Hjem
Ingeborg Forthuns bilde

Ingeborg Forthun

Gjesteforsker
 • E-postingeborg.forthun@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Jeg er postdoktor ved PraksisNett - en infrastruktur som legger til rette for at forskere kan gjennomføre kliniske studier i norsk allmennpraksis. Jeg er samfunnsøkonom med en doktorgrad i epidemiologi. 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Sykepleiere sover dårlig og bruker stadig mer sovemedisiner. Sykepleien Forskning. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Association of sweetened carbonated beverage consumption during pregnancy and ADHD symptoms in the offspring: a study from the Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa). European Journal of Nutrition. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2022). A shift to something better? A longitudinal study of work schedule and prescribed sleep medication use in nurses. Occupational and Environmental Medicine. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sleep medication and melatonin use among Norwegian nurses – A cross-sectional study. Nursing Open. 233-244.
 • Vis forfatter(e) (2021). Priority-setting dilemmas, moral distress and support experienced by nurses and physicians in the early phase of the COVID-19 pandemic in Norway. Nursing Ethics. 66-81.
 • Vis forfatter(e) (2021). Maternal Chronic Conditions and Risk of Cerebral Palsy in Offspring: A National Cohort Study. Pediatrics. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Parental education and the risk of cerebral palsy for children: an evaluation of causality. Developmental Medicine & Child Neurology. 1176-1181.
 • Vis forfatter(e) (2019). Cerebral palsy among children of immigrants in Denmark and the role of socioeconomic status. European journal of paediatric neurology. 507-516.
 • Vis forfatter(e) (2018). Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in the child: evidence from two Nordic population-based cohorts. International Journal of Epidemiology. 1298-1306.
 • Vis forfatter(e) (2016). Maternal prepregnancy BMI and risk of cerebral palsy in offspring. Pediatrics. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Cohort profile: cerebral palsy in the Norwegian and Danish birth cohorts (MOBAND-CP). BMJ Open. 5 sider.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in offspring.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Predictors of sleep medication use among Norwegian nurses - a cross-sectional study.
 • Vis forfatter(e) (2018). Inequality in risk of cerebral palsy by parental educational status - a population-based cohort study with sibling analysis.
 • Vis forfatter(e) (2017). Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in offspring.
 • Vis forfatter(e) (2015). Maternal body mass index and risk of cerebral palsy.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Socioeconomic inequalities in risk of having a child with cerebral palsy in Denmark and Norway. The roles of parental educational level and body mass index.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Maternal Chronic Conditions and Risk of Cerebral Palsy in Offspring: A National Cohort Study. Pediatrics.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

ORCiD: https://orcid.org/0000-0001-8097-6959

Forskning i allmennpraksis: 

 • PraksisNett 
 • Screening for svangerskapsdiabetes: Fastlegenes erfaringer 

Forskning på helsearbeidere:

 • Skiftarbeid, søvnproblemer og sovemedisinbruk blant sykepleiere (SUSSH-kohorten)
 • Prioriteringsdilemma og moralsk stress blant leger og sykepleiere i HelseVest under COVID19 pandemien

Perinatal epidemiologi: