Hjem
Henry Langseths bilde

Henry Langseth

Univ.bibliotekar, fagreferent for samfunnsøkonomi og økonomisk geografi
Utvalgte publikasjoner
  • Langseth, Henry; O'dwyer, Michele; Arpa, Claire. 2016. Forces influencing the speed of internationalisation: An exploratory Norwegian and Irish study. Journal of Small Business and Enterprise Development. 23: 122-148. doi: 10.1108/JSBED-10-2013-0155
  • Olsen, Arthur Norli; Kleivset, Birgitte; Langseth, Henry. 2013. E-book readers in higher education: Results from a project at the University of Agder. Sage Open. 3. 12 sider. doi: 10.1177/2158244013486493
  • Vis forfatter(e) (2019). Hvordan komme i gang med skriveprosessen i grupper - samskriving del 2.
  • Vis forfatter(e) (2019). Hvordan komme i gang med gruppearbeid - samskriving del 1.
  • Vis forfatter(e) (2019). Gratispassasjerer og andre utfordringer i gruppearbeid - Samskriving del 3.
  • Vis forfatter(e) (2017). Oria - Orientering fra Bibsys arbeidsgruppe.
  • Vis forfatter(e) (2016). Forces influencing the speed of internationalisation: An exploratory Norwegian and Irish study. Journal of Small Business and Enterprise Development. 122-148.
  • Vis forfatter(e) (2013). E-book readers in higher education: Results from a project at the University of Agder. Sage Open. 12 sider.
  • Vis forfatter(e) (2009). European SMEs and Global Business: A Scandinavian Perspective.
  • Vis forfatter(e) (2007). Forces Influencing the Speed of Internationalisation: A Norwegian Study.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Studenter og ansatte ved institutt for økonomi er velkommen til å ta kontakt for kurs og veiledning innen litteratursøking, kildekritikk, kildebruk og referanseverktøyet Endnote. Benytt gjerne dette skjema til forslag til ny litteratur

Kontorplassering

Tilknyttet innhold