Hjem
Idar Steganes bilde

Idar Stegane

Professor emeritus, nordisk litteratur
 • E-postIdar.Stegane@uib.no
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Bøker
 • Stegane, Idar. 2015. Kjære Tomasine! Brev til Tomasine Tolleivsdotter Vasset 1902-1931. Alvheim og Eide akademisk forlag. 124 sider. ISBN: 978-82-90-359-930.
 • Nielsen, Ingrid; Stegane, Idar. 2012. Poesi postmillennium : Lyrikk i første tiåret av 2000-talet (Modernisme i nordisk lyrikk; 5). Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN: 978-82-90359-86-2.
 • Stegane, Idar. 2010. Artiklar om litteratur. Alvheim og Eide akademisk forlag. 415 sider. ISBN: 82-90359-81-0.
 • Bjørby, Paal; Stegane, Idar; Dvergsdal, Alvhild. 2005. Ibsen on the cusp of the 21st century. Alvheim og Eide akademisk forlag. 281 sider. ISBN: 82-90359-75-6.
 • Bjørby, Pål; Dvergsdal, Alvhild; Stegane, Idar. 2005. Ibsen on the Cusp of the 21st Century. Critical Perspectives. Alvheim og Eide akademisk forlag. 281 sider. ISBN: 82-90359-75-6.
 • Bjørby, Pål; Dvergsdal, Alvhild; Stegane, Idar. 2005. Ibsen on the Cusp of the 21st Century : Critical Perspectives / (eds.) Pål Bjørby, Alvhild Dvergsdal, Idar Stegane. Alvheim og Eide akademisk forlag. 281 sider. ISBN: 82-90359-75-6.
 • Stegane, Idar; Andersen, Hadle Oftedal. 2005. Modernisme i nordisk lyrikk 1. 216 sider. ISBN: 952-10-2851-3.
 • Stegane, Idar; Vinje, Eiliv; Aarseth, Asbjørn. 1998. Norske tekster. Lyrikk. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN: 82-02-14220-2.
 • Stegane, Idar; Vinje, Eiliv; Aarseth, Asbjørn; Aarseth, Asbjørn. 1998. Norske tekster. Lyrikk. 732 sider. ISBN: 82-02-14220-2.
 • Kittang, Atle; Stegane, Idar. 1995. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen.
 • Kittang, Atle; Stegane, Idar. 1995. Ord om ordkunst. ISBN: 82-90500-26-2.
 • Kittang, Atle; Stegane, Idar. 1995. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. ISBN: 82-90500-26-2.
 • Kittang, Atle; Stegane, Idar. 1995. Ord om Ordkunst. Universitetet i Bergen. ISBN: 82-90500-26-2.
 • Kittang, Atle; Stegane, Idar. 1995. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. ISBN: 82-90500-26-2.
 • Kittang, Atle; Stegane, Idar. 1995. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen.
 • Mikaelsson, Lisbeth; Stegane, Idar. 1993. Leve og skrive. Artikler om livshistorier. 181 sider.
 • Mikaelsson, Lisbeth; Stegane, Idar. 1992. Livet - Selvet - Skriften. Skriftserien.
Tidsskriftartikler
 • Stegane, Idar. 2005. [Doktordisputas Knut Olav Åmås.] Andreopponent Idar Stegane. Norsk Litterær Årbok. 225-240.
 • Stegane, Idar. 2003. Olav H. Hauge, ein ekte materialist. Dag og Tid. 8. Publisert 2003-02-22.
 • Stegane, Idar. 2003. Materialisme og materialisme. Dag og Tid. 10.
 • Stegane, Idar. 2003. "Den tidigt expressionistisk influerade norrmannen Kristofer Uppdal". Prosopopeia. 1. 92-93.
 • Stegane, Idar. 2002. "... Fyrst må vi ha meir blod frå deg." Den færøyske lyrikaren Toroddur Poulsen undersøkjer vilkåra for kva språk ein kan eller vil bruke. MANGLER.
 • Stegane, Idar. 2002. Nokre nedslag i Olav Vesaas sin Vinje-biografi, A.O. Vinje ein tankens hærmann. Norsk Litterær Årbok. 37: 201-212.
 • Bjørby, Paal; Stegane, Idar; Skarstein, Dag. 2001. Garborg og det Nye. Replikk. 6: 2-14.
 • Stegane, Idar. 2001. Om Jørgen-Frantz Jacobsen og William Heinesen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 4. 465-468.
 • Stegane, Idar. 2001. Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi. Fyrste opposisjon. Nordica Bergensia. 25. 201-220.
 • Stegane, Idar. 2001. Cathrine Grøndahls lyrikk. Nordica Bergensia. 24. 89-97.
 • Stegane, Idar. 2001. Garborg og det Nye. MANGLER.
 • Stegane, Idar. 2001. Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi. Fyrste opposisjon. Nordica Bergensia. 25. 201-220.
 • Stegane, Idar. 2000. The re-use of medieval tradition in Norwegian children's literature. Nordica Bergensia. 22: 94-103.
 • Stegane, Idar. 2000. The re-use of medieval tradition in Norwegian children's literature. Nordica Bergensia. 22: 94-103.
 • Stegane, Idar. 2000. Modernisme i norsk lyrikk. Studi Nordici. VI 1999: 55-69.
 • Stegane, Idar. 2000. The re-use of medieval tradition in Norwegian children's literature. Nordica Bergensia. 22: 94-103.
 • Stegane, Idar. 2000. Modernisme i norsk lyrikk. Studi Nordici. VI 1999: 55-69.
 • Stegane, Idar. 1999. "Eit fag som er 'bedre enn noe annet'. Svar til Per Buvik". Norsklæreren. 1. 30-31.
 • Stegane, Idar. 1999. "Undervisningskompetanse i norsk i vg skule". Norsklæreren. 2. 39.
 • Stegane, Idar. 1999. "Eit fag som er 'bedre enn noe annet'. Svar til Per Buvik". Norsklæreren. 1. 30-31.
 • Stegane, Idar. 1999. "Dansk og svensk lyrikk på norsk". Ny tid. 23. Publisert 1999-06-18.
 • Stegane, Idar. 1998. Norsk drama frå kring 1970. Nordica Bergensia. 17. 6-14.
 • Stegane, Idar. 1998. Olav H. Hauge-handbok. Syn og Segn. 104: 382-384.
 • Stegane, Idar. 1998. Litteratur og AKP. Morgenbladet. Publisert 1998-05-08.
 • Stegane, Idar. 1998. Junior og dotter til Jellinek. Ungdomsromanen Mercedes av Ragnar Hovland. Nordica Bergensia. 17. 132-147.
 • Stegane, Idar. 1997. Olav Nygard og den litterære tradisjonen. Nordica Bergensia. 15: 9-22.
 • Stegane, Idar. 1997. Mons Litleré, bokhandlar og forleggjar. Jul i Sunnfjord. 36-39.
 • Stegane, Idar. 1997. Aasens lyrikk i litteraturhistorier og nynorsktradisjon. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. 85-95.
 • Stegane, Idar. 1997. Nynorsk litteratur og Europa utanfor Norden. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk lit. B-17: 95-103.
 • Aarseth, Asbjørn; Stegane, Idar. 1996. Barokk og modernisme ­ hovudfagsstudiar i nordisk lyrikk. Innleiing. Nordica Bergensia. 10. 3-7.
 • Stegane, Idar. 1995. Nordisk Råds pris og snakk om litteratur. Sosialuring. 62. Publisert 1995-03-29.
 • Stegane, Idar. 1995. Den litterære kanon og nynorsken. Nordica Bergensia. 6: 14.
 • Stegane, Idar. 1994. La literatura en neonoruego. Plural. 275. 76-84.
 • Stegane, Idar. 1993. Framsynet til pionerane kring Samlaget. Syn og Segn. 2. 99-105.
 • Stegane, Idar; Hageberg, Otto; Schmidt, Povl. 1993. Det nynorske skriftlivet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 1. 2-32.
 • Stegane, Idar. 1992. Arnulf Øverlands diktsamling Advent (1915). Eigenproduksjon. 67-86.
 • Stegane, Idar. 1991. Dikting i Fjordane. Bergens Tidende. Publisert 1991-11-25.
 • Stegane, Idar. 1991. Tradisjon og modernitet. (Færøysk forfatter innstilt til Nordisk Råds litteraturpris). Bergens Tidende. Publisert 1991-01-24.
 • Stegane, Idar. 1991. Til samtale om teksten. (Georg Johannesen til 60-årsdagen). Eigenproduksjon. 42.
 • Stegane, Idar. 1991. Gro Holm. Nynorsk Antikvariat, Katalog nr. 10. 30-31.
Rapporter/avhandlinger
 • Mikaelsson, Lisbeth; Stegane, Idar. 1993. Sjølvbiografi som sjølvforståing i den nynorske tradisjonen med grunnlag i lesing av Hans Seland: Aar og dagar og Anders Hovden: Attersyn. Leve og skrive. Skriftserien.. 4. 91 sider.
 • Mikaelsson, Lisbeth; Stegane, Idar. 1992. Leve og skrive. Artikler om livshistorier. Skriftserie. 4. Senter for humanistisk kvinneforskning, UiB. 190 sider.
 • Stegane, Idar. 1991. Seriebøker i mellomkrigstida. Rapport. 22. Norsk Senter for barneforskning. 5 sider.
 • Stegane, Idar. 1991. Den nynorske skriftlivet : studiar i framvoksteren av ei nynorsk litterær offentlegheit. 3 sider.
Bokkapitler
 • Stegane, Idar. 2017. Økokritisk lesing av nokre dikt hos Olav H. Hauge og Bengt Berg. Kapittel, sider 41-59. I:
  • Larsen, Peter Stein; Mønster, Louise; Rustad, Hans Kristian Strandstuen. 2017. Økopoesi. Alvheim og Eide akademisk forlag. 193 sider. ISBN: 978-82-90359-97-8.
 • Stegane, Idar. 2016. To ulike nordiske langdikt. Kapittel, sider 45-67. I:
  • Lilja, Eva; Hansen, Bergur Djurhuus; Vest, Rasmus Dahl. 2016. Långa dikter : Berättelse, experiment, politik. Alvheim og Eide akademisk forlag. 215 sider. ISBN: 978-82-90359-94-7.
 • Stegane, Idar. 2015. Olav H. Hauge og Vilhelm Ekelund. Kapittel, sider 49-54. I:
  • Degerman, Peter; Johansson, Anderson; Søderberg, Eva. 2015. "Om det man inte kan tala måste man sjunga". Festskrift til Eva-Britta Ståhl. ISBN: 9789186694975.
 • Stegane, Idar. 2015. Kjønn og eksistens. Tre nordiske dikt. Kapittel, sider 189-209. I:
  • Alfredsson, Johan; Andersen, Hadle Oftedal; Kemp, Susanne. 2015. Kjønnskrift/Kønskrift/Könskrift. Alvheim og Eide akademisk forlag. 212 sider. ISBN: 978-82-90359-92-3.
 • Stegane, Idar. 2015. The rise, dispersal and stabilisation of New Norwegian literature. Kapittel, sider 111-132. I:
  • Broomans, Petra. 2015. Battles and Borders. Perspectives on Cultural Transmission and Literature in Minor Language Areas. 211 sider. ISBN: 9789491431791.
 • Stegane, Idar. 2014. Nikolai Astrups ilustrasjoner til noveller av Hans E. Kinck. Bokkapittel, sider 101-131. I:
  • Rustad, Hans Kristian Strandstuen; Wærp, Henning Howlid. 2014. Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur. Akademika forlag. 497 sider. ISBN: 978-82-321-0244-0.
 • Stegane, Idar. 2013. Dikt i aviser og i periodika. Kapittel, sider 127-159. I:
  • Langås, Unni; Kjerkegaard, Stefan. 2013. Diktet utenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk lyrikk 6. Alvheim og Eide akademisk forlag. 236 sider. ISBN: 978-82-90359-88-6.
 • Stegane, Idar. 2012. Poetisk språkbruk og meining i nokre nordiske dikttekstar no. Kapittel, sider 51-78. I:
  • Nielsen, Ingrid; Stegane, Idar. 2012. Poesi postmillennium : Lyrikk i første tiåret av 2000-talet (Modernisme i nordisk lyrikk; 5). Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN: 978-82-90359-86-2.
 • Stegane, Idar. 2011. På islandsk og norsk – til og frå. Kapittel. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Bugge, Edit. 2011. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. Føroya Fródskaparfelag. 309 sider. ISBN: 978-99918-65-36-2.
 • Stegane, Idar. 2011. Att jollra på skapelsens språk. Om Edith Södergran og Tarjei Vesaas. Artikkel, sider 156-164. I:
  • Pedersen, Arne Toftegaard. 2011. På fria villkor. Edith Södergran-studier. Bokförlaget Atlantis. 239 sider. ISBN: 978-91-7353-447-5.
 • Stegane, Idar. 2005. Elskande - skapande - omskapande. kapittel, sider 127-133. I:
  • Falkenstrøm, Claus; Larsen, Peter Stein; Mønster, Louise. 2005. Litterære metamorfoser. Festskrift til Anker Gemzøe. Aalborg Universitetsforlag. 247 sider. ISBN: 87-7307-744-5.
 • Stegane, Idar. 2005. Innleiing. forord, sider 5-10. I:
  • Stegane, Idar; Andersen, Hadle Oftedal. 2005. Modernisme i nordisk lyrikk 1. 216 sider. ISBN: 952-10-2851-3.
 • Stegane, Idar. 2005. Mons Litleré. artikkel, sider 283-285. I:
  • Arntzen, Jon Gunnar. 2005. Bergensere i tusen år. Fra Olav Kyrre til Sissel Kyrkjebø. Kunnskapsforlaget. 485 sider. ISBN: 8257316520.
 • Stegane, Idar. 2005. Tre pionerar i nordisk lyrikk. Elmer Diktonius, Edith Södergran, Kristofer Uppdal. kapittel, sider 25-40. I:
  • Stegane, Idar; Andersen, Hadle Oftedal. 2005. Modernisme i nordisk lyrikk 1. 216 sider. ISBN: 952-10-2851-3.
 • Stegane, Idar. 2003. Litleré, Mons. leksikonartikkel, sider 107-108. I:
  • Arntzen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2003. Njøs-Samuelsen. Kunnskapsforlaget. 508 sider. ISBN: 82-573-1009-3.
 • Stegane, Idar. 2003. "Gull, vinter". Eit leseforsøk. 151-161. I:
  • Karlsen, Ole. 2003. Steinens hvorfor er ditt hvorfor. Om tor Ulvens forfatterskap. Unipub forlag. ISBN: 82-7477-128-1.
 • Stegane, Idar. 2003. Eit nytt skriftliv får rom. 165-179. I:
  • Rem, Tore. 2003. Bokhistorie. ISBN: 82-05-30116-6.
 • Stegane, Idar. 2002. To jamgamle bygdegutar møter den nye verda. Jakob Sande og Olav H. Hauge. 34-53. I:
  • Eide, Ove. 2002. Jakob Sande 2002.
 • Stegane, Idar. 2002. Olav Joleik. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2002. Normenn i Afrika - afrikanere i Norge.
 • Stegane, Idar. 2002. Larsen, Bolette Christine Pavels. 466. I:
  • Arntzen, Jon Gunnar. 2002. Norsk biografisk leksikon, bd. 5. ISBN: 82-573-1007-7.
 • Stegane, Idar. 2002. Ei nynorsk litterær offentlegheit? I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2002. Modernity, Nation, Written Culture.
 • Stegane, Idar. 2001. Heiberg, Michael. 205-205. I:
  • Arntzen, Jon Gunnar; Eggen, Anders; Eikeland, Inger E.M. 2001. Norsk biografisk leksikon, bd. 4. ISBN: 82-573-1006-9.
 • Stegane, Idar. 2001. Hauge, Olav Håkonson. 148-149. I:
  • Arntzen, Jon Gunnar; Eggen, Anders; Eikeland, Inger E.M. 2001. Norsk biografisk leksikon, bd. 4. ISBN: 82-573-1006-9.
 • Stegane, Idar. 2001. Paal Brekke og den norske modernismen. 31-36. I:
  • Karlsen, Ole. 2001. Lenkede fugler som evig letter. Om Paal Brekkes forfatterskap. ISBN: 82-02-19908-5.
 • Stegane, Idar. 2001. Gullvåg, Olav. 425-426. I:
  • Arntzen, Jon Gunnar; Eggen, Anders; Eikeland, Inger E.M. 2001. Norsk biografisk leksikon, bd. 3. ISBN: 82-573-1005-0.
 • Stegane, Idar; Eide, Ove; Kittang, Atle; Hovland, John Anders; Tveisme, Margreta; Storaas, Reidar; Fløgstad, Kjartan; Sørebø, Herbjørn; Høyvik Ulvestad, Oddrun; Urdal, Fridtjov. 2000. Jakob Sande og den lyriske kanon. 13-27. I:
  • Eide, Ove. 2000. Jakob Sande 2000. ISBN: 82-91253-06-4.
 • Aarseth, Asbjørn; Stegane, Idar. 1998. Skisse til ei norsk lyrikkhistorie. 20. I:
  • Stegane, Idar; Vinje, Eiliv; Aarseth, Asbjørn. 1998. Norske tekster. Lyrikk. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN: 82-02-14220-2.
 • Stegane, Idar. 1998. Nynorsk essayistikk. 45-55. I:
  • Slagstad, Rune. 1998. Nytt norsk tidsskrift. Universitetsforlaget.
 • Stegane, Idar. 1998. Barneskildringar i dikt og prosa. 11-29. I:
  • Eide, Ove. 1998. Spottar og salmediktar. Jakob Sande 1998. ISBN: 82-91253-05-6.
 • Stegane, Idar. 1998. Norske folkeskrifter. 53-64. I:
  • Eriksen, Trond Berg; Johnsen, Egil Børre. 1998. Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12752-4.
 • Stegane, Idar. 1997. Bolette Christine Pavels Larsen. Kritikaren. Brevskrivaren. 70. I:
  • Larsen, Bolette Pavels Larsen. 1997. Artiklar, kritikk, forteljingar og brev. Presentasjon og ut val ved Idar Stegane. ISBN: 82-514-0516-5.
 • Stegane, Idar. 1997. Einar Økland som barnebokforfattar. 183-199. I:
  • Karlsen, Ole. 1997. ein orm i eit auge. Om Einar Øklands forfatterskap. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 82-456-0185-3.
 • Mundal, Else; Fidjestøl, Bjarne; Kirkegaard, Peter; Aarnes, Sigurd Aa; Aarseth, Asbjørn; Longum, Leif; Stegane, Idar. 1996. Islendingesoge, forfattarane og samtida - Rammetekst. 106-107. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1996. Norsk litteratur i tusen år. ISBN: 82-456-0036-9.
 • Stegane, Idar. 1996. The Development of New Norse Literature: Between Rural Regions and Urban Centers. 36-49. I:
  • Griswold, Wendy; Engelstad, Fredrik. 1996. Places Within, Places Beyond. Norwegian Regionalism in Lite rature. ISBN: 82-7763-065-4.
 • Stegane, Idar. 1995. 'Villskap må ikkje tolast!' - Nazismen i diktinga til Tarjei Vesaas. 317-337. I:
  • Birkeland, Bjarte; Kittang, Atle; Larsen, Stein Ugelvik; Longum, Leif. 1995. Nazismen og norsk litteratur. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-22406-6.
 • Stegane, Idar. 1995. Vesaas-dikt og bibelord. 8. I:
  • Kittang, Atle; Stegane, Idar. 1995. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. ISBN: 82-90500-26-2.
 • Stegane, Idar. 1995. Den litterære kanon og nynorsken. 14. I:
  • Haugen, Odd Einar. 1995. Nordica Bergensia. ISBN: 82-90500-25-4.
 • Stegane, Idar. 1994. Medierevolusjon og modernisme. 525-659. I:
  • Fidjestøl, Bjarne. 1994. Norsk litteratur i tusen år. Teksthistoriske linjer. ISBN: 82-02-12830-7.
 • Stegane, Idar. 1994. Skrift og landskap i diktinga til Olav H. Hauge. 31-45. I:
  • Tønnesen, Terje. 1994. Tunn is. Olav H. Hauges forfattarskap. ISBN: 82-02-14273-3.
 • Stegane, Idar. 1993. Det litterære landskapet. Kapittel, sider 152-155. I:
  • Brekke, Nils Georg; Skaar, Ronny. 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. 477 sider. ISBN: 82-7326-026-7.
 • Stegane, Idar. 1993. Ivar Aasen: Brev og dagbøker. 1. I:
  • Rue, Olav Hr. 1993. Det Norske Samlaget. Bøker 1868-1992. Ein forlagsbibliografi. Det Norske Samlaget.
 • Stegane, Idar. 1992. Nynorsk skriftkultur - ein møtestad mellom det folkelege og det akademiske. (Forprosjekt om Ivar Aasen-sentret i Volda). I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Ivar Aasen-sentret. Eit nasjonalt knutepunkt for nynorsk skriftkultur (forprosjekt).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.