Hjem
 • E-postIda.Juhasz@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 80+47 971 96 692
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
  Rom 
  19.115
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Child welfare and future assessments – An analysis of discretionary decision-making in newborn removals in Norway. Children and Youth Services Review.
 • Vis forfatter(e) 2016. The population's confidence in the child protection system - A survey study of England, Finland, Norway and the United States (California). Social Policy & Administration. 1330-1347.
 • Vis forfatter(e) 2016. Barrierer i forberedelse av sak om omsorgsovertakelse: en sammenligning av barnevernsansattes erfaringer i fire land. European Journal of Social Work. 100-113.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2019. Mot et Barneperspektiv i Barnevernet: En studie av implementeringen av programmet Mitt Liv Barnevern . .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Omsorgsovertakelse av nyfødte. Hva skal til for at barnevernet overtar omsorgen for et nyfødt barn før det har flyttet hjem til foreldrene?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Barnevernfrokost: Omsorgsovertakelse rett fra klinikken.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvem sin rett til familieliv? Når barnevernet tar over omsorgen for babyer.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Discretion, prediction and decision-making - an analysis of newborn child removals in the Norwegian County Social Welfare Board (work-in-progress paper) .
 • Vis forfatter(e) 2016. The Population's Confidence in the Child Protection System - A Survey Study of England, Finland, Norway and the United States (California).
 • Vis forfatter(e) 2015. Child Welfare Workers Experiences of Obstacles in Care Order Case Preparation.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2019. Lovfestet kjærlighet - Endringer i barnevernloven gir barn rett til kjærlighet. Det er unikt i verdenssammenheng. Tidsskriftet Norges Barnevern. 282-284.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2018. Hva skal til for at barnevernet tar et nyfødt barn fra mor?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2018. Defending parenthood: A look at parents' legal argumentation in Norwegian care order appeal proceedings. Child & Family Social Work. 530-538.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.