Hjem
Ilka Wunderlichs bilde

Ilka Wunderlich

Universitetslektor, Fagkoordinator for Norskkursa
 • E-postIlka.Wunderlich@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 31
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia: Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 113-140.
 • Vis forfatter(e) (2022). Individuelle valg og kollektive forestillinger om norsk språk i akademia: Dybdeintervjuer med internasjonalt ansatte forskere. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2021). «That’s why jeg sa ja til intervju også». Bruk av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråks- forskningen. NOA - Norsk som andrespråk. 157-181.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Language Choices and Policies in Academia in Norway .
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvordan forklare variasjon i ferdigheter og bruk av norsk blant internasjonalt ansatte i norsk akademia?
 • Vis forfatter(e) (2019). «There is still always a wall…» Internasjonalt tilsette i spennet mellom norsk og engelsk i akademia (NINjA) .
 • Vis forfatter(e) (2019). Teaching constructions - could drills be useful?
 • Vis forfatter(e) (2019). Språkleg praksis og behov blant internasjonalt tilsette på norske universitet og høgskular.
 • Vis forfatter(e) (2019). Inn igjen med drill? Et bruksbasert perspektiv på drilløvinger i andrespråksundervisningen. .
 • Vis forfatter(e) (2019). I kva grad kan og bruker internasjonalt tilsette i akademia norsk? .
 • Vis forfatter(e) (2018). NINjA Norsk i akademia/Norwegian in Academia.
 • Vis forfatter(e) (2016). Bruksbasert grammatikk i praksis - drilløvingar i lydlab som læringsreiskap.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Drills" revisited - in light of a usage-based approach.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Norsk når du kan, engelsk når du må. Bergens Tidende.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.