Hjem
Henrik Skars bilde

Henrik Skar

Førsteamanuensis, leder for forskergruppen i skatte- og avgiftsrett
 • E-posthenrik.skar@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 17
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Likhetsvurderinger ved lovtolkning– forholdet til avveiningsmodellen og reelle hensyn. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 177-199.
 • Vis forfatter(e) (2023). Kravet til økonomisk karakter i skatte- og merverdiavgiftsretten – særlig om subjektive forhold og prøvingsintensitet. Skatterett. 87-109.
 • Vis forfatter(e) (2021). Vilkåret om tilknytning mellom fordel og arbeid, kapital eller virksomhet. Skatterett. 176-200.
 • Vis forfatter(e) (2021). Tilknytningsvilkåret i sktl. § 6-1 (1). Skatterett. 3-40.
 • Vis forfatter(e) (2019). Omgåelse i aksjeselskapsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 269-306.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2016). NOU 2016: 5 Omgåelsesregel i skatteretten — Lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten, vedlegg 1 (s. 122-151). .
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Støtten til næringslivet. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Det skatterettslige skillet mellom eiendomsrett og begrensede rettigheter til ting. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Branch Report Norway. 18 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Henrik Skar, "Kravet til økonomisk karakter i skatte- og merverdiavgiftsretten – særlig om subjektive forhold og prøvingsintensitet", Skatterett, 2023, s. 87-109.

Henrik Skar, "Likhetsvurderinger ved lovtolkning – forholdet til avveiningsmodellen og reelle hensyn", Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2023, 177-199.

Henrik Skar, "Støtten til næringslivet", Kriseregulering - lovgivning under koronakrisen, Høgberg/Holmøyvik/Eriksen (red), Bergen 2023, s. 569-596.

Henrik Skar, "Vilkåret om tilknytning mellom fordel og arbeid, kapital eller virksomhet", Skatterett, 2021, s. 176-200.

Henrik Skar, "Tilknytningsvilkåret i sktl. § 6-1 (1)", Skatterett, 2021, s. 3-40. 

Henrik Skar, "Det skatterettslige skillet mellom eiendomsrett og begrensede rettigheter til ting", Rett i vest: Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen, Giertsen m.v (red.), Bergen 2019, s. 477-496

Henrik Skar, "Omgåelse i aksjeselskapsretten", Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2019, s. 269-306.

Henrik Skar, "Branch Report Norway". I: IFA Cahier. Anti-avoidance measures of general nature and scope - GAAR and other rules, SDU 2018, s. 577-594.

Henrik Skar, Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker, Bergen 2017 (doktoravhandling, 361 sider).

Henrik Skar NOU 2016:5 Omgåelsesregel i skatteretten. Lovfesting av generell omgåelsesregel i skatteretten, vedlegg 1, s. 122-151.

 

 

Henrik Skar er leder for prosjektet "Skatterettslige grunnbegreper i en ny tid" som er finansiert av Skatteetaten og Universitet i Bergen. 

Kompetansefelt