Hjem
Inger Elisabeth Haavets bilde

Inger Elisabeth Haavet

Professor, historie
 • E-postElisabeth.Haavet@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 71+47 416 49 343
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Kvinne/kjønnshistorie
 • Velferdsstat og familiepolitikk
 • Kultur- og musikklivshistorie
 • Biografisk historie

Kvinne-og kjønnshistorie er hovedperspektivet for forskningen innenfor de øvrige feltene; velferd/familiepolitikk, kultur/musikkliv og biografisk historie. Hovedbvekten er lagt på norsk historie, men med noe nordisk komparasjon på velferdsfeltet. I flere prosjekt utforskes forholdet og grensene mellom offentlig og privat og hvordan kvinners agency har endret seg og endret forståelsen av dette forholdet. Konkrete nedslagsfelt er akademiske kvinner, kvinnelige musikere, utviklingen av velferdsordninger for familier.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Kommentar til hovedsesjonen av kvinnestemmeretten. Historisk Tidsskrift (Norge). 557-561.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2009. Nyskapning og fellesskap - kjønnshistoriens historie sett gjennom de nordiske kvinnehistorikermøtene. Tidsskrift for kjønnsforskning. 115-128.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2006. Ja takk, begge deler! Ida Blom - en inkluderende kjønnshistoriker. Prosa - tidsskrift for skribenter. 19-21.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. LO og familielønnsspørsmålet. Arbeiderhistorie. 109-127.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Framveksten av velferdsstatens familiepolitikk i Norge og Sverige. Tidsskrift for velferdsforskning. 67-84.
Rapport
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1994. Katti Aniker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. 7. 7. .
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1994. Hvor mye er mor verdt? - Mødrenes forkjemper 125 år. I: Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. 7. 7. .
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1994. Betalt moderskap? Katti Anker Møller og arbeidet for mødrelønn og mødreforsikring. I: Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. 7. 7. .
Faglig foredrag
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2015. Johan Castberg og Katti Anker Møller: et unikt politisk samarbeid.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. De emanciperede kvinner fra Hansen til Hambro. Kvinnesak og stemmerettskamp i Bergen 1885-1913.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2015. Katti Anker Møller og maternalismen i norsk familiepolitikk.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2015. Katti Anker Møller.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2015. De Castbergske barnelover.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Stemmerettsjubileet 2013 - hva er det å feire?
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Kvinnestemmerettens pionerer.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Kvinners stemmerett i Norge - et tilbakeblikk.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2004. Med Vestlandsgehør i musikkens verden - musikklivets regionhistorie.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Nina Grieg - kunstner og kunstnerhustru.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Nina Grieg.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Historie gjennom biografiens kikkhull. Om å skrive Nina og Edvard Griegs relasjonshistorie.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Fra mødrelønn til kontantstøtte.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Biografi og historie.
Vitenskapelig foredrag
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2006. Kjønn og profesjonalisering på kulturfeltet rundt 1900.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2006. Kjønn og profesjonalisering på kulturfeltet rundt 1900.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2005. Spedbarnsdød og familiepolitikk.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2005. Kjønnede dannelsesbegrep og akademisk motstand.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2004. Opponentinnlegg til Ingrid Hartmann Søderberg: "Vidunder til Qvinnor", Ørebro Universitet.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2004. Opponentinnlegg til Elisabeth Lønnås disputas om Helga Eng.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2004. Milk,Mothers and Marriage. Family Policy Formation in Norway and neighbouring Countries in the twentieth Century.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Relasjonsbiografien - en nøkkel til de medhjelpende hustruers historie?
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Kunstneriske kvinner og kvinnelige kunstnere.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Et historisk blikk på familiepolitiske endringer.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Baglandskvinder, medhjelpende hustruer, professionelle partnerskaber.
Leder
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2015. Innledning. Tidsskrift for velferdsforskning. 246-248.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Comment on main session on women voting. Historisk Tidsskrift (Norge). 557-561.
Annen presentasjon
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2005. 25 år i samspill - Norsk skoleorkesterforbund Hordaland 25 år 2005.
Anmeldelse
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Anmeldelse av Magnhild Folkvord: Fredrikke Marie Qvam - rabaldermenneske og strateg + Augunn Oltedal og Arnhild Skre (red) Formødrenes stemmer. Tidsskrift for kjønnsforskning. 387-391.
Vitenskapelig monografi
 • Bjørnson, Øyvind; Haavet, Inger Elisabeth. 1994. Langsomt ble landet et velferdssamfunn. Trygdens historie 1894-1994.
Fagbok
 • Haavet, Inger Elisabeth; Aasen, Elisabeth red. 1993. Amalie Skram. Dikterliv i brytningstid. Universitetet i Bergen. Senter for humanistisk kvinneforsknin g..
Mastergradsoppgave
 • Ose, Ane Larsdatter Hobæk. 2008. "Hvem snakker i NRK?" Kampen om likestilling i norsk radio og fjernsyn perioden 1973 til 1994.
 • Løland, Lene. 2007. Unge rebeller i rock'n'roll'rus.
 • Ramstad, Magne. 2007. Migrasjon og innovasjon. Utvandring, tilbakevandring og utvikling i Stranda i perioden ca. 1880-1940.
 • Ulvestad, Laila. 2007. Fra døveskole til knutepunktskole. Fremveksten av av statlig videregående døveskole i Bergen 1942-2005.
 • Schjenken, Eli Therese. 2006. Barneasyl i Norge 1837-1950. Fra filantropi til kommunal overtakelse.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2015. Ernæring og folkeopplysning. Norgeshistorie.no. 4 sider.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2015. De Castbergske barnelover. Norgeshistorie.no. 3 sider.
Kronikk
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Når kom demokratiet? Bergens Tidende. 1 sider.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Med kjønnsperspektiv på norsk historie fra vikingtid til 2000-årsskiftet. HIFO-nytt. 53-62.
Doktorgradsavhandling
 • Blazevic, Dunja. 2015. Jakten på et fagfelt: den skandinaviske kvinne- og kjønnshistoriens fremvekst i skjæringsfeltet mellom historieforskning og kvinne- og kjønnsforskning.
 • Stuksrud, Brit Connie. 2008. Kvinnestemmeretten i Horten og de andre Vestfoldbyene. Mediedekning og organisasjonsarbeid.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1998. Nina Grieg : kunstner og kunstnerhustru. -.
Programdeltagelse
 • Guaita, Annabel; Mattes, Arnulf Christian; Røttingen, Einar; Haavet, Inger Elisabeth. 2018. Notelangs: Grieg - Hva nå? Paneldebatt.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2015. Filantropi og seksualpolitikk: Katti Anker Møllers moderskapsfeminisme. 13 sider.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Sosialdepartementet og Johan Castbergs tredje vei.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2006. Milk, Mothers and Marriage. Family Policy Formation in Norway and its Neighbouring Countries in the Twentieth Century. 26 sider.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2006. Den lokale tonen. 28 sider.
 • Haavet, Inger Elisabeth; Løtveit, Eilif B. 2005. Musikklivet i Bergen i 1905.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2005. Kjønnede dannelsesbegrep og akademisk motstand - pionerkvinner i Akademia og det akademiske kulturfeltet.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2003. Erobring uten overskridelse? Pianotantene i 1800-tallets musikkliv. 22 sider.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Et historisk blikk på familiepolitiske endringer 1890-1990.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Da det private ble politisk. Om etableringen av norsk familiepolitikk.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Barn ingen hindring? Norsk og svensk familiepolitikk 1900-1940. 33 sider.
Leksikonartikkel
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2004. Dorothea Schjoldager.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Ragnhild Butenschön.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Nanna Broch.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Ida Blom.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Anna Bøe.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Alette Engelhart.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Folkhemmets historie 1920-1965. 243-249.
Fagartikkel
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2019. Kjønns- og kvinnehistorie. Norgeshistorie.no.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Langsomt ble landet et velferdssamfunn - trygdens historie 1894-1994. Sammen med Øyvind Bjørnson. Ad Notam 1994

Maten på bordet - Statens ernæringsråd gjennom 50 år. Oslo 1996

Nina Grieg - kunstner og kunstnerhustru. Doktoravhandling 1998, Utgitt som bok på Aschehougs forlag 1998

"LO og familielønnsspørsmålet", i Årbok for arbeiderbevegelsens historie 1999

"Framveksten av norsk og svensk familiepolitikk", i Tidsskrift for velferdsforskning 2/1999

"Hustruen - fra profesjonell partner til trøstende engel?" Historisk tidsskrift 2/2001

Norsk biografisk leksikon, ca 20 artikler, Kunnskapsforlaget 1999-2004

"Musikklivet på Vestlandet", i Vestlandets historie, Vigmostad og Bjørke 2006

"Kjønnede dannelsesbegrep og akademisk motstand", i Minervas Døtre, Sigma 2005

"Milk, Mothers and Morality" - i The Nordic Model of Welfare, København 2006

 

 • Kjønn og musikkliv i Bergen på 1800-tallet
 • Diskusjonsklubben Skuld og kvinnesaken 1883- ca 1920 - en nettverksbiografi
 • Filantropiens betydning for velferd 1850-2000