Hjem
 • E-postHilde.Engjom@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  Rom 
  119
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Helsetjenesteorganisering og fødselsomsorg

Covid-19 og konsekvenser av pandemien for helse hos gravide og foster/nyfødte, et nasjonalt prosjekt med bruk av helseregisterdata. Prosjektet inngår også i et nordisk og internasjonalt samarbeid og kan dermed både studere sjeldne og alvorlige komplikasjoner og bidra til å sammenligne land med ulik folkehelsestrategi i møte med pandemien. Internasjonalt samarbeid om covid-19 i svangerskapet og bruk av medikamenter og nye vaksiner, knyttet til CONSIGN-nettverket og International Obstetric Survey Systems (INOSS). Samarbeid med Universitetet i Utrecht og National Perinatal Epidemilology Unit ved Universitetet i Oxford.  

Tidligere og aktuelle prosjekt knyttet til bruk av nasjonale registre og geografiske koordinater for adresser og institusjoner til vurdering av oppbygging og kvalitet i helsetjenesten ved svangerskap og fødsel. Jeg har også gjennomført en omfattende sammenligning og validering av registrering av alvorlige komplikasjoner hos kvinnen ved svangerskap og fødsel i Medisinsk fødselsregister og Norsk Pasientregister. 

Digitalt opptak fra disputasen med førsteopponent professor Marian Knight og andreopponent professor Siri Vangen 

https://mediasite.uib.no/Mediasite/Play/3c774e67eaf84835a4b36a62536c450b1d

Rett til helse og FNs arbeid, MEDINTH/GLOBALHELSE

Klinisk etikk sammen med filosof Kristine Bærøe, MEDKLS

Det norske helsevesenet, sammen med Ingvild Fossgård Sandøy, MEDSAM

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Pregnancy and risk of COVID-19: a Norwegian registry-linkage study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2021). Perinatal død og ny teknologi. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-1.
 • Vis forfatter(e) (2021). COVID‐19 in pregnancy – characteristics and outcomes of pregnant women admitted to hospital because of SARS‐CoV‐2 infection in the Nordic countries. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2018). Risk of eclampsia or HELLP-syndrome by institution availability and place of delivery - A population-based cohort study. Pregnancy Hypertension. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2017). Increased risk of peripartum perinatal mortality in unplanned births outside an institution: a retrospective population-based study. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 210.e1-210.e12.
 • Vis forfatter(e) (2014). Availability and access in modern obstetric care: a retrospective population-based study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 290-299.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2020). Sars-CoV-2-infeksjon under svangerskapet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1-3.
 • Vis forfatter(e) (2018). Risiko for peripartum perinatal død ved fødsler i fødestue. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1213-1213.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2013). Folkehelse med vidvinkel. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1857.
 • Vis forfatter(e) (2012). Helse som grunnleggande menneskerett. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1989.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2015). Internasjonalt samarbeid om spesialistutdanning. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1662-1665.
 • Vis forfatter(e) (2013). Utveksling av helsepersonell mellom Bergen og Zanzibar. Tidsskrift for Den norske legeforening. 187-189.
 • Vis forfatter(e) (2011). Priorities in global health. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Vis forfatter(e) (2011). Gode helsetjenester forutsetter et fungerende helsesystem. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1663-1666.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mødrehelse og helsebistand. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2038-2040.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) (2017). Reply. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 495-496.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2018). Obstetric care in Norway - the role of institution availability and place of delivery for maternal and perinatal outcomes. Population-based retrospective cohort studies.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). Mer enn en time til sykehus kan gjøre fødselen farlig fro mor.
 • Vis forfatter(e) (2017). Blålysbabyene.
 • Vis forfatter(e) (2017). Avstand til klinikken avgjorende for fodende.
 • Vis forfatter(e) (2014). Femdoblet risiko for å føde her.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fleire fødslar på vegen.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2013). Availability and access in modern obstetric care: a retrospective population-based cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 412-413.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Covid-19 i svangerskap i Norge

Nordic Obstetric Surveillance studies(NOSS): Covid-19 i svangerskapet i de nordiske landene. 

International Obstetric Survey Systems(INOSS): Alvorlige komplikasjoner hos kvinnen ved svangerskap og fødsel, inkludert et pågående prosjekt om COVID-19 i svangerskap. 

Fødselsomsorg i Norge: Hvordan påvirker reiseavstand og fødeinstitusjonstype (fødestue eller fødeavdeling, og fødeavdelingens størrelse) risiko for komplikasjon hos kvinnen og foster/nyfødte i Norge. 

Bred klinisk erfaring innen gynekologi/obstetrikk, gastro- og generellkirurgi. Har permisjon fra stillingen som lege i spesialisering ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. 

Medlem i fakultetsstyret for medisinsk odontologisk fakultet i 2015, og i forskningsutvalget ved Universitetet i Bergen 2015-2016. 

Har ledet Legeforeningens utvalg for menneskeretter og global helse siden 2008. Ledet Yngre Legers Forening(Ylf) 2004-2005 og har representert Ylf i Legeforeningens sentralstyre. 

Postgraduate Diploma in Tropical Medicine and Hygiene fra Universitetet i Liverpool 2004.