Hjem
Hilde Kramers bilde
Foto:
Hilde Kramer

Hilde Kramer

Professor, Professor i illustrasjon /prosjektleder forskningsprosjektet Illuminating the Non-Representable

The artistic researcvh project "Illuminating the Non-Representable" is coordinated and led by professor of illustration, Hilde Kramer, at the Faculty of Art, Music and Design, University of Bergen, Norway.

The project explores representation and the narratives of "us" and "the others" and the transformative role of illustration in modern communication. This project consists of three symposia and three illuminations (three illustration/design projects exploring different aspects of communication challenges). The artistic research unfolds in the symbiosis between the symposia and the projects. A call was sent out in October 2023 for publication by September 2024: https://www.illustrationresearch.org/booking-current-cfp

https://illuminating.no

 

Hilde Kramer koordinerer det tverrfaglige kunstneriske forskningsprosjektet Illuminating the Non-Representable:

Prosjektet utforsker representasjon og narrativene til «oss» og «de andre» og illustrasjonens transformative rolle i moderne kommunikasjon. Dette prosjektet består av tre symposier og tre belysninger (tre illustrasjons-/designprosjekter som utforsker ulike aspekter ved kommunikasjonsutfordringer). Den kunstneriske forskningen utspiller seg i symbiosen mellom symposiene og prosjektene. En kalling ble sent ut i oktober 2023 for publisering innen september 2024: https://www.illustrationresearch.org/booking-current-cfp

https://illuminating.no

FORMIDLING

Illustration as intersubjective thinking. The Designing with Communities, University of Minho November 2023

Thanks to our new partner, IDEGUI at  University of Minho in Guimarães in Portugal, for organizing the conference Designing with Communities 23rd of November 2023. i#inclusion #diversity #decolonialization. #tactile_illustrations #haptic_design  

Illustrations for our Fingertips, 13th Illustration Research Symposium "Blind Spots"  St Louis November 2023

Forfatteren bak denne teksten skriver fra en bokkunstners perspektiv, og hevder at det estetiske potensialet til taktile bøker ofte blir oversett. De spesifikke egenskapene til denne sjangeren åpner dørene til en multisensorisk refleksjon-i-lesing, en samtale med den designede historiefortellingen, uavhengig av synskapasitet. På grunn av veksten av nye litteraturarenaer som bokkunstmesser, øker denne litteraturkategorien for tiden publikumsoppmerksomhet og kan gi en interessant framtid for både kunstnere og lesere uavhengig av syn.

https://library.wustl.edu/events/blind-spots-13th-annual-illustration-re...

Illuminating the Non-Representable, 2023

International congress "Jewish Cultural Heritage: Practices, Perspectives, Challenges" 

Inspirert av Walter Benjamins konsept om 'aura', spøres det hvordan illustrasjon i en utvidet tilnærming kan kommunisere dyptgripende menneskelige problemstillinger som typisk anses som urepresenterbare. Dette prosjektet utforsker representasjon og narrativene til "oss" og "de andre" i samtidsverden gjennom illustrasjon som utgangspunkt for tverrfaglige prosjekter. Etikk og spørsmålet om de underrepresenterte er en del av det vi diskuterer i dette prosjektet, men ordet ikke-representerbar brukes i sammenheng med følelser eller fenomener som overvelder oss på godt og vondt, fenomener som ligger utenfor vår fatteevne.

https://polin.pl/en/event/international-congress-jewish-cultural-heritag...

The Transposing Illustrator, The 12th Illustration Research Symposium Transitus 2022

Foruten den åpenbare muligheten for å transponere innhold fra en semiotisk tekst til en annen; kan illustratørens forflytning mellom ulike perspektiver teoretisere identitet utover dikotomien om "oss" og "dem" ? 

 https://www.illustrationresearch.org/booking-current-cfp

Illuminating the Non-Representable Symposium 2: Materiality, Space and Embodiment 2021

Hvordan kan illustrasjon tilby innsikt og møte sosiale behov gjennom engasjement med komplekse materialiteter?https://illuminating.no/symposiums/materiality-space-and-embodiment 

Presenting Illuminating the Non-Representable  at the Artistic Research Forum, Trondheim 2021

The Artistic Research Forum 2021 was a hybrid conference with live presentations and events at NTNU in Trondheim combined with online events.  IN-R was disseminated at a public event during the symposium. See program here https://diku.no/arrangementer/artistic-research-autumn-forum-2021


Illuminating the Non-Representable Symposium 1: Transposition as Artistic Practice 2020

Under det første symposiet møttes gjester fra tverrfaglig kunstnerisk praksis for å undersøke og diskutere illustrasjonens transformative rolle i moderne kommunikasjon. I sentrum av dette står diskusjonen om hva som definerer illustrasjonspraksis i vår tid, og etikk og utfordringer knyttet til dette.

https://www.youtube.com/watch?v=o0BcVPdbUkY

https://www.youtube.com/watch?v=XCzyyCkHwGs

Shiny Pretty Things 2020

Et essay om kulturelt betinget lesning og navigering mellom stereotypiske framstillinger av tilhørighet i moderne visuell kommunikasjon

https://ymtmag.no/2021/

 

Om å illustrere Hanne Bramness dikt 2020 

Festivalskriftserien til Nordisk poesifestival

Engaging the Viewer in A Hyper-Visual Time 2018

Engaging the viewer in a post-memory era: Commemoration of the Litzmannstadt Ghetto Children. Conference in Riga The Holocaust in Art. July 4th 2018

https://www.youtube.com/watch?v=C6Yern6wNcA

NRK Radio:Illustrasjonens rollemidt i bildestrømmen 2017

https://radio.nrk.no/serie/ut-i-kulturen-p2/sesong/201702/mkrv04000717

Keynote: Om arbeidet med en sjangeroverskridende bildegok om Frida Kahlo 2017

I årene etter hennes død i 1954 var Frida Kahlos verk lite kjent utenfor det surrealistiske samfunnet og den meksikanske kunstscenen. Men i det 21. århundre er hun allment anerkjent over hele verden.

Det hjertet husker (Hva hjertet husker) er en fiktiv bildebok som har som mål å formidle kunsten hennes til barn. Denne keynoten diskuterer fordelene ved analoge og digitale verktøy i en illustrasjonsprosess hvor biografiske detaljer og anerkjennelse av kunstnerens arbeid er av betydning.

HVL Bergen 2017

Keynote: Visual storytelling: Making a picture book on Frida Kahlo´s Life And Art Through Analog And Digital Resource

A Reader Experience. (2017) Flying Letters [1] Ed. Nina Schønsby and Halvor Haugen. Tekstbyrået forlag.

Seminar Vekst.Verk: #HumanBeingDeported 2017

24.august 2017 Dramatikkens hus http://dramatikkenshus.no/vekstverk 

SŁUCHAJĄC KAMIENI // warsztaty (workshop, Lodz Polen)

30.august 2017

https://www.centrumdialogu.com/dzialalnosc-centrum-dialogu/1646-sluchajac-kamieni-warsztaty

 

VIS 24V ILLUSTRASJON OG REPRESENTASJON

I emnet vil studenten formulere og gjennomføre et mindre omfattende prosjekt innen egendefinert fokusområde. Målet er å gi innsyn i hovedområder innen feltet illustrasjon, dvs. heller enn å være mediespesifikt handler det om bevissthet om koding av visuelt innhold til et budskap som dekodes av mottakeren. Emnet vil spesifikt handle om framstilling (representasjon) og stereotypier/ forestillinger om den Andre. Eksperimentering, utvikling og formidling i forskjellige formater og situasjoner vil vektlegges i emnet.

Fokusprosjektet er sammensatt av tre deler: Utviklingsprosess av et design/illustrasjonsprosjekt, skriftlig og visuell refleksjon samt formidling i form av visuell og muntlig presentasjon.

Emnet introduserer studenten til ulike skrivepraksiser rettet mot designfaglige sammenhenger, åndsverksloven og bruk av relevant referansesystemer.

DES310 23H / Designpraksis 1 - Avdekking 

The aim of the course is to prepare students for work on their own master's project. 

The subject must convey an understanding of specific investigations and precision of the further project work, in order to uncover, clarify, expand or refine key questions. 

 Contents: 

The study covers the topics 

1. Background and motivation, including the project's social relevance 

2. Main questions and objectives 

3. Project process with progress plan for implementation 

4. Assessments related to resource use and form of presentation 

The students carry out a preliminary project with investigations through design. Depending on the individual master's project, the investigations and experimentation may be related to materials, processes, scaling or other conditions. 

VIS245 23H / Fokusområde innen visuell kommunikasjon 

 

I emnet vil studenten formulere og gjennomføre et mindre omfattende prosjekt innen egendefinert fokusområde. Målet er å best mulig forberede studenten til sitt avsluttende eksamensprosjekt. . Eksperimentering, utvikling og formidling i forskjellige formater og situasjoner vil vektlegges i emnet.

Fokusprosjektet er sammensatt av tre deler: Designprosess, skriftlig og visuell refleksjon samt formidling i form av visuell og muntlig presentasjon.

Emnet introduserer studenten til ulike skrivepraksiser rettet mot designfaglige sammenhenger, åndsverksloven og bruk av relevant referansesystemer.

 

Illuminating the Non-Representable: Special Issue of the Journal of Illustration September 2024

The Question of Aura: Illustration as Commemoration (2024) Jewish Cultural Heritage: Practices, Perspectives, Challenges 

Illustrations for the Fingertips: Illustrating for deaf-blind readers (2024) Journal of Illustration

The Transposing Illustrator (2023) Journal of Illustration

Når tilskueren tegner (2018)

Engaging the viewer through drawing as acts of commemoration. https://journals.oslomet.no/index.php/formakademisk/article/view/2741

Designeren og historiefortellerne (2018)

Innlegg i avisen Klassekampen om bærekraftig design. https://klassekampen.no/utgave/2018-09-10/debatt-designeren-og-historiefortellerne

Bok, reis deg! På leting etter kvaliteter i den tredimensjonale bildeboka (2015)

The potential of toy books and pop-up books and the materiality of the physical book.  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20007493.2017.1293919

 

 Illuminating the Non-Representable Artistic reseach project supported by NARP (2020-2024) 

Er dette et menneske?

This project explores new methods to prevent racism and antisemitism among young people. It transposes the workshop-based methodology developed in a pilot project in Łódź, Poland. The new project treats the fate of Norwegian Jews deported from Trondheim in 1942. The exploration of drawing as a tool for learning will continue in this branch of the project. Is the message altered when a site-specific methodology is used in a new place; how does that affect the culture semiotic aspects?

https://illuminating.no/work-packages/er-dette-et-menneske

Non-Book and the Semiophor

This project is a continuation of artistic research in Łódź, Poland during the period 2016 to 2019. It explores innovating book design approaches and challenges our expectations of what reading is. Illustration as tangible objects is another central aspect explored. Holocaust teaching and mediation has since the end of WWII developed certain common design features and color combinations. May new design practices make us understand forgotten or unseen aspects of what happened? May the site-specific historic events teach us something universal - to prevent new genocide from happening? The experimentations take place in Bergen, Norway and in workshops in Łódź, Poland. It is planned to be concluded to be part of the 80th commemoration of the children from Litzmannstadt ghetto in Łódź 2022.

Development of printing technology and book design has lifted the two-dimensional illustration found in conventional visual literature to a gradually increased three-dimensional existence, such as in tactile books and artist books. What happens when an illustration as a visual and tactile object abandons its placement on the surface of the paper in a book to become an independent semiophor?

The term semiophor ( Semiophor ( Alt Gr. Σημεῖον semeion , character ',' signal 'and φορός Phoros , carrying') was introduced in 1988 by the French-Polish historian Krzysztof Pomian. The term emphasizes the property of an exhibited object as a special sign bearer whose meaning first emerges from the context of the museum (Pomian, 1988).

Read more about the research here: 

https://illuminating.no/work-packages/the-children-of-the-litzmannstadt-ghetto

Illustration as Sound

This project examines illustration executed outside its traditional realm. Accepting the obligation to operate in the service of an idea and to communicate something particular, the project seeks to identify a specific illustration methodology and constituted knowledge, and investigate these through the medium of sound, beginning with central topoi in visual storytelling such as ‘character/ actor’, ‘scenography/ environment’ ‘narrative images' ’dramaturgy’/’plot’ and 'style'. May the transposition lead to new understanding of the field of illustration? The mediated content is the layered history of a small suburban place of south east Norway, Momarken; an ancient market place and arena for horse racing, that had a near escape from becoming the last Nazi-German concentration camp built on European territory.

Read more here: https://illuminating.no/work-packages/sonic-illustrations

Hilde Kramer har siden 2014 vært ansatt som professor i illustrasjon ved Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har illustrert en rekke bøker, særlig bildebøker for barn. Hun har også skrevet teksten til egne bøker og arbeidet med animasjonsfilmer og annet. Kramers illustrasjoner er utført i varierte teknikker, både tegning, grafikk, maleri og datagrafikk. Kramer har utdannelse fra grafisk linje ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo og kunstakademiet i Kraków i Polen. Hun har også studert kreativ kommunikasjon ved Høgskolen i Akershus og entreprenørskap i undervisning og ledelse ved Norges musikkhøgskole.

Å jobbe som illustratør handler ofte om å gå inn i andres prosjekter og ikke bare se verden med vedkommendes øyne, men også visualisere denne. Dette utfordrer ofte ens identitetsforståelse, men skaper samtidig nye perspektiver og i mange tilfeller utvider våre horisonter. Denne erkjennelsen er noe Kramer tar med seg og bruker aktivt i sitt KU-arbeid.

Hennes kunsteriske utviklingsarbeid handler i stor grad om identitet og yrkesroller generelt, og synliggjøring av illustratørens rolle, identitet og yrkesmuligheter spesielt. Innenfor konteksten av identitet, ser hun på bruken av visuell retorikk, semiotikk og semiologi. Semiotikk er et sammenbindene fagområde for både musikk, kunst og design. Kan semiotikk derfor brukes som et felles språk innenfor en konstellasjon av disse disiplinene?