Hjem
Hilde Sakariassens bilde
 • E-postHilde.Sakariassen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 81 30
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  602
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jeg er postdoktor i medievitenskap og forsker på mediebruk og opplevelser av mediebruk

Mitt postdoktorprosjekt er en del av MUCS-prosjektet og handler om opplevelsene til uerfarne brukere av digital teknologi. Vi lever i et samfunn der en rekke tjenester er digitalisert. Hvordan opplever uerfarne brukereav digitale teknologi, slik som eldre mennesker, å organisere hverdagen sin, navigere i informasjon og tjenestetilbud og delta i samfunnet? I dette prosjektet benytter jeg etnografisk metode for å fordype meg i perspektivene og opplevelsene til mennesker som opplever å stå på utsiden av den digitale samfunnsutviklingen.

I 2022 forsvarte jeg doktorgradsarbeidet mitt, ‘Social network sites as arenas for public discourse: perception, participation and experience’, der jeg forsket på hvordan sosiale medier oppleves som offentlige arenaer, og hvordan brukere opplever sin egen og andres deltakelse i disse arenaene. Dette arbeidet var tilknyttet MeCIn-prosjektet, som resulterte i boken Informerte borgere? Mediebruk, demokrati og offentlig tilknytning.

Jeg underviser og veileder på bachelor- og masternivå innen mediebruks- og publikumsstudier.

Aktuelle emner: 

 • Vis forfatter(e) (2024). Transferred expectations of human presence: Folk theories among older adults who are inexperienced users of online services. New Media & Society.
 • Vis forfatter(e) (2023). USER EXPERIENCE OF ONLINE SPACES FOR INEXPERIENCED OLDER ADULTS (ONLINE).
 • Vis forfatter(e) (2022). Samfunnsarbeid i digitale nabolag: Tre perspektiver på unge kvinner med innvandrerbakgrunn sine vilkår for deltakelse på sosiale nettverkssider. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Facebook as a public arena for women: infringing on democratic ideals and a cause of worry. Mediální studia. 309-328.
 • Vis forfatter(e) (2021). Women's emotion work on Facebook: Strategic use of emotions in public discourse. Computers in Human Behavior Report. 1-7.
 • Vis forfatter(e) (2021). Why so quiet? Exploring inhibition in digital public spaces. Central European Journal of Communication. 494-510.
 • Vis forfatter(e) (2020). A digital public sphere: Just in theory or a perceived reality for users of social network sites? Mediekultur. 126-146.
 • Vis forfatter(e) (2020). - Folk flest er gode nok.
 • Vis forfatter(e) (2019). Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati.
 • Vis forfatter(e) (2018). Skal du drive et nyhetsmedium, gjør det i Norge . Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2018). Høy tillit til nyhetene – tydelige politiske skiller i vurderingen av enkeltmedier. Vox publica.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

"Media Use in Crisis Situations: Resolving Information Paradoxes, Comparing Climate Change and COVID-19". Forskningsprosjekt som startet opp i 2021, ledet av Brita Ytre-Arne, finansiert av NFR via SAMRISK. Les mer om prosjektet.

"Media Use, Culture and Public Connection: Freedom of Information in the 'Age of Big Data'". Forskningsprosjekt (2015-2018) ledet av Hallvard Moe, finansiert av NFR via KULMEDIA-programmet. Les mer om prosjektet.

Forskergrupper