Hjem
 • E-posthenrik.von.achen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 20+47 924 45 843
 • Besøksadresse
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Kunsthistorie, fromhetshistorie, teologi

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The Spirituality of Christian Suffering. The Personal Cross in Early Modern Imagery and devotion. Periskop. 74-99.
 • Vis forfatter(e) (2022). Post-Tridentine Mass Attendance as Devotion to the Suffering Christ. Religions.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Icon Exhibition "Kissed and kissed again". MuseIkon. A Journal of religious Art and Culture. 169-177.
 • Vis forfatter(e) (2015). Spirituality as practice: turning the ineffable into language. Ikon - Journal of the iconographic studies. 17-26.
 • Vis forfatter(e) (2012). Restoring the Church: The context of a papal medal used in Bergen in 1865. Medailles. 59-70.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Religious Medal: Perspectives, Problems and Possibilities. Medailles. 65-70.
 • Vis forfatter(e) (2008). Apostolisk suksesjon. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 4-9.
 • Vis forfatter(e) (2007). Pasjonstavlen fra Volda kirke. Fragment av en senmiddelalderlig pasjonsfrise. Voldaminne. 19-32.
 • Vis forfatter(e) (2005). The "Passion Clock" - a Lutheran "Way of the Cross". Reflections on a Popular Motif in Early 18th Century Scandinavian Religious Imagery. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. 119-142.
 • Vis forfatter(e) (2005). En engel kan være så mangt. Skulpturen „Engel“ av Lilian Nabulime. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 88-90.
 • Vis forfatter(e) (2004). Middelalderlig korstogspropaganda i Norge. Nedstrynfrontalen og dens funksjon. Nettbasert fjernundervisning kunsthistorie, IKK, UiB, 200 nivå. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Bergen Museums mynt- og medaljesamling. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 4-13.
 • Vis forfatter(e) (1999). Renovata ivventus. Om den impresa som smykker forsiden til «Transfiguration». Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. 9-22.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2015). Verdensbilder(Nye naturhistoriske utstillinger ved Universitetsmuseet i Bergen). .
 • Vis forfatter(e) (2007). Mass Attendance as a Devotional Practice. An anonymous 17th century illustrated popular 'Missal'. .
 • Vis forfatter(e) (2006). European Network of the Instruments of Devotion, ENID. .
 • Vis forfatter(e) (1996). Russiske ikoner. 1. 1. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). https://www.uib.no/aktuelt/147440/universitetsmuseet-brobygger-mellom-fortid-og-n%C3%A5tid-mellom-akademia-og-samfunn.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2009). Å se det hellige. Valfarten til det undergjørende ikonet på Tinos i Kykladene.
 • Vis forfatter(e) (2009). La Tricotea - håpets toner på avgrunnens rand. 1300-årenes liturgiske polyfone musikk.
 • Vis forfatter(e) (2009). Johannespasjonen.
 • Vis forfatter(e) (1992). Var norsk senmiddelalderkunst egenprodukt eller import?
 • Vis forfatter(e) (1992). Late Medieval art production in Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1991). Der Koenig am Kreuz. Fruehmittelalterliche Grosskruzifixe bis 1250.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2009). 1500 Jahren religiöse Abzeichen, Münzen und Medaillen Materielle Kulturgeschichte der christlichen Botschaft und Praxis seit dem 6. Jahrhundert.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kirchenkunst im Norden; von der Christianisierung bis heute.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fighting the Disenchantment of the World. The Nostalgia of 19th Century Medievalism as Cultural Criticism.
 • Vis forfatter(e) (2005). Enid and the application for 6th EU Framework programme. Baroque religious heart symbolism.
 • Vis forfatter(e) (2005). ENID History 2003-2005.
 • Vis forfatter(e) (2004). Å se. Bildets rolle i det religiøse livet. Visualitetens teologi.
 • Vis forfatter(e) (2004). Rekviem: Det tyske kontor og døden.
 • Vis forfatter(e) (2004). Forskningsformidling.
 • Vis forfatter(e) (2004). 17th century Heart Symbolism and the "Passion Clock".
 • Vis forfatter(e) (2002). Visualisering av troens univers; lesning av religiøse bilder før og nå.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Passion Clock - Lutheran Way of the cross? Reflections on an Early 18th Century Motif, found in Churches in denmark and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kirkekunst -Kirkens kunst?
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2007). Kirken i historien og historien i Kirken. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 18-21.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Tarald Rasmussen (red.): Å minnes de døde. Døden og de døde i Norge etter reformasjonen. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Vis forfatter(e) (2018). Book Review: The Jesuit Emblem in the European Context. Irish Theological Quarterly. 379-381.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2008). Depositing the ’Depositum Fidei’. Teaching the people Through Art in the Medieval Church. Cambridge Scholars Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2007). Piety, Practise and Process. Aalborg Universitetsforlag.
 • Vis forfatter(e) (2005). Words of Comfort in Distressing Times. The iconography of a silver medal from 1630. XIII Congreso Internacional de Numismática.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Sinner's Contemplation. Museum Tusculanums Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2002). Maria et mater et ecclesia. Tekst og kontekst på det senmiddelalderlige alterskapet fra Uggdal kirke på Tysnes. Et mariologisk aspekt. Bryggens Museum.
 • Vis forfatter(e) (1997). Bergen i mellomkrigstiden. Arkitekturen mellom det nasjonale og det internasjonale. Truls Grung.
 • Vis forfatter(e) (1990). Keiser Herakleios i Nedstryn. Bysantinske motiv på norske frontaler. Det norske institutt i Athen.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1996). Norske frontaler fra middelalderen i Bergen Museum. Norwegian Medieval Altar Frontals in Bergen Museum. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1996). Norske frontaler fra middelalderen i Bergen Museum = Norwegian Medieval altar frontals in Bergen museum. Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) (1996). Norske frontaler fra middelalderen i Bergen Museum. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) (1993). Gud og hvermann. Hjemmeinnredning som religionsundervisning i Norge på 1600- og 1700-tallet. Katalog. Bryggen museum, Bergen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Norsk kirkekunst fra middelalderen. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn. 139-161.
 • Vis forfatter(e) (2010). ”At lære nøiere at kjende en eller anden af de Skatte, som Klipperne, Jorden eller Havet indeslutte” – W.F.K. Christie og Bergens Museums unge år. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 6-19.
 • Vis forfatter(e) (2009). Om biskopsvigningar utan påvligt tillstånd. Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle. 41-48.
 • Vis forfatter(e) (2009). Guds lam i forgylt sølv. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 63-72.
 • Vis forfatter(e) (2008). ”Kiste i eketre, senrenaissance, med bibelske motiver” - en beretning fra museumsfronten. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 65-76.
 • Vis forfatter(e) (2008). En stor Egetræskiste i Voldens Kirke. Voldaminne. 21-27.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fromhetsartikler og suvenirer. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 30-37.
 • Vis forfatter(e) (2005). Den katolske skolen. Årbok for norsk utdanningshistorie. 120-126.
 • Vis forfatter(e) (2004). Vatikanets rosenkransmedaljer. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 64-68.
 • Vis forfatter(e) (2001). Gjemt - og glemt. Hvordan Kirkesamlingen ganske gratis fikk en betydelig tilvekst. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 16-23.
 • Vis forfatter(e) (1992). Natur og kultur - et spenningsfylt forhold. Husbukken, medlemsblad for Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling. 3-6.
 • Vis forfatter(e) (1992). Lutring og frelse, ild og vann! Nytt fra Universitetet i Bergen. 56.
 • Vis forfatter(e) (1992). En fasadetegning, fra Lysekloster til Kalfarveien? Husbukken, medlemsblad for Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling. 19-20.
 • Vis forfatter(e) (1992). Den ideelle dialogen mellom Gud og menneske. Nytt fra Universitetet i Bergen. 36.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1987). Historismens arkitektur i Bergen : arkitekturoppfattelser, bygninger og bygningsforhold 1830-1930.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2010). Rehabiliteringen av Mariakirken i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Om Mariakirken i Bergen, dens inventar og rehabiliteringsprosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2009). Verdifull kunst i Norges kirker.
 • Vis forfatter(e) (2009). Verdifull kunst i Norges kirker.
 • Vis forfatter(e) (2009). Påsken i den katolske kirke.
 • Vis forfatter(e) (2009). Om Hove-Madonnaen fra 1200-årene og Hove kirke, Sogn og Fjordane.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norgesglasset, NRK 1.
 • Vis forfatter(e) (2008). Om himmelfartsmotiver i kunsten.
 • Vis forfatter(e) (2004). Byens myntskatt frem i lyset.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2008). Rekviem for Maarup kirke.
 • Vis forfatter(e) (2008). Om pavens tale påskedag og katolisisme.
 • Vis forfatter(e) (2008). Om den nye norske bibeloversettelse.
 • Vis forfatter(e) (2004). Under min hånd og segl ....
 • Vis forfatter(e) (2004). Tro og håp gjennom 600 år.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bergen Museums medaljesamling.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). "For the Good of the Crown" The Resilience of the Old Ways and the Sixteenth-Century Redistribution of Church Art in Western Norway. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). “Another Age Will Damage and Destroy”: The Radicalised Reformation in Denmark-Norway in the Later Part of the Sixteenth Century. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Universitetets røtter - kunstsamlingen i Bergens Museum. 117 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Reformasjonen og kirkekunsten i Bergen. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Katalogisering ved Bergens Museum 1825-1905. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Image-making Between Conventionality an Innovention: The Medieval Artist and the Conditions of Authorship. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fighting the disentchantment of the world: the instrument of medieval revivalism in nineteenth-century art and architecture. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Herrens fødselshistorie i fire tablåer. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Modern and Contemporary Religious Medals and Medallic Art. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Visions of the Invisible: Seventeenth and early Eighteenth Century Emblems in Norway. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Human heart and Sacred Heart: reining in religious individualism. The heart figure in 17th century devotional piety and the emergence of the cult of the Sacred Heart.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Sinner´s Contemplation. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Katolske messeklær. En tilvekst på tampen av 2002. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Human heart and Sacred Heart: reining in religious individualism. The heart figure in 17th century devotional piety and the emergence of the cult of the Sacred Heart. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Herrens lidende tjener”. Krusifikset fra Fana kirke i Bergen Museum. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Animam cum corona immortalitatis Christus coronat". Et senmiddelalderlig betydningsaspekt av motivet "Marias himmelkroning" på alterskapet fra Uggdal kirke på Tysnes i Sunnhordland. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Verdensbillede og billedverden. Menneskehjertet som religiøs metafor og figur: Et mottrekk mot sekulariseringsprosessen i nyere tid. En tentativ synsvinkel. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Die Landhäuser des Frederik Konow Lund. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). To senmiddelalderlige relieffer og deres grafiske forelegg. Stilkritiske refleksjoner omkring Mariafremstillingene i Eksingedal-skapet og Rollag-tavlen - eller: en mulig virus i operativsystemet. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kampen mellom godt og ondt. Om menneskehjertet på 1600-tallet. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Votivgaver (kat.nr. 328). 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Vekstlodd (kat.nr. 70-71). -312 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Alterkalk m. disk (kat.nr. 99). 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Den tidlige middelalderens krusifikser i Skandinavia. Hvitekrist som en ny og større Odin. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Kirkekunsten, et budskap i bilder. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Tittelens problem i moderne kunst. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Sjelen - det nakne menneske. Om fremstillingene av sjelen i senmiddelalderens kunst. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Det farlige liv. Middelalderens håndtering av sykdom, lidelse og død. 27 sider.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) (2015). Kysset, igjen og igjen. Rumenske ikoner fra Transylvania 1720-2890.
 • Vis forfatter(e) (2010). Russiske ikoner.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kirkekunstustillingen.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2022). Historikerens fortvilelse og heraldikerens glede. Universitetsmuseets seglsamling. Universitetet i Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Doktor-avhandling:

Middelalderhistoricistisk arkitektur i Bergen. Nyromanikkens, nygotikkens og dragestilens bygninger og bygningsforhold 1855-1905.

Magistergradsavhandling v/ Århus Universitet 1982, 244 s.

I tillegg Middelalderhistoricismen i Bergen og København 1890-1910. En sammenlignende karakteristik af  middelalderhistoricismens arkitektur fra tiden omkring århundreskiftet. 1982, 21 s.

 

Bergensarkitekturen 1830-1930. Trekk i en utvikling.

Gamle Bergens årbok 1982, Bergen 1982, s. 6-26.

 

Bygningsforholdene i Bergen 1830-1905.

Bergens historiske forenings skrifter 81/82, Bergen 1982, s. 55-101.

 

Bygningsvesenet i Bergen 1830-1971 med særlig henblikk på bygningskontrollen. Administrajonshistorie og byggesaksbehandling 1830-1971. Veiledning i bruk av arkivene.

Bergen byarkivs skriftrekke A nr.1, Bergen 1983, 122 s.

 

Norske arkitekturoppfattelser 1820-1914. Kunst og kultur, 4/1983, Oslo 1983.

 

Diverse arkivfortegnelser m.m. Byggesaker, skjønnssaker, arkitekten Kr. Bjerknes, Arkitektforeningens oppmålingsarkiv m.m. Ialt ca. 260 s.

 

4. borgermester 1923-24. Administrasjon og arkiver. Bergen byarkiv 1984, 10 s.

 

Boligarkitekten 1919-36. Administrasjon og arkiver.  Bergen byarkiv 1984, 12 s.

 

Bergens gamle rådstues ombygninger 1662-1901. Rådstuens bygningshistorie

med særlig henblikk på restaureringsdebatten på slutten av 1800-tallet.

Bergens historiske forenings skrifter 83/84, Bergen 1985, s.49-78.

 

Nyrenessansen på 1800-tallet som fenomen. Oversikt og forskningsperspektiver.

Stensil, Bergen 1986, 31 s.

 

Senhistorismens arkitektur 1900-1930.

Arkitekturen i Bergen mellom byggekrakk og funksjonalisme.

Stensil, Bergen 1986, 458 s.

 

Arkitekturens genetikk. Grunnlagsproblemer i arkitekturhistorisk forskning

med utgangspunkt i historismens arkitektur.

Stensil, innledning til dr.avhandl. Bergen 1986, 115 s.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Video-programmer sammen med AV-avdelingen:

Ekkoet fra Wittenberg. Kirke og kunst i reformasjonstiden"   1988. 30´15"

"Herren er død - Herren lever! Påskens budskap  i antemensalene"   1988.  16´18"

"Et barn er oss født. Julens budskap i antemensalene"   1988.  16´28"

"De norske antemensalene"   1989.  25´

 

Forfatter eller medforfatter til utredninger, rapporter m.m:

 

"Registrering af Skuteviksboderne" , delrapport fra SEFRAK-prøveprosjekt 1979-80, stensil, Kulturseksjonen, Bergen kommune 1980.

 

"Nedre Nygård; bygningshistorisk registrering, antikvarisk vurdering og verneplan" , stensil, Arealplanavdelingen, Bergen kommune 1985.

 

Utlån og avhending av materiale fra museenes samlinger, utg. Norsk Museumsutvikling (Oslo), 5:2000.

 

Redigerte arbeider:

 

"Russian Popular Prints of the 18th and 19th Centuries" rå-manus ved Tatyana Voronina, Moskva. Bergen 1990, 30 s.

 

"Gud og hvermann. Hjemmeinnredning som religionsundervisning i Norge på 1600- og 1700-tallet", utstillingskatalog, Bryggens Museum - Historisk museum, Bergen 1993, 28 s. Råmanus ved Achen og Mona Nielsen.

 

Anmeldelser:

 

Ny og problematisk norsk bok om katolsk Maria- og helgenkult, i: Broen, nr. 2/2003 Oslo 2003, s. 28. (Anne Eriksen og Anne Stensvold: Maria-kult og helgendyrkelse i moderne katolisisme, Pax forlag 2002)

 

Arbeider på internett:

 

Arkitekturen, historien og arkitekturhistorien. Historistisk arkitektur 1730-1930, kunsthistorie, grunnfag, UiB, (30 manus-s), mars 2001.

 

Middelalderens maleri i Norge, kunsthistorie, grunnfag, UiB, (22 manus-s,) februar 2001.

 

Human heart and Sacred Heart: reining in religious individualism. The heart figure in 17th century devotional piety and the emergence of the cult of the Sacred Heart, web version 30.03.2004: http://www.enid.uib.no/texts/achen_1.htm

 

Bergen Museums mynt- og medaljesamling, web version 12.10.2006: http://bergenmuseum.uib.no/fagsider/kunstogkultur/myntogmedalje/BM-01-pdf.pdf

 

Visions of the Invisible: Seventeenth and early eighteenth Century Emblems in Norway, i: The Emblem in Scandinavia and the Baltic, (Simon McKeown and Mara R. Wade ed.s), Glasgow Emblem Studies vol. 11, Glasgow 2006, pp. 1-29. Innlagt på Bergen Open Research Archive, BORA,  http://hdl.handle.net/1956/2147 . Identisk med nr. 93, men rettet opp etter korrekturlesning.

 

Mass Attendance as a Devotional Practice. An anonymous 17th century illustrated popular ‘Missal’. Placed on the Enid web site on 25 June 2007 in pdf format: http://www.enid.uib.no/library/library_text.htm., pp. 1-16.

 

Modern and Contemporary Religious Medals and Medallic Art, in: Festschrift Tuukka Talvio, Suomen Numismaattinen Yhdistys 6, Helsinki 2008. Somewhat revised  edition, BORA, http://hdl.handle.net/1956/3089.

 

 

Religion:

 

Det nye krusifikset i St. Paul kirke, i: St. Paul menighetsblad, nr. 2/1991, Bergen, s. 4-5.

 

Kirken og kunsten i middelalderen, i: St. Paul menighetsblad, nr. 3/1998, Bergen, s. 12-17.

 

Avlat. Forsoningens og forvandlingens nåde, i: St. Paul menighetsblad, nr. 1/2000, Bergen, s. 16-26.

 

Korsveien, (m. ill. av Trygve Goa), Jubileum 2000, Bergen 2000, 36 s.

 

Glassmaleriene i St. Paul kirke, i: St. Paul menighetsblad, nr. 5/2000, Bergen, s. 14-22.

 

Korsveien i St. Paul kirke, i: St. Paul menighetsblad, nr. 1/2001, Bergen, s. 12-21.

 

Den katolske skolen, i: Årbok for norsk utdanningshistorie 2005 (red. Asbjørn Tveiten m.fl.) u.st. 2005, s. 120-126.

 

Kirken i historien og historien i Kirken, i: St. Olav, (Oslo) nr. 4/2007, s. 18-21.

 

Diakonatet i Kirken, i: Broen (Oslo), nr. 1/2008, s. 4.

Apostolisk suksesjon, i: St. Olav (Oslo) nr. 3/2008, s. 4-9.

Skytsengler, i: St. Paul menighetsblad, nr. 3/2008, Bergen 2008, s. 12-15. 

 

Vitenskapelige arbeider fra 1981:

 

"Sengotiske alterskabe i Hordaland. Studier i senmiddelalderens kunstmiljø" i: Fortidsminnesmerkeforeningens årbok 1981, Oslo 1981, s. 13-58.

 

"Tilpasningsarkitekturen - et tveegget sverd"   Bergens Tidende 6.aug. 1984 (6 A4-s.).

 

"Hanseatenes kunst. Tidsbilder 1400-1550"  . Katalog til Bryggens museums temautstilling, Bryggens museum, Bergen 1985, 60 s.

 

"Kirkebygningens stilarter"  i: Legg ut på dypet. Lærerveiledningshefte til religionsundervisning i ungdomsskolen. Stensil, utg. Kateketsentralen i Oslo, Oslo 1986, s. 81-86.

 

"Et senmiddelalderlig alterskap blir til"   i: Kjøpstad og rikssentrum, Bryggens museum, Bergen 1986, s. 133-147.

 

"Historismens arkitektur. Internasjonalt oversyn og norske varianter"   i: Plysj, palmer og pongponger 1840-1900, Bergen-Oslo-Trondheim 1987, s. 21-36.

 

"Den permanente utstillingsbygning i Bergen. "Permanenten" som arkitekturmonument"   i: Vestlandske kunstindustrimuseum 100 år, Bergen 1987,

s. 37-63.

 

"Lyst og fryd" , "Bare en underbukse"  og "Meditasjon over mennesket" ,  Godbiter i Bergens Tidende, utg. i Godbiter fra samlingene, nr.58, Bergen 1987 s.5-7 (6 A4-s.).

 

"Skisser fra Bergen 1865-1868 av William S. Bergstrøm"   hefte utg. i forb. m. en utstilling i regi av Historisk museum og Bryggens museum, Bergen 1987, 16 s.

 

"Kirkekunstens problem"   Bergens Tidende 18. juli 1988  (3 A4-s.).

 

10

 

"Solidaritetens krusifiks"   Bergens Tidende  1. aug. 1988  (3 A4-s.).

 

"Utstillingspraksis - et resultat av situasjon og intensjon"   stensil, Bergen 1988, 12 s.

 

"Christian 4.s fromhet: Personlighet og propaganda"   i: Fortidsminnesmerkeforeningens årbok 1988, Oslo 1988, s. 39-62.

 

"Liv Benedicte Nielsen"   Bergen 1989, 16 s.

 

"Det unge Norges ansikt. Katharina Kølles prospekter fra årtiene etter 1814"   introduksjon til utstilling på Historisk museum 1989, 4 s.

 

"Maleri og skulptur fra senmiddelalderen 1450-1525"   hefte utg. i forb. m. utstilling på Historisk museum 1989, 16 s.

 

"Frederik Konow Lunds villaarkitektur"  i:  Frederik Konow Lund - arkitekten som moret seg,  Oslo 1989, s. 74-89.

 

"Holmedal-tavlen ca. 1520","Lokk-kanne fra slutn. av det 15. årh.","Scholeus-prospektet 1588" og "Solegård-modellen 1899"  i: Die Hanse - Lebenswirklichkeit und Mythos, katalog-bd. 2, Hamburg 1989, s. 156-160.

 

"Bilder av en annen virkelighet. Ikoner av Solrunn Nes"  Bergen 1989, 18 s.

 

"Marias Minde kloster i Bergen fra 1956"  i: Husbukken 4/1989, Bergen 1989,

s.14-16.

 

20

 

"Tom Waterreus. Skulpturer fra 80-årene" Bergen 1990, 18 s.

 

"Vern av kulturminner" i Husbukken 2/1990, s. 4-6.

 

"Gudstjenesten på billedspråk. Et prosjekt om den sakrale kunst" Bergen 1990.

(80 s.)

 

"Vern - hva er vitsen?" i: Husbukken nr.3/1990, Bergen 1990, s. 3-8.

 

32. "Keiser Herakleios i Nedstryn. Bysantinske motiv på norske frontaler" i: Norge og Hellas. Kontakt, komparasjon, kontrast. Bergen 1990, s. 211-220.

 

"The Department of Christian Art"  Bergen 1991.

 

"Anna og Joakim vises bort fra templet" i: Nytt fra UiB, Bergen 1991, s. 36.

 

"Kirken eller arkitekten som kulturbærer?" i BAF-nytt, Bergen 1991, s. 6-7.

 

"Das Problem des Titels in der modernen christlichen Kunst"  i: "Das Münster",

(München) 1991, Heft 2, s. 103-106.

 

"Det gylne snitt " , Lov og struktur nr. 31, Inst.f.sam.pol. UiB, Bergen 1991,

(20 s.)

 

30

 

"Fortidsminnevern som dialog" i: Husbukken, (Bergen) nr.2/1991, s. 3-4.

 

"Brudd eller tilpasning" i: Byggekunst (Oslo), nr. 4, 1991, s. 230-231 .

 

"Helgenikonografi og moralteologi. Kirkekunstens teologiske funksjoner i senmiddelalderen - en ikonologisk skisse" i: Tro og bilde i Norden i reformasjonens århundre, Oslo 1991, s. 9-27.

 

"Verena Appel. Fargetresnitt 1988-91" Bergen 1991, 16 s.

 

"Galgemannens gåte" i: Nytt fra UiB, nr. 6/91, Bergen 1991, s. 56. 

 

"Historien er en skjorte"  i: Husbukken 3/1991, Bergen 1991, s. 8-13.

 

"Vinterkonsert for et rosa fjell og to hjuldampere" i: Nytt fra UiB, nr. 7/91, Bergen 1991, s. 64.

 

"Tittelens problem i moderne kristen kunst" i: Uten tittel, Tekster fra Vestlandets Kunstakademi, (Bergen) nr. 1, 1992, s. 48-54.

 

"Sjelen - det nakne menneske. Om fremstillingene av sjelen i senmiddelalderens kunst" i: På sjelens vinger (red. Gilhus og Nilsen), Bergen 1992, s. 43-68.

 

48.  "Det farlige liv. Middelalderens håndtering av sykdom, lidelse og død" i: Liv og helse i middelalderen, red. I. Øye, Bryggens museum, Bergen 1992, s. 22-48.

 

40

 

"Lutring og frelse, ild og vann!" i: Nytt fra UiB, nr. 4/1992, Bergen 1992, s. 56.

 

"Den ideelle dialogen mellom Gud og menneske" i: Nytt fra UiB, nr. 5/1992, Bergen 1992, s. 36.

 

"Natur og kultur - et spenningsfylt forhold" i: Husbukken, nr. 4/1992, Bergen 1992, s. 3-6.

 

"En fasadetegning, fra Lysekloster til Kalfarveien?" i: Husbukken, nr. 4/1992, Bergen 1992, s. 19-20.

 

"Hafslo-teppets bebudelse" i: Nytt fra UiB, nr. 5/1993, Bergen 1993, s. 36.

 

"De religiøse motivene i hjemmeinnredningen" i: Gud og Hvermann. Hjemmeinnredning som religionsundervisning i Norge på 1600- og 1700-tallet,

katalog, Bergen 1993, s. 3-12.

 

"Kirkekunsten - et budskap i bilder" i: Kulturhistorisk vegbok for Hordaland, utg. Hordaland fylkeskommune, Bergen 1993, s. 57-60.

 

"Det indvortis menniske. Barokkens hjertesymbolikk i glassmaleriene fra Norddal kirke", i:  I balansepunktet, Sunnmøres eldste historie, ca. 800-1660,  red. S.U. Larsen og J. Sulebust,  Ålesund 1994, s. 420-430.

 

"Troens bilder på Sunnmøre. Den sunnmørske kirkekunsten fra middelalder til barokken", ibid. s. 431-447.

 

"Hanseatic Art"in late medieval Bergen. Import or Local production?"  i: Bergen and the German Hansa, utg. Ingvild Øye, Bergen 1994, s. 59-85.

"Hanseatische" Kunst in Bergen während des Spätmittelalters: Import oder lokale Produktion?", i: Bergen und die deutsche Hanse, Bergen 1996, s. 59-85. (ajourført tysk utg.)

 

50

 

"Der König am Kreuz. Skandinavische Grosskruzifixe bis 1250" i: Studien zur Geschichte der europäischen Skulptur im 12./13. Jahrhundert, utg. Beck & Hengevoss-Dürkop, Frankf.a.M. 1994, Bd. I s. 699-723 og bd. II (ill.) s. 471-478.

 

"Den tidlige middelalderens krusifikser i Skandinavia. Hvitekrist som en ny og større Odin", i: Møtet mellom hedendom og kristendom i Norge, red. H.-E. Lidén, Univ.forl., Oslo 1995, s. 269-297.

 

"Norske frontaler fra middelalderen i Bergen Museum", Bergen 1996 (eng.-norsk tekst, 112 s.).

 

"Russiske ikoner", Bergen Museums skrifter, Kultur 1, Bergen 1996 (36 s).

 

"Vektlodd", kat.nr. 70-71, s. 313; "Alterkalk m. disk", kat.nr. 99, s. 319-20;  "Døroverstykke", kat.nr. 194, s. 353;"Votivgaver", kat.nr. 328, s. 407-08. I: "Kalmarunionen 600 år. Margrethe 1", Essays og utstillingskatalog, København 1996. 

 

Menneskehjertet som sjelens sete. Barokkens hjertesymbolikk og hjerteteologi, i:  Onsdagskvelder i Bryggens Museum XII, red. A. Ågotnes, Bryggens museum, Bergen 1997, s. 64-82.

 

Besøk i Bergen Museums kulturhistoriske samlinger 1948-96, i: Årbok 1996 for Bergen Museum, Bergen 1997, s. 56-57.

 

Bergen i mellomkrigstiden. Arkitekturen mellom det nasjonale og det internasjonale, i: Arkitekt Per Grieg - stor kunstner, stort menneske, red. Truls Grung, Bergen 1997, s. 114-129.

 

Telegrafbygningen i Bergen, i: Fortidsvern 4/1997, s.16-17.

 

Kirkekunst, fører til Kirkesamlingens nye basisutstilling, Bergen Museum 1998, 48 s. Samtidig utgitt føreren med engelsk tekst, Church Art, og samme billedmateriale, 48 s.

 

60

 

Museumsnettverket 1992-97. Forskning ved norske museer, i: Museumsnytt 2:1998, (Oslo) 1998, s. 16-18.

 

Kirken og kunsten i middelalderen, i: St. Paul menighetsblad, nr. 3, 1998, Bergen 1998, s. 12-17.

 

Kirkens kunst, i: Nyt fra Kirkefondet, 2/99 (København) 1999, s. 18-19.

 

Renovata ivventus. Om den impresa som smykker forsiden til «Transfiguration», i: Transfiguration, 2/1999, (København) 2000, s. 9-22.

 

Kirkekunst – Kirkens kunst?, i: Rapport fra dagsseminar 21. september 2000, UiO, utg. NUUM, Oslo 2001, s. 24-26.

 

To senmiddelalderlige relieffer og deres grafiske forelegg. Stilkritiske refleksjoner omkring Mariafremstillingene i Eksingedal-skapet og Rollag-tavlen - eller: en mulig virus i operativsystemet, i: Hikuin 26 (Århus), 1999 (utkom juni 2001), s. 7-28.

 

Kampen mellom godt og ondt. Om menneskehjertet på 1600-tallet, i: Kontinuitet og konfesjonalitet, Harry Fett Minneseminar, 8. okt. 2000, UiO, Oslo 2001, s. 53-58.

 

Gjemt og glemt, i: Årbok for Bergen Museum 2000 (red. Einar Ådland), Bergen 2001, s. 16-23.

 

Bergen Museums mynt- og medaljesamling, i: Årbok for Bergen Museum 2001, (red. Einar Ådland), Bergen 2002, s. 4-13.

 

Verdensbillede og billedverden. Menneskehjertet som religiøs metafor og figur: Et mottrekk mot sekulariseringsprosessen i nyere tid. En tentativ synsvinkel. i: Mellom Gud og djævelen, religiøse og magiske verdensbilleder i Norden 1500-1800, red. Hannes Sanders, utg. Nordisk ministerråd, København 2002, s. 17-40.

 

70

 

Die Landhäuser des Frederik Konow Lund, i: Norwegen 1900-1930. Zur norwegischen Reformarchitektur, ed. Martin Ebert, Grundrisse, Schr. z. Architektur und Stadtbaugeschichte, Bd. 6, Weimar-Rostock 2002, s. 62-84.

 

Maria et mater et ecclesia. Tekst og kontekst på det senmiddelalderlige alterskapet fra Uggdal kirke på Tysnes. Et mariologisk aspekt. i: Ting og tekst, red. Else Mundal og Anne Ågotnes, Bryggens Museum, Bergen 2002, s. 79-93.

 

”Herrens lidende tjener”. Krusifikset fra Fana kirke i Bergen Museum. i: Det hellige korsets kirke på Fana, red. Torbjørn Holt, Fana 2003, s. 34-35.

 

”Animam cum corona immortalitatis Christus coronat”. Et senmiddelalderlig betydningsaspekt av motivet “Marias himmelkroning” på alterskapet fra Uggdal kirke på Tysnes i Sunnhordland, i: Tegn, symbol og tolkning. Om forståelse og fortolkning av middelalderens billeder, red. G. Danbolt, H. Laugerud og L. Liepe, København 2003, s. 67-98.

 

Katolske messeklær. En tilvekst på tampen av 2002. i: Årbok for Bergen Museum 2002 (red. Einar Ådland), Bergen 2003, s. 70-77.

 

Human heart and Sacred Heart: reining in religious individualism. The heart figure in 17th century devotional piety and the emergence of the cult of the Sacred Heart, i: Arne B. Amundsen and Henning Laugerud (ed.) Categories of Sacredness in Europe, 1500-1800, Universitetet i Oslo, Oslo 2003, pp. 131-158. 

 

The Sinner´s Contemplation, i: Images of Cult and Devotion, Søren Kaspersen (ed.), Københavns universitet, København 2004, s. 283-304.

 

Vatikanets rosenkransmedaljer, i: Årbok for Bergen Museum 2003, utg. Bergen Museum, Bergen 2004, s. 64-68.

 

The “Passion Clock" - a Lutheran “Way of the Cross”. Reflections on a Popular Motif in Early 18th Century Scandinavian Religious Imagery, i: Genre and Ritual. The Cultural Heritage of Medieval Rituals, ed. Eyolf Østrem, Mette Birkedal Bruun, Nils Holger Petersen, and Jens Fleischer, København 2005, s. 119-142.

 

En engel kan være så mangt. Skulpturen „Engel“ av Lilian Nabulime, i: Årbok for Bergen Museum 2004 (red. Einar Ådland), Bergen 2005, s. 88-90.

 

80

 

Words of Comfort in Distressing Times. The iconography of a silver medal from 1630, i: Actas – Proceedings - Actes from XIII Congreso Internacional de Numismática Madrid 2003, ed.s Carmen Alfaro, Carmen Marcos and Paloma Otero, Madrid 2005, p. 1697-1703.

 

Visions of the Invisible: Seventeenth and early eighteenth Century Emblems in Norway, i: The Emblem in Scandinavia and the Baltic, (Simon McKeown and Mara R. Wade ed.s), Glasgow Emblem Studies vol. 11, Glasgow 2006, pp. 1-29.

 

Fromhetsartikler og suvenirer, i: Årbok for Bergen Museum 2006, Bergen 2007, s. 30-37.

 

Piety, Practise and Process, i: Instruments of Devotion, Henning Laugerud og Laura Skinnebach (ed.s), Århus 2007, s. 23-44.

 

Pasjonstavlen fra Volda kirke. Fragment av en senmiddelalderlig pasjonsfrise, i: Voldaminne, årsskrift 2007, utg. Volda sogelag, Volda 2007, s. 19-32.

 

Depositing the ’Depositum Fidei’. Teaching the people Through Art in the Medieval Church, i: Children, Identity and the Past, L.H.Dommasnes & M. Wrigglesworth (ed.s.), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2008, 137-161.

 

Modern and Contemporary Religious Medals and Medallic Art, in: Festschrift Tuukka Talvio, Suomen Numismaattinen Yhdistys 6 (Publications of the Finnish numismatic Society, no. 6) Aimo Linkosalmi (ed.), Helsinki 2008, s. 201-223.

 

”Kiste i eketre, senrenaissance, med bibelske motiver” - en beretning fra museumsfronten, i: Bergen Museums årbok for 2007-2008, Jo Høyer (red.), Bergen 2008, s. 65-76.

 

”En stor Egetræskiste i Voldens Kirke”, i: Voldaminne, årsskrift 2008, utg. Volda sogelag, Volda 2008, s. 21-27. ISSN 0800-1472.

 

The Religious Medal: Perspectives, Problems and Possibilities, in: Médailles 2008, Maria Rosa Figueiredo (ed.), Lisboa 2008, s. 65-70.

 

90

 

 

 

Forthcoming:

 

 

Fighting the Disenchantment of the World . The Instrument of Medieval revivalism in 19th century art and architecture, in: Enid anthology 2: Cultures of Devotion between the French revolution and Vatican II, H. Laugerud & S. Ryan (ed.s), Aarhus University Press 2009. 22 s.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXALTATIO CRUCIS. The Frontal from Nedstryn – Crusade, Liturgy and Devotion in the Early 14th Century.

 ICONOGRAPHIA PIETATIS. The Human Heart in Lutheran Art of the 17th and 18th Centuries.

 Mass Attendance as a Devotional Practice. Early Modern Illustrated Popular “Missals”.

 

I det dansk-norske helstatsprosjektet 2009- : ”KOM STEENIGT HIERTE SEE”. Pasjonsfromheten i dansk-norsk kirkekunst i det 17. og 18. århundre og motivene ”Christian IV’s syn” og ”Pasjonsviseren”.