Hjem
Henriette Hankys bilde

Henriette Hanky

Ph.d.-kandidat, religionsvitenskap

Henriette Hanky er PhD-stipendiat i religionsvitenskap. Hennes doktorgradsprosjekt er en kvalitativ empirisk studie om den nyreligiøse bevegelsen rundt den indiske guruen Osho/Bhagwan Shree Rajneesh (1931­–1990). Hun gjennomfører deltakende observasjon og intervjuer på Osho-meditasjonssentre i Skandinavia, Tyskland og India for å forstå hvordan involverte aktører relaterer seg til den avdøde guruen i dag og hvordan Osho-meditasjonene, læreinnhold og sosiale praksiser forstås og utføres på de forskjellige stedene. Endringer og spenninger som preger store deler av Osho-miljøet i dag reflekterer og påvirker tendenser som karakteriserer større utviklinger i samtidsreligiøsitet. Ved studiet av Osho-miljøet ønsker Henriette dermed å studere skiftende former for autoritetsrelasjoner, felleskap og institusjonalisering i det senmoderne religiøse feltet.

Høst 2019
RELV103/RELV103L: Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religionar (seminarleder)

Vår 2020
RELV202SEM/RELV302SEM: The Guru in South Asia and the West (emneansvarlig)
RELV101: Kva er religionsvitskap? (seminarleder)
RELV221/RELV321: Nyreligiøsitet (foreleser)
RELV224/RELV324: Hinduisme (foreleser)
RELV306: Religionsvitskaplege forskningsmetodar (foreleser & seminarleder)

Høst 2020
RELV103/RELV103L: Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religionar (seminarleder)

Vår 2021
RELV101: Kva er religionsvitskap? (seminarleder)
RELV221/RELV321: Nyreligiøsitet (foreleser)

Høst 2021
RELV103/RELV103L: Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religionar (seminarleder)

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Avkobling og transformasjon: Meditasjonsretreater på Dharma Mountain mellom popularisering og religiøst fellesskap. AURA. 3-24.
 • Vis forfatter(e) (2016). Körperwissen: Transfer und Innovation. Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie. 13-19.
 • Vis forfatter(e) (2015). Wissen über den Körper und Wissen des Körpers. Bericht über die interdisziplinäre Ringvorlesung „Körperwissen: Transfer und Innovation“. Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte. 194-198.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Osho-bevegelsen i forandring.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). „Mich in mich hineinbringen“: Subjektivierung durch affektive Dramaturgien in Osho-Meditationen und -Therapien.
 • Vis forfatter(e) (2023). Potentiale des Kommunikativen Konstruktivismus für die religionswissenschaftliche und religionssoziologische Untersuchung körperbezogener Spiritualität.
 • Vis forfatter(e) (2022). ‘Consciously go mad’”: Staging and Expressing the Self in OSHO Dynamic Meditation”.
 • Vis forfatter(e) (2021). Taking Sannyas after Osho: Transformations of an Initiation Rite.
 • Vis forfatter(e) (2021). Osho in a Nutshell? Dynamic Meditation and the Relationship of Bodily Practice and Discursive Framing.
 • Vis forfatter(e) (2021). Ist das Meditation? Oshos „Dynamische“ als kommunikative Form im Rahmen von Meditationsretreats .
 • Vis forfatter(e) (2021). Dissolution without Disenchantment. The Sannyas Movement and the Refiguration of Religion .
 • Vis forfatter(e) (2021). Contemporary Receptions of Osho and the Sannyas Movement in Europe and India.
 • Vis forfatter(e) (2019). «Einstein the Buddha»: Holdninger til vitenskap i Osho-bevegelsen og det samtidige Sannyas-miljøet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Catharsis in the Spruce Forest: Osho Meditations and Therapy at a Spiritual Retreat in Norway. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Neue Religiöse Bewegungen im Wandel: Mediatisierung, Unmittelbarkeit und Remarkierung von Wissen. 20 sider.
Multimediaprodukt
 • Vis forfatter(e) (2021). "Hva er en guru?".
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2022). "On the Afterlives of the Osho Mala". Blog post on #gurumedia.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.