Hjem
 • E-postIngeborg.Forthun@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Medisinsk statistikk (MEDSTAhttps://www.uib.no/emne/MEDSTA

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Parental education and the risk of cerebral palsy for children: an evaluation of causality. Developmental Medicine & Child Neurology. 1176-1181.
 • 2019. Cerebral palsy among children of immigrants in Denmark and the role of socioeconomic status. European journal of paediatric neurology. 507-516.
 • 2018. Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in the child: evidence from two Nordic population-based cohorts. International Journal of Epidemiology. 1298-1306.
 • 2016. Maternal prepregnancy BMI and risk of cerebral palsy in offspring. Pediatrics. 9 sider.
 • 2016. Cohort profile: cerebral palsy in the Norwegian and Danish birth cohorts (MOBAND-CP). BMJ Open. 5 sider.
Faglig foredrag
 • 2017. Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in offspring.
Vitenskapelig foredrag
 • 2018. Inequality in risk of cerebral palsy by parental educational status - a population-based cohort study with sibling analysis.
 • 2017. Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in offspring.
 • 2015. Maternal body mass index and risk of cerebral palsy.
Doktorgradsavhandling
 • 2019. Socioeconomic inequalities in risk of having a child with cerebral palsy in Denmark and Norway. The roles of parental educational level and body mass index.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Petersen, Tanja Gram; Forthun, Ingeborg; Lange, Theis; Villadsen, Sarah Fredsted; Nybo Andersen, Anne-Marie; Uldall, Peter; Strandberg-Larsen, Katrine.Cerebral palsy among children of immigrants in Denmark and the role of socioeconomic status. European journal of paediatric neurology 2019 ;Volum 23.(3) s. 507-516

Forthun, Ingeborg; Strandberg-Larsen, Katrine; Wilcox, Allen J; Moster, Dag; Petersen, Tanja Gram; Vik, Torstein; Lie, Rolv T.; Uldall, Peter; Tollånes, Mette Christophersen.Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in the child: evidence from two Nordic population-based cohorts. International Journal of Epidemiology 2018

Forthun, Ingeborg; Wilcox, Allen J.; Strandberg-Larsen, Katrine; Moster, Dag; Nohr, Ellen A.; Lie, Rolv T.; Surén, Pål; Tollånes, Mette Christophersen.Maternal prepregnancy BMI and risk of cerebral palsy in offspring. Pediatrics 2016 ;Volum 138.(4)

Tollånes, Mette Christophersen; Strandberg-Larsen, Katrine; Forthun, Ingeborg; Petersen, Tanja Gram; Moster, Dag; Nybo Andersen, Anne-Marie; Stoltenberg, Camilla; Olsen, Jørn; Wilcox, Allen J.Cohort profile: cerebral palsy in the Norwegian and Danish birth cohorts (MOBAND-CP). BMJ Open 2016 ;Volum 6.(9)

PraksisNett

Cerebral parese 

Den norske mor, far og barn-undersøkelsen 

Helseregisterforskning 

Perinatal epidemiologi 

 

PraksisNett http://praksisnett.no

SUSSH-kohorten 

Mother and Babies in Norway and Denmark (MOBAND-CP) https://www.fhi.no/studier/cp-studien-moband/

Oppfølgingstudie av nyfødte etter komplikasjoner i svangerskap, fødsel eller nyfødtperioden

Twitter