Hjem
 • E-postIngeborg.Forthun@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Jeg er postdoktor ved PraksisNett - en infrastruktur som legger til rette for at forskere kan gjennomføre kliniske studier i norsk allmennpraksis. Jeg er samfunnsøkonom med en doktorgrad i epidemiologi, og arbeider primært med prosjekter innenfor helsetjenestforskning. 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Sleep medication and melatonin use among Norwegian nurses – A cross-sectional study. Nursing Open. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2021). Priority-setting dilemmas, moral distress and support experienced by nurses and physicians in the early phase of the COVID-19 pandemic in Norway. Nursing Ethics. 66-81.
 • Vis forfatter(e) (2021). Maternal Chronic Conditions and Risk of Cerebral Palsy in Offspring: A National Cohort Study. Pediatrics.
 • Vis forfatter(e) (2020). Parental education and the risk of cerebral palsy for children: an evaluation of causality. Developmental Medicine & Child Neurology. 1176-1181.
 • Vis forfatter(e) (2019). Cerebral palsy among children of immigrants in Denmark and the role of socioeconomic status. European journal of paediatric neurology. 507-516.
 • Vis forfatter(e) (2018). Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in the child: evidence from two Nordic population-based cohorts. International Journal of Epidemiology. 1298-1306.
 • Vis forfatter(e) (2016). Maternal prepregnancy BMI and risk of cerebral palsy in offspring. Pediatrics. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Cohort profile: cerebral palsy in the Norwegian and Danish birth cohorts (MOBAND-CP). BMJ Open. 5 sider.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in offspring.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Predictors of sleep medication use among Norwegian nurses - a cross-sectional study.
 • Vis forfatter(e) (2018). Inequality in risk of cerebral palsy by parental educational status - a population-based cohort study with sibling analysis.
 • Vis forfatter(e) (2017). Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in offspring.
 • Vis forfatter(e) (2015). Maternal body mass index and risk of cerebral palsy.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Socioeconomic inequalities in risk of having a child with cerebral palsy in Denmark and Norway. The roles of parental educational level and body mass index.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

ORCiD: https://orcid.org/0000-0001-8097-6959

Forskning på helsearbeidere: 

 • Forthun, Ingeborg; Waage, Siri; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Bjorvatn, Bjørn. Sleep medication and melatonin use among Norwegian nurses - A cross-sectional study. Nursing Open 2021.  
 • Miljeteig, Ingrid; Forthun, Ingeborg; Hufthammer, Karl Ove; Engelund, Inger Elise; Schanche, Elisabeth; Schaufel, Margrethe; Onarheim, Kristine Husøy. Priority-setting dilemmas, moral distress and support experienced by nurses and physicians in the early phase of the COVID-19 pandemic in Norway. Nursing Ethics 2021. 

Perinatal epidemiologi:

 • Strøm, Marianne; Tollånes, Mette Christophersen; Wilcox, Allen J; Lie, Rolv Terje; Forthun, Ingeborg; Moster, Dag. Maternal chronic conditions and risk of cerebral palsy in offspring: A national cohort study. Pediatrics 2021; Volum 147.(3)
 • Forthun, Ingeborg; Lie, Rolv Terje; Strandberg-Larsen, Katrine; Solheim, Magne H; Moster, Dag; Wilcox, Allen J; Mortensen, Laust H; Tollånes, Mette Christophersen. Dev Med Child Neurol 2020. Volum 62.(10)
 • Petersen, Tanja Gram; Forthun, Ingeborg; Lange, Theis; Villadsen, Sarah Fredsted; Nybo Andersen, Anne-Marie; Uldall, Peter; Strandberg-Larsen, Katrine. Cerebral palsy among children of immigrants in Denmark and the role of socioeconomic status. European journal of paediatric neurology 2019 ;Volum 23.(3) s. 507-516
 • Forthun, Ingeborg; Strandberg-Larsen, Katrine; Wilcox, Allen J; Moster, Dag; Petersen, Tanja Gram; Vik, Torstein; Lie, Rolv T.; Uldall, Peter; Tollånes, Mette Christophersen.Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in the child: evidence from two Nordic population-based cohorts. International Journal of Epidemiology 2018
 • Forthun, Ingeborg; Wilcox, Allen J.; Strandberg-Larsen, Katrine; Moster, Dag; Nohr, Ellen A.; Lie, Rolv T.; Surén, Pål; Tollånes, Mette Christophersen.Maternal prepregnancy BMI and risk of cerebral palsy in offspring. Pediatrics 2016; Volum 138.(4)
 • Tollånes, Mette Christophersen; Strandberg-Larsen, Katrine; Forthun, Ingeborg; Petersen, Tanja Gram; Moster, Dag; Nybo Andersen, Anne-Marie; Stoltenberg, Camilla; Olsen, Jørn; Wilcox, Allen J.Cohort profile: cerebral palsy in the Norwegian and Danish birth cohorts (MOBAND-CP). BMJ Open 2016 ;Volum 6.(9)

Forskning i allmennpraksis: 

 • PraksisNett 
 • Screening for svangerskapsdiabetes: Fastlegenes erfaringer 

Forskning på helsearbeidere:

 • Skiftarbeid, søvnproblemer og sovemedisinbruk blant sykepleiere (SUSSH-kohorten)
 • Prioriteringsdilemma og moralsk stress blant leger og sykepleiere i HelseVest under COVID19 pandemien

Perinatal epidemiologi: