Hjem
Hogne Sandviks bilde

Hogne Sandvik

Forsker I
NORCE, Uni Research Helse - Legevaktmedisin
 • E-postHogne.Sandvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 85 38
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Lærebok
 • Hunskaar, Steinar; Brekke, Mette; Hjortdahl, Per; Holtedahl, Knut Arne; Sandvik, Hogne; Smith-Sivertsen, Tone. 2015. Allmänmedicin. Lund: Studentlitteratur.
 • Hunskaar, Steinar; Holtedahl, Knut A.; Hjortdahl, Per; Smith-Sivertsen, Tone; Brekke, Mette; Sandvik, Hogne. 2013. Allmennmedisin, 3. utgave. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig artikkel
 • Kjellstadli, Camilla; Allore, Heather G; Husebø, Bettina; Flo, Elisabeth; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2020. General practitioners' provision of end-of-life care and associations with dying at home: a registry-based longitudinal study. Family Practice. 1-8.
 • Sandvik, Hogne. 2020. Barn på legevakt med ørebetennelse etter innføring av pneumokokkvaksinen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 447-449.
 • Sandvik, Hogne. 2020. Barn på legevakt med gastroenteritt før og etter innføring av rotavirusvaksinen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 450-453.
 • Sandvik, Hogne. 2019. Legevaktkonsultasjoner julaften, nyttårsaften og en vanlig lørdag. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1763-1765.
 • Blinkenberg, Jesper; Pahlavanyali, Sahar; Hetlevik, Øystein; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2019. General practitioners’ and out-of-hours doctors’ role as gatekeeper in emergency admissions to somatic hospitals in Norway: registry-based observational study. BMC Health Services Research. 12 sider.
 • Sandvik, Hogne. 2019. Doctors’ characteristics and the use of long consultations at out-of-hours services 2008–2017: a registry-based follow-up study in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 366-372.
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2018. Frequent attenders at primary care out-of-hours services: a registry-based observational study in Norway. BMC Health Services Research. 10 sider.
 • Kjellstadli, Camilla; Husebø, Bettina; Sandvik, Hogne; Flo, Elisabeth; Hunskaar, Steinar. 2018. Comparing unplanned and potentially planned home deaths: a population-based cross-sectional study. BMC Palliative Care. 1-11.
 • Myhr, Kjetil; Sandvik, Hogne; Morken, Tone; Hunskaar, Steinar. 2017. Point-of-care ultrasonography in Norwegian out-of-hours primary health care. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 120-125.
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2017. Legevaktkontakter på grunn av forgiftning i Norge 2006-15 [Contacts with out-of-hours services because of poisonings in Norway 2006 – 15]. Tidsskrift for Den norske legeforening. 876-880.
 • Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Sandvik, Hogne; Mjelle, Anders Batman; Hunskaar, Steinar. 2017. Factors predicting antibiotic prescription and referral to hospital for children with respiratory symptoms: secondary analysis of a randomised controlled study at out-of-hours services in primary care. BMJ Open. 1-8.
 • Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Sandvik, Hogne; Mjelle, Anders Batman; Hunskaar, Steinar. 2016. Out-of-hours antibiotic prescription after screening with C reactive protein: A randomised controlled study. BMJ Open.
 • Thoresen, Camilla Kjellstadli; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2016. Cancer patients’ use of primary care out-of-hours services: a cross-sectional study in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 232-239.
 • Simonsen, Kristian Anton; Hunskaar, Steinar; Sandvik, Hogne; Rørtveit, Guri. 2015. Primary care utilization among patients with influenza during the 2009 pandemic. Does risk for severe influenza disease or prior contact with the general practitioner have any influence? Family Practice. 56-61.
 • Diaz, Esperanza; Raza, Ali; Sandvik, Hogne; Hjørleifsson, Stefan. 2014. Immigrant and native regular general practitioners in Norway. A comparative registry-based observational study. European Journal of General Practice. 93-99.
 • Simonsen, Kristian Anton; Hunskaar, Steinar; Sandvik, Hogne; Rørtveit, Guri. 2013. Capacity and adaptations of general practice during an influenza pandemic. PLOS ONE.
 • Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2012. Use of laboratory tests in out-of-hours services in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 76-80.
 • Straand, Jørund; Sandvik, Hogne. 2012. Professor Niels Berner Sørenssens Therapia generalis – en ”katekisme” for legestudenter anno 1828? Michael Quarterly. 334-381.
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Diaz, Esperanza. 2012. Immigrants' use of emergency primary health care in Norway: a registry-based observational study. BMC Health Services Research. 10 sider.
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Diaz, Esperanza. 2012. Immigrants' use of emergency primary health care in Norway: a registry-based observational study. BMC Health Services Research.
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Diaz, Esperanza. 2012. Hvilke fastleger deltar i legevakt? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2277-2280.
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Diaz, Esperanza. 2012. Fastlegepasienters bruk av legevakt. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Diaz, Esperanza. 2012. Clinical practice patterns among native and immigrant doctors doing out-of-hours work in Norway: a registry-based observational study. BMJ Open.
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2011. Hygienekampanjen høsten 2009 – færre infeksjonstilfeller på legevakt? Tidsskrift for Den norske legeforening. 680-682.
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar. 2010. Arbeidsstil hos fastleger og andre leger på legevakt. Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Klovning, Atle; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2009. Web-based survey attracted age-biased sample with more severe illness than paper-based survey. Journal of Clinical Epidemiology. 1068-1074.
 • Klovning, Atle; Avery, Kerry; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2009. Comparison of Two Questionnaires for Assessing the Severity of Urinary Incontinence: The ICIQ-UI SF Versus the Incontinence Severity Index. Neurourology and Urodynamics. 411-415.
 • Zakariassen, Erik; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2008. Norwegian regular general practitioners' experiences with out-of-hours emergency situations and procedures. Emergency Medicine Journal. 528-533.
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2007. Hvilke leger mottar trygderefusjon for legevaktarbeid? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1347-1350.
 • Sandvik, Hogne; Zakariassen, Erik; Hunskaar, Steinar. 2007. Fastlegenes deltakelse i legevakt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2513-2516.
 • Sandvik, Hogne; Espuna, Montserrat; Hunskaar, Steinar. 2006. Validity of the incontinence severity index: comparison with pad-weighing tests. International Urogynecology Journal. 520-524.
 • Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar. 2005. Telefontilgjengelighet hos fastlegen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 182-185.
Rapport
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper. 2020. Årsstatistikk fra legevakt 2019. Rapport nr. 1-2020. Rapport nr. 1-2020. .
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper. 2019. Årsstatistikk fra legevakt 2018. .
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper. 2018. Årsstatistikk fra legevakt 2017. 2. 2. .
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2017. Årsstatistikk fra legevakt 2016. Nr. 3-2017. Nr. 3-2017. .
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2016. Årsstatistikk fra legevakt 2015. .
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2015. Årsstatistikk fra legevakt 2014. .
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2014. Årsstatistikk fra legevakt 2013. .
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2013. Årsstatistikk fra legevakt 2012. Rapport nr. 3 2013. .
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2012. Årsstatistikk fra legevakt 2011. .
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2011. Årsstatistikk fra legevakt 2010. .
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2010. Årsstatistikk fra legevakt 2008 og 2009. .
 • Sandvik, Hogne. 2010. Evaluering av TrinnVis Kvalitetsarbeid. Rapport nr. 1-2010. .
 • Sandvik, Hogne; Morken, Tone; Hunskaar, Steinar. 2010. Evaluering av TrinnVis Kvalitetsarbeid. .
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2009. Årsstatistikk fra legevakt 2007. .
 • Sandvik, Hogne. 2008. Rapport: Legevakt på internett. .
Vitenskapelig foredrag
 • Kjellstadli, Camilla; Husebø, Bettina; Sandvik, Hogne; Flo, Elisabeth; Hunskaar, Steinar. 2018. Few planned home deaths in Norway. A population-based cross-sectional study. (Oral session O6.2.1).
Leder
 • Sandvik, Hogne. 2015. Fastlegers stabilitet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2016-2016.
Anmeldelse
 • Bærheim, Anders; Sandvik, Hogne. 1998. Mer menigsløs forskning. ?. 1260-1260.
 • Sandvik, Hogne; Svendsen, Terje; Hauknes, Arne; Øye, Bjarte A.; Ødegaard, Svein; Berstad, Arnold; Nylenna, Magne; Hoen, Hans Fredrik; Solberg, Birger. 1997. Førsteklasses ABC om EDB. ?. 556.
Fagbok
 • Hunskaar, Steinar; Sandvik, Hogne. 2018. Legevaktens historie. Fra barberkirurg til digital vaktlege. Najonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.
 • Berntsen, Rita; Gravråkmo, Solveig; Johnsen, Nils; Espinoza, Rodolfo; Sandvik, Hogne; Dramsdahl, Margaretha. 1998. Smittevernloven : veileder : førstegangs helseundersøkelse (IK-2595). Statens helsetilsyn.
Kronikk
 • Christiansen, Tom Willy; Sandvik, Hogne. 2018. Fastlegeordningen kan bryte sammen. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk. 12-13.
 • Christiansen, Tom Willy; Sandvik, Hogne. 2017. Fastlegeordningen forvitrer – hva nå? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1770-1773.
Doktorgradsavhandling
 • Sandvik, Hogne. 1995. Female urinary incontinence. Studies of epidemiology and management in general practice (dr.med.).
Poster
 • Thoresen, Camilla Kjellstadli; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2016. Cancer patients´use of primary care out-of-hours services: a cross-sectional study in Norway.
 • Thoresen, Camilla Kjellstadli; Husebø, Bettina; Flo, Elisabeth; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2015. Epidemiology of Home Death in Norway.
Faglig kapittel
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2016. Legevaktens historie. 20-24. I:
  • Hansen, Elisabeth Holm; Hunskaar, Steinar. 2016. Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • Sandvik, Hogne; Straand, Jørund. 2013. Terapeutiske beslutninger og handlinger. 104-111. I:
  • Hunskår, Steinar. 2003. Allmennmedisin. Gyldendal Akademisk.
 • Sandvik, Hogne. 2013. Allmennlegene, Eyr og sosiale medier. 146-148. I:
  • Maartmann-Moe, Kjell; Frydenberg, Karin; Sundar, Tom; Walstad, Marte; Vigen, Terje. 2013. Festskrift til Allmennlegeforeningens 75-årsjubileum 1938-2013.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.