Hjem
Hilde Kramers bilde

Hilde Kramer

Professor, Professor i illustrasjon
 • E-postH.Kramer@uib.no
 • Telefon+47 55 58 74 14+47 958 02 727
 • Besøksadresse
  Møllendalsveien 61
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

What role can illustration play in a complex and visually overloaded society? How can a project benefit from involving the viewer in the research and development? These questions in a commemoration project dedicated to  the children who died during Wielka Spera  (the Nazi deportations from the Jewish ghetto Litzmannstadt in September 1942). The participation with the viewer in a drawing process / participatory design are the main areas of investigation.

https://www.researchcatalogue.net/view/333350/333351

Visual storytelling:

Keynote: Visual storytelling: Making a picture book on Frida Kahlo´s Life And Art Through Analog And Digital Resources

University College of Bergen June 1st 2017

Keynote: Visual storytelling: Making a picture book on Frida Kahlo´s Life And Art Through Analog And Digital Resource

In the years after her death in 1954 Frida Kahlo´s work was little known outside the Surrealist society and the Mexican art scene. But in the 21st century she is widely recognized all over the world. 

Det hjertet husker (What the heart remembers) is a fictional picture book aimed to convey her art to children. This keynote discusses affordances of analogue and digital tools in an illustration process where biographical details and recognition of the artists work is of importance.

#HumanBeingDeported

Seminar Vekst.Verk

24.august 2017 Dramatikkens hus

http://dramatikkenshus.no/vekstverk 

 

SŁUCHAJĄC KAMIENI // warsztaty (workshop, Lodz Polen)

30.august 2017

https://www.centrumdialogu.com/dzialalnosc-centrum-dialogu/1646-sluchaja...

 

BAV 1 KMD-VIS-105 17H / Illustrasjon

Hilde Kramer

Illustrasjon; hva er det? Dette kurset er en innføring til faget. Kommunikasjon er et kjerneord innen illustrasjon, det er samspillet med et annet medium (tekst, musikk, lyd mm) og viljen til å nå ut til andre, gjerne en definert målgruppe. Mediebevissthet er også av betydning; hvor skal illustrasjonen publiseres og i hvilket medium og format?

I dette kurset går vi inn på noen grunnprinsipper: Komposisjon, kontrast, lys/skygge, farge i illustrasjon og hvordan typografi anvendes i kombinasjon med illustrasjon. I dette kurset er det fokus på teknikkene silketrykk, linotrykk og monoprint.

BAV2 KMD-VIS-204 17H / Designidentitet

Ashley Booth/ Hilde Kramer

Hva skjer når våre visuelle identiteter blir mer dynamiske? I hvilken retning utvikler identitetsdesign seg, og hvilke metoder kan anvendes for utvikling av dine profesjonelle identiteter eller større identitetsprogrammer? Hvordan inkludere og etablere eierskap hos de som skal leve med og videreføre identiteten? 

Kurset er en innføring i, og utforskning av komplekse visuelle identiteter. Kursperioden vil gi innsikt i hvordan vi utvikler en visuell identitet som er knyttet til særegne verdier.

BAV 2 Visuell Historiefortelling 

Hilde Kramer

Undersøkelse og eksperimentering: Hvordan kan historiefortelling gjøres på nye og innoverende måter

Analyse: Hva er hvert medieformats unike muligheter – og hvilken teori er relevant?

Realisering: Hvordan du anvender fagets grunnprinsipper: Komposisjon, kontraster, samspill illustrasjon/typografi.

Kommunikasjon og presentasjon: Hvordan får du budskapet fram til din ønskede målgruppe?

BA 3 KMD-VIS-206 17H / Fordypning i illustrasjon, grafisk design og interaksjon

Kurset er en selvstendig arbeidsperiode i høstsemeteret for 3.års studenter BA, der de velger et fordypningsemne.

MA 1 KMD-DES-307 17H / Power Object, Power Flow

Charles Michalsen/ Hilde Kramer

Exploring all dimensions; shaping analog: A power object as a synthesis of your MA project. 

Conceptual transformation to visual expression

 

MA1 KMD-DES-310 17H / What is the story?

Hilde Kramer

What is the story of your project? And what relevant theory may be applied? Multimodality focuses on analyzing and describing the full repertoire of meaning-making resources that people use (visual, spoken, gestural, written, three-dimensional, and others, depending on the domain of representation) in different contexts, and on developing means that show how these are organized to make meaning.

KMD-DES-306 17H / Rethinking Memory Culture

Hilde Kramer

This workshop is part of an international crossdisciplinary cooperation between the Faculty of Fine Art, Music and Design, UiB, University College of Volda (Norway), University of Applied Sciences Ostwestfalen-Lippe (Germany), University of Łódź (Poland), the Strzeminski Art Academy (Poland), Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Łódź (Poland), Falstadsenteret (Norway) and the Polin Museum (Poland). The central question of the workshop is: How can we convey the Holocaust to a young audience? We focuse on developing concepts within visual communication and participatory design. You develop your skills in research, cross-disciplinary design thinking, participatory design. The course takes place in Gdansk, Chełmno and Łódź in Poland, and focuses on the history of the Jewish ghetto during WWII, and challenges of the area today.

 

 • Vis forfatter(e) 2018. Når tilskueren tegner minnehandlinger og formidling av sensitive emner i det 21. århundre. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. 1-21.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bok, reis deg! På leting etter kvaliteter i den tredimensjonale bildeboka http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20007493.2017.1293919

Rethinking Memory Culture

This is a  international crossdisciplinary cooperation project between the Faculty of Fine Art, Music and Design, UiB, University College of Volda (Norway), University of Applied Sciences Ostwestfalen-Lippe (Germany), University of Łódź (Poland), the Strzeminski Art Academy (Poland), Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Łódź (Poland), Falstadsenteret (Norway) and the Polin Museum (Poland). It was initiated in 2016 and is centered around a yearly workshop in Lodz until 2020. The central question of the workshop is: How can we convey the Holocaust to a young audience? We focuse on developing concepts within visual communication and participatory design. You develop your skills in research, cross-disciplinary design thinking, participatory design. The course takes place in Gdansk, Chełmno and Łódź in Poland, and focuses on the history of the Jewish ghetto during WWII, and challenges of the area today.

Hilde Kramer har siden 2014 vært ansatt som professor i illustrasjon ved Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har illustrert en rekke bøker, særlig bildebøker for barn. Hun har også skrevet teksten til egne bøker og arbeidet med animasjonsfilmer og annet. Kramers illustrasjoner er utført i varierte teknikker, både tegning, grafikk, maleri og datagrafikk. Kramer har utdannelse fra grafisk linje ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo og kunstakademiet i Kraków i Polen. Hun har også studert kreativ kommunikasjon ved Høgskolen i Akershus og entreprenørskap i undervisning og ledelse ved Norges musikkhøgskole.

Å jobbe som illustratør handler ofte om å gå inn i andres prosjekter og ikke bare se verden med vedkommendes øyne, men også visualisere denne. Dette utfordrer ofte ens identitetsforståelse, men skaper samtidig nye perspektiver og i mange tilfeller utvider våre horisonter. Denne erkjennelsen er noe Kramer tar med seg og bruker aktivt i sitt KU-arbeid.

Hennes kunsteriske utviklingsarbeid handler i stor grad om identitet og yrkesroller generelt, og synliggjøring av illustratørens rolle, identitet og yrkesmuligheter spesielt. Innenfor konteksten av identitet, ser hun på bruken av visuell retorikk, semiotikk og semiologi. Semiotikk er et sammenbindene fagområde for både musikk, kunst og design. Kan semiotikk derfor brukes som et felles språk innenfor en konstellasjon av disse disiplinene?