Hjem
 • E-postHilde.Engjom@uib.no
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
  Rom 
  119
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Helsetjenesteorganisering og fødselsomsorg

Bruk av nasjonale registre og geografiske koordinater for adresser og institusjoner til vurdering av oppbygging og kvalitet i helsetjenesten ved svangerskap og fødsel. Arbeider høsten 2015 som rådgiver for Folkehelseinstituttet knyttet til prosjektet Health Registries for Research for å kontrollere kompletthet og koblingsrutiner for medisinsk fødselsregister og norsk pasientregister. 

Rett til helse og FNs arbeid, MEDINTH/GLOBALHELSE

Klinisk etikk sammen med filosof Kristine Bærøe, MEDKLS

Det norske helsevesenet, sammen med Ingvild Fossgård Sandøy, MEDSAM

Tidsskriftartikler
 • Engjom, Hilde Marie; Morken, Nils-Halvdan; Høydahl, Even; Norheim, Ole Frithjof; Klungsøyr, Kari. 2018. Risk of eclampsia or HELLP-syndrome by institution availability and place of delivery - A population-based cohort study. Pregnancy Hypertension. 14: 1-8. doi: 10.1016/j.preghy.2018.05.005
 • Engjom, Hilde Marie; Morken, Nils-Halvdan; Klungsøyr, Kari. 2018. Risiko for peripartum perinatal død ved fødsler i fødestue. Tidsskrift for Den norske legeforening. 138: 1213-1213. doi: 10.4045/tidsskr.18.0625
 • Engjom, Hilde Marie; Morken, Nils-Halvdan; Høydahl, Even; Norheim, Ole Frithjof; Klungsøyr, Kari. 2017. Increased risk of peripartum perinatal mortality in unplanned births outside an institution: a retrospective population-based study. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 217: 210.e1-210.e12. doi: 10.1016/j.ajog.2017.03.033
 • Engjom, Hilde Marie; Morken, Nils-Halvdan; Klungsøyr, Kari. 2017. Reply. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 217: 495-496. doi: 10.1016/j.ajog.2017.06.035
 • Engjom, Hilde Marie; Henriksen, Thor-Henrik; Young, Sven; Schrøder Hansen, Kari. 2015. Internasjonalt samarbeid om spesialistutdanning. Tidsskrift for Den norske legeforening. 135: 1662-1665. doi: 10.4045/tidsskr.14.0895
 • Engjom, Hilde Marie; Morken, Nils-Halvdan; Norheim, Ole Frithjof; Klungsøyr, Kari. 2014. Availability and access in modern obstetric care: a retrospective population-based study. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 121: 290-299. doi: 10.1111/1471-0528.12510
 • Engjom, Hilde Marie. 2013. Folkehelse med vidvinkel. Tidsskrift for Den norske legeforening. 133: 1857. Publisert 2013-09-17. doi: 10.4045/tidsskr.13.0885
 • Engjom, Hilde Marie; Morken, Nils-Halvdan; Norheim, Ole Frithjof; Melve, Kari Klungsøyr. 2013. Availability and access in modern obstetric care: a retrospective population-based cohort study. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 120: 412-413.
 • Engjom, Trond; Brodwall, Kristoffer; Engjom, Hilde Marie; Mørch, Kristine. 2013. Utveksling av helsepersonell mellom Bergen og Zanzibar. Tidsskrift for Den norske legeforening. 133: 187-189. doi: 10.4045/tidsskr.12.0796
 • Engjom, Hilde Marie. 2012. Helse som grunnleggande menneskerett. Tidsskrift for Den norske legeforening. 132: 1989. doi: 10.4045/tidsskr.12.0787
 • Bærøe, Kristine; Ottersen, Trygve; Eide, Kristiane Tislevoll; Engjom, Hilde Marie; Johansson, Kjell Arne; Miljeteig, Ingrid; Onarheim, Kristine Husøy; Norheim, Ole Frithjof. 2011. Priorities in global health. Tidsskrift for Den norske legeforening. 131. doi: 10.4045/tidsskr.11.0743
 • Scheel, Inger B.; Engjom, Hilde Marie; Schmidt, Gisle; Lie, Sverre O. 2011. Gode helsetjenester forutsetter et fungerende helsesystem. Tidsskrift for Den norske legeforening. 131: 1663-1666. Publisert 2011-09-06. doi: 10.4045/tidsskr.11.0746
 • Engjom, Hilde Marie. 2010. Mødrehelse og helsebistand. Tidsskrift for Den norske legeforening. 130. 2038-2040.
Rapporter/avhandlinger
 • Engjom, Hilde Marie. 2018. Obstetric care in Norway - the role of institution availability and place of delivery for maternal and perinatal outcomes. Population-based retrospective cohort studies. Universitetet i Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bred klinisk erfaring innen gynekologi/obstetrikk, gastro- og generellkirurgi. Har permisjon fra stillingen som lege i spesialisering ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. 

Medlem i fakultetsstyret for medisinsk odontologisk fakultet i 2015, og i forskningsutvalget ved Universitetet i Bergen 2015-2016. 

Har ledet Legeforeningens utvalg for menneskeretter og global helse siden 2008. Ledet Yngre Legers Forening(Ylf) 2004-2005 og har representert Ylf i Legeforeningens sentralstyre. 

Postgraduate Diploma in Tropical Medicine and Hygiene fra Universitetet i Liverpool 2004.