Hjem
Henriette Mikkelsen Hoels bilde

Henriette Mikkelsen Hoel

Stipendiat, historie
 • E-postHenriette.Hoel@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 89
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
  Bergen
  Rom 
  Rom 203
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Skandinavisk høy- og senmiddelalder, kulturoverføringer, kvinners forhold til litteratur i middelalderen, ritualer, hoff- og bykultur, dronningrollen, kjønnsperspektiv på historiefaget. 

Forskningsprosjekt: En dronnings muligheter. En studie av dronningrollens utvikling og dronningenes påvirkningskraft i skandinavisk kontekst med Blanka av Namur som dreiepunkt. 

Vitenskapelig artikkel
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2012. En dronningrolle i endring. Fortid.
Faglig foredrag
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2016. Om Eufemias liv og hennes dronningrolle.
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2015. En dronnings verden.
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2015. Dronningers makt i middelalderen.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2016. Kvinnelig ledelse.
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2016. Hvordan var det å være dronning i Norge i middelalderen?
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2016. Giftmordersken og hennes homofile ektemann.
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2016. Astrid - Olav Haraldssons dronning. Om norske dronninger i middelalderen.
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2015. Dronninger i middelalderen.
Vitenskapelig foredrag
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2015. Queens and their residential towns.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2015. Eufemia. St. Hallvard.
Kronikk
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2016. Sonja - Norges dronning i 25 år. Hamar arbeiderblad.
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2016. De vant kjærligheten og hele kongeriket. Bergens Tidende.
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2015. Å finne sin plass som dronning. Bergens Tidende.
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2014. Kongen er død -lenge leve kongen! Klassekampen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Bandlien, Bjørn; Hoel, Henriette Mikkelsen. 2017. Dronninger som strateger og kulturbærere i middelalderen. 33 sider.
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2016. Dronning Eufemia og Eufemiavisene. 22 sider.
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2012. Hertug Frederik av Normandie og arven fra Braunschweig.
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2012. Fyrstedatteren fra Rügen som ble norsk dronning.
Poster
 • Hoel, Henriette Mikkelsen. 2016. The Multicultural Queens of Norway.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Hoel, Henriette Mikkelsen. "Blott til lyst!". I Fortid 2/2011.

Hoel, Henriette Mikkelsen og Bjørn Bandlien, «En blek dronning?». I Klassekampen, 31.januar 2013.

Hoel, Henriette Mikkelsen. «En dronningrolle i endring». I Fortid 4/2012. 

Henriette Mikkelsen. «Eufemia – Fyrstedatteren fra Rügen». www.middelaldernett.com, oktober 2010.

Hoel, Henriette Mikkelsen. «Eufemia – fyrstedatteren fra Rügen. En undersøkelse av Eufemias politiske og kulturelle rolle som norsk dronning 1299-1312». Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, våren 2012.

Hoel, Henriette Mikkelsen. «Fyrstedatteren fra Rügen som ble norsk dronning». I Eufemia: Oslos middelalderdronning, red. Bjørn Bandlien, s. 35-49. Oslo: Dreyer Forlag, 2012. 

Hoel, Henriette Mikkelsen. «Hertig Fredrik av Normandie og arven fra Braunschweig». I Eufemia: Oslos middelalderdronning, red. Bjørn Bandlien, 203-215. Oslo: Dreyer Forlag, 2012. 

 

 

Master i historie (UiO)

PPU

"Dronningenes maktgrunnlag"