Hjem
Inger Elisabeth Haavets bilde

Inger Elisabeth Haavet

Professor, historie
 • E-postelisabeth.haavet@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 71
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Kvinne/kjønnshistorie
 • Velferdsstat og familiepolitikk
 • Kultur- og musikklivshistorie
 • Biografisk historie

Kvinne-og kjønnshistorie er hovedperspektivet for forskningen innenfor de øvrige feltene; velferd/familiepolitikk, kultur/musikkliv og biografisk historie. Hovedbvekten er lagt på norsk historie, men med noe nordisk komparasjon på velferdsfeltet. I flere prosjekt utforskes forholdet og grensene mellom offentlig og privat og hvordan kvinners agency har endret seg og endret forståelsen av dette forholdet. Konkrete nedslagsfelt er akademiske kvinner, kvinnelige musikere, utviklingen av velferdsordninger for familier.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Kommentar til hovedsesjonen av kvinnestemmeretten. Historisk Tidsskrift (Norge). 557-561.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nyskapning og fellesskap - kjønnshistoriens historie sett gjennom de nordiske kvinnehistorikermøtene. Tidsskrift for kjønnsforskning. 115-128.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ja takk, begge deler! Ida Blom - en inkluderende kjønnshistoriker. Prosa - tidsskrift for skribenter. 19-21.
 • Vis forfatter(e) (1999). LO og familielønnsspørsmålet. Arbeiderhistorie. 109-127.
 • Vis forfatter(e) (1999). Framveksten av velferdsstatens familiepolitikk i Norge og Sverige. Tidsskrift for velferdsforskning. 67-84.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1994). Katti Aniker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. 7. 7. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Hvor mye er mor verdt? - Mødrenes forkjemper 125 år. I: Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. 7. 7. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Betalt moderskap? Katti Anker Møller og arbeidet for mødrelønn og mødreforsikring. I: Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. 7. 7. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Johan Castberg og Katti Anker Møller: et unikt politisk samarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2013). De emanciperede kvinner fra Hansen til Hambro. Kvinnesak og stemmerettskamp i Bergen 1885-1913.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Katti Anker Møller og maternalismen i norsk familiepolitikk.
 • Vis forfatter(e) (2015). Katti Anker Møller.
 • Vis forfatter(e) (2015). De Castbergske barnelover.
 • Vis forfatter(e) (2013). Stemmerettsjubileet 2013 - hva er det å feire?
 • Vis forfatter(e) (2013). Kvinnestemmerettens pionerer.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kvinners stemmerett i Norge - et tilbakeblikk.
 • Vis forfatter(e) (2004). Med Vestlandsgehør i musikkens verden - musikklivets regionhistorie.
 • Vis forfatter(e) (1999). Nina Grieg - kunstner og kunstnerhustru.
 • Vis forfatter(e) (1999). Nina Grieg.
 • Vis forfatter(e) (1999). Historie gjennom biografiens kikkhull. Om å skrive Nina og Edvard Griegs relasjonshistorie.
 • Vis forfatter(e) (1999). Fra mødrelønn til kontantstøtte.
 • Vis forfatter(e) (1999). Biografi og historie.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2006). Kjønn og profesjonalisering på kulturfeltet rundt 1900.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kjønn og profesjonalisering på kulturfeltet rundt 1900.
 • Vis forfatter(e) (2005). Spedbarnsdød og familiepolitikk.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kjønnede dannelsesbegrep og akademisk motstand.
 • Vis forfatter(e) (2004). Opponentinnlegg til Ingrid Hartmann Søderberg: "Vidunder til Qvinnor", Ørebro Universitet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Opponentinnlegg til Elisabeth Lønnås disputas om Helga Eng.
 • Vis forfatter(e) (2004). Milk,Mothers and Marriage. Family Policy Formation in Norway and neighbouring Countries in the twentieth Century.
 • Vis forfatter(e) (1999). Relasjonsbiografien - en nøkkel til de medhjelpende hustruers historie?
 • Vis forfatter(e) (1999). Kunstneriske kvinner og kvinnelige kunstnere.
 • Vis forfatter(e) (1999). Et historisk blikk på familiepolitiske endringer.
 • Vis forfatter(e) (1999). Baglandskvinder, medhjelpende hustruer, professionelle partnerskaber.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2015). Innledning. Tidsskrift for velferdsforskning. 246-248.
 • Vis forfatter(e) (2013). Comment on main session on women voting. Historisk Tidsskrift (Norge). 557-561.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) (2005). 25 år i samspill - Norsk skoleorkesterforbund Hordaland 25 år 2005.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2013). Anmeldelse av Magnhild Folkvord: Fredrikke Marie Qvam - rabaldermenneske og strateg + Augunn Oltedal og Arnhild Skre (red) Formødrenes stemmer. Tidsskrift for kjønnsforskning. 387-391.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (1994). Langsomt ble landet et velferdssamfunn. Trygdens historie 1894-1994.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1993). Amalie Skram. Dikterliv i brytningstid. Universitetet i Bergen. Senter for humanistisk kvinneforsknin g..
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2008). "Hvem snakker i NRK?" Kampen om likestilling i norsk radio og fjernsyn perioden 1973 til 1994.
 • Vis forfatter(e) (2007). Unge rebeller i rock'n'roll'rus.
 • Vis forfatter(e) (2007). Migrasjon og innovasjon. Utvandring, tilbakevandring og utvikling i Stranda i perioden ca. 1880-1940.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra døveskole til knutepunktskole. Fremveksten av av statlig videregående døveskole i Bergen 1942-2005.
 • Vis forfatter(e) (2006). Barneasyl i Norge 1837-1950. Fra filantropi til kommunal overtakelse.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Ernæring og folkeopplysning. Norgeshistorie.no. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). De Castbergske barnelover. Norgeshistorie.no. 3 sider.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2013). Når kom demokratiet? Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Med kjønnsperspektiv på norsk historie fra vikingtid til 2000-årsskiftet. HIFO-nytt. 53-62.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2015). Jakten på et fagfelt: den skandinaviske kvinne- og kjønnshistoriens fremvekst i skjæringsfeltet mellom historieforskning og kvinne- og kjønnsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kvinnestemmeretten i Horten og de andre Vestfoldbyene. Mediedekning og organisasjonsarbeid.
 • Vis forfatter(e) (1998). Nina Grieg : kunstner og kunstnerhustru. -.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2018). Notelangs: Grieg - Hva nå? Paneldebatt.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Filantropi og seksualpolitikk: Katti Anker Møllers moderskapsfeminisme. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sosialdepartementet og Johan Castbergs tredje vei. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Milk, Mothers and Marriage. Family Policy Formation in Norway and its Neighbouring Countries in the Twentieth Century. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Den lokale tonen. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Musikklivet i Bergen i 1905. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kjønnede dannelsesbegrep og akademisk motstand - pionerkvinner i Akademia og det akademiske kulturfeltet. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Erobring uten overskridelse? Pianotantene i 1800-tallets musikkliv. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Et historisk blikk på familiepolitiske endringer 1890-1990. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Da det private ble politisk. Om etableringen av norsk familiepolitikk. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Barn ingen hindring? Norsk og svensk familiepolitikk 1900-1940. 33 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2004). Dorothea Schjoldager. 90-90. I:
  • Vis forfatter(e) (2004). Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Vis forfatter(e) (1999). Ragnhild Butenschön. .... I:
  • Vis forfatter(e) (1999). Norsk biografisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (1999). Nanna Broch. .... I:
  • Vis forfatter(e) (1999). Norsk biografisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (1999). Ida Blom. .... I:
  • Vis forfatter(e) (1999). Norsk biografisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (1999). Anna Bøe. .... I:
  • Vis forfatter(e) (1999). Norsk biografisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (1999). Alette Engelhart. .... I:
  • Vis forfatter(e) (1999). Norsk biografisk leksikon.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2013). Folkhemmets historie 1920-1965. Historisk tidskrift (Sverige). 243-249.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Kjønns- og kvinnehistorie. Norgeshistorie.no.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Langsomt ble landet et velferdssamfunn - trygdens historie 1894-1994. Sammen med Øyvind Bjørnson. Ad Notam 1994

Maten på bordet - Statens ernæringsråd gjennom 50 år. Oslo 1996

Nina Grieg - kunstner og kunstnerhustru. Doktoravhandling 1998, Utgitt som bok på Aschehougs forlag 1998

"LO og familielønnsspørsmålet", i Årbok for arbeiderbevegelsens historie 1999

"Framveksten av norsk og svensk familiepolitikk", i Tidsskrift for velferdsforskning 2/1999

"Hustruen - fra profesjonell partner til trøstende engel?" Historisk tidsskrift 2/2001

Norsk biografisk leksikon, ca 20 artikler, Kunnskapsforlaget 1999-2004

"Musikklivet på Vestlandet", i Vestlandets historie, Vigmostad og Bjørke 2006

"Kjønnede dannelsesbegrep og akademisk motstand", i Minervas Døtre, Sigma 2005

"Milk, Mothers and Morality" - i The Nordic Model of Welfare, København 2006

 

 • Kjønn og musikkliv i Bergen på 1800-tallet
 • Diskusjonsklubben Skuld og kvinnesaken 1883- ca 1920 - en nettverksbiografi
 • Filantropiens betydning for velferd 1850-2000