Hjem
Henriette Linges bilde

Henriette Linge

Førsteamanuensis
 • E-postHenriette.Linge@uib.no
 • Telefon+47 55 58 35 28+47 413 37 995
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
  Rom 
  3147b
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Forskningsinteresser

Min overordnede forskningsinteresse er å forstå hvordan, når og hvorfor endringer skjer på jordens overflate.

 

Etter å ha tatt en doktorgrad i geologi, med dryppstein, grotter og paleoklima som tema, førte interessen for landformer og landskap til post-doktorprosjekt med anvendelse av terrestriske kosmogene nuklider (nuklider dannet in situ, dvs. i bergarter utsatt for kosmisk stråling) til datering av landformer. I dag benytter jeg kosmogene nuklider til å arbeide med problemstillinger innen:

 • geomorfologi og geokronologi
 • glasiasjonshistorie (inkl. identifisering av flyttblokkers kildeområder)
 • forvitrings-, erosjons- og denudasjonsrater
 • grotteutvikling
 • effekten av klima på landskapsutvikling over lange tidsrom

 

De siste femten årene har jeg gjort feltarbeid på fastlandet hvert år, deltatt i feltarbeid i Danmark, Sverige, Russland og Svalbard, og deltatt på to ekspedisjoner til nordligste Grønland og en til sørvestlige Grønland. I 2008-2012 etablerte jeg et prepareringslaboratorium for in situ kosmogene nuklider på GEO. Siden september 2014 har vi preparert mer enn 150 prøver. Laboratoriet er utstyrt til å produsere Be- og Al-prøver til AMS-analyse for både NEC og HVEE akseleratormassespektrometre.

Undervisning og veiledning

Undervisning inngår i alle faste vitenskapelige stillinger ved GEO. Jeg er heldig som får undervise emner innen mine favorittfagområder: geokronologi, geomorfologi og jordens og geosystemets historie. Undervisningen min, både i store grupper og individuell veiledning, har klart blitt påvirket av emner jeg selv har tatt i universitetspedagogikk. UPED-emnene gir anledning til å eksperimentere, revidere og utvikle de emner man selv er ansvarlige for.

Min målsetning er å alltid forsøke å inspirere studentene: ved å dele min entusiasme for geovitenskap, ved å ha tro på deres evner og verdsette deres deltagelse, ved å gi klare instruksjoner og tilbakemeldinger, samt ved å være tilgjengelig. Jeg har respekt for studentene jeg underviser og for tiden deres. Når de har valgt å studere ved vårt institutt skal vi vise dem at vi verdsetter det og at de har gjort et godt valg.

Å undervise på introduksjonsnivået innbefatter å hjelpe studenter til å mestre fagområdets grunnleggende teoretiske og praktiske ferdigheter, og å sørge for at de tilegner seg de ferdighetene de trenger for videre studier. Jeg tror at det å lære få ting grundig kan være mer verdifullt enn å ha overfladisk kunnskap om mange ting, nettopp fordi jeg ser studenter anvende generiske eller overførbare ferdigheter hver eneste dag.

 

 

Emner

GEOV110 Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi

GEOV114 Innføring i geobiologi 

GEOV228 Kvartærgeologiske dateringsmetoder (emneansvarlig)

GEOV229 Geomorfologi (emneansvarlig)

 

 

Nåværende masterstudenter, arbeidstittel på masterprosjekt:

Susanne Fjellheim (2019-2020): Botnutvikling på Alsta: hvor lang tid tok det å lage De sju søstre?

Mari Johnsen (2019-2020): Erosjonsrater og landskapsutvikling på Andøya, Vesterålen.  

Silje Kristin Sortland (2017-2019): Kvartærgeologisk kartlegging av Eidsheia, Eidsdal, Møre og Romsdal. 

 

Medveileder for nåværende masterstudenter, arbeidstittel på masterprosjekt:

Laura Då (2019-2020): Skredkartlegging og -kronologi mellom Indreeide og Korsmyra, Eidsdal, indre Sunnmøre. 

Fredrik Espeland Lothe (2019-2020): De syv søstre på Helgelandskysten: rekonstruksjon av de siste botnbreene. 

Anna Elisabeth Mæland (2018-2019): Rekonstruksjon av historien til Skorebreen, Norddal kommune. 

Terje Lunde (2018-2019): Lille istids botnbreaktivitet i Geiranger-Herdalen landskapsvern-område. 

Kenneth Mangersnes (2018-2019): 

Eli Anne Støfring (2018-2019): 

Sunniva Myking Grønås (2017-2019): Kartlegging av Langfonne på Kvitingskjølen i Øst- Jotunheimen etter ‘den lille istids’ maksimum. 

Talin Tuestad (2017-2019): Ice-flow patterns in Boknafjorden and the deglaciation history of the Espedalen- Høgsfjorden region in Forsand, Rogaland. 

 

Tidligere masterstudenter, tittel på masteroppgave:

Audun Hitland (2017-2019): Estimering av landskapshistorie ved bruk av in situ kosmogene nuklidepar – Anvendt til kvantifisering av erosjonsrater ved Rendalssølen, indre Østlandet.

Hanna Brække (2017-2019): Postglasial forvitring, glasial erosjon og tektonikk som landskapsutviklende agenser i Lyse, Rogaland.

Mari Sæbø (2017-2018): Kallskarskredet og påfølgjande tapping av Onilsavatnet – Tafjord, Møre og Romsdal. 

Kjersti Mortensbakke (2015-2018): Deglasiasjon og holocene havnivåendringer i Lofthus, Ullensvang kommune, basert på kvartærgeologisk kartlegging og eksponeringsdatering.

Trond Horten (2017-2018): Rekonstruksjon av innlandsisen i Geiranger i yngre dryas og kvartærgeologisk kartlegging av Grinddalen. 

Line Nygård (2016-2017): Kvartærgeologiske og geomorfologisk kartlegging av Gråsteindal-området, indre Sunnmøre.

Cecilie Merkesvik (2015-2017): Dannelseshistorien til Sølenholet og nordre Søleholet. En glasialgeomorfologisk studie på indre Østlandet. 

Håvard Grønnevik (2015-2017): Skreddersying av prepareringsteknikker for ulike bergarter til eksponeringsdatering.

Emilie Randeberg (2016): Bruk av borekaksmateriale fra letebrønner til studier av erosjon i kvartær.

Oliver Grant (2016): The deglaciation of Kongsfjorden, Svalbard, based on surface exposure dating of glacial erratics and Quaternary geological mapping of Blomstrandhalvøya.

Mathias Gjøstein Sundal (2015): Vertikal utbredelse av glasialt transportert materiale på Gaustatoppen.

Lina Gislefoss (2015): Deglaciation and late Holocene glacier re-advances in Hornsund, Svalbard, based on 10Be surface exposure ages from erratic boulders.

Lukas Becker (2013): Reconstruction of regional ice-flow directions in central southern Norway based on analysis of provenance of erratic boulders.

Martin Tvedt (2013): Rekonstruksjon av isbevegelsesretninger basert på blyttblokker, Heidalsmuen (1745 m o.h.), Sel i Oppland.

Håvard Mordal Dretvik (2013): Erosjon, avsetninger og mekanismer i forbindelse med dannelsen av Hellmogjelet, Tysfjord, Nord-Norge.

Jenny S Eidsvåg (2013): Glasiasjonshistorie og provenancestudier av flyttblokker frå Storsølkletten, Alvdal, Hedmark.

Oliver Queck (2012): Chemical weathering on Eldsfjellet, Meland municipality, western Norway.

Åshild Danielsen Kvamme (2012): Paleoisrørsleretningar og glasiasjonshistorie, Rendalssølen, Søraust-Noreg.

Caroline Halleraker (2011): Kjemisk analyse av forvitringsmateriale fra et autoktont blokkhav og torformer, samt geomorfologisk kartlegging as Tron, Nord-Østerdalen i Hedmark, Sør-Norge.

Linn Hult (2011): Rekonstruksjon av paleoisbevegelse over Tron (1666 m o.h.), Nord-Østerdalen, Hedmark, ved provenancestudie avflyttblokker.

 

Medveileder for tidligere masterstudenter, tittel på masteroppgave:

Ane Hua Senneseth (2018): Skredfarekartlegging i Uskedalen, Kvinnherad kommune - basert på feltobservasjoner, schmidthammermålinger og empiriske modeller. 

Marit Skretting (2018): Undersøkelser av alder, volum og utbredelse av Bloppedalsura, Bjerkreim og Gjesdal kommuner, i Rogaland.

Johannes Hardeng (2018): Skredkartlegging i Uskedalen, Kvinnherad kommune, Sunnhordaland.

Erlend Vikestrand (2016, geografi): Rekonstruksjon av deglasiasjonshistoria i Vermedalen og Langfjelldalen, indre Møre og Romsdal.

Heidi Rosendal Lindebotten (2015, geografi): Rekonstruksjon av deglasiasjonsforløpet på den nordvestlige delen av Hardangervidda.

Kathrine Tellebon (2015, geografi): Rekonstruksjon av isavsmeltingsforløpet under senglasial og tidlig holocen i den sørlige delen av Jostedalen.

Helen Gjerde (2015, geografi): Siste istids glasiasjons- og deglasiasjonshistorie i øvre Sølndalen, Alvdal vestfjell.

Andreas Vagnildhaug (2013): Paleostrøm og kronologi i nedre Glomdal-karst, Rana, Nord-Norge.

Torgeir Fiskum Hansvik (2013, geografi): Verkildalsskredet, et fjellskred i Rondane nasjonalpark. En naturgeografisk studie med fokus på utløsningsmekanismer og geomorfologisk kartlegging.

Matilde Skår (2012, geografi): Kvartærgeologisk kartlegging og rekonstruksjon av is-marginale avsetninger på Bjorøy, Tyssøy og Håkonshella, sørvest for Bergen.

Elisabeth Maquart (2012, geografi): Mapping and reconstruction of glacier margins during the deglaciation in Kanadaskogen, Bergen, western Norway.

Sunniva Trones (2011, geografi): Kvartærgeologiske kartlegging av vestlige deler av Folldal, med hovedvekt på smeltevannsdrenering og avsetningsformer.

Louise Josefsen (2010, geografi): En paleoklimatisk analyse av relikte talusderiverte steinbreer på Andøya (Lofoten – Vesterålen).

Heidi Saua (2010, geografi): Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistoria gjennom weichsel til Kakelldalen, Folldal.

Karl Ravnaas (2010, geografi): Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistorien gjennom weichsel fra Knutshøene til Fundin, østlige Dovrefjell.

Ben Worsley (2010, geografi): Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistorien gjennom weichsel i søndre Dovrefjell, Sør-Norge.

Anne Berit Hauge (2009, geografi): Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistoria gjennom weichsel i nordvestlege Folldal, Hedmark.

Tore Borvik (2009, geografi): Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonsforløpet gjennom weichsel i sentrale Dovrefjell.

Torunn Bøe (2008, geografi): Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistoria gjennom weichsel i Stroplsjødalen, Dovrefjell.

Hilde Hansen (2007, geografi): Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistorien gjennom weichsel i Kvitdalen, østlige Dovrefjell.

Lena Svalastog Garnes (2007, geografi): Rekonstruksjon av isutbreiing gjennom weichsel i vestlege delar av Rondane.

Jostein Klette (2006, geografi): Rekonstruksjon av isutbreiing gjennom weichsel i Grimsdalen, nordlige Rondane.

 • Wilson, Peter; Linge, Henriette; Matthews, John A.; Mourne, Richard W; Olsen, Jesper. 2019. Comparative numerical surface exposure-age dating (10Be and Schmidt hammer) of an early-Holocene rock avalanche at Alstadfjellet, Valldalen, southern Norway. Geografiska Annaler. doi: 10.1080/04353676.2019.1644815
 • Andersen, Jane Lund; Egholm, David Lundbek; Knudsen, Mads Faurschou; Linge, Henriette; Jansen, John D.; Goodfellow, Bradley W.; Pedersen, Vivi; Tikhomirov, Dmitry; Olsen, Jesper Rolf; Fredin, Ola. 2018. Pleistocene evolution of a Scandinavian Plateau Landscape. Journal of Geophysical Research (JGR): Earth Surface. 123: 3370-3387. doi: 10.1029/2018JF004670
 • Andersen, Jane Lund; Egholm, David Lundbek; Knudsen, Mads Faurschou; Linge, Henriette; Jansen, John D.; Pedersen, Vivi; Nielsen, Søren Bom; Tikhomirov, Dmitry; Olsen, Jesper; Fabel, Derek; Xu, Sheng. 2018. Widespread erosion on high plateaus during recent glaciations in Scandinavia. Nature Communications. 9:830: 1-7. doi: 10.1038/s41467-018-03280-2
 • Young, Nicolás E.; Lamp, Jennifer; Koffman, Toby; Briner, Jason P.; Schaefer, Joerg; Gjermundsen, Endre Før; Linge, Henriette; Zimmerman, Susan; Guilderson, Thomas P.; Fabel, Derek; Hormes, Anne. 2018. Deglaciation of coastal South-Western Spitsbergen dated with in situ cosmogenic 10Be and 14C measurements. Journal of Quaternary Science. 33: 763-776. doi: 10.1002/jqs.3058
 • Mazzini, Adriano; Svensen, Henrik; Forsberg, Carl Fredrik; Linge, Henriette; Lauritzen, Stein-Erik; Haflidason, Haflidi; Hammer, Øyvind; Planke, Sverre; Tjelta, Tor-Inge. 2017. A climatic trigger for the giant Troll pockmark field in the northern North Sea. Earth and Planetary Science Letters. 464: 24-34. doi: 10.1016/j.epsl.2017.02.014
 • Philipps, William; Briner, Jason P.; Gislefoss, Lina; Linge, Henriette; Koffman, Tobias N. B.; Fabel, Derek; Xu, Sheng; Hormes, Anne. 2017. Late Holocene glacier activity at inner Hornsund and Scottbreen, southern Svalbard. Journal of Quaternary Science. 32: 501-515. doi: 10.1002/jqs.2944
 • Larsen, Nicolaj K.; Funder, Svend; Linge, Henriette; Möller, Per; Schomacker, Anders; Fabel, Derek; Xu, Sheng; Kjær, Kurt H. 2016. A Younger Dryas re-advance of local glaciers in north Greenland. Quaternary Science Reviews. 147: 47-58. doi: 10.1016/j.quascirev.2015.10.036
 • Knudsen, Mads Faurschou; Egholm, David Lundbek; Jacobsen, Bo Holm; Larsen, Nicolaj Krog; Jansen, John D.; Andersen, Jane Lund; Linge, Henriette. 2015. A multi-nuclide approach to constrain landscape evolution and past erosion rates in previously glaciated terrains. Quaternary Geochronology. 30: 100-113. doi: 10.1016/j.quageo.2015.08.004
 • Paus, Aage; Boessenkool, Sanne; Brochmann, Christian; Epp, Laura; Fabel, Derek; Haflidason, Haflidi; Linge, Henriette. 2015. Lake Store Finnsjøen – a key for understanding Lateglacial/early Holocene vegetation and ice sheet dynamics in the central Scandes Mountains. Quaternary Science Reviews. 121: 36-51. doi: 10.1016/j.quascirev.2015.05.004
 • Anjar, Johanna; Larsen, Nicolaj K.; Håkansson, Lena; Möller, Per; Linge, Henriette; Fabel, Derek; Xu, Sheng. 2014. A Be-10-based reconstruction of the last deglaciation in southern Sweden. Boreas. 43: 132-148. doi: 10.1111/bor.12027
 • Henriksen, Mona; Alexanderson, Helena; Landvik, Jon Y.; Linge, Henriette; Peterson, Gustaf. 2014. Dynamics and retreat of the Late Weichselian Kongsfjorden ice stream, NW Svalbard. Quaternary Science Reviews. 92: 235-245. doi: 10.1016/j.quascirev.2013.10.035
 • Larsen, Nicolaj K.; Funder, Svend; Kjær, Kurt H.; Kjeldsen, Kristian K.; Knudsen, Mads F.; Linge, Henriette. 2014. Rapid early Holocene ice retreat in West Greenland. Quaternary Science Reviews. 92: 310-323. doi: 10.1016/j.quascirev.2013.05.027
 • Landvik, Jon; Brook, Edward J.; Gualtieri, Lyn; Linge, Henriette; Raisbeck, Grant; Salvigsen, Otto; Francoise, Yiou. 2013. 10Be exposure age constraints on the Late Weichselian ice sheet geometry and dynamics in inter ice-stream areas, western Svalbard. Boreas. 42: 43-56. doi: 10.1111/j.1502-3885.2012.00282.x
 • Matthews, John A.; Nesje, Atle; Linge, Henriette. 2013. Relict Talus-Foot Rock Glaciers at Øyberget, Upper Ottadalen, Southern Norway: Schmidt Hammer Exposure Ages and Palaeoenvironmental Implications. Permafrost and Periglacial Processes. 24: 336-346. doi: 10.1002/ppp.1794
 • Houmark-Nielsen, Michael; Linge, Henriette; Fabel, Derek; Schnabel, Christoph; Xu, Sheng; Wilcken, Klaus M; Binnie, Steven. 2012. Cosmogenic surface exposure dating the last deglaciation in Denmark: Discrepancies with independent age constraints suggest delayed periglacial landform stabilisation. Quaternary Geochronology. 13: 1-17. doi: 10.1016/j.quageo.2012.08.006
 • Larsen, Nicolaj Krog; Linge, Henriette Christell; Håkansson, Lena; Fabel, Derek. 2012. Investigating the last deglaciation of the Scandinavian Ice Sheet in southwest Sweden with 10Be exposure dating. Journal of Quaternary Science. 27: 211-220. doi: 10.1002/jqs.1536
 • Dahl, Svein Olaf; Linge, Henriette Christell; Fabel, D.; Murray, A. 2010. Extent and timing of the Scandinavian Ice Sheet during the Late Weichselian (MIS 3/2) glacier maximum in central southern Norway – link to the Norwegian Channel Ice Stream? NGF abstracts and proceedings. 37-38.
 • Houmark-Nielsen, Michael; Linge, Henriette Christell; Fabel, Derek; Xu, Sheng. 2010. Cosmogenic exposure dating of boulders and bedrock in Denmark: wide range in ages reflect strong dependence of post-depositional stability related to specific glacial landforms. Geophysical Research Abstracts. 12.
 • Kvisvik, Bjørn Christian; Dahl, Svein Olaf; Bakke, Jostein; Balascio, Nickolas; Aarnes, Ingelinn; Bjune, Anne Elisabeth; Linge, Henriette Christell. 2010. LateWeichselian cirque-glacier fluctuations on Andøya, northern Norway. Geophysical Research Abstracts.
 • Larsen, N.K.; Kjær, N.K.; Funder, S.; Linge, Henriette Christell. 2010. Exploring the deglaciation and thinning of the west Greenland Ice Sheet using cosmogenic exposure dating. EOS.
 • Larsen, N.K.; Linge, Henriette Christell; Håkansson, L; Fabel, D. 2010. Rapid disintegration of the marine-based parts of the Scandinavian Ice Sheet during the last deglaciation. NGF abstracts and proceedings. 1.
 • Larsen, Nicolaj K.; Kjær, Kurt H.; Funder, Svend; Möller, Per; van der Meer, Jaap J.M.; Schomacker, Anders; Linge, Henriette Christell; Darby, Dennis A. 2010. Late Quaternary glaciation history of northernmost Greenland - Evidence of shelf-based ice. Quaternary Science Reviews. 29: 3399-3414. doi: 10.1016/j.quascirev.2010.07.027
 • Möller, Per; Larsen, Nicolaj K.; Kjær, Kurt H.; Funder, Svend; Schomacker, Anders; Linge, Henriette Christell; Fabel, Derek. 2010. Early to middle Holocene valley glaciations on northernmost Greenland. Quaternary Science Reviews. 29: 3379-3398. doi: 10.1016/j.quascirev.2010.06.044
 • Linge, Henriette Christell; Baker, Andy; Andersson, Carin; Lauritzen, Stein-Erik. 2009. Variability in luminescent lamination and initial 230Th/232Th activity ratios in a late Holocene stalagmite from northern Norway. Quaternary Geochronology. 4: 181-192. doi: 10.1016/j.quageo.2009.01.009
 • Linge, Henriette Christell; Lauritzen, Stein-Erik; Andersson, Carin; Hansen, Jon Kristian; Øvrevik, Rannveig; Sundqvist, Hanna S. 2009. Stable isotope records for the last 10 000 years from Okshola cave (Fauske, northern Norway) and regional comparisons. Climate of the Past. 5: 1763-1802.
 • Goehring, Brent M.; Brook, Edward J.; Linge, Henriette Christell; Ralsbeck, Grant M.; Yiou, Françoise. 2008. Beryllium-10 exposure ages of erratic boulders in southern Norway and implications for the history of the Fennoscandian Ice Sheet. Quaternary Science Reviews. 27: 320-336. doi: 10.1016/j.quascirev.2007.11.004
 • Linge, Henriette; Lauritzen, Stein-Erik; Mangerud, Jan; Kamenos, Nicholas A.; Scao, Jeanne-Marie Gherardi. 2008. Assessing the use of U-Th methods to determine the age of cold-water calcareous algae. Quaternary Geochronology. 3: 76-88. doi: 10.1016/j.quageo.2007.09.003
 • Linge, Henriette; Olsen, Lars; Brook, Edward J.; Darter, Jessica R.; Mickelson, David M.; Raisbeck, Grant M.; Yiou, Françoise. 2007. Cosmogenic nuclide surface exposure ages from Nordland, northern Norway: implications for deglaciation in a coast to inland transect. Norsk Geologisk Tidsskrift. 87: 269-280.
 • Nesje, Atle; Dahl, Svein Olaf; Linge, Henriette; Ballantyne, Colin K.; McCarroll, Danny; Brook, Edward J.; Raisbeck, Grant M.; Yiou, Françoise. 2007. The surface geometry of the Last Glacial Maximum ice sheet in the Andoya-Skanland region, northern Norway, constrained by surface exposure dating and clay mineralogy. Boreas. 36: 227-239. doi: 10.1080/03009480601024804
 • Dahl, Svein Olaf; Linge, Henriette Christel. 2006. Kald is, varm is og klima. Cicerone. 4. 28-30.
 • Fjellanger, J; Sørbel, L; Linge, Henriette Christel; Brook, E.J.; Raisbeck, G.M.; Yiou, F. 2006. Glacial survival of blockfields on the Varanger Peninsula, northern Norway. Geomorphology. 82: 255-272.
 • Larsen, Eiliv; Kjær, K.H.; Demidov, I.; Funder, S.; Grøsfjeld, Kari; Houmark-Nielsen, M.; Jensen, M; Linge, Henriette Christel; Lyså, A. 2006. Late Pleistocene glacial and lake history of northwestern Russia. Boreas. 35: 394-424.
 • Linge, Henriette Christel; Brook, Edward J.; Nesje, Atle; Raisbeck, Grant M.; Yiou, Françoise; Clark, Heather. 2006. In situ Be-10 exposure ages from southeastern Norway: implications for the geometry of the Weichselian Scandinavian ice sheet. Quaternary Science Reviews. 25: 1097-1109.
 • Linge, Henriette Christel; Larsen, Eiliv; Kjær, K.H.; Demidov, I.; Brook, E.J.; Raisbeck, G.M.; Yiou, F. 2006. Cosmogenic 10Be exposure dating across Early to Late Weichselian ice-marginal zones in northern Russia. Boreas. 35: 576-586.
 • Paasche, Øyvind; Strømsøe, Jørund Raukleiv; Dahl, Svein Olaf; Linge, Henriette Christel. 2006. Weathering characteristics of arctic islands in northern Norway. Geomorphology. 82: 430-452. doi: 10.1016/j.geomorph.2006.05.016
 • Jansen, Eystein; Dokken, Trond Martin; Nesje, Atle; Dahl, Svein Olaf; Linge, Henriette Christell; Ninnemann, Ulysses S; Otterå, Odd Helge. 2005. Bjerknes Centre for Climate Research - combining past, present and future climate change. Norsk Geologisk Tidsskrift. 85: 33-44.
 • Berstad, Ida M.; Lundberg, Joyce; Lauritzen, Stein Erik; Linge, Henriette Christell. 2002. Comparison of the Climate during Marine Isotope Stage 9 and 11 Inferred from a Speleothem Isotope Record from Northern Norway. 361-371. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2002. Quaternary Research.
 • Linge, Henriette Christell; Lauritzen, Stein Erik; Lundberg, J. 2001. Stable isotope stratigraphy of a late last interglacial speleothem from Rana, northern Norway. Quaternary Research. 56: 155-164.
 • Linge, Henriette Christell; Lauritzen, Stein Erik; Lundberg, J; Berstad, Ida M. 2001. Stable isotope stratigraphy of Holocene speleothems: examples from a cave system in Rana,northern Norway. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 167: 209-224.
 • Linge, Henriette Christel. 1999. Isotopic studies of some northern Norwegian speleothems and calcareous algae from Svalbard.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publikasjoner

2016

Larsen NK, Funder S, Linge H, Möller P, Schomacker A, Fabel D, Xu S, Kjær KH 2016. A Younger Dryas re-advance of local glaciers in North Greenland. Quaternary Science Reviews 147, 47-58. 

 

2015

Knudsen MF, Egholm DL, Jacobsen BH, Larsen NK, Jansen JD, Andersen JL, Linge H 2015. A multi-nuclide approach to constrain landscape evolution and past erosion rates in previously glaciated terrains. Quaternary Geochronology 30, 100-113.

Paus A, Boessenkool S, Brochmann C, Epp L, Fabel D, Haflidason H, Linge H 2015. Lake Store Finnsjøen – a key for understanding Lateglacial/early Holocene vegetation and ice sheet dynamics in the central Scandes Mountains. Quaternary Science Reviews 121, 36-51.

 

2014

Larsen NK, Funder S, Kjær KH, Kjeldsen KK, Knudsen MF, Linge H 2014. Rapid early Holocene ice retreat in West Greenland. Quaternary Science Reviews 92, 310-323. 

Henriksen M, Alexanderson H, Landvik JY, Linge H, Peterson G 2014. Dynamics and retreat of the Late Weichselian Kongsfjorden ice stream, NW Svalbard. Quaternary Science Reviews 92, 235-245.

Anjar J, Larsen NK, Håkansson L, Möller P, Linge H, Fabel D, Xu S 2014. A 10Be-based reconstruction of the last deglaciation in southern Sweden. Boreas 43, 132-148.

 

2013

Matthews JA, Nesje A, Linge H 2013. Relict talus-foot rock glaciers at Øyberget, upper Ottadalen, southern Norway: Schmidt-hammer exposure ages and palaeoenvironmental implications. Permafrost and Periglacial Processes 24, 336-346.

Landvik JY, Brook EJ, Gualtieri L, Linge H, Raisbeck G, Salvigsen O, Yiou F 2013. 10Be exposure age constraints on the Late Weichselian ice-sheet geometry and dynamics in inter ice-stream areas, western Svalbard. Boreas 42, 43-56.

 

2012

Houmark-Nielsen M, Linge H, Fabel D, Schnabel C, Xu S, Wilken KM, Binnie S 2012. Cosmogenic surface exposure dating the last deglaciation in Denmark: Discrepancies with independent age constraints suggest delayed periglacial landform stabilisation. Quaternary Geochronology 13, 1-17.

Larsen NK, Linge H, Håkansson L, Fabel D 2012. Investigating the last deglaciation of the Scandinavian Ice Sheet in southwest Sweden with 10Be exposure dating. Journal of Quaternary Science 27, 211-220.

 

2010

Möller P, Larsen NK, Kjær KH, Funder S, Schomacker A, Linge H, Fabel D 2010. Early to middle Holocene valley glaciations on northernmost Greenland. Quaternary Science Reviews 29, 3379-3398.

Larsen NK, Kjær KH, Funder S, Möller P, van der Meer JJM, Schomacker A, Linge H, Darby D 2010. Late Quaternary glaciation history of northernmost Greenland – Evidence of shelf-based ice. Quaternary Science Reviews 29, 3399-3414.

 

2009

Linge H, Lauritzen S-E, Andersson C, Hansen JK, Skoglund RØ, Sundqvist HS 2009. Stable isotope records for the last 10 000 years from Okshola cave (Fauske, northern Norway) and regional comparisons. Climate of the Past 5, 667-682.

Linge H, Baker A, Andersson C, Lauritzen S-E 2009. Variability in luminescent lamination and initial 230Th/232Th activity ratios in a late Holocene stalagmite from northern Norway. Quaternary Geochronology 4, 181-192.

 

2008

Goehring BM, Brook EJ, Linge H, Raisbeck GM, Yiou F 2008. Beryllium-10 exposure ages of erratic boulders in southern Norway and implications for the history of the Fennoscandian Ice Sheet. Quaternary Science Reviews 27, 320-336.

Linge H, Lauritzen S-E, Mangerud J, Kamenos NA, Gherardi JM 2008. Assessing the use of U-Th methods to determine the age of cold-water calcareous algae. Quaternary Geochronology 3, 76-88.

 

2007

Nesje A, Dahl SO, Linge H, Ballantyne C, McCarroll D, Raisbeck GM, Yiou F, Brook EJ 2007. The surface geometry of the Last Glacial Maximum ice sheet in the Andøya-Skånland region, northern Norway, constrained by surface exposure dating and clay mineralogy. Boreas 36, 227-239.

Linge H, Olsen L, Brook EJ, Darter JR, Mickelson DM, Raisbeck GM, Yiou F 2007. Cosmogenic nuclide exposure ages from Nordland, northern Norway: implications for deglaciation in a coast to inland transect. Norwegian Journal of Geology 87, 199-210.

 

2006

Dahl SO, Linge H 2006. Kald is, varm is og klima (transl. Cold ice, warm ice and climate). Cicerone 4, 28-30.

Linge H, Brook EJ, Nesje A, Raisbeck GM, Yiou F, Clark H 2006a. In situ 10Be exposure ages from southeastern Norway: implications for the geometry of the Weichselian Scandiavian ice sheet. Quaternary Science Reviews 25, 1097-1109.

Linge H, Larsen E, Kjær KH, Demidov IN, Brook EJ, Raisbeck GM, Yiou F 2006b. Cosmogenic 10Be exposure age dating across Early to Late Weichselian ice-marginal zones in northwestern Russia. Boreas 35, 576-586.

Larsen E, Kjær KH, Demidov IN, Funder S, Grøsfjeld K, Houmark-Nielsen M, Jensen M, Linge H, Lyså A 2006. Late Pleistocene glacial and lake history of northwestern Russia. Boreas 35, 394-424.

Paasche Ø, Strømsøe JR, Dahl SO, Linge H 2006. Weathering characteristics of arctic islands in northern Norway. Geomorphology 82, 430-452.

Fjellanger J, Sørbel L, Linge H, Brook EJ, Raisbeck GM, Yiou F 2006. Glacial survival of blockfields on the Varanger Peninsula, northern Norway. Geomorphology 82, 255-272.

 

2005

Jansen E, Dokken T, Nesje A, Dahl SO, Linge H, Ninnemann US, Otterå OH 2005. Bjerknes Centre for Climate Research – combining past, present and future climate change. Norwegian Journal of Geology 1, 33-44.

 

2002

Berstad IM, Lundberg J, Lauritzen S-E, Linge H 2002. Comparison of the climate during Marine Isotope Stage 9 and 11 inferred from a speleothem isotope record from northern Norway. Quaternary Research 58, 361-371.

 

2001

Linge H, Lauritzen S-E, Lundberg J, Berstad IM 2001a. Stable isotope stratigraphy of Holocene speleothems: examples from a cave system in Rana, northern Norway. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 167, 209-224.

Linge H, Lauritzen S-E, Lundberg J 2001b. Stabile isotope stratigraphy of a late last interglacial speleothem from Rana, northern Norway. Quaternary Research 56, 155-164.

Lee-Thorp JA, Holmgren K, Lauritzen S-E, Linge H, Moberg A, Partridge TC, Stevenson C, Tyson PD 2001. Rapid climate shifts in the southern African interior throughout the mid to late Holocene. Geophysical Research Letters 28, 4507-4510.

Formell utdannelse

1999    Dr.scient., Geologisk institutt, UiB

1996    Cand.scient., Geologisk institutt, UiB

1991    Examen artium, Hallingdal gymnas

 

Annen utdannelse

2016-2017           bioCEEDs lærerkurs: Collegial teaching and learning in STEM education

2009-2017           Det psykologisk fakultet, UiB, Program for universitetspedagogikk, 50 ECTS i universitetspedagogikk 

 • UPED501 Basismodul (10 ECTS) 
 • UPED502 Læring og vurdering (vurdering og vurderingsformer) (5 ECTS) 
 • UPED505 Læreplanutvikling (5 ECTS)
 • UPED509 Informasjonskompetanse – integrering i undervisning (5 ECTS)
 • UPED510 Utvikling og forbedring av undervisningsopplegg (5 ECTS)
 • UPED622 Forskningsveiledning (5 ECTS)
 • UPED623 Muntlig formidling (5 ECTS)
 • UPED630 Teaching large classes – optimizing frontal instruction and using alternatives (5 ECTS) 
 • UPED632 Enhancing courses with online materials and tools (5 ECTS)
 • UPED631 og UPED637 våren 2017

2004                    Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB, Institutt for geografi, 10 ECTS i naturgeografi

2002-2003           Det humanistiske fakultet, UiB, Institutt for kunsthistorie, 45 ECTS i kunsthistorie

 

Arbeidserfaring

2008 -             Førsteamanuensis i kvartærgeologi, Institutt for geovitenskap, UiB

2006-2007      Forsker, Bjerknessenteret for klimaforskning

2003-2006      Postdoktor, Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret

2002-2003      Forsker, Bjerknessenteret

2000-2002       Postdoktor, Geologisk institutt, UiB, og Department of Geology, Washington State University, Vancouver, WA.

 

Akademiske og faglige verv

2016 - 2018     Organiserer: 4th Nordic Cosmogenic Nuclide Workshop, holdes i juni 2018.

2016                Medlem av Ph.d.-komite, Stockholms universitet, Robin Blomdin: Paleoglaciology of the Tian Shan and Altai Mountains, Central Asia

2016                Medlem av Ph.d.-komite, Stockholms universitet, Natacha Gribenski: Comparison of dating methods for paleoglacial reconstruction in Central Asia

2016                Medlem av komite for Toffenprisen

2016                Leder av vurderingskomite for Marthe Gjerde (ph.d., GEO)

2015-2016       Medlem av vitenskapelig programkomite, 3rd Nordic Cosmogenic Nuclide Workshop (holdt i Stockholm 8.-11. juni 2016)

2015                Medlem av Ph.d.-komite, Stockholms universitet. Meighan Boyd: Speleothems from Warm Climates: Holocene Records from the Caribbean and Mediterranean Regions

2015 -             Fagreferent (glasial geologi og geomorfologi), Store norske leksikon

2014 -             Medlem av Programstyret ved GEO

2013                Medlem av Ph.d.-komite, Stockholms universitet. Ping Fu: Paleoglaciology of Shaluli Shan, southeastern Tibetan Plateau

2013 -             Medlem av Instituttrådet ved GEO

2012                Medlem av Ph.d.-komite, Stockholms universitet. Martin Margold: Retreat pattern and dynamics of glaciers and ice sheets: reconstructions based on meltwater features

2012                Medlem av organisasjonskomiteen, 1st Nordic Cosmogenic Nuclide Workshop (Trondheim)

2011                Organisator av heldagsseminar for nye masterstudenter

2011                Leder av vurderingskomite for Eivind Støren (ph.d., GEO)

2010                Medlem av Ph.d.-komite, Stockholms universitet. Jakob Heyman: Palaeoglaciology of the northeastern Tibetan Plateau

2010                Organisator av halvdagsseminar for veiledere

2010                Organisator av heldagsseminar for nye masterstudenter

2009-2010       Medlem av vitenskapelig programkomite, 29th Nordic Geological Winter Meeting (holdt i Oslo, januar 2010).

2009                Leder av vurderingskomite for Rannveig Øvrevik Skoglund (ph.d., GEO)

2009-2013      Medlem av Instituttrådet ved GEO

2006                Medlem av Ph.d.-komite, Stockholms universitet. Katarina Lundblad: Studies on Tropical Palaeo-variation in Climate and Cosmic Ray Influx: Geochemical data from stalagmites collected in Tanzania and northern South Africa

2006                Medlem av Licentiat-komite, Stockholms universitet. Bradley Goodfellow:

 

Fagfellevurderer for vitenskapelige tidsskrift: Quaternary Science Reviews, GSA Bulletin, Earth Surface Dynamics, The Holocene, Boreas, Geomorphology, Quaternary Geochronology