Hjem
Ida Benedicte Juhaszs bilde
Foto:
Eivind Senneset

Ida Benedicte Juhasz

Førstebibliotekar, undervisnings- og forskningsstøtte, fagkontakt rettsvitenskap
 • E-postida.juhasz@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 80
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  Rom 
  524
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 Bergen

Førstebibliotekar og fagkontakt på bibliotek for juridiske fag, innrettet mot undervisnings- og forskningsstøtte. Jeg er også medlem av arbeidsgruppene for Åpen tilgang, Åpne forskningsdata og phd.-støtte ved Universitetsbiblioteket.

Doktorgrad i statsvitenskap ble avlagt ved Institutt for politikk og forvaltning ved UiB november 2022.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Asserting the right to care – Birth parents’ arguments in newborn care orders. Journal of Social Work.
 • Vis forfatter(e) (2020). Child welfare and future assessments – An analysis of discretionary decision-making in newborn removals in Norway. Children and Youth Services Review.
 • Vis forfatter(e) (2016). The population's confidence in the child protection system - A survey study of England, Finland, Norway and the United States (California). Social Policy & Administration. 1330-1347.
 • Vis forfatter(e) (2016). Barrierer i forberedelse av sak om omsorgsovertakelse: en sammenligning av barnevernsansattes erfaringer i fire land. European Journal of Social Work. 100-113.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2019). Mot et Barneperspektiv i Barnevernet: En studie av implementeringen av programmet Mitt Liv Barnevern . .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Omsorgsovertakelse av nyfødte. Hva skal til for at barnevernet overtar omsorgen for et nyfødt barn før det har flyttet hjem til foreldrene?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Barnevernfrokost: Omsorgsovertakelse rett fra klinikken.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvem sin rett til familieliv? Når barnevernet tar over omsorgen for babyer.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Discretion, prediction and decision-making - an analysis of newborn child removals in the Norwegian County Social Welfare Board (work-in-progress paper) .
 • Vis forfatter(e) (2016). The Population's Confidence in the Child Protection System - A Survey Study of England, Finland, Norway and the United States (California).
 • Vis forfatter(e) (2015). Child Welfare Workers Experiences of Obstacles in Care Order Case Preparation.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2019). Lovfestet kjærlighet - Endringer i barnevernloven gir barn rett til kjærlighet. Det er unikt i verdenssammenheng. Tidsskriftet Norges Barnevern. 282-284.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). Hva skal til for at barnevernet tar et nyfødt barn fra mor?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2018). Defending parenthood: A look at parents' legal argumentation in Norwegian care order appeal proceedings. Child & Family Social Work. 530-538.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.