Hjem
Henrik Skars bilde

Henrik Skar

Førsteamanuensis, med skatterett som særlig fagområde og leder for forskergruppen i skatte- og avgiftsrett.
 • E-postHenrik.Skar@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 17+47 995 86 757
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Omgåelse i aksjeselskapsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 269-306.
Doktorgradsavhandling
 • 2017. Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Det skatterettslige skillet mellom eiendomsrett og begrensede rettigheter til ting. 20 sider.
 • 2018. Branch Report Norway. 18 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Henrik Skar, "Det skatterettslige skillet mellom eiendomsrett og begrensede rettigheter til ting", Rett i vest: Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen, Giertsen m.v (red.) (Bergen 2019) s. 477-496

Henrik Skar, "Omgåelse i aksjeselskapsretten", Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2019 s. 269-306.

Henrik Skar, "Branch Report Norway". I: IFA Cahier. Anti-avoidance measures of general nature and scope - GAAR and other rules, SDU 2018 s. 577-594.

Henrik Skar, Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker, Bergen 2017 (doktoravhandling).

Henrik Skar NOU 2016:5 Omgåelsesregel i skatteretten. Lovfesting av generell omgåelsesregel i skatteretten, vedlegg 1 s. 122-151.

 

 

Kompetansefelt