Hjem
Inger Elisabeth Haavets bilde

Inger Elisabeth Haavet

Professor, historie
 • E-postElisabeth.Haavet@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 71+47 416 49 343
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Kvinne/kjønnshistorie
 • Velferdsstat og familiepolitikk
 • Kultur- og musikklivshistorie
 • Biografisk historie

Kvinne-og kjønnshistorie er hovedperspektivet for forskningen innenfor de øvrige feltene; velferd/familiepolitikk, kultur/musikkliv og biografisk historie. Hovedbvekten er lagt på norsk historie, men med noe nordisk komparasjon på velferdsfeltet. I flere prosjekt utforskes forholdet og grensene mellom offentlig og privat og hvordan kvinners agency har endret seg og endret forståelsen av dette forholdet. Konkrete nedslagsfelt er akademiske kvinner, kvinnelige musikere, utviklingen av velferdsordninger for familier.

 

Bøker
 • Bjørnson, Øyvind; Haavet, Inger Elisabeth. 1994. Langsomt ble landet et velferdssamfunn. Trygdens historie 1894-1994. 341 sider. ISBN: 82-417-0388-0.
 • Haavet, Inger Elisabeth; Aasen, Elisabeth red. 1993. Amalie Skram. Dikterliv i brytningstid. 87 sider.
Tidsskriftartikler
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2015. Innledning. Tidsskrift for velferdsforskning. 18: 246-248.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2015. De Castbergske barnelover. Norgeshistorie.no. 3 sider. Publisert 2015-11-25.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2015. Ernæring og folkeopplysning. Norgeshistorie.no. 4 sider. Publisert 2015-11-25.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Comment on main session on women voting. Historisk Tidsskrift. 92: 557-561.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Når kom demokratiet? Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2013-06-24.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Anmeldelse av Magnhild Folkvord: Fredrikke Marie Qvam - rabaldermenneske og strateg + Augunn Oltedal og Arnhild Skre (red) Formødrenes stemmer. Tidsskrift for kjønnsforskning. 37: 387-391.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Folkhemmets historie 1920-1965. Historisk Tidskrift (S). 133: 243-249.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Kommentar til hovedsesjonen av kvinnestemmeretten. Historisk Tidsskrift. 92: 557-561.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2009. Nyskapning og fellesskap - kjønnshistoriens historie sett gjennom de nordiske kvinnehistorikermøtene. Tidsskrift for kjønnsforskning. 33: 115-128.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2006. Ja takk, begge deler! Ida Blom - en inkluderende kjønnshistoriker. Prosa - tidsskrift for skribenter. 12: 19-21.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. LO og familielønnsspørsmålet. Arbeiderhistorie. 109-127.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Framveksten av velferdsstatens familiepolitikk i Norge og Sverige. Tidsskrift for velferdsforskning. 2: 67-84.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Med kjønnsperspektiv på norsk historie fra vikingtid til 2000-årsskiftet. HIFO-nytt. 5/6. 53-62.
Rapporter/avhandlinger
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1998. Nina Grieg : kunstner og kunstnerhustru. Dr.philos.. -. 415 sider.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1994. Betalt moderskap? Katti Anker Møller og arbeidet for mødrelønn og mødreforsikring. I: Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. Skriftserie. 7. Senter for humanistisk kvinneforskning, UiB. 69 sider.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1994. Katti Aniker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. Skriftserie. 7. Senter for humanistisk kvinneforskning, UiB. 120 sider.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1994. Hvor mye er mor verdt? - Mødrenes forkjemper 125 år. I: Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. Skriftserie. 7. Senter for humanistisk kvinneforskning, UiB. 7 sider.
Bokkapitler
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2015. Filantropi og seksualpolitikk: Katti Anker Møllers moderskapsfeminisme. kapittel, sider 173-185. I:
  • Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes; Roll-Hansen, Hege. 2015. Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag. 358 sider. ISBN: 978-82-7099-819-7.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2013. Sosialdepartementet og Johan Castbergs tredje vei. Artikkel, sider 31-64. I:
  • Forbord, Hege. 2013. Arbeidsdepartemenet 100 år. 380 sider. ISBN: 978-82-997364-2-8.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2006. Milk, Mothers and Marriage. Family Policy Formation in Norway and its Neighbouring Countries in the Twentieth Century. 6, sider 189-214. I:
  • Christiansen, Niels Finn; Petersen, Klaus; Edling, Nils; Haave, Per. 2006. The Nordic Model of Welfare. A Historical Reappraisal. Museum Tusculanums Forlag. 432 sider. ISBN: 87-635-0341-7.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2006. Den lokale tonen. 8, sider 346-373. I:
  • Helle, Knut; Grepstad, Ottar; Lillehammer, Arnvid; Tryti, Anna Elisa. 2006. Vestlandets historie. Bd. 3: Kultur. Vigmostad & Bjørke. 444 sider. ISBN: 978-82-419-0403-5.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2005. Kjønnede dannelsesbegrep og akademisk motstand - pionerkvinner i Akademia og det akademiske kulturfeltet. 4, sider 102-122. I:
  • Sangolt, Linda. 2005. Minervas døtre - organisering av kvinnelige akademikere 1882 - 2005. 255 sider. ISBN: 82-7916-039-6.
 • Haavet, Inger Elisabeth; Løtveit, Eilif B. 2005. Musikklivet i Bergen i 1905. 3, sider 40-57. I:
  • Løtveit, Eilif B. 2005. Edvard Grieg og 1905. 200 sider. ISBN: 82-91738-43-2.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2004. Dorothea Schjoldager. artikkel, sider 90-90. I:
  • Arntsen, Jon Gunnar; Helle, Knut. 2004. Norsk biografisk leksikon. 450 sider.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 2003. Erobring uten overskridelse? Pianotantene i 1800-tallets musikkliv. Kapittel, sider 103-124. I:
  • Hellesund, Tone; Okkenhaug, Inger Marie. 2003. Erobring og overskridelse - De nye kvinnene inntar verden 1870-1940. Unipub forlag. 281 sider. ISBN: 82-7477-125-7.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Nanna Broch. .... I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Norsk biografisk leksikon.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Ida Blom. .... I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Norsk biografisk leksikon.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Barn ingen hindring? Norsk og svensk familiepolitikk 1900-1940. 135-167. I:
  • Janfelt, Monika. 1999. Den privat-offentliga gränsen - Det sociala arbetets strategier och aktörer i Norden 1860-1940. Nordisk ministerråd. ISBN: 92-893-0300-X.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Ragnhild Butenschön. .... I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Norsk biografisk leksikon.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Alette Engelhart. .... I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Norsk biografisk leksikon.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Et historisk blikk på familiepolitiske endringer 1890-1990. 138-153. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Rapport fra avslutningskonferansen for Velferd og Samfunn.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Da det private ble politisk. Om etableringen av norsk familiepolitikk. 46-62. I:
  • Jensen, An-Magritt; Backe-Hansen, Elisabeth; Bache-Wiig, Harald; Heggen, Kåre. 1999. Oppvekst i barnets århundre. ISBN: 82-417-1048-8.
 • Haavet, Inger Elisabeth. 1999. Anna Bøe. .... I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Norsk biografisk leksikon.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Langsomt ble landet et velferdssamfunn - trygdens historie 1894-1994. Sammen med Øyvind Bjørnson. Ad Notam 1994

Maten på bordet - Statens ernæringsråd gjennom 50 år. Oslo 1996

Nina Grieg - kunstner og kunstnerhustru. Doktoravhandling 1998, Utgitt som bok på Aschehougs forlag 1998

"LO og familielønnsspørsmålet", i Årbok for arbeiderbevegelsens historie 1999

"Framveksten av norsk og svensk familiepolitikk", i Tidsskrift for velferdsforskning 2/1999

"Hustruen - fra profesjonell partner til trøstende engel?" Historisk tidsskrift 2/2001

Norsk biografisk leksikon, ca 20 artikler, Kunnskapsforlaget 1999-2004

"Musikklivet på Vestlandet", i Vestlandets historie, Vigmostad og Bjørke 2006

"Kjønnede dannelsesbegrep og akademisk motstand", i Minervas Døtre, Sigma 2005

"Milk, Mothers and Morality" - i The Nordic Model of Welfare, København 2006

 

 • Kjønn og musikkliv i Bergen på 1800-tallet
 • Diskusjonsklubben Skuld og kvinnesaken 1883- ca 1920 - en nettverksbiografi
 • Filantropiens betydning for velferd 1850-2000