Hjem
Henning Laugeruds bilde

Henning Laugerud

Førsteamanuensis, kunsthistorie
 • E-postHenning.Laugerud@uib.no
 • Telefon+47 55 58 42 28
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Dr. art. HENNING LAUGERUD er førsteamanuensis i kunsthistorie, med visuell retorikk, visuell kultur, synskultur og tolkningsteori som arbeidsfelt. Hans faglige tyngepunkt ligger innenfor områdene europeisk middelalder, samt 1500- og 1600-tallets euroepiske kultur- og idéhistorie. Han har særlig arbeidet med teoretiske og metodiske spørsmål, både historie- og tolkningsteori, historisk kunstteori, reformasjonshistorie, museologiske temaer samt eldre visuell retorikk og erindringstudier (mnemologi).

Vitenskapelig artikkel
 • 2016. Erindringsbilder som fromhetsintrumenter. Mnemologiske perspektiver på religiøs tro og praksis i middelalder. Kunst og kultur. 142-153.
 • 2014. Gjerpen-rettssaken i 1613.Dens bakgrunn og konsekvenser. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn. 311-322.
 • 2010. Visualitet, tekst og materialitet. Modernismens middelalder og middelalderens modernitet. Konsthistorisk tidskrift. 146-159.
 • 2010. To see with the eyes of the soul : memory and visual culture in medieval Europe. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 43-68.
 • 2010. Memory Stored and Reactivated - Some Introductory Reflections. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 7-20.
 • 2005. ”Polysemi og den dynamiske tradisjon”. Passepartout - Skrifter for kunsthistorie. 94-103.
 • 2004. Fortidens blikk og vårt eget. Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB. 40-41.
 • 2001. Fortidens blikk. Noen refleksjoner omkring bilder, tolkning og forståelse. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. 7-22.
Rapport
 • 2006. Kirkeutsmykningen i Rollag Stavkirke. Rapport til Riksantikvaren på oppdrag for ”Riksantikvarens stavkirkeprogram”. .
 • 2005. Kirkekunsten i stavkirkene. Rapport til Riksantikvaren på oppdrag for ”Riksantikvarens stavkirkeprogram”. .
 • 2003. Categories of Sacredness in Europe, 1500-1800. Conference at the Norwegian Institute in Rome 11-14 October 2001. 2. 2. .
Faglig foredrag
 • 2019. Urnes-madonnaen - hvem var hun? En reisende i tid og rom.
 • 2019. Reformasjon uten folk.
 • 2018. Reformasjon utan folk.
 • 2015. Det "mettede" sensorium. Persepsjonens og medieringens prinsipper i middelalderen.
 • 2015. Augustin's forståelse av erindring og hans tegn- og språkteori.
 • 2014. Katolisisme i Norge under og etter reformasjonen - omkring motstand og trosforestillingers etterliv. Innledningsforedrag.
 • 2014. Gjerpen-rettsaken i 1613. Mot-reformasjonen og dens tidllige gjennomslag i Norge på tidlig 1600-tall.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2020. Reformasjon, mot-reformasjon og katolsk etterliv. .
 • 2019. Reformasjonen, den største menneskeskapte katastrofe i norsk historie?
 • 2019. Reformasjon, mot-reformasjon og katolsk etterliv: Reformasjon uten folk.
 • 2019. Reformasjon uten folk. Reformasjonen som den største katastrofe i norsk historie?
 • 2019. Reformasjon uten folk - bokkveld.
 • 2019. Kristendommen i Norge i middelalder.
 • 2018. Reformasjonen - den største katastrofe i norsk historie?
 • 2018. Guds nærvær i alle ting - om den religiøse forståelse i middelalderens Norge.
 • 2017. “Reformasjonen: den største katastrofe i norsk historie?”.
 • 2017. Reformasjonen i Norge og Europa.
 • 2017. Paneldiskusjon: The Reformation a Curse for Church Art. Facts and Myths.
 • 2017. Myter om reformasjonen i Norge: Den kirkelige situasjon før reformasjonen.
 • 2014. Motstanden mot reformasjonen i Norge.
 • 2012. Den hellige Katarina av Siena og hennes visjoner.
 • 2011. Reformasjonen i Norge. Motstand og katolsk "undergrunn".
 • 2010. "Til Gud og Jomfru Marias ære-Kirkens martyrer under reformasjonen i Norge".
 • 2009. Omkring Lucas Cranach d.e.: "La de små barn komme til meg" i Larvik kirke.
 • 2008. Traditions, images and rituals. The meeting of the Mediterranean and The North Atlantic.
 • 2002. "Til Gud og Jomru Marias ære" - Noen refleksjoner omkring den religiøse situasjon i Norge i reformasjonsårhundredet.
 • 2000. Biskop Jens Nilssøns visitas i Sandsvær 25-28.juli 1595.
 • 1999. Jakten på tusenårsriket. Dommedag i europeisk kunst- og kulturhistorisk tradisjon.
Vitenskapelig foredrag
 • 2020. Northern European Reformations: The Case of Denmark-Norway.
 • 2020. Handlekraftige bilder: Caesarius av Heisterbach og en dialog om mirakler.
 • 2019. SUPERSTITION IN THE REFORMATION POLEMICS OF ENGLAND AND DENMARK-NORWAY – AND THE EMERGENCE OF FOLKLORE AND POPULAR RELIGION.
 • 2019. Reformasjonshistorien sett gjennom en alternativ optikk.
 • 2019. Keynote lecture: "The Devotional Agency of Images. Visions, the Visual, and memory in the late Middle Ages.".
 • 2019. "I was drenched in blood that streamed from the Man's side..." Visions, Animation and Living Matter in the Dream of the Rood.
 • 2019. "I was all moist with blood sprung from the Man's side." Visions, Animation and Living Matter in "The Dream of the Rood": some preliminary musings.
 • 2018. Translasjon. Om Hieronimus translasjonsforståelse og en misforstått genealogi hos Venuti.
 • 2018. The Post-Reformation Pilgrimage to Røldal.
 • 2017. “Counter-Reformation strategies in Denmark-Norway, the British Islands and Ireland. Some aspects of the relation between missionaries and missionary strategies around the North-Atlantic”.
 • 2017. Tradisjon. Om tradisjon fra Augustin til Congar.
 • 2017. The Lutheran Reformation and its Consequences for the Religious Visual Culture in Denmark-Norway.
 • 2017. Catholicism in Norway during and after the Reformation – about resistance and the survival.
 • 2017. Augustins inskripsjoner. Omkring Augustins tegn- og språk-tenkning.
 • 2016. Vision, Images and Cognition.
 • 2016. The Materiality of Devotion: An Introduction.
 • 2016. Erindring og "bilder" - bilder som erindring.
 • 2015. Moderator of introduksjon til sesjon. Christian Materiality. Practices, Perception and Mediation in the Middle Ages. .
 • 2015. Lutheran and other Post-Reformation Devotions. Introductory remarks.
 • 2015. Introduksjon og chair til sesjon: Reception of the Counter-Reformation in England.
 • 2015. Introduksjon og chair av sesjonen: Catholic Material and Visual Culture in Exile.
 • 2015. Bokens optikk. bøker, bilder og "synskultur" i det etter-reformatoriske Danmark-Norge.
 • 2014. The Optics of Understanding: Sight, Perception and Discourses of Knowledge in Early Modern Europe.
 • 2014. Materiell religion, religiøs praksis og den teologiske tenkning, ca. 1400-ca. 1700. Innledningsforedrag.
 • 2013. Visuality and the Culture of the Gaze in the Reformation Era.
 • 2013. Katolisisme i Norge under og etter reformasjonen - omkring motstand og trosforestillingers etterliv.
 • 2013. Erindring og bilder - bilder som erindring. Mnemologiske perspektiver på allegorier, symboler og "ikonografier" i middelalderen.
 • 2013. Early Medieval Devotions; some Introductory Reflections.
 • 2013. "Visualitet og synskultur i det efter-reformatoriske Danmark-Norge".
 • 2012. The Matrix(es) of Understanding. Mnemological Perspectives on Medival Systems of Allegories, Symbols and Iconographies.
 • 2012. Memory. Senses and cognition in the Middle Ages.
 • 2012. "Memories of symbols - the symbols of memory. Iconology and/as memory:".
 • 2011. The Reformation and the Optics of Iconoclasm. Visuality and the Culture of the Gaze.
 • 2011. Remembering the Past, Creating the Future. The Dynamics of Memory and Tradition.
 • 2011. Paravisualitet - Synliggjøringen av det vi ikke kan se for våre øyne.
 • 2011. Memory, Senses and Cognition in the Medium Aevum.
 • 2011. History of Science as a basis for communicating Natural History.
 • 2011. "Hvorfor ”erindring” – erindringsperspektiv(er) på historien".
 • 2010. “The Reformed Eye.The Reformation and the Optics of Iconoclasm. Visuality and the culture of the gaze in the post-reformation period in the kingdom of Denmark-Norway.”.
 • 2010. The Spiritual Sense(s). Memory, Senses and Cognition in the ‘Medieum Aevum’.
 • 2010. The Optics of Understanding. Sight, Perception and Discourses of Knowledge in Early Modern Europe.
 • 2009. Presentasjon av prosjektet: "Norke trolldomssaker på nett".
 • 2009. Erkjennelsens optikk - syn, sansning og erindring.
 • 2007. Ute Daniel "Kompendium kulturgeshcichte". Om forståelsen av kulturhistorie i den aktuelle fagdebatt i Tyskland.
 • 2007. Key-note speach: Sight, sense and cognition. The 'hagioscopic' mimesis of the museum.
 • 2004. Presentation of research-activities relevant for the ENID-network.
 • 2003. "Vi går på museum". En historisering av blikket.
 • 2001. Some remarks on the Sacredness or the Sanctity if Images according to the Council of Trent and St. Thomas Aquinas.
 • 2000. Kirkesamlingen på Norsk Folkemuseum og noen andre kirkehistoriske samlinger i Norge.
 • 2000. Harry Fett og Norsk Folkemuseums skjulte kirkeskatt.
 • 2000. Fortidens blikk. Noen refleksjoner omkring bilder, tolkning og forståelse.
 • 2000. "Jesu fødsel" på prekestolen fra Onsøy gamle kirke. Ikonologisk-teologisk "dissonans" i Østfold.
 • 1998. Planleggingen av et tverrfaglig forskningsprosjekt på etter-reformatorisk kirkekunst og religiøst liv - en foreløpig presentasjon.
 • 1998. Etter-reformatorisk kirkekunst og kirkeinventar.
Anmeldelse
 • 2018. Lived religion and the long Reformation in northern Europe, c.1300–1700. By Sari Katajala-Peltomaa and Raisa Maria Toivo. (Studies in Medieval and Reformation Traditions, 206.) Pp. viii 326 incl. 2 tables. Leiden–Boston: Brill, 2016. The Journal of Ecclesiastical History. 636-638.
 • 2017. Review: Donna L. Sadler: Stone, Flesh, Spirit. The Entombment of Christ in Late Medieval Burgundy and Champagne. Leiden: Brill, 2015. Speculum. 582-583.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2020. Northern European Reformations. Transnational Perspectives. Palgrave Macmillan.
 • 2016. The materiality of devotion in late medieval northern Europe. Images, objects and practices. Four Courts Press.
 • 2015. The Saturated Sensorium. Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages. Aarhus Universitetsforlag.
 • 2012. Devotional Cultures of European Christianity, 1790-1960. Four Courts Press.
 • 2010. Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.
 • 2007. Instruments of Devotion. The Practices and Objects of Religious Piety from the Late Middle Ages to the 20th Century. Aarhus Universitetsforlag.
 • 2003. Tegn, symbol og tolkning. Om forståelse og fortolkning av middelalderens bilder. Museum Tusculanums forlag.
 • 1995. Myten om det moderne. Spartacus.
 • 1993. Love and War. Individet i krig og kjærlighet. Kulturtekster 3. Senter for europeiske kulturstudier.
 • 1989. Vitenskap og verdensbilder. Ariadne forlag.
Vitenskapelig monografi
 • 2018. Reformasjon uten folk. Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid. 172.
 • 1998. Jesu fødsel. Bildet og beretningen.
Fagbok
 • 2001. Norsk fritenkerhistorie 1500-1850. Humanist forlag.
Kompendium
 • 1998. Historiefagets forhold til bilder.
 • 1996. Historiefagets forhold til bilder.
Hovedfagsoppgave
 • 1992. Den stridende kirke : ideologi og bilde i 1300-tallets Italia.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2013. Hva er en svartebok? Genealogen. 25-28.
 • 2011. Katolsk motstand på 1600-tallet. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 28-31.
 • 2011. "Til Guds og Jomfru Marias Ære - Kirkens martyrer under reformasjonen i Norge". St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 14-16.
 • 2007. Å se menneskets begrensninger. Erkjennelse, sannhet og vitenskap hos Thomas av Aquino. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 4-11.
 • 2000. En bispevisitas i Sandsvær 1595. Langs Lågen. 134-141.
 • 1999. Geir Hellemo: Guds billedbok. Virkelighetsforståelse i religiøse tekster og bilder. Klassisk Forum. 113-116.
Kronikk
 • 2000. Kilde til kunnskap. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 78-80.
 • 1999. Thomas Müntzer. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 21.
 • 1999. Tafurene: Korstog og dommedag. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 15.
 • 1999. Joachim av Fiore og Den hellige Ånds tidsalder. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 19.
 • 1999. En Dommedagsprofet i Christiania anno 1640. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 47.
Doktorgradsavhandling
 • 2018. Ord og bilder på vandring. Bildebøker som gjenskaper dikt og bildekunst.
 • 2005. Det hagioskopiske blikk. Bilder, syn og erkjennelse i høy- og senmiddelalder.
Intervju
 • 2009. Er nutidskunsten overhodet religiøs?
 • 2009. Den digitale heksejakta.
 • 2008. Fromheden skal ud af skabet.
 • 2001. "Norsk Fritnkerhistorie 1500-1800: Norge - et religiøst mangfold".
 • 2001. "Felles verdigrunnlag er en myte.".
 • 2001. "Den første fritenkjarhistoria".
Programdeltagelse
 • 2002. Tema: Middelalderens verdensbilde. Varighet: 30.minutter. Programleder: Arnfinn Christensen.
 • 2001. Intervju om Norsk fritenkerhistorie 1500-1800. Programleder Kai Sibbern. Lengde 10. minutter.
 • 2001. Intervju om Norsk fritenkerhistorie 1500-1800. Lengde 25. minutter. Programleder Jan Birger Arentz.
 • 2001. Innslag om forholdet mellom vitenskap og religion i middelalder og tidlig nytid. Lengde 10. minutter. Programleder Erik Tunstad.
 • 2001. En beretning om toleransens vei i Norge. Fritenkeriets historie 1500-1800. Program nr. 1. Lengde 30. minutter. Programleder Lisa Kristin Strindberg.
 • 2001. En beretning om toleransens vei i Norge. Fritenkeriets historie 1500-1800. Progeram nr. 2. Lengde 30. minutter. Programleder Lisa Kristin Strindberg.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. ‘Superstition’ in the Reformation Polemics of England and Denmark-Norway - and the Emergence of Folklore and Popular Religion. 29 sider.
 • 2018. Visual Culture. 10 sider.
 • 2018. Medieval Architecture. 9 sider.
 • 2017. En reformasjon av blikket? Skrift, bilder og synskultur i det etter-reformatoriske Danmark-Norge. 36 sider.
 • 2016. ”Introduction". 9 sider.
 • 2016. “’And how could I find Thee at all, if I do not remember Thee?’ Visions, images and memory in late medieval devotion”. 20 sider.
 • 2016. The Optics of Understanding: Sight, sensing and discourses of knowledge in early modern Europe. 30 sider.
 • 2015. MEMORY. The Sensory Materiality of Belief and Understanding in Late Medieval Europe. 27 sider.
 • 2012. "Jeg har skuet Guds hemmeligheter." Om den hellige Katarina av Siena og det visjonære blikk. 7 sider.
 • 2010. Visualitet og synskultur i det etter-reformatoriske Danmark-Norge. Bilder, skrift og erindring. 21 sider.
 • 2010. Altertavlen i Rollag stavkirke. Historisk bruk, gjenbruk og kulturminne. 23 sider.
 • 2008. Interiører og utsmykning i Rollag og de andre stavkirkene i Numedal. 8 sider.
 • 2007. Visuality and Devotion in the Middle Ages. 16 sider.
 • 2006. Some remarks on the Sacredness or the Sanctity of Images according to the Council of Trent and St. Thomas Aquinas.
 • 2003. Tegn, symbol og tolkning. Om forståelse og fortolkning av middelalderens bilder - noen innledende betraktninger. 16 sider.
 • 2002. "Jesu fødsel" på prekestolen fra Onsøy gamle kirke. Ikonologisk-teologisk "dissonans" i Østfold. 33 sider.
 • 1995. Heksetroen og hekseprosessene i Europa. 14 sider.
 • 1993. "EROICA" Composta per festeggiare il souvenire di un grand'uomo: Napoleon Bonaparte, idealet, individet og historien. 17 sider.
Poster
 • 2015. The Saturated Sensorium. Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages. .
 • 2015. The Materiality of Devotions in Late Medieval Northern Europe. Images, Objects, Practices. .
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2009. The Collection of Norwegian Witchcraft Trials in the Norwegian Folklore Archives (Norsk Folkeminnesamling) at the University of Oslo. 131-141.
Innledning
 • 2020. Introduction. 1-17.
 • 2012. Introduction. 1-10.
 • 2010. Innledning. 5-11.
 • 2007. Introduction. 9-19.
 • 1989. ”Innledning del I” og ”Innledning del II”. 7 sider.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • 2010. Tradisjoner, bilder og ritualer. Møtet mellom Middelhavet og Nord-Atlanteren/Tradition, Images and Rituals. The Meeting Between the Mediterranean and the North Atlantic. 50-57.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • 2017. Bibler, billeder og religiøs propaganda i 1500-1600-tallet.
 • 2009. Svartebøker.
 • 2009. Norske trolldomsprosesser.
Innledning i musikal og teaterprogram
 • 2018. "Gud sitt nærvere i alle ting". Tekst til programhefte for "Kristin Lavransdatter, Den Nasjonal Scene, Bergen.
Intervju tidsskrift
 • 2017. En annen historie om reformasjonen. Intervju med Henning Laugerud. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn. 237-243.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cmd=&kilde=biblio&fid=forfatter&term=Laugerud%2C+Henning&op=and&fid=bd&term=&bibliografi=ingen&arstall=&sortering=sortdate-&treffPrSide=10

Laugerud har arbeidet ved Universitetet i Bergen, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Historisk museum/Oldsakssamlingen i Oslo. Universitetsstipendiat ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1999-2003, universitetslektor samme sted fra 2003-2005. Førstelektor ved Institutt for Kulturstudier og Orientalske språk ved Universitetet i Oslo fra 2006-2007. Førsteamanuensis LLE/UiO mars 2008 -.

Laugerud er medlem av det europeiske forskernettverket: ENID - The European Network on the Instruments of Devotion (www.enid.uib.no).

Laugerud er medlem av European Science Foundations "College of Reviewers"

Doktorgradsavhandling i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen: Det hagiosopiske blikk. Bilder, syn og erkjennelse i høy- og senmiddelalder, fra 2005.

Pågående forskning:

The Optics of Understanding: Sight, Perception and Discourses of Knowledge in Early Modern Europe. En studie av den erkjennelsesmessige optikk, med utgangspunkt i betydningen av synet – som ser ut til å være et felles trekk ved alle former for kunnskapsdiskurser i det tidlig moderne Europa. Synets erkjennelsesmessige betydning og som basis for kunnskap om verden.

Icons in /of Memory, et mnemologisk prosjekt omkring erindringens rolle og betydning i middelalderen. Omkring erindringsteorier, erindringsforståelse, ars memoria og visualitet.

The Texture of Thinking. Memory - Its Arts and Media, This study focuses on the medieval understanding of cognition and the importance of memory as a pre-requisite for thinking. In the medieval understanding memory seems to be regarded as the very texture of thinking, continually engaging a multiple array of media – inner and outer – encompassing the totality of the human sensorium in an interlaced manner. The study will investigate the visual, textual and material/physical aspect of memory, memory techniques and practices. The different media for memory (remediation); images (internal/external), practices (performativity), texts and objects (the text as a body to be inscribed etc.)

The Living Image (LIMA): On the ontology, agency and personhood of living images and objects — medieval and modern.The Living Image (LIMA) is concerned with the agency and life of material objects, and evolves around the investigation of two interlaced objectives. First, the project will shed light on understudied aspects of medieval visual culture, focusing in particular on the agency of images and material objects. Second, it will provide new cutting-edge theoretical reflections and methodologies concerning the study of material agency and “living images” today. We argue that the cultural use of and interaction with images may be regarded as more than mere historically or culturally specific phenomenon. Rather, it concerns the ontology of images and constitutes a fundamental aspect of our life with images, in the premodern as well as in the contemporary. This points to the need for a re-evaluation of visual culture in general. It is our contention that images are embedded in social interaction and that animation is deeply constitutive of the production of meaning. Animation, we argue, is not located in the mind of the beholder, but in the epistemology, creation, interaction and materiality of images. Furthermore, we will argue that medieval animation may inform contemporary views on animation and provide us with a more precise vocabulary to capture current phenomena in the digital world. The project is fundamentally interdisciplinary and transhistorical in its perspective. Our research will be highly relevant for visual studies, material studies, study of religions, anthropology, medieval studies and theology. It is also relevant more generally for current discussions about the life and agency of seemingly dead matter.

Protestant and Catholic Reformations in Denmark-Norway and Britain and Ireland, c1517-c.1650: Comparative Perspectives. The project aims to bring together Reformation scholars from Denmark, Norway, Britain and Ireland to examine the experience of the Reformations in these regions from the perspectives of comparison and contact. The aim of the project is, on the one hand, to examine the parallel experiences of the Reformations in Denmark-Norway and Britain and Ireland, but also to discuss instances of contact between the Reformations in both realms. The project aims at a broad comparative survey of the beginnings and progress of the Reformations in these lands. The project consortium consists of James Kelly, Durham University, Salvador Ryan, St Patrick’s College, Maynooth and Henning Laugerud, University of Bergen.

ATLAS: Texts on Images. ‘Atlas’ will be a collection of essays on texts about images. These texts can be descriptive,instructive, or work as manifestos in favour of or against the use of images. The texts and theimages can be of a devotional, scientific, literary, historical, topographical or virtual nature.The project’s main concern is to revitalise the discussion about the complex relationshipbetween images and words. The book aims to discuss the relationship between the two mediaas a generator of tension, and, in particular, to focus on examples in which this tensiongenerates manifestations of intermedial agency. To say that the book explores thisrelationship as a generator of tension is to say that it examines the dynamic and complexencounter between words and images not merely as one built on competition and a strugglefor artistic supremacy, nor as a completely harmonious one, but as a relationship of coexistentrivalry and affection. A book project in the research-group: Images of Knowledge.