Hjem
Utvalgte publikasjoner
 • Tolgensbakk, Ida. 2020. Disclosing the Interviewer: Ethnopoetics and the Researcher's Place in Transcribed Interviews. Ethnologia Europaea. 50: 125-136. doi: 10.16995/EE.1785
 • Tolgensbakk, Ida. 2017. Visual Humor in Online Ethnicity: The Case of Swedes in Norway. Chapter 7, sider 115-132. I:
  • Bak Buccitelli, Anthony. 2017. Race and Ethnicity in Digital Culture Our Changing Traditions, Impressions, and Expressions in a Mediated World. Praeger. 416 sider. ISBN: 9781440848308.
 • Tolgensbakk, Ida. 2015. Partysvensker; GO HARD! En narratologisk studie av unge svenske arbeidsmigranters nærvær i Oslo. Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. 232 sider.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). «utformet ved samarbeide av talløse slegter og folkefærd, baade de mindre og de mere civiliserede»: Tradering og sjangre på den digitale allmenningen. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2022). Speaking Swedish While Black in Norway. Journal of Critical Mixed Race Studies. 76-91.
 • Vis forfatter(e) (2021). ”Time flies when you are stuck at home, broke, drunk and full of existential dread” . Tidsskrift for kulturforskning. 83-96.
 • Vis forfatter(e) (2020). Public employment services: Building social resilience in youth? Social Policy & Administration.
 • Vis forfatter(e) (2020). "More or less word for word" barbro klein and transcription as analytical craft. Western Folklore. 453-468.
 • Vis forfatter(e) (2019). «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer. Tidsskrift for samfunnsforskning. 292-299.
 • Vis forfatter(e) (2018). Street food as an ethnic border Kebab as a symbol of home among young Swedish migrants in Oslo. Anthropology of food.
 • Vis forfatter(e) (2017). Pålogga lokalsamfunn. Heimen - Lokal og regional historie. 319-328.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sweden and Swedishness from migrants afar. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 21-37.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kulturhistoriske arkiv - kunnskapsbanker for fremtiden. Innspill til Humaniorameldingen etter invitasjon fra kunnskapsministeren 12.02. Heimen - Lokal og regional historie. 337-343.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2022). Helt Ærlig. Effekter. . .
 • Vis forfatter(e) (2021). Helt Ærlig! Evaluering av Redd Barnas prosjekt. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting: tidlige grep for integrering av flyktninger i kommunene. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Evaluering av Regjeringens nasjonale integreringskonferanse. 72. 72. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Humanitær rapport 2019. Mellom velferdsstat og frivillighet. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Youth unemployment and the consequences for life satisfaction and social trust in seven European countries. NEGOTIATE Working paper No.4.4. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Research Report on Activating Social Citizenship. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Brugata byvandring.
 • Vis forfatter(e) (2021). Et halvt århundres norskpakistanere. Introduksjon til seminar i regi av Nettverk for migrasjon og transnasjonalitet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Unge ledige: Hvordan opplever de NAV?
 • Vis forfatter(e) (2016). Svorsk. Hvordan skandinavisk blandes.
 • Vis forfatter(e) (2016). Om lek.
 • Vis forfatter(e) (2015). Unge menneskers liv på nett. Selvrepresentasjon på Facebook.
 • Vis forfatter(e) (2014). Swedish migrants: being invisible, but audible minorities.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Samtale: Hvordan oppstår en folkefortelling i dag?
 • Vis forfatter(e) (2018). Om Lucia og Lussi. En entusiastisk og en kritisk tilnærming.
 • Vis forfatter(e) (2018). Brugataquiz på Brugata Landhandleri.
 • Vis forfatter(e) (2013). Partysvensker – en solskinnshistorie?
 • Vis forfatter(e) (2013). Eventyr på vandring - et lite foredrag om hvordan eventyr reiser, forvandles og gjenfortelles.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Lek og historie på tvers av generasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2022). Å dokumentere (i) kriser.
 • Vis forfatter(e) (2022). Uønskete, urene og umulige reiser. Et innlegg om transnasjonale familier og reisens symbolske betydning under koronapandemien.
 • Vis forfatter(e) (2022). Speaking Swedish while black in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2021). The digital neighbourhood.
 • Vis forfatter(e) (2021). Citizenship and mobile family life during the pandemic.
 • Vis forfatter(e) (2021). Citizenship and mobile family life during the pandemic.
 • Vis forfatter(e) (2020). Selvironi på sosiale medier: selvrepresentasjon av svenske arbeidsinnvandrere på Facebook.
 • Vis forfatter(e) (2019). “I was just going to be here a couple of months…” On decision-making among Scandinavian seasonal workers .
 • Vis forfatter(e) (2019). Tracking (and missing the point of) an American white supremacist through Scandinavia.
 • Vis forfatter(e) (2019). Svorsk - når språk møtes.
 • Vis forfatter(e) (2019). Maids in mirrors and other games of horror in youth culture.
 • Vis forfatter(e) (2019). Grensesprengende skrekk på jentedo .
 • Vis forfatter(e) (2019). Generation gaps. Oslo Swede version.
 • Vis forfatter(e) (2018). Transcription and the Intimacy of the Interviewer’s Voice, paper at the panel Celebrating the Legacy of Barbro Klein (1938-2018): Finding Meaning in Intimate Contexts.
 • Vis forfatter(e) (2018). Power, disempowerment, 'speaking for' and 'articulating with' interviewees.
 • Vis forfatter(e) (2018). Demands for public and occupational welfare in insecure labour markets: A three-country comparison of public attitudes towards workers’ social rights and responsibilities.
 • Vis forfatter(e) (2018). Demands for public and occupational welfare in contemporary political economies: A three-country comparison of public attitudes towards workers’ social rights and responsibilities.
 • Vis forfatter(e) (2018). Barriers and facilitators for post-crisis solidarity in Europe. SOLIDUS WP 4.
 • Vis forfatter(e) (2018). An international white supremacist visiting Scandinavia, på panelet Digital ‘objects’ on the move: imported weblore and its use,transformation and domestication in Scandinavian social spaces.
 • Vis forfatter(e) (2017). Where is the «we» in young people’s unemployment stories? 211 people in seven countries narrating about unemployment and job insecurity.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fortellinger om utenforskap - Om å være arbeidsledig som ung voksen i Europa.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fortellinger om utenforskap - Om å være arbeidsledig som ung voksen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ethnic borders in urban food: the kebab as symbol of Swedishness.
 • Vis forfatter(e) (2017). Cola, jeans og smurf: barnekultur i tid.
 • Vis forfatter(e) (2017). Audible minorities: the joy and pain of language mixing.
 • Vis forfatter(e) (2016). Samfunn og fellesskap på nett. Hva slags fellesskap legger nettet opp til, og hvordan er slike fellesskap viktige eller nyttige for lokalhistoria.
 • Vis forfatter(e) (2016). Performative Visuality and Ethnic Stereotyping on a Scandinavian Facebook Group.
 • Vis forfatter(e) (2014). What To Do about "Memes" as a Folklorist? Or: How the Kebab May Be a Symbol of Swedishness.
 • Vis forfatter(e) (2014). Swedish migrants in Norwegian media and popular culture. IMER Communication migration seminar.
 • Vis forfatter(e) (2012). Partyswedes Go Home! A Revival of Ethnic Humor under New Circumstances. How Cultural Continuity Is Not Necessarily Positive.
 • Vis forfatter(e) (2012). Humor og maktstrukturer: hvorfor kan nordmenn le av svenske innvandrere?
Leder
 • Vis forfatter(e) (2021). Innledning: Koronakultur. Tidsskrift for kulturforskning. 5-7.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2019). Nei, innvandring har ikke redusert sosial mobilitet i Norge. Forskning.no.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2023). An Intellectually Bold Volume on Ethnography with a Twist. Ethnologia Fennica.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bokmelding av Lotta Fernstål og Charlotte Hyltén-Cavallius: Romska liv och platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige. Tidsskrift for kulturforskning. 115-117.
 • Vis forfatter(e) (2018). Peter Christer Asbjørnsen på samlerferd til Østerdalen, av Erik Henning Edvardsen. Omtale. . Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 79.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Kebab i Norge - en skisse av en kulturhistorie. Byminner. 70-77.
 • Vis forfatter(e) (2021). Helt Ærlig! Demokrati- og medborgerskapsundervisningens muligheter og utfordringer. Bedre Skole. 65-69.
 • Vis forfatter(e) (2020). Bredt perspektiv på små samfunn. Historiebloggen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ballader, hva er det? Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 8-9.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kvinnene i Brugata. Dagligliv i ei gate i 1910. Tobias. 102-113.
 • Vis forfatter(e) (2018). Svorsk helt på grensa. Språknytt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Svorsk i Oslo. Svenskläraren.
 • Vis forfatter(e) (2015). Å lære seg å surfe. www.historieblogg.no.
 • Vis forfatter(e) (2015). Sædfuck på Bøler: den korte og uavslutta historien. www.historieblogg.no.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Partysvensker; go home!" - veggslagordet som ble stående. Byminner. 42-48.
 • Vis forfatter(e) (2010). Brugata i Oslo. Lokalhistorisk magasin.
 • Vis forfatter(e) (2008). Barns sang - noen eksempler på tradisjon i migrasjon. NFL nytt.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). Et «fremmed» virus? – Covid-19, nasjonalisme og stengte grenser. Utrop.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Enkle, stigmatiserende forklaringer undergraver effektiv respons på covid-19. Forskersonen.no.
 • Vis forfatter(e) (2019). Nei, innvandrere tok ikke jobbene til fattige nordmenn. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2017). Noen ganger kan tiltak for arbeidsledige gjøre vondt verre. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2015). Når svenskevitsene ikke slutter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2015). Party Swedes; GO HARD! A narratological study of the presence of young Swedish labor migrants in Oslo.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). Hva slags uhyre er Kraken i norsk folketro?
 • Vis forfatter(e) (2023). De var kongene av Oslos uteliv. Hvorfor forsvant partysvenskene?
 • Vis forfatter(e) (2022). Troll som filmmonster.
 • Vis forfatter(e) (2022). Tredjeklassinger drillet 17. mai-tradisjoner.
 • Vis forfatter(e) (2022). Svenskene som forsvant.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ludo og lange skiturer - var påska bedre før?
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvor kommer tannfeen fra?
 • Vis forfatter(e) (2021). Småbarnsfamiljen - den stängda gränsens största förlorare?
 • Vis forfatter(e) (2021). Skumle bilder i de tusen hjem.
 • Vis forfatter(e) (2021). Skrekkfilmen «Candyman» bygger på vandrehistorier som har sirkulert i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2020). Spleiselag.
 • Vis forfatter(e) (2020). Luciatogets historie.
 • Vis forfatter(e) (2020). Julepynting før og nå.
 • Vis forfatter(e) (2020). Julefeiring 2020: Dette dropper vi - og dette tviholder vi på.
 • Vis forfatter(e) (2020). Dette blir en spesiell 17.mai.
 • Vis forfatter(e) (2019). Juletradisjonane som forsvann.
 • Vis forfatter(e) (2018). Solidaritet i Europa - Det er et nokså dystert bilde som tegner seg.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kjent eventyr med moderne moral.
 • Vis forfatter(e) (2017). Unge arbeidsledige: NAV-tiltak går på verdigheten løs.
 • Vis forfatter(e) (2017). Labbeleste.
 • Vis forfatter(e) (2017). Jula var opprinnelig superskummel.
 • Vis forfatter(e) (2015). Svensker i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2015). Reagerer ulikt på å bli kalt partysvenske.
 • Vis forfatter(e) (2014). Unga svenskar i Norge – drivna arbetare eller partysvenskar?
 • Vis forfatter(e) (2014). Svorsk är fult!
 • Vis forfatter(e) (2013). Svensker velger seg Østlandet.
 • Vis forfatter(e) (2013). Svenska ungdomar trivs trots allt i Oslo.
 • Vis forfatter(e) (2013). - Vi er rasistiske mot svenskene.
 • Vis forfatter(e) (2010). Innvandreres minner på vei inn i arkivene.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Når Jesus forsvinner, står lyset og varmen igjen. Innslag på Mellom himmel og jord, NRK P1.
 • Vis forfatter(e) (2020). NRK Nyhetsmorgen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Partysvenskene drar hjem.
 • Vis forfatter(e) (2015). God Morgen Norge (Slik oppsto "partysvenske"-ordet).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). “I am torn to pieces” Transnational citizenship and COVID-19. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Social generations in popular culture. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Public policy on career education, information, advice and guidance: Developments in the United Kingdom and Norway. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Mobile young individuals: subjective experiences of migration and return. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Four narratives of overcoming early job insecurity in Europe: A capabilities approach. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Drug use and early job insecurity. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Cuatro narrativas de desempleo para jóvenes adultos en Europa.
 • Vis forfatter(e) (2018). Brugata: et nabolag? Et portrett av ei gate i 1910. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Visual Humor in Online Ethnicity: The Case of Swedes in Norway. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Varianter over ATU2030. Om Hårslå, ei feilkategorisert geit i Norsk Folkeminnesamling, om en sta svensk gosse og hans fetter Kalamukenge fra Kongo. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Definisjonsmakt og søskenkjærlighet. Hvorfor ler nordmenn (fremdeles) av svensker? 20 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2015). Partysvensker; GO HARD! En narratologisk studie av unge svenske arbeidsmigranters nærvær i Oslo. PhD-presentasjon. Tidsskrift for kulturforskning.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2009). Mangfoldige minner - Fortellinger og folkeminner. Aschehoug & Co.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mangfoldige minner - Veier til Norge. Aschehoug & Co.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2020). Disclosing the Interviewer: Ethnopoetics and the Researcher's Place in Transcribed Interviews. Ethnologia Europaea. 125-136.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Ta i trä! 112-114.
 • Vis forfatter(e) (2017). Labbeleste. Et lokalt julevette med mange slektninger. 132-141.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Den glade vitenskap" - også for de mobile? 3 sider.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). På samlerferd i innvandrerbefolkninga anno 2008. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 44-52.
 • Vis forfatter(e) (2017). Johanna Bugge Berge presentert av Ida Tolgensbakk og Eirik Kristoffersen. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 39-41.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.