Hjem
 • E-postIngeborg.Forthun@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Jeg er postdoktor ved PraksisNett - en infrastruktur som legger til rette for at forskere kan gjennomføre kliniske studier i norsk allmennpraksis. Jeg er samfunnsøkonom med en doktorgrad i epidemiologi, og arbeider med problemstillinger med relevans for allmennpraksis. Jeg forsker på søvnproblemer og sovemedisinbruk blant sykepleiere, og er prosjektleder for et forskningsprosjekt om forekomsten av søvnproblemer og infeksjoner i allmennepraksis. Jeg er også prosjektleder for et forskningsprosjekt om fastlegers holdninger og praksis til gjeldende retningslinje for screening av gravide kvinner for svangerskapsdiabetes.

I mitt doktorgradsarbeid forsket jeg på sosial ulikhet i risiko for å få et barn med cerebral parese og hvordan dette er relatert til livstilsfaktorer. Som en del av dette arbeidet harmoniserte jeg data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og den tilsvarende danske undersøkelsen Bedre sundhed i generationer (BSIG).  

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Sleep medication and melatonin use among Norwegian nurses – A cross-sectional study. Nursing Open. 1-12.
 • Vis forfatter(e) 2021. Priority-setting dilemmas, moral distress and support experienced by nurses and physicians in the early phase of the COVID-19 pandemic in Norway. Nursing Ethics. 66-81.
 • Vis forfatter(e) 2021. Maternal Chronic Conditions and Risk of Cerebral Palsy in Offspring: A National Cohort Study. Pediatrics.
 • Vis forfatter(e) 2020. Parental education and the risk of cerebral palsy for children: an evaluation of causality. Developmental Medicine & Child Neurology. 1176-1181.
 • Vis forfatter(e) 2019. Cerebral palsy among children of immigrants in Denmark and the role of socioeconomic status. European journal of paediatric neurology. 507-516.
 • Vis forfatter(e) 2018. Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in the child: evidence from two Nordic population-based cohorts. International Journal of Epidemiology. 1298-1306.
 • Vis forfatter(e) 2016. Maternal prepregnancy BMI and risk of cerebral palsy in offspring. Pediatrics. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Cohort profile: cerebral palsy in the Norwegian and Danish birth cohorts (MOBAND-CP). BMJ Open. 5 sider.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in offspring.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Predictors of sleep medication use among Norwegian nurses - a cross-sectional study.
 • Vis forfatter(e) 2018. Inequality in risk of cerebral palsy by parental educational status - a population-based cohort study with sibling analysis.
 • Vis forfatter(e) 2017. Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in offspring.
 • Vis forfatter(e) 2015. Maternal body mass index and risk of cerebral palsy.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2019. Socioeconomic inequalities in risk of having a child with cerebral palsy in Denmark and Norway. The roles of parental educational level and body mass index.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

ORCiD: https://orcid.org/0000-0001-8097-6959

Prioriteringsdilemma og moralsk stress under COVID-19: 

 • Miljeteig, Ingrid; Forthun, Ingeborg; Hufthammer, Karl Ove; Engelund, Inger Elise; Schanche, Elisabeth; Schaufel, Margrethe; Onarheim, Kristine Husøy. Priority-setting dilemmas, moral distress and support experienced by nurses and physicians in the early phase of the COVID-19 pandemic in Norway. Nursing Ethics 2021. 

Cerebral parese epidemiologi:

 • Petersen, Tanja Gram; Forthun, Ingeborg; Lange, Theis; Villadsen, Sarah Fredsted; Nybo Andersen, Anne-Marie; Uldall, Peter; Strandberg-Larsen, Katrine.Cerebral palsy among children of immigrants in Denmark and the role of socioeconomic status. European journal of paediatric neurology 2019 ;Volum 23.(3) s. 507-516
 • Forthun, Ingeborg; Strandberg-Larsen, Katrine; Wilcox, Allen J; Moster, Dag; Petersen, Tanja Gram; Vik, Torstein; Lie, Rolv T.; Uldall, Peter; Tollånes, Mette Christophersen.Parental socioeconomic status and risk of cerebral palsy in the child: evidence from two Nordic population-based cohorts. International Journal of Epidemiology 2018
 • Forthun, Ingeborg; Wilcox, Allen J.; Strandberg-Larsen, Katrine; Moster, Dag; Nohr, Ellen A.; Lie, Rolv T.; Surén, Pål; Tollånes, Mette Christophersen.Maternal prepregnancy BMI and risk of cerebral palsy in offspring. Pediatrics 2016 ;Volum 138.(4)
 • Tollånes, Mette Christophersen; Strandberg-Larsen, Katrine; Forthun, Ingeborg; Petersen, Tanja Gram; Moster, Dag; Nybo Andersen, Anne-Marie; Stoltenberg, Camilla; Olsen, Jørn; Wilcox, Allen J.Cohort profile: cerebral palsy in the Norwegian and Danish birth cohorts (MOBAND-CP). BMJ Open 2016 ;Volum 6.(9)

Forskning i allmennpraksis: 

Skiftarbeid, søvnproblemer og sovemedisinbruk: 

Cerebral parese epidemiologi: