(e) (2013). Innleiing. 7-15.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk litterær årbok 2012. 7-13.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Vi som elska NATO. Syn og Segn.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fleirmodal tekst i ei samansett verd. Presentasjon av Magne Rogne og Lars Rune Waage (red.): Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget 2018. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk. 6-6.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lyrikkens liv i Litera-City. Presentasjon av Kjersti Rognes Solbu og Jon Opedal Hove: Samtidslyrikk i klasserommet (2017). Norsklæreren. 5-5.
 • Vis forfatter(e) (2016). Traumets betydning i norsk samtidslitteratur. Presentasjon av hovedbok i Norskbokklubben. Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk. 5-5.
 • Vis forfatter(e) (2008). Min debut. ?.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fra fødestue til foreldreskap - som en far ser det. Tidsskrift for jordmødre. 13-14.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2023). Han fann familieløyndommen under ei skål på bordet. Khrono.no.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.