Hjem
 • E-postHilmar.Mjelde@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 29
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Mobil: 48 26 26 19
  Rom 
  512
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Politiske partier / partiorganisasjoner / mobilisering/ amerikansk politikk

SAMPOL 270 Politikk i USA, SAMPOL 120 Scandinavian Politics

Bøker
 • Harmel, Robert; Svåsand, Lars G; Mjelde, Hilmar. 2018. Institutionalization (and De-Institutionalization) of Rightwing Protest Parties - The Progress Parties of Denmark and Norway. ECPR Press. 172 sider. ISBN: 9781786607393.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2009. Explaining Membership Growth in the Norwegian Progress Party (Frp) from 1973 to 2008. Lambert Academic Publishing. 108 sider. ISBN: 978-3-8383-0048-1.
Tidsskriftartikler
 • Hovden, Jan Fredrik; Mjelde, Hilmar; Gripsrud, Jostein. 2018. The Syrian refugee crisis in Scandinavian newspapers. Communications. 1-32. doi: https://doi.org/10.1515/commun-2018-0013
 • Mjelde, Hilmar. 2018. Book review: After the Mass Party: Continuity and Change in Political Parties and Representation in Norway. Party Politics. 24: 94-95.
 • Mjelde, Hilmar. 2018. Trump og media: naturlige motstandere og drømmepar. Vox publica. Publisert 2018-08-20.
 • Mjelde, Hilmar. 2018. Hva Fremskrittspartiet kan lære oss om lederskap. Vox publica. Publisert 2018-04-27.
 • Mjelde, Hilmar; Hovden, Jan Fredrik; Gripsrud, Jostein. 2018. Innvandringsdebatten: Interessante forskjeller mellom Norge og andre europeiske land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2018-08-08.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2017. Kampen om fakta. BT. Publisert 2017-02-16.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2017. De uregjerlige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2017-04-24.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2017. Trumps avtrykk. NRK Ytring. Publisert 2017-06-14.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Lundestads presisjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). B10. Publisert 2016-01-13.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. President Trumps alternativer. Bergens Tidende. Publisert 2016-02-13.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Amerikansk presidentmakt i en polarisert kontekst. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 1: 82-91.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. DEN POLITISKE TIKAMPEN. Dagbladet. Publisert 2016-07-18.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Frykten for president Trump. NRK Ytring. Publisert 2016-05-24.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Et hjerteslag unna. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2016-07-01.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Trumps svenneprøve. NRK Ytring. Publisert 2016-09-25.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2016. The 2015 Norwegian Local Elections: Support for Governing Radical Right Progress Party Plummets and Great Gains for Greens in ‘Second-Order’ Elections. Regional & Federal Studies. 26: 243-253. doi: 10.1080/13597566.2015.1124094
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Kuhnle, Stein. 2016. Det amerikanske velferdsunntaket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2016-02-27.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2015. Skyggene fra Reagan. Bergens Tidende. Publisert 2015-06-10.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2015. Non-member participation in political parties: a framework for analysis and selected empirical examples from Scandinavia. Representation: Journal of Representative Democracy. 51: 299-310. doi: 10.1080/00344893.2015.1090474
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2015. Donald Trump kan bli president. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2015-08-11.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Grendstad, Gunnar. 2015. Valgkampen, vinneren og vetokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). B18-B19. Publisert 2015-11-08.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2014. USAs svarte underklasse. Bergens Tidende. Publisert 2014-12-09.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2014. Myten om "superpresidenten". Bergens Tidende. Publisert 2014-03-18.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2014. Det politiske geniet. Bergens Tidende. Publisert 2014-08-26.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2014. Republikanernes festaften. Bergens Tidende. Publisert 2014-11-05.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2013. Hva blir Obamas ettermæle? Bergens Tidende. B24. Publisert 2013-01-20.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2013. Republikanerne vinner i 2016. Stat og styring. 23: 57-59.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2013. How and Why Parties Respond to Membership Decline: The Case of the SPD and the CDU. German Politics. 22: 253-269. doi: 10.1080/09644008.2013.831837
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2013. Fremskrittspartiets organisatoriske utvikling fra 1973 til 2013: fra anti-parti til masseparti? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 29: 120-130.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Ikke glem presidenten! Dagbladet. 58. Publisert 2012-09-25.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Obama blir gjenvalgt. Dagsavisen. 4. Publisert 2012-08-15.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Personvalg og økonomivalg. Dagbladet. 66. Publisert 2012-09-06.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Obama velges - igjen. Bergens Tidende. B28. Publisert 2012-10-02.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Vinn eller forsvinnn. BT. Publisert 2012-01-02.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Mitts maraton. VG : Verdens gang. 28-29. Publisert 2012-02-27.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Alvarez, Michael; Grendstad, Gunnar. 2012. Prediksjoner. Bergens Tidende. Publisert 2012-02-03.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Alvarez, Michael; Grendstad, Gunnar. 2012. Historien er ikke irrelevant. Bergens Tidende. B27. Publisert 2012-01-29.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2009. Unntaket Frp. Stat og styring. 4: 50-51.
Rapporter/avhandlinger
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Mjelde, Hilmar Langhelle; Loga, Jill M. 2017. Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-4. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 82 sider.
 • Folkestad, Bjarte; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Varierer aktivt organisasjonsmedlemskap etter kommunale kjennetegn? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-1. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 74 sider.
 • Folkestad, Bjarte; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Potensialet for økt frivillig deltakelse i Norge. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Notat. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 25 sider.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2014. Still indispensable: how modern parties need grass roots activitsts for campaigning and sustaining democracy. University of Bergen.
Bokkapitler
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Saglie, Jo. 2017. Deltakelse i partiene: medlemmer, mulige medlemmer og ikke-medlemmer. Kapittel 11, sider 185-200. I:
  • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne. 2017. Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-7935-390-4.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Saglie, Jo. 2017. Velgeratferd: tilbakegang for regjeringspartiene og rekordstor personstemmegivning. Kapittel 2, sider 21-41. I:
  • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne. 2017. Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-7935-390-4.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Svåsand, Lars G. 2016. Party decline? Chapter 4, sider 51-72. I:
  • Peters, Yvette; Tatham, Michael Robert. 2016. Democratic Transformations in Europe 31: Challenges and Prospects. Routledge. ISBN: 1138100471.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Mjelde, Hilmar L (2013) How and Why Parties Respond to Membership Decline: The Case of the SPD and the CDU. German Politics 22 (3): 253-269.

Mjelde, Hilmar L (2013) Fremskrittspartiets organisatoriske utvikling fra 1973 til 2013: fra anti-parti til masseparti? Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 2: 120-128

Explaining Membership Growth in the Norwegian Progress Party from 1973 to 2008 (LAP Lambert Academic Publishing 2009)

 

Amerikansk politikk

Politiske partier/partiorganisasjon

Fremskrittspartiet

Doktorgradsstudier 2010-2014 om partimedlemskap