Hjem
Henning Laugeruds bilde

Henning Laugerud

Førsteamanuensis, kunsthistorie
 • E-postHenning.Laugerud@uib.no
 • Telefon+47 55 58 42 28
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Dr. art. HENNING LAUGERUD er førsteamanuensis i kunsthistorie, med visuell retorikk, visuell kultur, synskultur og tolkningsteori som arbeidsfelt. Hans faglige tyngepunkt ligger innenfor områdene europeisk middelalder, samt 1500- og 1600-tallets euroepiske kultur- og idéhistorie. Han har særlig arbeidet med teoretiske og metodiske spørsmål, både historie- og tolkningsteori, historisk kunstteori, reformasjonshistorie, museologiske temaer samt eldre visuell retorikk og erindringstudier (mnemologi).

Bøker
 • Laugerud, Henning. 2018. Reformasjon uten folk. Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid. St. Olav forlag. 365 sider. ISBN: 9788270243518.
 • Laugerud, Henning; Ryan, Salvador; Skinnebach, Laura Katrine. 2016. The materiality of devotion in late medieval northern Europe. Images, objects and practices. Four Courts Press. 260 sider. ISBN: 978-1-84682-503-3.
 • Laugerud, Henning; Lohfert Jørgensen, Hans Henrik; Skinnebach, Laura Katrine. 2015. The Saturated Sensorium. Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages. Aarhus Universitetsforlag. 321 sider. ISBN: 9788771243130.
 • Laugerud, Henning; Ryan, Salvador. 2012. Devotional Cultures of European Christianity, 1790-1960. Four Courts Press. 209 sider. ISBN: 978-1-84682-303-9.
 • Laugerud, Henning; Bugge Amundsen, Arne. 2010. Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814. 224 sider. ISBN: 9788299833905.
 • Skinnebach, Laura Katrine; Laugerud, Henning. 2007. Instruments of Devotion. The Practices and Objects of Religious Piety from the Late Middle Ages to the 20th Century. Aarhus Universitetsforlag. 223 sider. ISBN: 978-87-7934-200-2.
 • Laugerud, Henning; Danbolt, Gunnar; Liepe, Lena. 2003. Tegn, symbol og tolkning. Om forståelse og fortolkning av middelalderens bilder. 304 sider. ISBN: 87-7289-828-3.
 • Laugerud, Henning; Bugge Amundsen, Arne. 2001. Norsk fritenkerhistorie 1500-1850. 376 sider. ISBN: 82-90425-47-3.
 • Laugerud, Henning; Danbolt, Gunnar. 1998. Jesu fødsel. Bildet og beretningen. Andresen & Butenschøn AS. 246 sider. ISBN: 82-7694-038-2.
 • Laugerud, Henning; Arisholm, Torstein. 1995. Myten om det moderne. Spartacus. 276 sider. ISBN: 82-430-0043-7.
 • Laugerud, Henning; Bakke, Jørgen; Hodne, Lasse. 1993. Love and War. Individet i krig og kjærlighet. Kulturtekster 3. 248 sider. ISBN: 82-91320-00-4.
 • Laugerud, Henning; Gule, Lars. 1989. Vitenskap og verdensbilder. Ariadne forlag. 279 sider. ISBN: 82-90477-08-2.
Tidsskriftartikler
 • Laugerud, Henning. 2018. Lived religion and the long Reformation in northern Europe, c.1300–1700. By Sari Katajala-Peltomaa and Raisa Maria Toivo. (Studies in Medieval and Reformation Traditions, 206.) Pp. viii 326 incl. 2 tables. Leiden–Boston: Brill, 2016. The Journal of Ecclesiastical History. 69: 636-638.
 • Laugerud, Henning. 2017. Review: Donna L. Sadler: Stone, Flesh, Spirit. The Entombment of Christ in Late Medieval Burgundy and Champagne. Leiden: Brill, 2015. Speculum. 92: 582-583.
 • Laugerud, Henning; Aadland Høen, Ragnhild. 2017. En annen historie om reformasjonen. Intervju med Henning Laugerud. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn. 237-243.
 • Laugerud, Henning. 2016. Erindringsbilder som fromhetsintrumenter. Mnemologiske perspektiver på religiøs tro og praksis i middelalder. Kunst og kultur. 99: 142-153. doi: 10.18261/issn.1504-3029-2016-03-04
 • Laugerud, Henning. 2014. Gjerpen-rettssaken i 1613.Dens bakgrunn og konsekvenser. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn. 311-322.
 • Laugerud, Henning. 2013. Hva er en svartebok? Genealogen. 2. 25-28.
 • Laugerud, Henning. 2011. Katolsk motstand på 1600-tallet. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 3. 28-31.
 • Laugerud, Henning. 2011. "Til Guds og Jomfru Marias Ære - Kirkens martyrer under reformasjonen i Norge". St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 2. 14-16.
 • Laugerud, Henning. 2010. To see with the eyes of the soul : memory and visual culture in medieval Europe. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 66: 43-68.
 • Laugerud, Henning. 2010. Memory Stored and Reactivated - Some Introductory Reflections. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 66: 7-20.
 • Laugerud, Henning. 2010. Visualitet, tekst og materialitet. Modernismens middelalder og middelalderens modernitet. Konsthistorisk Tidskrift. 79: 146-159. doi: 10.1080/00233600903461370
 • Laugerud, Henning. 2009. The Collection of Norwegian Witchcraft Trials in the Norwegian Folklore Archives (Norsk Folkeminnesamling) at the University of Oslo. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 65: 131-141.
 • Laugerud, Henning. 2007. Å se menneskets begrensninger. Erkjennelse, sannhet og vitenskap hos Thomas av Aquino. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 3. 4-11.
 • Laugerud, Henning. 2005. ”Polysemi og den dynamiske tradisjon”. Passepartout - Skrifter for kunsthistorie. 25. 94-103.
 • Laugerud, Henning. 2004. Fortidens blikk og vårt eget. Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB. 4. 40-41.
 • Laugerud, Henning. 2001. Fortidens blikk. Noen refleksjoner omkring bilder, tolkning og forståelse. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. 1: 7-22.
 • Laugerud, Henning. 2000. En bispevisitas i Sandsvær 1595. Langs Lågen. 3. 134-141.
 • Laugerud, Henning. 2000. Kilde til kunnskap. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 3: 78-80.
 • Laugerud, Henning. 1999. En Dommedagsprofet i Christiania anno 1640. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 2-3: 47.
 • Laugerud, Henning. 1999. Geir Hellemo: Guds billedbok. Virkelighetsforståelse i religiøse tekster og bilder. Klassisk Forum. 2: 113-116.
 • Laugerud, Henning. 1999. Joachim av Fiore og Den hellige Ånds tidsalder. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 2-3: 19.
 • Laugerud, Henning. 1999. Thomas Müntzer. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 2-3: 21.
 • Laugerud, Henning. 1999. Tafurene: Korstog og dommedag. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 2-3: 15.
Rapporter/avhandlinger
 • Laugerud, Henning. 2006. Kirkeutsmykningen i Rollag Stavkirke. Rapport til Riksantikvaren på oppdrag for ”Riksantikvarens stavkirkeprogram”. Riksantikvaren, Oslo. 52 sider.
 • Laugerud, Henning. 2005. Kirkekunsten i stavkirkene. Rapport til Riksantikvaren på oppdrag for ”Riksantikvarens stavkirkeprogram”. Riksantikvaren, Oslo. 36 sider.
 • Laugerud, Henning. 2005. Det hagioskopiske blikk. Bilder, syn og erkjennelse i høy- og senmiddelalder.
 • Laugerud, Henning; Bugge Amundsen, Arne. 2003. Categories of Sacredness in Europe, 1500-1800. Conference at the Norwegian Institute in Rome 11-14 October 2001. Kontinuitet og konfesjonalitet. Den lutherkse "praxis pietatis" og kirkerommets funksjon, 1500-1800.. 2. Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo, Oslo. 184 sider.
 • Laugerud, Henning. 1998. Historiefagets forhold til bilder. Historisk institutt, Univ. i Oslo, Oslo. 36 sider.
 • Laugerud, Henning. 1996. Historiefagets forhold til bilder. Historisk institutt, Univ. i Oslo, Oslo. 26 sider.
 • Laugerud, Henning. 1992. Den stridende kirke : ideologi og bilde i 1300-tallets Italia. Universitetet i Bergen, Bergen. 150 sider.
Bokkapitler
 • Laugerud, Henning. 2018. Visual Culture. I:21, sider 290-299. I:
  • Glauser, Jürg; Hermann, Pernille; Mitchell, Stephen A. 2018. Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies. Interdisciplinary Approaches. Walter de Gruyter. 1163 sider. ISBN: 978-3-11-044020-1.
 • Laugerud, Henning; Lohfert Jørgensen, Hans Henrik. 2018. Medieval Architecture. I:10, sider 159-167. I:
  • Glauser, Jürg; Hermann, Pernille; Mitchell, Stephen A. 2018. Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies. Interdisciplinary Approaches. Walter de Gruyter. 1163 sider. ISBN: 978-3-11-044020-1.
 • Laugerud, Henning. 2017. En reformasjon av blikket? Skrift, bilder og synskultur i det etter-reformatoriske Danmark-Norge. Kapt. 7, sider 208-243. I:
  • Ødemark, John; Lavold, Bente. 2017. Reformasjonstidens religiøse bokkultur cirka 1400-1700: tekst, visualitet og materialitet. Novus Forlag. 294 sider. ISBN: 978-82-7965-347-9.
 • Laugerud, Henning. 2016. “’And how could I find Thee at all, if I do not remember Thee?’ Visions, images and memory in late medieval devotion”. Kapt. 3, sider 50-69. I:
  • Laugerud, Henning; Ryan, Salvador; Skinnebach, Laura Katrine. 2016. The materiality of devotion in late medieval northern Europe. Images, objects and practices. Four Courts Press. 260 sider. ISBN: 978-1-84682-503-3.
 • Laugerud, Henning. 2016. The Optics of Understanding: Sight, sensing and discourses of knowledge in early modern Europe. 1, sider 21-50. I:
  • Vaage, Nora Sørensen; Slaattelid, Rasmus Tore; Haagensen, Trine Krigsvoll; Smith, Samantha L. 2016. Images of Knowledge: The Epistemic Lives of Pictures and Visualisations. Peter Lang Publishing Group. 237 sider. ISBN: 978-3-631-66664-7.
 • Laugerud, Henning; Ryan, Salvador; Skinnebach, Laura Katrine. 2016. ”Introduction". Introduksjon, sider 1-9. I:
  • Laugerud, Henning; Ryan, Salvador; Skinnebach, Laura Katrine. 2016. The materiality of devotion in late medieval northern Europe. Images, objects and practices. Four Courts Press. 260 sider. ISBN: 978-1-84682-503-3.
 • Laugerud, Henning. 2015. MEMORY. The Sensory Materiality of Belief and Understanding in Late Medieval Europe. Kapt. 10, sider 246-272. I:
  • Laugerud, Henning; Lohfert Jørgensen, Hans Henrik; Skinnebach, Laura Katrine. 2015. The Saturated Sensorium. Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages. Aarhus Universitetsforlag. 321 sider. ISBN: 9788771243130.
 • Laugerud, Henning. 2012. "Jeg har skuet Guds hemmeligheter." Om den hellige Katarina av Siena og det visjonære blikk. Artikkel, sider 205-211. I:
  • Kristiansen, Ståle Johannes; Solberg, Peder Kvaale. 2012. Segl - Katolsk årsskrift for religion og samfunn (2012). 320 sider. ISBN: 9788270242627.
 • Laugerud, Henning; Ryan, Salvador. 2012. Introduction. Introduksjon, sider 1-10. I:
  • Laugerud, Henning; Ryan, Salvador. 2012. Devotional Cultures of European Christianity, 1790-1960. Four Courts Press. 209 sider. ISBN: 978-1-84682-303-9.
 • Laugerud, Henning. 2010. Visualitet og synskultur i det etter-reformatoriske Danmark-Norge. Bilder, skrift og erindring. Kapt. 4, sider 97-119. I:
  • Laugerud, Henning; Bugge Amundsen, Arne. 2010. Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814. 224 sider. ISBN: 9788299833905.
 • Laugerud, Henning. 2010. Altertavlen i Rollag stavkirke. Historisk bruk, gjenbruk og kulturminne. Artikkel, sider 133-155. I:
  • Lien, Sigrid; Serck-Hanssen, Caroline. 2010. Talende bilder. Tekster om kunst og visuell kultur. Scandinavian Academic Press. 303 sider. ISBN: 978-82-304-0056-2.
 • Laugerud, Henning. 2010. Tradisjoner, bilder og ritualer. Møtet mellom Middelhavet og Nord-Atlanteren/Tradition, Images and Rituals. The Meeting Between the Mediterranean and the North Atlantic. Artikkel, sider 50-57. I:
  • Adalsteinsdottir, Malfridur. 2010. i Vesterveg. 88 sider. ISBN: 9788230314814.
 • Laugerud, Henning; Bugge Amundsen, Arne. 2010. Innledning. Innledning, sider 5-11. I:
  • Laugerud, Henning; Bugge Amundsen, Arne. 2010. Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814. 224 sider. ISBN: 9788299833905.
 • Laugerud, Henning. 2008. Interiører og utsmykning i Rollag og de andre stavkirkene i Numedal. Kapittel, sider 32-39. I:
  • Borgersen, Vidar. 2008. Langs Lågen 2008. Natur og kultur langs Numedalslågen. 192 sider. ISBN: 978-82-7494-082-6.
 • Laugerud, Henning. 2007. Visuality and Devotion in the Middle Ages. Kapittel, sider 173-188. I:
  • Skinnebach, Laura Katrine; Laugerud, Henning. 2007. Instruments of Devotion. The Practices and Objects of Religious Piety from the Late Middle Ages to the 20th Century. Aarhus Universitetsforlag. 223 sider. ISBN: 978-87-7934-200-2.
 • Laugerud, Henning; Skinnebach, Laura Katrine. 2007. Introduction. Introduction, sider 9-19. I:
  • Skinnebach, Laura Katrine; Laugerud, Henning. 2007. Instruments of Devotion. The Practices and Objects of Religious Piety from the Late Middle Ages to the 20th Century. Aarhus Universitetsforlag. 223 sider. ISBN: 978-87-7934-200-2.
 • Laugerud, Henning. 2006. Some remarks on the Sacredness or the Sanctity of Images according to the Council of Trent and St. Thomas Aquinas. -. I:
  • Achen, Henrik von. 2006. European Network of the Instruments of Devotion, ENID.
 • Laugerud, Henning. 2003. Tegn, symbol og tolkning. Om forståelse og fortolkning av middelalderens bilder - noen innledende betraktninger. 17-32. I:
  • Danbolt, Gunnar; Laugerud, Henning; Liepe, Lena. 2003. Tegn, symbol og tolkning. Om forståelse og fortolkning av middelalderens bilder. ISBN: 87-7289-828-3.
 • Laugerud, Henning. 2002. "Jesu fødsel" på prekestolen fra Onsøy gamle kirke. Ikonologisk-teologisk "dissonans" i Østfold. 121-153. I:
  • Sanders, Hanne. 2002. Mellem Gud og Djævelen. Religiøse og magiske verdensbilleder i Norden 1500-1800. Nordisk ministerråd. ISBN: 92-893-0648-3.
 • Laugerud, Henning. 1995. Heksetroen og hekseprosessene i Europa. Kapittel, sider 161-174. I:
  • Laugerud, Henning; Arisholm, Torstein. 1995. Myten om det moderne. Spartacus. 276 sider. ISBN: 82-430-0043-7.
 • Laugerud, Henning. 1993. "EROICA" Composta per festeggiare il souvenire di un grand'uomo: Napoleon Bonaparte, idealet, individet og historien. Kapittel, sider 139-155. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Love and War (Red.: Bakke, Jørgen, Hodne, Lasse, Laugerud, Henning) (nr. 3 i serie Kulturtekster). ISBN: 82-91320-00-4.
 • Laugerud, Henning; Gule, Lars. 1989. ”Innledning del I” og ”Innledning del II”. Innledning I og II, sider . I:
  • Laugerud, Henning; Gule, Lars. 1989. Vitenskap og verdensbilder. Ariadne forlag. 279 sider. ISBN: 82-90477-08-2.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cmd=&kilde=biblio&fid=forfatter&term=Laugerud%2C+Henning&op=and&fid=bd&term=&bibliografi=ingen&arstall=&sortering=sortdate-&treffPrSide=10

Laugerud har arbeidet ved Universitetet i Bergen, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Historisk museum/Oldsakssamlingen i Oslo. Universitetsstipendiat ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1999-2003, universitetslektor samme sted fra 2003-2005. Førstelektor ved Institutt for Kulturstudier og Orientalske språk ved Universitetet i Oslo fra 2006-2007. Førsteamanuensis LLE/UiO mars 2008 -.

Laugerud er medlem av det europeiske forskernettverket: ENID - The European Network on the Instruments of Devotion (www.enid.uib.no).

Laugerud er medlem av European Science Foundations "College of Reviewers"

Doktorgradsavhandling i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen: Det hagiosopiske blikk. Bilder, syn og erkjennelse i høy- og senmiddelalder, fra 2005.

Pågående forskning:

The Optics of Understanding: Sight, Perception and Discourses of Knowledge in Early Modern Europe. En studie av den erkjennelsesmessige optikk, med utgangspunkt i betydningen av synet – som ser ut til å være et felles trekk ved alle former for kunnskapsdiskurser i det tidlig moderne Europa. Synets erkjennelsesmessige betydning og som basis for kunnskap om verden.

Icons in /of Memory, et mnemologisk prosjekt omkring erindringens rolle og betydning i middelalderen. Omkring erindringsteorier, erindringsforståelse, ars memoria og visualitet.

The Texture of Thinking. Memory - Its Arts and Media, This study focuses on the medieval understanding of cognition and the importance of memory as a pre-requisite for thinking. In the medieval understanding memory seems to be regarded as the very texture of thinking, continually engaging a multiple array of media – inner and outer – encompassing the totality of the human sensorium in an interlaced manner. The study will investigate the visual, textual and material/physical aspect of memory, memory techniques and practices. The different media for memory (remediation); images (internal/external), practices (performativity), texts and objects (the text as a body to be inscribed etc.)

The Living Image (LIMA): On the ontology, agency and personhood of living images and objects — medieval and modern.The Living Image (LIMA) is concerned with the agency and life of material objects, and evolves around the investigation of two interlaced objectives. First, the project will shed light on understudied aspects of medieval visual culture, focusing in particular on the agency of images and material objects. Second, it will provide new cutting-edge theoretical reflections and methodologies concerning the study of material agency and “living images” today. We argue that the cultural use of and interaction with images may be regarded as more than mere historically or culturally specific phenomenon. Rather, it concerns the ontology of images and constitutes a fundamental aspect of our life with images, in the premodern as well as in the contemporary. This points to the need for a re-evaluation of visual culture in general. It is our contention that images are embedded in social interaction and that animation is deeply constitutive of the production of meaning. Animation, we argue, is not located in the mind of the beholder, but in the epistemology, creation, interaction and materiality of images. Furthermore, we will argue that medieval animation may inform contemporary views on animation and provide us with a more precise vocabulary to capture current phenomena in the digital world. The project is fundamentally interdisciplinary and transhistorical in its perspective. Our research will be highly relevant for visual studies, material studies, study of religions, anthropology, medieval studies and theology. It is also relevant more generally for current discussions about the life and agency of seemingly dead matter.

Protestant and Catholic Reformations in Denmark-Norway and Britain and Ireland, c1517-c.1650: Comparative Perspectives. The project aims to bring together Reformation scholars from Denmark, Norway, Britain and Ireland to examine the experience of the Reformations in these regions from the perspectives of comparison and contact. The aim of the project is, on the one hand, to examine the parallel experiences of the Reformations in Denmark-Norway and Britain and Ireland, but also to discuss instances of contact between the Reformations in both realms. The project aims at a broad comparative survey of the beginnings and progress of the Reformations in these lands. The project consortium consists of James Kelly, Durham University, Salvador Ryan, St Patrick’s College, Maynooth and Henning Laugerud, University of Bergen.

ATLAS: Texts on Images. ‘Atlas’ will be a collection of essays on texts about images. These texts can be descriptive,instructive, or work as manifestos in favour of or against the use of images. The texts and theimages can be of a devotional, scientific, literary, historical, topographical or virtual nature.The project’s main concern is to revitalise the discussion about the complex relationshipbetween images and words. The book aims to discuss the relationship between the two mediaas a generator of tension, and, in particular, to focus on examples in which this tensiongenerates manifestations of intermedial agency. To say that the book explores thisrelationship as a generator of tension is to say that it examines the dynamic and complexencounter between words and images not merely as one built on competition and a strugglefor artistic supremacy, nor as a completely harmonious one, but as a relationship of coexistentrivalry and affection. A book project in the research-group: Images of Knowledge.