Hjem
Henning Laugeruds bilde

Henning Laugerud

Professor, kunsthistorie/visuell kultur.
 • E-postHenning.Laugerud@uib.no
 • Telefon+47 55 58 42 28
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Dr. art. HENNING LAUGERUD er professor i kunsthistorie, med visuell retorikk, visuell kultur, synskultur og tolkningsteori som arbeidsfelt. Hans faglige tyngdepunkt ligger innenfor områdene europeisk middelalder, samt 1500- og 1600-tallets europeiske kultur- og idéhistorie. Han har særlig arbeidet med teoretiske og metodiske spørsmål, både historie- og tolkningsteori, historisk kunstteori, reformasjonshistorie, museologiske temaer samt eldre visuell retorikk og erindringstudier (mnemologi).

Gjesteprofessor ved Universitetet i Aarhus 2021.

Gjesteforsker ved Maynooth University Arts and Humanities Institute. Maynooth University, Irland, vår 2020.

Gjesteforsker ved Centre for Catholic Studies, Department of Theology and Religion, University of Durham, høst 2016.

Medlem av det Europeiske forskernettverket: ENID - The European Network on the Instruments of Devotion (https://enid.w.uib.no/).

Medlem av Center for Vikingetid og Middelalder, Århus Universitet, Danmark: https://cas.au.dk/cvm/

Medlem av European Science Foundations "College of Reviewers".

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Erindringsbilder som fromhetsintrumenter. Mnemologiske perspektiver på religiøs tro og praksis i middelalder. Kunst og kultur. 142-153.
 • Vis forfatter(e) (2014). Gjerpen-rettssaken i 1613.Dens bakgrunn og konsekvenser. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn. 311-322.
 • Vis forfatter(e) (2010). Visualitet, tekst og materialitet. Modernismens middelalder og middelalderens modernitet. Konsthistorisk tidskrift. 146-159.
 • Vis forfatter(e) (2010). To see with the eyes of the soul : memory and visual culture in medieval Europe. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 43-68.
 • Vis forfatter(e) (2010). Memory Stored and Reactivated - Some Introductory Reflections. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 7-20.
 • Vis forfatter(e) (2005). ”Polysemi og den dynamiske tradisjon”. Passepartout - Skrifter for kunsthistorie. 94-103.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fortidens blikk og vårt eget. Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB. 40-41.
 • Vis forfatter(e) (2001). Fortidens blikk. Noen refleksjoner omkring bilder, tolkning og forståelse. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. 7-22.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2005). Kirkekunsten i stavkirkene. Rapport til Riksantikvaren på oppdrag for ”Riksantikvarens stavkirkeprogram”. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Categories of Sacredness in Europe, 1500-1800. Conference at the Norwegian Institute in Rome 11-14 October 2001. 2. 2. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Syn, sansning og erkjennelse i middelalder – Sta. Maria in Trastevere. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Tønsberg - et katolsk brohode etter reformasjonen?
 • Vis forfatter(e) (2022). Overtro, reformasjon og folketro.
 • Vis forfatter(e) (2022). "Habitus"som kulturanalytisk kategori - en genealogi.
 • Vis forfatter(e) (2021). Miraculous Images/Living Images: Aspects of Animation.
 • Vis forfatter(e) (2021). Imagines agentes - Middelalderens levende billeder mellem mekanik, magi og mirakler.
 • Vis forfatter(e) (2019). Urnes-madonnaen - hvem var hun? En reisende i tid og rom.
 • Vis forfatter(e) (2019). Reformasjon uten folk.
 • Vis forfatter(e) (2018). Reformasjon utan folk.
 • Vis forfatter(e) (2015). Det "mettede" sensorium. Persepsjonens og medieringens prinsipper i middelalderen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Augustin's forståelse av erindring og hans tegn- og språkteori.
 • Vis forfatter(e) (2014). Katolisisme i Norge under og etter reformasjonen - omkring motstand og trosforestillingers etterliv. Innledningsforedrag.
 • Vis forfatter(e) (2014). Gjerpen-rettsaken i 1613. Mot-reformasjonen og dens tidllige gjennomslag i Norge på tidlig 1600-tall.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Mot-reformasjon i Østfold – de lage linjer fra 1537 til jesuittmisjonen i Fredrikstad på slutten av 1600-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2023). Klosterlasse - en glemt helt fra motreformasjonen.
 • Vis forfatter(e) (2023). Etterlivet til "den gamle tro" - på sporet av det katolske i Rollag kirke og i Numedal.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hva gjorde kirekkunsten med mennesker i middelalderen?
 • Vis forfatter(e) (2020). Reformasjon, mot-reformasjon og katolsk etterliv. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Reformasjonen, den største menneskeskapte katastrofe i norsk historie?
 • Vis forfatter(e) (2019). Reformasjon, mot-reformasjon og katolsk etterliv: Reformasjon uten folk.
 • Vis forfatter(e) (2019). Reformasjon uten folk. Reformasjonen som den største katastrofe i norsk historie?
 • Vis forfatter(e) (2019). Reformasjon uten folk - bokkveld.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kristendommen i Norge i middelalder.
 • Vis forfatter(e) (2018). Reformasjonen - den største katastrofe i norsk historie?
 • Vis forfatter(e) (2018). Guds nærvær i alle ting - om den religiøse forståelse i middelalderens Norge.
 • Vis forfatter(e) (2017). “Reformasjonen: den største katastrofe i norsk historie?”.
 • Vis forfatter(e) (2017). Reformasjonen i Norge og Europa.
 • Vis forfatter(e) (2017). Paneldiskusjon: The Reformation a Curse for Church Art. Facts and Myths.
 • Vis forfatter(e) (2017). Myter om reformasjonen i Norge: Den kirkelige situasjon før reformasjonen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Motstanden mot reformasjonen i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2012). Den hellige Katarina av Siena og hennes visjoner.
 • Vis forfatter(e) (2011). Reformasjonen i Norge. Motstand og katolsk "undergrunn".
 • Vis forfatter(e) (2010). "Til Gud og Jomfru Marias ære-Kirkens martyrer under reformasjonen i Norge".
 • Vis forfatter(e) (2009). Omkring Lucas Cranach d.e.: "La de små barn komme til meg" i Larvik kirke.
 • Vis forfatter(e) (2008). Traditions, images and rituals. The meeting of the Mediterranean and The North Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Til Gud og Jomru Marias ære" - Noen refleksjoner omkring den religiøse situasjon i Norge i reformasjonsårhundredet.
 • Vis forfatter(e) (2000). Biskop Jens Nilssøns visitas i Sandsvær 25-28.juli 1595.
 • Vis forfatter(e) (1999). Jakten på tusenårsriket. Dommedag i europeisk kunst- og kulturhistorisk tradisjon.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Historical truth – truth in History. Some reflections on Medieval Historiography.
 • Vis forfatter(e) (2023). False Relics? A Medieval Paradox?
 • Vis forfatter(e) (2022). The Vindictive Virgin and a Dialogue on Miracles. Medieval Animation. .
 • Vis forfatter(e) (2022). The Living Image in the Middle Ages.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Archbishop and the Faith in Norway at the Eve of the Reformation - A Profile.
 • Vis forfatter(e) (2022). Porphyry fragments, early Christian burial site in Borgund, and the implementation of Christianity in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2021). Opening speech: What does Animation mean in the Middle Ages? Theoretical and Historical Approaches.
 • Vis forfatter(e) (2021). Living Images, Living with Images.
 • Vis forfatter(e) (2021). "Play - a survey from Lewis to Wittgenstein".
 • Vis forfatter(e) (2021). "Closing Remarks".
 • Vis forfatter(e) (2021). "ANIMA. Det levende bildet".
 • Vis forfatter(e) (2020). Northern European Reformations: The Case of Denmark-Norway.
 • Vis forfatter(e) (2020). Handlekraftige bilder: Caesarius av Heisterbach og en dialog om mirakler.
 • Vis forfatter(e) (2019). SUPERSTITION IN THE REFORMATION POLEMICS OF ENGLAND AND DENMARK-NORWAY – AND THE EMERGENCE OF FOLKLORE AND POPULAR RELIGION.
 • Vis forfatter(e) (2019). Reformasjonshistorien sett gjennom en alternativ optikk.
 • Vis forfatter(e) (2019). Keynote lecture: "The Devotional Agency of Images. Visions, the Visual, and memory in the late Middle Ages.".
 • Vis forfatter(e) (2019). "I was drenched in blood that streamed from the Man's side..." Visions, Animation and Living Matter in the Dream of the Rood.
 • Vis forfatter(e) (2019). "I was all moist with blood sprung from the Man's side." Visions, Animation and Living Matter in "The Dream of the Rood": some preliminary musings.
 • Vis forfatter(e) (2018). Translasjon. Om Hieronimus translasjonsforståelse og en misforstått genealogi hos Venuti.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Post-Reformation Pilgrimage to Røldal.
 • Vis forfatter(e) (2017). “Counter-Reformation strategies in Denmark-Norway, the British Islands and Ireland. Some aspects of the relation between missionaries and missionary strategies around the North-Atlantic”.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tradisjon. Om tradisjon fra Augustin til Congar.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Lutheran Reformation and its Consequences for the Religious Visual Culture in Denmark-Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Catholicism in Norway during and after the Reformation – about resistance and the survival.
 • Vis forfatter(e) (2017). Augustins inskripsjoner. Omkring Augustins tegn- og språk-tenkning.
 • Vis forfatter(e) (2016). Vision, Images and Cognition.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Materiality of Devotion: An Introduction.
 • Vis forfatter(e) (2016). Erindring og "bilder" - bilder som erindring.
 • Vis forfatter(e) (2015). Moderator of introduksjon til sesjon. Christian Materiality. Practices, Perception and Mediation in the Middle Ages. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Lutheran and other Post-Reformation Devotions. Introductory remarks.
 • Vis forfatter(e) (2015). Introduksjon og chair til sesjon: Reception of the Counter-Reformation in England.
 • Vis forfatter(e) (2015). Introduksjon og chair av sesjonen: Catholic Material and Visual Culture in Exile.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bokens optikk. bøker, bilder og "synskultur" i det etter-reformatoriske Danmark-Norge.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Optics of Understanding: Sight, Perception and Discourses of Knowledge in Early Modern Europe.
 • Vis forfatter(e) (2014). Materiell religion, religiøs praksis og den teologiske tenkning, ca. 1400-ca. 1700. Innledningsforedrag.
 • Vis forfatter(e) (2013). Visuality and the Culture of the Gaze in the Reformation Era.
 • Vis forfatter(e) (2013). Katolisisme i Norge under og etter reformasjonen - omkring motstand og trosforestillingers etterliv.
 • Vis forfatter(e) (2013). Erindring og bilder - bilder som erindring. Mnemologiske perspektiver på allegorier, symboler og "ikonografier" i middelalderen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Early Medieval Devotions; some Introductory Reflections.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Visualitet og synskultur i det efter-reformatoriske Danmark-Norge".
 • Vis forfatter(e) (2012). The Matrix(es) of Understanding. Mnemological Perspectives on Medival Systems of Allegories, Symbols and Iconographies.
 • Vis forfatter(e) (2012). Memory. Senses and cognition in the Middle Ages.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Memories of symbols - the symbols of memory. Iconology and/as memory:".
 • Vis forfatter(e) (2011). The Reformation and the Optics of Iconoclasm. Visuality and the Culture of the Gaze.
 • Vis forfatter(e) (2011). Remembering the Past, Creating the Future. The Dynamics of Memory and Tradition.
 • Vis forfatter(e) (2011). Paravisualitet - Synliggjøringen av det vi ikke kan se for våre øyne.
 • Vis forfatter(e) (2011). Memory, Senses and Cognition in the Medium Aevum.
 • Vis forfatter(e) (2011). History of Science as a basis for communicating Natural History.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Hvorfor ”erindring” – erindringsperspektiv(er) på historien".
 • Vis forfatter(e) (2010). “The Reformed Eye.The Reformation and the Optics of Iconoclasm. Visuality and the culture of the gaze in the post-reformation period in the kingdom of Denmark-Norway.”.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Spiritual Sense(s). Memory, Senses and Cognition in the ‘Medieum Aevum’.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Optics of Understanding. Sight, Perception and Discourses of Knowledge in Early Modern Europe.
 • Vis forfatter(e) (2009). Presentasjon av prosjektet: "Norke trolldomssaker på nett".
 • Vis forfatter(e) (2009). Erkjennelsens optikk - syn, sansning og erindring.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ute Daniel "Kompendium kulturgeshcichte". Om forståelsen av kulturhistorie i den aktuelle fagdebatt i Tyskland.
 • Vis forfatter(e) (2007). Key-note speach: Sight, sense and cognition. The 'hagioscopic' mimesis of the museum.
 • Vis forfatter(e) (2004). Presentation of research-activities relevant for the ENID-network.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Vi går på museum". En historisering av blikket.
 • Vis forfatter(e) (2001). Some remarks on the Sacredness or the Sanctity if Images according to the Council of Trent and St. Thomas Aquinas.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kirkesamlingen på Norsk Folkemuseum og noen andre kirkehistoriske samlinger i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2000). Harry Fett og Norsk Folkemuseums skjulte kirkeskatt.
 • Vis forfatter(e) (2000). Fortidens blikk. Noen refleksjoner omkring bilder, tolkning og forståelse.
 • Vis forfatter(e) (2000). "Jesu fødsel" på prekestolen fra Onsøy gamle kirke. Ikonologisk-teologisk "dissonans" i Østfold.
 • Vis forfatter(e) (1998). Planleggingen av et tverrfaglig forskningsprosjekt på etter-reformatorisk kirkekunst og religiøst liv - en foreløpig presentasjon.
 • Vis forfatter(e) (1998). Etter-reformatorisk kirkekunst og kirkeinventar.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2021). "Ny bok om Olav den hellige - en skattkiste." Anmeldelse av Ørnulf Hodne: Olsok. Norges feiring av Olav den hellige. Novus 2021. St. Olav. Katolsk kirkeblad. 72-73.
 • Vis forfatter(e) (2018). Lived religion and the long Reformation in northern Europe, c.1300–1700. By Sari Katajala-Peltomaa and Raisa Maria Toivo. (Studies in Medieval and Reformation Traditions, 206.) Pp. viii 326 incl. 2 tables. Leiden–Boston: Brill, 2016. The Journal of Ecclesiastical History. 636-638.
 • Vis forfatter(e) (2017). Review: Donna L. Sadler: Stone, Flesh, Spirit. The Entombment of Christ in Late Medieval Burgundy and Champagne. Leiden: Brill, 2015. Speculum. 582-583.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Våre forfedres kirke. Tekster av, om og til Klosterlasse. St. Olav forlag.
 • Vis forfatter(e) (2023). Animation between Magic, Miracles, and Mechanics. Principles of Life in Medieval Imagery. Aarhus Universitetsforlag.
 • Vis forfatter(e) (2020). Northern European Reformations. Transnational Perspectives. Palgrave Macmillan.
 • Vis forfatter(e) (2016). The materiality of devotion in late medieval northern Europe. Images, objects and practices. Four Courts Press.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Saturated Sensorium. Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages. Aarhus Universitetsforlag.
 • Vis forfatter(e) (2012). Devotional Cultures of European Christianity, 1790-1960. Four Courts Press.
 • Vis forfatter(e) (2010). Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.
 • Vis forfatter(e) (2007). Instruments of Devotion. The Practices and Objects of Religious Piety from the Late Middle Ages to the 20th Century. Aarhus Universitetsforlag.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tegn, symbol og tolkning. Om forståelse og fortolkning av middelalderens bilder. Museum Tusculanums forlag.
 • Vis forfatter(e) (1995). Myten om det moderne. Spartacus.
 • Vis forfatter(e) (1993). Love and War. Individet i krig og kjærlighet. Kulturtekster 3. Senter for europeiske kulturstudier.
 • Vis forfatter(e) (1989). Vitenskap og verdensbilder. Ariadne forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2018). Reformasjon uten folk. Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid. 172.
 • Vis forfatter(e) (1998). Jesu fødsel. Bildet og beretningen.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2001). Norsk fritenkerhistorie 1500-1850. Humanist Forlag.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1998). Historiefagets forhold til bilder.
 • Vis forfatter(e) (1996). Historiefagets forhold til bilder.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Erindringer om fremtiden – om erindringens aktuelle og prospektive karakter. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hva er en svartebok? Genealogen. 25-28.
 • Vis forfatter(e) (2011). Katolsk motstand på 1600-tallet. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 28-31.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Til Guds og Jomfru Marias Ære - Kirkens martyrer under reformasjonen i Norge". St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 14-16.
 • Vis forfatter(e) (2007). Å se menneskets begrensninger. Erkjennelse, sannhet og vitenskap hos Thomas av Aquino. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 4-11.
 • Vis forfatter(e) (2000). En bispevisitas i Sandsvær 1595. Langs Lågen. 134-141.
 • Vis forfatter(e) (1999). Geir Hellemo: Guds billedbok. Virkelighetsforståelse i religiøse tekster og bilder. Klassisk Forum. 113-116.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2000). Kilde til kunnskap. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 78-80.
 • Vis forfatter(e) (1999). Thomas Müntzer. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 21.
 • Vis forfatter(e) (1999). Tafurene: Korstog og dommedag. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 15.
 • Vis forfatter(e) (1999). Joachim av Fiore og Den hellige Ånds tidsalder. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 19.
 • Vis forfatter(e) (1999). En Dommedagsprofet i Christiania anno 1640. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 47.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2018). Ord og bilder på vandring. Bildebøker som gjenskaper dikt og bildekunst.
 • Vis forfatter(e) (2005). Det hagioskopiske blikk. Bilder, syn og erkjennelse i høy- og senmiddelalder.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). Åpner Klosterlasses skattkiste.
 • Vis forfatter(e) (2023). 500-årsjubileum: Norges skjebne ble lagt i hans hender.
 • Vis forfatter(e) (2018). Reformasjonen i Norge: Da erkebiskopens håp brast.
 • Vis forfatter(e) (2009). Er nutidskunsten overhodet religiøs?
 • Vis forfatter(e) (2009). Den digitale heksejakta.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fromheden skal ud af skabet.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Norsk Fritnkerhistorie 1500-1800: Norge - et religiøst mangfold".
 • Vis forfatter(e) (2001). "Felles verdigrunnlag er en myte.".
 • Vis forfatter(e) (2001). "Den første fritenkjarhistoria".
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2023). Spesialutfordringen: Bibler som propaganda.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2002). Tema: Middelalderens verdensbilde. Varighet: 30.minutter. Programleder: Arnfinn Christensen.
 • Vis forfatter(e) (2001). Intervju om Norsk fritenkerhistorie 1500-1800. Programleder Kai Sibbern. Lengde 10. minutter.
 • Vis forfatter(e) (2001). Intervju om Norsk fritenkerhistorie 1500-1800. Lengde 25. minutter. Programleder Jan Birger Arentz.
 • Vis forfatter(e) (2001). Innslag om forholdet mellom vitenskap og religion i middelalder og tidlig nytid. Lengde 10. minutter. Programleder Erik Tunstad.
 • Vis forfatter(e) (2001). En beretning om toleransens vei i Norge. Fritenkeriets historie 1500-1800. Program nr. 1. Lengde 30. minutter. Programleder Lisa Kristin Strindberg.
 • Vis forfatter(e) (2001). En beretning om toleransens vei i Norge. Fritenkeriets historie 1500-1800. Progeram nr. 2. Lengde 30. minutter. Programleder Lisa Kristin Strindberg.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Visions and Miracles. Animation as a Total Cultural Fact. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Tønsberg og katolsk misjon etter reformasjonen. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). The Miraculous Image. Visions, Rhetoric, Animation. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Klosterlasse - pater Lauritz Nielssøn SJ. En biografisk skisse. 49 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Introduction. The Concepts, Definitions and Historiography of Animation in Medieval and Post-Medieval Times. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Epilogue. The Life and Afterlife of Medieval Animation. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Confessio Christiana "Den kristne bekjennelse". Innledning. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). ‘Superstition’ in the Reformation Polemics of England and Denmark-Norway - and the Emergence of Folklore and Popular Religion. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Visual Culture. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Medieval Architecture. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). En reformasjon av blikket? Skrift, bilder og synskultur i det etter-reformatoriske Danmark-Norge. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). ”Introduction". 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). “’And how could I find Thee at all, if I do not remember Thee?’ Visions, images and memory in late medieval devotion”. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Optics of Understanding: Sight, sensing and discourses of knowledge in early modern Europe. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). MEMORY. The Sensory Materiality of Belief and Understanding in Late Medieval Europe. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Jeg har skuet Guds hemmeligheter." Om den hellige Katarina av Siena og det visjonære blikk. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Visualitet og synskultur i det etter-reformatoriske Danmark-Norge. Bilder, skrift og erindring. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Altertavlen i Rollag stavkirke. Historisk bruk, gjenbruk og kulturminne. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Interiører og utsmykning i Rollag og de andre stavkirkene i Numedal. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Visuality and Devotion in the Middle Ages. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Some remarks on the Sacredness or the Sanctity of Images according to the Council of Trent and St. Thomas Aquinas.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tegn, symbol og tolkning. Om forståelse og fortolkning av middelalderens bilder - noen innledende betraktninger. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Jesu fødsel" på prekestolen fra Onsøy gamle kirke. Ikonologisk-teologisk "dissonans" i Østfold. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Heksetroen og hekseprosessene i Europa. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). "EROICA" Composta per festeggiare il souvenire di un grand'uomo: Napoleon Bonaparte, idealet, individet og historien. 17 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2015). The Saturated Sensorium. Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages. .
 • Vis forfatter(e) (2015). The Materiality of Devotions in Late Medieval Northern Europe. Images, Objects, Practices. .
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2009). The Collection of Norwegian Witchcraft Trials in the Norwegian Folklore Archives (Norsk Folkeminnesamling) at the University of Oslo. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 131-141.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2023). Innledning. 9-24.
 • Vis forfatter(e) (2020). Introduction. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2012). Introduction. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2010). Innledning. 5-11.
 • Vis forfatter(e) (2007). Introduction. 9-19.
 • Vis forfatter(e) (1989). ”Innledning del I” og ”Innledning del II”. 7 sider.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Tradisjoner, bilder og ritualer. Møtet mellom Middelhavet og Nord-Atlanteren/Tradition, Images and Rituals. The Meeting Between the Mediterranean and the North Atlantic. 50-57.
Innledning i musikal og teaterprogram
 • Vis forfatter(e) (2018). "Gud sitt nærvere i alle ting". Tekst til programhefte for "Kristin Lavransdatter, Den Nasjonal Scene, Bergen.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2017). En annen historie om reformasjonen. Intervju med Henning Laugerud. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn. 237-243.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cmd=&kilde=biblio&fid=forfatter&term=Laugerud%2C+Henning&op=and&fid=bd&term=&bibliografi=ingen&arstall=&sortering=sortdate-&treffPrSide=10

Pågående forskning:

The Optics of Understanding: Sight, Perception and Discourses of Knowledge in Early Modern Europe. En studie av den erkjennelsesmessige optikk, med utgangspunkt i betydningen av synet – som ser ut til å være et felles trekk ved alle former for kunnskapsdiskurser i det tidlig moderne Europa. Synets erkjennelsesmessige betydning og som basis for kunnskap om verden.

Personlig prosjekt.

Første publikasjon: https://www.academia.edu/24768406/The_Optics_of_Understanding_Sight_sens...

The Living Image (LIMA): On the ontology, agency and personhood of living images and objects — medieval and modern.The Living Image (LIMA) is concerned with the agency and life of material objects, and evolves around the investigation of two interlaced objectives. First, the project will shed light on understudied aspects of medieval visual culture, focusing in particular on the agency of images and material objects. Second, it will provide new cutting-edge theoretical reflections and methodologies concerning the study of material agency and “living images” today. We argue that the cultural use of and interaction with images may be regarded as more than mere historically or culturally specific phenomenon. Rather, it concerns the ontology of images and constitutes a fundamental aspect of our life with images, in the premodern as well as in the contemporary. This points to the need for a re-evaluation of visual culture in general. It is our contention that images are embedded in social interaction and that animation is deeply constitutive of the production of meaning. Animation, we argue, is not located in the mind of the beholder, but in the epistemology, creation, interaction and materiality of images. Furthermore, we will argue that medieval animation may inform contemporary views on animation and provide us with a more precise vocabulary to capture current phenomena in the digital world. The project is fundamentally interdisciplinary and transhistorical in its perspective. Our research will be highly relevant for visual studies, material studies, study of religions, anthropology, medieval studies and theology. It is also relevant more generally for current discussions about the life and agency of seemingly dead matter.

Fra 2020 - .


Blødende billeder og visuel animation: Kristusautomater, actiondukker og mekaniske figurer i senmiddelalderens danske og skandinaviske billedmedier.

Blødende billeder og visuel animation er et projekt om senmiddelalderens animerede billedmedier i Danmark og Norden. Aktivt handlende "actionbilleder", interaktive kultdukker og automatiserede figurer blev sat i bevægelse af performative eller mekaniske virkemidler – fx snoretræk, sceneværk, maskine, hjul, blæsebælg, ild, vægtdreven gang eller hydrauliske mekanismer med bevægede væsker. Sådanne bevægelsesbilleder spillede en central, men nu næsten glemt, historisk rolle i skandinaviske byer, kirker og ikke mindst klostre fra sidst i 1200-tallet til først i 1500-tallet, hvor de bidrog til valfart, forkyndelse, mission, ceremonier, skuespil, underholdning og spektakulære offentlige iscenesættelser. Projektet leverer en systematisk identifikation og analyse af animerede figurer i maleri, skulptur, ritualer og andre bildende medier inden for et middelalderligt kulturområde, hvor animationen hidtil er helt ukendt: Et dansk animationsprojekt med norske og svenske delprojekter.

Med udgangspunkt i et "animistisk" og antropologisk begrebsapparat revurderes og genopvækkes det antropomorfe billede – figuren eller billedet som person – udstyret med en egen agens, mobilitet, kropslighed og "personhood". Mekaniske og mirakuløse animationsprincipper vises at overlappe og interagere i den historiske erfaring, hvor Kristusautomater blødte, udsondrede, rørte på sig, gestikulerede, handlede, talte, ændrede ansigtsmimik og forandrede sig, som var de levende kroppe (eller personer) af kød og blod. Et konkret eksempel, blandt en lang række heraf i projektet – nemlig en legemsstor Smertensmand i Mariager Kloster – underkastes tilbundsgående tekniske undersøgelser for at eftervise den mulige eksistens af en enestående blødningsmekanisme i figurens hule torso og side, som kan demonstrere animationens virke i Danmark. Billedbegrebet udvides endelig til performende leg og spil med dukker, animeret som virkelige personer i både by- og kirkeprocessioner, liturgisk drama og klosterlig andagt.

Prosjektleder: Hans Henrik Lohfert Jørgensen, Unversitetet i Aarhus. Prosjektet er finansiert av NOVO-Nordisk Fonden, Danmark. Prosjektperiode: 2020-2024.

Se: https://projects.au.dk/bleeding-images-and-visual-animation/

Første publikasjon: https://en.unipress.dk/udgivelser/a/animation-between-magic,-miracles-an...

Northern European Reformations. Transnational Perspectives.The project examines the experiences and interconnections of the Reformations, principally in Denmark-Norway and Britain and Ireland (but with an eye to the broader Scandinavian landscape as well), and also discusses instances of similarities between the Reformations in both realms. The volume features a comprehensive introduction, and provides a broad survey of the beginnings and progress of the Catholic and Protestant Reformations in Northern Europe, while also highlighting themes of comparison that are common to all of the bloc under consideration, which will be of interest to Reformation scholars across this geographical region.

The project consortium consists of James Kelly, Durham University, Salvador Ryan, St Patrick’s College, Maynooth and Henning Laugerud, University of Bergen.

Fra 2018 - .

Første publikasjon: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030544577

Laugerud har arbeidet ved Universitetet i Bergen, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Historisk museum/Oldsakssamlingen i Oslo. Universitetsstipendiat ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1999-2003, universitetslektor samme sted fra 2003-2005. Førstelektor ved Institutt for Kulturstudier og Orientalske språk ved Universitetet i Oslo fra 2006-2007. Førsteamanuensis LLE/UiB mars 2008, professor fra august 2019.

Doktorgradsavhandling i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen: Det hagiosopiske blikk. Bilder, syn og erkjennelse i høy- og senmiddelalder, fra 2005.