Hjem
Hongyu Zhangs bilde

Hongyu Zhang

Forsker
 • E-postHongyu.Zhang@uib.no
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Zhao, Lidong; Zhuang, Jinqiang; Wang, Yihui; Zhou, Dandan; Zhao, Dandan; Zhu, Shun; Pu, Jinjun; Zhang, Hongyu; Yin, Ming; Zhao, Wenjuan; Wang, Zejian; Hong, Jiang. 2019. Propofol ameliorates H9c2 cells apoptosis induced by oxygen glucose deprivation and reperfusion injury via inhibiting high levels of mitochondrial fusion and fission. Frontiers in Pharmacology.
 • Zhou, Dandan; Zhuang, Jinqiang; Wang, Yihui; Zhao, Dandan; Zhao, Lidong; Zhu, Shun; Pu, Jinjun; Yin, Ming; Zhang, Hongyu; Wang, Zejian; Hong, Jiang. 2019. Propofol alleviates DNA damage induced by oxygen glucose deprivation and reperfusion via FoxO1 nuclear translocation in H9c2 cells. Frontiers in Physiology.
 • Zhang, Hongyu; Zhang, Chunlei; Vincent, Jean-Louis; Zala, Diana; Benstaali, Caroline; Sainlos, Matthieu; Grillo-Bosch, Dolors; Daburon, Sophie; Coussen, Francoise; Cho, Yoon; David, Denis J.; Saudou, Frederic; Humeau, Yann; Choquet, Daniel. 2018. Modulation of AMPA receptor surface diffusion restores hippocampal plasticity and memory in Huntington's disease models. Nature Communications.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper