Hjem
Inger Haukeness bilde
Foto:
UoB

Inger Haukenes

Førsteamanuensis, Fagområdeleder, helsevitenskap
 • E-postinger.haukenes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 85 15
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Mine forskningsinteresser inkluderer teorier om sosial ulikhet i helse og interseksjonalitet. Jeg er spesielt opptatt av kvinners helse, kjønnsperspektiver på trygd og betydningen av interseksjonalitet i forskning på bærekraftig arbeidsdeltakelse. I forskningsgruppen for Arbeid, Helse og Kjønn stiller vi spørsmål ved den norske sykefraværsmodellen og etterspør mer tverrfaglig samtidighet i oppfølging av sykemeldte i primærhelsetjenesten. I NORCE er mitt engasjement knyttet til ‘The Norwegian GP-DEP study’, en omfattende registerstudie der vi undersøker hvordan fastlegeordningen og fastlegers oppfølging av pasienter med depresjon kan bidra til bærekraftig arbeidsdeltakelse.

Tilknyttet master i Helse og samfunn

Emneansvarlig for HELSAM301, der jeg underviser i forskningsprosessen, sosial ulikhet i helse og interseksjonalitet.

Engasjert i utvikling av metode emnene HELSAM303 og HELSAM305

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Practice characteristics influencing variation in provision of depression care in general practice in Norway; a registry-based cohort study (The Norwegian GP-DEP study). BMC Health Services Research. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2022). Pasienterfaringer med depresjonsomsorg i allmennpraksis: en kvalitativ spørreskjemastudie. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 253-260.
 • Vis forfatter(e) (2022). General self-efficacy and social support in men and women with pain – irregular sex patterns of cross-sectional and longitudinal associations in a general population sample. BMC Musculoskeletal Disorders.
 • Vis forfatter(e) (2022). Effect of a specific exercise programme during pregnancy on diastasis recti abdominis: study protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open.
 • Vis forfatter(e) (2022). Comparison of depression care provided in general practice in Norway and the Netherlands: registry-based cohort study (The Norwegian GP-DEP study). BMC Health Services Research. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2021). Trends in treatment for patients with depression in general practice in Norway, 2009–2015: nationwide registry-based cohort study (The Norwegian GP-DEP Study). BMC Health Services Research.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Female Menstrual Cycles Effect on Strength and Power Parameters in High-Level Female Team Athletes. Frontiers in Physiology.
 • Vis forfatter(e) (2021). General practitioners’ drug treatment for depression by patients’ educational level: registry-based study. British Journal of General Practice Open.
 • Vis forfatter(e) (2021). Chronic hyperglycemia, hypercholesterolemia, and metabolic syndrome are associated with risk of tendon injury. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 1822-1831.
 • Vis forfatter(e) (2020). Variation in general practitioners’ depression care following certification of sickness absence: a registry-based cohort study. Family Practice. 238-245.
 • Vis forfatter(e) (2020). Independent medical evaluation of general practitioners’ follow-up of sick-listed patients: a cross-sectional study in Norway. BMJ Open.
 • Vis forfatter(e) (2020). Healthcare professionals’ perspectives on mental health service provision: a pilot focus group study in six European countries. International Journal of Mental Health Systems. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2018). Inequity in disability pension: an intersectional analysis of the coconstitution of gender, education and age. The Hordaland Health Study. Critical Public Health. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2017). The gender gap in accrued pension rights - an indicator of women’s accumulated disadvantage over the course of working life. The Hordaland Health Study (HUSK). Scandinavian Journal of Public Health. 417-424.
 • Vis forfatter(e) (2016). Developing a Tool for Increasing the Awareness about Gendered and Intersectional Processes in the Clinical Assessment of Patients – A Study of Pain Rehabilitation. PLOS ONE. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Is there a gender bias in recommendations for further rehabilitation in primary care of patients with chronic pain after an interdisciplinary team assessment? Journal of Rehabilitation Medicine. 365-371.
 • Vis forfatter(e) (2015). Does pain severity guide selection to multimodal pain rehabilitation across gender? European Journal of Pain. 826-833.
 • Vis forfatter(e) (2014). Physical health-related quality of life predicts disability pension due to musculoskeletal disorders: seven years follow-up of the Hordaland Study Cohort. BMC Public Health. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Low-educated women with chronic pain were less often selected to multidisciplinary rehabilitation programs. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2013). Smokers' increased risk for disability pension: social confounding or health-mediated effects? Gender-specific analyses of the Hordaland Health Study cohort. Journal of Epidemiology and Community Health. 758-764.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fastlegetilhørighet og sykefravær - en registerbasert studie. Tidsskrift for Den norske legeforening. 28-32.
 • Vis forfatter(e) (2013). Cumulative incidence of sickness absence and disease burden among the newly sick-listed, a cross-sectional population-based study. BMC Public Health. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Women’s higher likelihood of disability pension: the role of health, family and work. A 5-7 years follow-up from the Hordaland Health Study. BMC Public Health. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Attending work or not when sick - what makes the decision? A qualitative study among car mechanics. BMC Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2011). Disability pension by occupational class - the impact of work-related factors: The Hordaland Health Study Cohort. BMC Public Health.
 • Vis forfatter(e) (2008). Forståelse av sykefravær - erfaringer fra dem det angår mest. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 6-7.
 • Vis forfatter(e) (2008). A survey of occupational health in The Royal Norwegian Navy. International Maritime Health. 35-44.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2008). Målinger av helkroppsvibrasjon blant maskinkjørere. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Forståelse av sykefravær -erfaringer fra de det angår mest. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager; der man utsettes for helkroppsvibrasjon. 4. 4. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø. .
 • Vis forfatter(e) (2004). En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret - En delrapport i prosjektet HMS SJØ. .
 • Vis forfatter(e) (2004). En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2010). Yrkesklasse og uføretrygd - et kjønnet problem?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). The organisational framework of GP practices: impact on depression care.
 • Vis forfatter(e) (2022). Patient experiences with depression care in general practice.
 • Vis forfatter(e) (2022). GP depression care in Norway and the Netherlands: registry-based study .
 • Vis forfatter(e) (2021). Promoting sustainable work participation for workers with depression through improved collaboration in depression care: a focus group study.
 • Vis forfatter(e) (2019). Time trends in GPs’ provision of depression care during 2008-2016.
 • Vis forfatter(e) (2017). Selected or not selected to multimodal pain rehabilitation: what guides the decision?
 • Vis forfatter(e) (2016). Social inequality in disability pension: a study of disability risk in intersections of gender and education.
 • Vis forfatter(e) (2015). The status of gender and feminist perspectives in social epidemiology.
 • Vis forfatter(e) (2015). The gender difference in sickness absence and disability pension: a matter of understanding the historical context?
 • Vis forfatter(e) (2015). Gender gap in incidence sickness absence, oprationalisation of a novel outcome measure.
 • Vis forfatter(e) (2014). Patterns of health-related exclusion from working life – taking history into account.
 • Vis forfatter(e) (2010). Inequality in disability pension by occupational class. The impact of work-related factors. The Hordaland Health Study Cohort.
 • Vis forfatter(e) (2010). Disability pension by occupational class - the impact of work-related factors. The Hordaland Health Study.
 • Vis forfatter(e) (2009). Job strain and risk of disability pension: how much is accounted for by occupational status. The Hordaland Health Study (HUSK).
 • Vis forfatter(e) (2009). Disability pension by occupational class - the impact of job strain.
 • Vis forfatter(e) (2009). Disability pension by gender and occupational class - the impact of job strain. The Hordaland Health Study Cohort.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2012). Kan helse-relatert livskvalitet predikere uførhet på grunn av muskel-skjelettlidelser? Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK).
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2015). Sykefravær handler ikke om folkehelse. Den norske folkehelsen, målt som sykdomsbyrde, er ikke bedre enn i land vi ofte sammenligner oss med. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kvinners sykefravær - langt fra himmelhøyt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2014). Kvinner er blitt friskere: Forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn øker hevder mange. Det skyldes tvilsom bruk av statistikk. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2013). Predictors of disability pension: the role of class, work and gender.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2003). Mennesket og arbeid - arbeidsmiljøfaktorer. 19 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2021). The impact of organisational framework on GP depression care; registry-based study.
 • Vis forfatter(e) (2021). Comparison of GP depression care in Norway and the Netherlands: registry-based study.
 • Vis forfatter(e) (2019). The impact of GPs’ depression care on future work participation: A register-based cohort study .
 • Vis forfatter(e) (2008). Better understanding of sick leave - experiences told by the workers.
 • Vis forfatter(e) (2003). " Diving into the concept of meaning ".

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

THE REGULAR GENERAL PRACTITIONER SCHEME: INTEGRATED AND EQUITABLE PATHWAYS OF DEPRESSION CARE, FACILITATING WORK PARTICIPATION. Research Unit for General practice, NORCE - Norwegian Research Centre

Prevention and reduction of Diastasis Rectus Abdominis during pregnancy and the postpartum period. PhD candidate Nina Theodorsen

THE NORWEGIAN GP-DEP STUDY, Depresjon i allmennpraksis. "The regular general practitioner scheme: integrated and equitable pathways of depression care, facilitating work participation." PhD candidate Heidi Marie Kirkeng Meling

'Gendered norms and chronic pain' Gøteborgs Universitet, PhD candidate, Anke Samulowitz

Inger Haukenes er førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) ved Universitetet i Bergen og seniorforsker ved Forskningsenhet for allmennmedisin (AFE) i NORCE – Norwegian Research Centre. Haukenes leder forskningsgruppe for ‘Arbeid, helse og kjønn’ ved IGS og er sentral i The Norwegian GP-DEP study i NORCE.

Haukenes er utdannet fysioterapeut, har en mastergrad i filosofi (2004), og en doktorgrad i sosial epidemiologi (2013) der hun undersøkte sammenhengen mellom arbeid, klasse og kjønn, og uføretrygd i den norske velferdsstaten.

Fra 2014 ble Haukene ansatt som postdoktor ved Folkehelseinstituttet i Bergen, innen NFR sitt Arbeidslivsprogram, der tema var ‘Kvinners høyere sykefravær’.

Haukenes har hatt flere forskningsopphold ved Gøteborgs Universitet knyttet til forskningsgruppe for ‘Gendered inequalities in health and social security’, og ved Universitetet i Umeå/ Norrland Universitetssykehus knyttet til forskningsprosjektet ‘Jämställd vård’.