Hjem
Ida Vikøren Andersens bilde
Foto:
Cecilie Størkson

Ida Vikøren Andersen

Postdoktor
 • E-postida.andersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 46 42
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
  Rom 
  336
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Ida V. Andersens hovedinteresser er retorikk, politisk kommunikasjon og offentlig debatt. Hennes forskning har undersøkt debatt i ulike mediegenrer og ved hjelp av flere ulike metodiske tilnærminger.

Hun er postdoktor på NFR-prosjektet “Living with climate change: motivation and action for lifestyle change” (CLIMLIFE), ledet av Kjersti Fløttum, hvor hun undersøker hvordan ungdom og unge voksne håndterer klimasaken retorisk både som mottakere av og deltakere i demokratisk debatt.

 

Andersen er tilknyttet forskergruppen LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger, Forskningsgruppen for humanistisk klima- og miljøforskningForskningsgruppen for Retorikk, demokrati og offentlig kultur og Forskningsgruppen for mediebruks- og publikumstudier.

Hun sitter i Executive Board i Rhetoric Society of Europe og er med å arrangere talekonkurransen Ta ordet! 

Emneansvar: 

MEVI104: Retorikk og strategisk kommunikasjon. Vår 2019.
MEVI347: Demokratisk kultur. Følelser og fellesskap. Vår 2018. 

Faglærer: 

KLIMA200: Klimaforteljingar. Høst 2021, vår 2022 og 2023. 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Rhetorical citizenship and the environment. Climate Resilience and Sustainability.
 • Vis forfatter(e) (2022). (Don’t) be ashamed during take-off and landing: negotiations of flight shame in the Norwegian public debate. Journal of Sustainable Tourism. 1-21.
 • Vis forfatter(e) (2022). 'Well, That’s Just My Opinion': The Principle of Expression and the Public Debate. Journal of Deliberative Democracy.
 • Vis forfatter(e) (2021). Meningsfremvisning, ikke meningsutveksling: Uttrykksprinsippet som debattideal. Sakprosa. 1-29.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hostility online: Flaming, trolling, and the public debate. First Monday.
 • Vis forfatter(e) (2020). Velgernes reaksjoner på retorikk i TV-debatter. Rhetorica Scandinavica. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2019). Personal Emotions, Experiences and Attacks: Immigration Debate in Scandinavian Comment Sections. Javnost - The Public. 194-209.
 • Vis forfatter(e) (2016). Opplysningens retorikk. Sakprosa. 1-31.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan kan vi undervise om kontroversielle tema i ulike skolefag? Refleksjoner fra forskningsprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2021). Youth, climate change, & communication.
 • Vis forfatter(e) (2021). Youth's rhetorical handling of climate change.
 • Vis forfatter(e) (2021). How to become a better presenter.
 • Vis forfatter(e) (2021). Eit godt debattklima? Omtalen av klimaendringane i den offentlege debatten.
 • Vis forfatter(e) (2019). Debatt på TV – spiller det noen rolle?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Unge bergenseres syn på klimaendringer, livsstil, skam og pandemien.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hersketeknikker og politisk debatt.
 • Vis forfatter(e) (2019). Politikernes retorikk - hvorfor forstår jeg ikke hva de sier?
 • Vis forfatter(e) (2017). Foredrag om retoriske uskikkar.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fleip eller fakta? Den nye politiske retorikken.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). “Like, I wouldn’t go to jail for it”​ - Student discourses on the use of civil disobedience as a protest tool in climate activism ​.
 • Vis forfatter(e) (2023). "I gave the climate minister the finger": Anti-listening rhetoric between democratic contempt and democratic dissent.
 • Vis forfatter(e) (2022). Voices on lifestyle in a climate change perspective.
 • Vis forfatter(e) (2021). The rhetorical use, function and public value of shame in the climate debate.
 • Vis forfatter(e) (2021). The impact of social media on democracy and democratic discussions.
 • Vis forfatter(e) (2021). The function of fear: Climate anxiety, fear, and worry in youth’s public response to climate change.
 • Vis forfatter(e) (2019). «My comment was not racist»: Working through immigration criticism in Scandinavian comment section debates.
 • Vis forfatter(e) (2019). «Det jeg skrev var ikke rasistisk». Forsvar og angrep i innvandringsdebatten i Skandinaviske kommentarfelt.
 • Vis forfatter(e) (2019). Defending Norwegian Values: The Receptive End of Ideographs in Epideictic Rhetoric.
 • Vis forfatter(e) (2016). Vernakulære innvandringsdebatt: kommentarfeltdebattene om bildene av Alan Kurdi.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gold and rubble: Finding meaning in online comments sections. Work-in-progress paper presented at International Rhetoric Workshop, Uppsala 2016.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2021). Book Review: Climate Change and Journalism: Negotiating Rifts of Time (Henrik Bødker & Hanna E. Morris, Routledge, 2022). Nordicom Review.
 • Vis forfatter(e) (2020). Bokanmeldelse: Historiefortelling på digitale plattformer (Brynjulf Handgaard, Cappelen Damm Akademisk 2020). Kommunikasjonsforeningen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Lesverdig bok om forenklingens kraft. Anmeldelse av boken Skriv enkelt – tenk bedre (Henrik Bakke, Fagbokforlaget 2019). Kommunikasjonsforeningen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bokanmeldelse: Interessentperspektiv på krisekommunikasjon (Martin Nkosi Ndlela, Universitetsforlaget 2019). Kommunikasjonsforeningen.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2014). Opplysningens retorikk. Om saklighet i den politiske debatt.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Svenske tilstander: Innvandringssaken i valgdebatter 1991–2018. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2020). Den utskjelte debatten. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2017). Politiske bilder: Utelatte premisser. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2017). Politiske bilder: La Sylvi bære korset. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2017). Politiske bilder: Edle deler og norske verdier. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kroppens retorikk. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 24-25.
 • Vis forfatter(e) (2016). Politiske bilder: Kom og få en innvandrerklem. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2016). Omstridte murvegger. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hovedmotstanderne. Minerva (nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2014). Med lommene fulle. Røyst.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). Kode rød for klimajournalistikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2020). Mange Facebook-brukere gjør samme feil som Trump og Listhaug. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2020). Instead of the deliberative debate: How the principle of expression plays out in the news-generated Facebook discussion.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Ny forskergruppe diskuterte kontroversielle temaer med VGS-elever.
 • Vis forfatter(e) (2021). Intervju med Ida Vikøren Andersen: Når det koker i kommentarfeltet.
 • Vis forfatter(e) (2020). - Alle taler, ingen lytter.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2019). Språkteigen: Grisetaklinger og elegante fornærmelser.
 • Vis forfatter(e) (2018). Språkteigen: Retorisk unnamanøver.
 • Vis forfatter(e) (2018). Språkteigen: Listhaugs retorikk.
 • Vis forfatter(e) (2017). 36,9 - en podcast om politikk: Borgerlig flertall og politikernes beste triks for ikke å svare på spørsmålene.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). "Adults who fail the next generations and children who refuse to give up": The story about climate change as a battle between the generations. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Skriftlig protokolanalyse. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Rhetorical Power of News Photographs: A Triangulatory Reception Approach to the Alan Kurdi Images. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Liberalisering og differensiering. 66 sider.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Barnet som taler. Kairos (Oslo).
 • Vis forfatter(e) (2022). Klimabekymringen øker. Fører denne bekymringen til handling? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 4-10.
 • Vis forfatter(e) (2020). Uttrykksprinsippet og den offentlige debatt. Retorikkmagasinet KAIROS.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.