Hjem
Hild Elisabeth Hoffs bilde

Hild Elisabeth Hoff

Førsteamanuensis, Engelsk fagdidaktikk
 • E-postHild.Hoff@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 61
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg underviser og veileder lektorstudenter og stipendiater i engelsk fagdidaktikk. Siden høsten 2022 har jeg også vært leder av Forskerskolen i Litteratur, kultur og estetiske fag.

Forskningsinteressene mine er relatert til den interkulturelle dimensjonen av språklæring- og undervisning. I forskningen min har jeg utforsket sentrale konsepter som interkulturell kompetanse, danning, literacy og tekst i en kontekst av utdannings- og samfunnsmessige utfordringer i det 21. århundre. Jeg er redaksjonsmedlem i det internasjonale tidsskriftet Intercultural Communication Education og har nylig vært gjesteredaktør for et Special Issue av dette tidsskriftet: https://orcid.org/0000-0002-0375-5666 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Film and the intercultural multimodal reader: Expanding intercultural literary literacy as a theoretical and pedagogical concept. Intercultural Communication Education. 68-85.
 • Vis forfatter(e) (2020). The evolution of intercultural communicative competence: Conceptualisations, critiques and consequences for 21st century classroom practice. Intercultural Communication Education. 55-74.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fostering the 'intercultural reader'? An empirical study of socio-cultural approaches to EFL literature. Scandinavian Journal of Educational Research. 443-464.
 • Vis forfatter(e) (2014). A critical discussion of Byram's model of intercultural communicative competence in the light of Bildung theories. Intercultural Education. 508-517.
 • Vis forfatter(e) (2013). Self' and 'Other' in meaningful interaction: Using fiction to develop intercultural compentence in the English classroom. FoU i praksis. 27-50.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Self" and "Other" in meaningful interaction : using fiction to develop intercultural competence in the English classrom. FoU i praksis. 27-50.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Interkulturell læring gjennom lesing av skjønnlitteratur. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Interkulturell kompetanse gjennom lesing av skjønnlitteratur. DEMBRA-kurs for språklærere i ungdomsskolen og den videregående skole.
 • Vis forfatter(e) (2020). Interkulturell læring gjennom lesing av engelsk skjønnlitteratur.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kulturmøter gjennom fremmedspråklig skjønnlitteratur.
 • Vis forfatter(e) (2015). Interkulturell kompetanse i fremmedspråksundervisningen: kulturmøter gjennom skjønnlitterære tekster.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). “Like, I wouldn’t go to jail for it”​ - Student discourses on the use of civil disobedience as a protest tool in climate activism ​.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvordan kan vi jobbe med demokrati og medborgerskap i fremmedspråksfagene?
 • Vis forfatter(e) (2021). How can reading and working with foreign language literature play a role in promoting 21st century skills?
 • Vis forfatter(e) (2019). Interkulturell kompetanse gjennom lesing av skjønnlitteratur.
 • Vis forfatter(e) (2019). Demokrati og medborgerskap i fremmedspråksfagene.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Intercultural Reader.
 • Vis forfatter(e) (2017). The EFL subject as an arena for intercultural learning in the 21st century.
 • Vis forfatter(e) (2016). The English subject as an arena for intercultural learning in the 21st century.
 • Vis forfatter(e) (2016). Intercultural communication with texts: a model for analysing reading practices.
 • Vis forfatter(e) (2012). 'Self' and 'Other' in meaningful interaction.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2022). Introduction to the Special Issue: Reimagining the role of literature in intercultural language education: New approaches and future perspectives. Intercultural Communication Education. 64-67.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Rethinking approaches to intercultural competence and literary reading in the 21st century English as a foreign language classroom.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Ny forskergruppe diskuterte kontroversielle temaer med VGS-elever.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Promoting 21st century skills through classroom encounters with English language literature in Norway: Theoretical and practical considerations. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Intercultural competence. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Intercultural competence. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). From 'Intercultural Speaker' to 'Intercultural Reader': A Proposal to Reconceptualize Intercultural Communicative Competence Through a Focus on Literary Reading. 21 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.