Hjem
Ingebjørg Louise Rockwell Djupedals bilde

Ingebjørg Louise Rockwell Djupedal

Ph.d.-kandidat
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Effects of a work schedule with abated quick returns on insomnia, sleepiness and work-related fatigue. Results from a large-scale cluster randomized controlled trial . Sleep.
 • Vis forfatter(e) (2022). Health-promoting work schedules: protocol for a large-scale cluster randomised controlled trial on the effects of a work schedule without quick returns on sickness absence among healthcare workers. BMJ Open. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2022). Changes in the Work Schedule of Nurses Related to the COVID-19 Pandemic and Its Relationship with Sleep and Turnover Intention. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Promoting Mental Health and Preventing Loneliness in Upper Secondary School in Norway: Effects of a Randomized Controlled Trial. Scandinavian Journal of Educational Research.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2019). Andre delrapport fra COMPLETE-prosjektet - Kortversjon. .
 • Vis forfatter(e) (2019). ANDRE DELRAPPORT FRA COMPLETE-PROSJEKTET Hovedrapport. Gode psykososiale læringsmiljø bedrer gjennomføring i videregående skole. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Preliminære funn - Effektar av ein arbeidsplan utan quick return-vakter på sjukefråvær blant helsepersonell.
 • Vis forfatter(e) (2023). Preliminære funn - Effektar av ein arbeidsplan utan quick return-vakter på sjukefråvær blant helsepersonell.
 • Vis forfatter(e) (2019). Complete. Gode psykososiale læringsmiljø betrar gjennomføring i den vidaregåande skulen. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Forskning på kort hviletid (quick return).
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Preliminary results - Effects of a work schedule without quick returns on sickness absence among healthcare workers.
 • Vis forfatter(e) (2023). Kviletid, søvn og fatigue. Resultat frå ein klynge-randomisert kontrollert studie.
 • Vis forfatter(e) (2023). Effects of a work schedule without quick returns on sickness absence among health care workers: Results from a large-scale cluster randomized controlled trial.
 • Vis forfatter(e) (2022). Endringar i turnus relatert til pandemien – Har det betyding for søvn og ynskje om å slutte som sjukepleiar?
 • Vis forfatter(e) (2022). Changes in the work schedule of nurses related to the COVID-19 pandemic and its relationship with sleep and turnover intention.
 • Vis forfatter(e) (2021). Effektar av ein arbeidsplan utan kort kviletid på sjukefråvær blant helsepersonell. Ei storskala randomisert kontrollert studie. .
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2020). A longitudinal study on the association between quick returns and occupational accidents. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 645-649.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Kveldsskift følgd av eit dagskift: Kva konsekvensar har "quick return"-vakter for søvn, helse og sikkerheit? Tidsskriftet SØVN. 27-31.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2024). Effects of a work schedule with reduced quick returns on insomnia, sleepiness and work-related fatigue among healthcare workers: a large-scale cluster randomized controlled trial. Sleep Medicine. 100-101.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2023). Effects of a work schedule with reduced quick returns on insomnia, sleepiness and work-related fatigue among healthcare workers: A large-scale cluster randomized controlled trial.
 • Vis forfatter(e) (2022). Social jetlag, health and life satisfaction: Large scale study on students.
 • Vis forfatter(e) (2022). Shift work, sleep and turnover intention during the COVID-19 pandemic.
 • Vis forfatter(e) (2022). Shift work, sleep and turnover intention during the COVID-19 pandemic.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Hva sier vitenskapen om sykepleierens helse? Her er en oppsummering. . Sykepleien.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.