Hjem
 • E-postHilmar.Mjelde@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 29
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Mobil: 48 26 26 19
  Rom 
  512
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Skandinavisk innvandringsdebatt (historisk); amerikansk politikk; politiske partier; høyrepopulisme; radikalisering.

Amerikansk politikk.

2017                      SAMPOL608: Organisering for samfunnssikkerheit og krisehandtering. Terrorisme og kamp mot terrorisme

                 2017-                     SAMPOL223: Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications

2017                      MEVI335: Migrasjon og medier

2017                      MEVI221: Medieinstitusjonar: Marknad og demokrati

2011-2016              SAMPOL270: American Government and Politics, University of Bergen, Norway

2011-                     SAMPOL100: Innføring i sammenliknende politikk, University of Bergen, Norway

2014-2015              SAMPOL120: Scandinavian Politics and Government, University of Bergen, Norway

2014                      SAMPOL 307: Komparativ metode, University of Bergen, Norway

2014                      SAMPOL107: Politisk mobilisering, University of Bergen, Norway

2014                      SAMPOL 207: Citizenship Theories and Practice, University of Bergen, Norway

2009-2010             Electoral Observation: Theory and Practice, European Humanities University, Vilnius, Lithuania

2010                      SAMPOL 601: Internasjonal valgobservasjon, University of Bergen, Norway

2010                      SAMPOL 602: Kurs i menneskerettighetsobservasjon, University of Bergen, Norway

2009                      Praksis i sammenliknende politikk, University of Bergen, Norway

Bøker
 • Harmel, Robert; Svåsand, Lars G; Mjelde, Hilmar. 2019. Party Institutionalisation: Concepts and Indicators. Rowman & Littlefield International. 15 sider. ISBN: 9781785523021.
 • Harmel, Robert; Svåsand, Lars G; Mjelde, Hilmar. 2018. Institutionalization (and De-Institutionalization) of Rightwing Protest Parties - The Progress Parties of Denmark and Norway. ECPR Press. 191 sider. ISBN: 9781786607393.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2009. Explaining Membership Growth in the Norwegian Progress Party (Frp) from 1973 to 2008. Lambert Academic Publishing. 108 sider. ISBN: 978-3-8383-0048-1.
Tidsskriftartikler
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar. 2019. Et splittet Washington og polariserte velgere kan redde Trump. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2019-10-01.
 • Hovden, Jan Fredrik; Mjelde, Hilmar. 2019. Increasingly Controversial, Cultural, and Political: The Immigration Debate in Scandinavian Newspapers 1970–2016. Javnost - The Public. Spring: 1-21. doi: 10.1080/13183222.2019.1589285
 • Mjelde, Hilmar. 2019. Book Review: Peter Kivisto, The Trump Phenomenon: How Politics of Populism Won in 2016. Bingley, West Yorkshire: Emerald Publishing, 2017. 152 pages. ISBN: 978-1-787-14368-5. American Studies in Scandinavia. 51: 115-117.
 • Mjelde, Hilmar. 2019. The political message of non-politician presidential candidates: A framework for analysis. Interactions: Studies in Communication & Culture. 10: 7-24. doi: 10.1386/iscc.10.1-2.7_1
 • Mjelde, Hilmar. 2019. Crowning moments: Transformative populist use of the media and the case of Carl I. Hagen. Nordicom Review. 40: 91-103. doi: 10.2478/nor-2019-0005
 • Mjelde, Hilmar. 2019. USAs politiske system er i krise. Aftenposten. Publisert 2019-01-09.
 • Mjelde, Hilmar; Hovden, Jan Fredrik. 2019. Populism in Scandinavian Immigration Discourse 1970–2016. International Journal of Communication. 13: 5483-5504.
 • Hovden, Jan Fredrik; Mjelde, Hilmar; Gripsrud, Jostein. 2018. The Syrian refugee crisis in Scandinavian newspapers. Communications. 43: 325-356. doi: 10.1515/commun-2018-0013
 • Mjelde, Hilmar. 2018. Trump og media: naturlige motstandere og drømmepar. Vox publica. Publisert 2018-08-20.
 • Mjelde, Hilmar. 2018. Hva Fremskrittspartiet kan lære oss om lederskap. Vox publica. Publisert 2018-04-27.
 • Mjelde, Hilmar. 2018. Book review: After the Mass Party: Continuity and Change in Political Parties and Representation in Norway. Party Politics. 24: 94-95.
 • Mjelde, Hilmar; Hovden, Jan Fredrik; Gripsrud, Jostein. 2018. Innvandringsdebatten: Interessante forskjeller mellom Norge og andre europeiske land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2018-08-08.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2017. Kampen om fakta. BT. Publisert 2017-02-16.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2017. De uregjerlige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2017-04-24.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2017. Trumps avtrykk. NRK Ytring. Publisert 2017-06-14.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Lundestads presisjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). B10. Publisert 2016-01-13.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Trumps svenneprøve. NRK Ytring. Publisert 2016-09-25.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. DEN POLITISKE TIKAMPEN. Dagbladet. Publisert 2016-07-18.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Et hjerteslag unna. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2016-07-01.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Frykten for president Trump. NRK Ytring. Publisert 2016-05-24.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Amerikansk presidentmakt i en polarisert kontekst. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 1: 82-91.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. President Trumps alternativer. Bergens Tidende. Publisert 2016-02-13.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. 2016. The 2015 Norwegian Local Elections: Support for Governing Radical Right Progress Party Plummets and Great Gains for Greens in ‘Second-Order’ Elections. Regional & Federal Studies. 26: 243-253. doi: 10.1080/13597566.2015.1124094
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Kuhnle, Stein. 2016. Det amerikanske velferdsunntaket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2016-02-27.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2015. Non-member participation in political parties: a framework for analysis and selected empirical examples from Scandinavia. Representation. 51: 299-310. doi: 10.1080/00344893.2015.1090474
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2015. Donald Trump kan bli president. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2015-08-11.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2015. Skyggene fra Reagan. Bergens Tidende. Publisert 2015-06-10.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Grendstad, Gunnar. 2015. Valgkampen, vinneren og vetokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). B18-B19. Publisert 2015-11-08.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2014. Myten om "superpresidenten". Bergens Tidende. Publisert 2014-03-18.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2014. USAs svarte underklasse. Bergens Tidende. Publisert 2014-12-09.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2014. Republikanernes festaften. Bergens Tidende. Publisert 2014-11-05.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2014. Det politiske geniet. Bergens Tidende. Publisert 2014-08-26.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2013. Hva blir Obamas ettermæle? Bergens Tidende. B24. Publisert 2013-01-20.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2013. Republikanerne vinner i 2016. Stat og styring. 23: 57-59.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2013. Fremskrittspartiets organisatoriske utvikling fra 1973 til 2013: fra anti-parti til masseparti? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 29: 120-130.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2013. How and Why Parties Respond to Membership Decline: The Case of the SPD and the CDU. German Politics. 22: 253-269. doi: 10.1080/09644008.2013.831837
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Obama blir gjenvalgt. Dagsavisen. 4. Publisert 2012-08-15.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Personvalg og økonomivalg. Dagbladet. 66. Publisert 2012-09-06.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Ikke glem presidenten! Dagbladet. 58. Publisert 2012-09-25.
 • Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Obama velges - igjen. Bergens Tidende. B28. Publisert 2012-10-02.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Mitts maraton. VG : Verdens gang. 28-29. Publisert 2012-02-27.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2012. Vinn eller forsvinnn. BT. Publisert 2012-01-02.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Alvarez, Michael; Grendstad, Gunnar. 2012. Historien er ikke irrelevant. Bergens Tidende. B27. Publisert 2012-01-29.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Alvarez, Michael; Grendstad, Gunnar. 2012. Prediksjoner. Bergens Tidende. Publisert 2012-02-03.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2009. Unntaket Frp. Stat og styring. 4: 50-51.
Rapporter/avhandlinger
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Mjelde, Hilmar Langhelle; Loga, Jill M. 2017. Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-4. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 82 sider.
 • Folkestad, Bjarte; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Varierer aktivt organisasjonsmedlemskap etter kommunale kjennetegn? Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-1. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 74 sider.
 • Folkestad, Bjarte; Mjelde, Hilmar Langhelle. 2016. Potensialet for økt frivillig deltakelse i Norge. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Notat. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Bergen/Oslo. 25 sider.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle. 2014. Still indispensable: how modern parties need grass roots activitsts for campaigning and sustaining democracy. University of Bergen.
Bokkapitler
 • Winsvold, Marte; Mjelde, Hilmar; Loga, Jill Merethe. 2019. Hva skal forebygges og hvordan? Muslimske trossamfunns syn på egen rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Kapittel 5, sider 115-131. I:
  • Lid, Stian; Heierstad, Geir. 2019. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Gyldendal Akademisk. 264 sider. ISBN: 9788205518346.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Saglie, Jo. 2017. Deltakelse i partiene: medlemmer, mulige medlemmer og ikke-medlemmer. Kapittel 11, sider 185-200. I:
  • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne. 2017. Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-7935-390-4.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Saglie, Jo. 2017. Velgeratferd: tilbakegang for regjeringspartiene og rekordstor personstemmegivning. Kapittel 2, sider 21-41. I:
  • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne. 2017. Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag. 334 sider. ISBN: 978-82-7935-390-4.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle; Svåsand, Lars G. 2016. Party decline? Chapter 4, sider 51-72. I:
  • Peters, Yvette; Tatham, Michael Robert. 2016. Democratic Transformations in Europe 31: Challenges and Prospects. Routledge. ISBN: 1138100471.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Harmel, Robert, Lars G. Svåsand and Hilmar Mjelde (forthcoming 2019). ‘Party Institutionalisation: Concepts and Indicators’, in (Title TBA), eds. R. Harmel and L. G. Svåsand. (Editor TBA).

 

Mjelde, Hilmar (forthcoming 2019). ‘The political message of non-politician presidential candidates: A framework for analysis’. Interactions: Studies in Communication and Culture 10(1).

 

Hovden, Jan Fredrik, and Hilmar Mjelde (forthcoming 2019). ‘Immigration in Scandinavian newspapers 1970-2015: Results from a quantitative content analaysis’. Javnost Special Issue Spring.

 

Marte Winsvold, Hilmar Mjelde and Jill Loga (forthcoming 2019).  ‘Trossamfunn som forebyggingsarena’, in Forebygging av radikalisering og ekstremisme, eds. G. Heierstad and S. Lid.  Oslo: Gyldendal akademisk.

 

Hovden, Jan Fredrik, Hilmar Mjelde and Jostein Griprsrud (2018). ‘The Syrian Refugee Crisis in Scandinavian Newspapers’. Communications Special issue August/September.

 

Harmel, Robert, Lars G. Svåsand and Hilmar Mjelde (2018). Institutionalization (and De-Institutionalization) of Rightwing Protest Parties: The Progress Parties of Denmark and Norway. Colchester: ECPR Press.

 

Mjelde, Hilmar. (2018). ‘Book review: After the Mass Party: Continuity and Change in Political Parties and Representation in Norway’. Party Politics 24 (1): 94-5.

 

Mjelde, Hilmar L. and Jo Saglie (2017). ‘Velgeratferd: tilbakegang for regjeringspartiene og rekordstor personstemmegivning’, in Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?, eds. J. Saglie and D. A. Christensen. Oslo: Abstrakt forlag, pp. 21-41.

 

Mjelde, Hilmar L. and Jo Saglie (2017). ‘Deltakelse i partiene: medlemmer, mulige medlemmer og ikke-medlemmer’, in Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?, eds. J. Saglie and D. A. Christensen. Oslo: Abstrakt forlag, pp. 185-200.

 

Marte Winsvold, Hilmar L. Mjelde and Jill Loga (2017).  Trossamfunn som forebyggingsarena. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

 

Mjelde, Hilmar L., and Lars Svåsand (2016). ‘Party decline?’, in Democratic Transformations in Europe 31: Challenges and Prospects, eds. Y. Peters and M. Tatham. London: Routledge, pp. 51-72.     

 

Bjarte Folkestad, og Hilmar L. Mjelde (2016). Potensialet for økt frivillig deltakelse i Norge. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

 

Mjelde, Hilmar L. (2016). ‘Amerikansk presidentmakt i en polarisert kontekst’. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift (1): 82-91.

 

Bjarte Folkestad, og Hilmar L. Mjelde (2016). Potensialet for deltakelse: varierer aktivt organisasjonsmedlemskap etter kommunale kjennetegn?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

 

Mjelde, Hilmar L., Bjarte Folkestad, Jacob Aars and Dag Arne Christensen (2015). ‘The 2015 Norwegian Local Elections: Support for Governing Radical Right Progress Party Plummets and Great Gains for Greens in ‘Second-Order’ Elections’. Regional and Federal Studies published online 17.12.2015: 243-53.

 

Mjelde, Hilmar L. (2015). ‘Non-Member Participation in Political Parties: A Framework for Analysis and Selected Empirical Examples from Scandinavia’. Representation 51 (3): 299-310. 

 

Mjelde, Hilmar L. (2014). Still indispensable: how modern parties need grass roots activists for campaigning and sustaining democracy. Doctoral dissertation. Bergen: Universitetet i Bergen.

 

Mjelde, Hilmar L. (2013). ’How and Why Parties Respond to Membership Decline: The Case of the SPD and the CDU’. German Politics 22 (3): 253-269.

 

Mjelde, Hilmar L. (2013). ‘Fremskrittspartiets organisatoriske utvikling fra 1973 til 2013: fra

anti-parti til masseparti?’. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift (2): 120-128.

 

Mjelde, Hilmar L. (2009). Explaing Membership Growth in the Norwegian Progress Party from 1973 to 2008. Köln: Lambert Academic Publishing.

 

Amerikansk politikk

Politiske partier/partiorganisasjon

Fremskrittspartiet

SCANPUB – ”The Immigration Issue in Scandinavian public spheres 1970-2015” (2016-2020)

Doktorgradsstudier 2010-2014 om partimedlemskap