Hjem
Hilde Marie Rognåss bilde

Hilde Marie Rognås

Seksjonssjef

Leder av Studieseksjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

  • personalledelse, personalutvikling, rekruttering
  • rapporteringsansvar for fakultetets virksomhet innen utdanningsfeltet
  • prosjektledelse, koordinering, utrednings- og utviklingsoppgaver, strategi- og planarbeid
  • rådgiving i studieadministrative spørsmål

Kompetanseutviklingsprogram for studiekonsulenter (KUSK) (prosjektleder 2020, koordinator 2021-2022)

Prisvinnersamtalen (prosjektleder 2018-2019)

Holbergprisen (prosjektleder 2017)

Organisasjonsutviklingsprosjektet (delprosjekt 8, sekretær 2015)

Mastergrad i sosialantropologi, UiB (2007): El Hombre Nuevo - Kontinuitet og endring i postutopiske refleksjoner over individ og stat blant potensielle emigranter på Cuba

Cand.mag., UiB (2003): religionsvitenskap grunnfag, kvinne- og kjønnsteori delfag, verdenshistorie delfag og sosialantropologi mellomfag.

Praktisk-pedagogisk utdanning, UiB (2006)